Obrázok používateľa CEZ OKNO
KNIHA URANTIE – Predslov – II. Boh

Vyvíjajúce sa smrteľné stvorenia zažívajú neodolateľné naliehanie vyjadriť svoje konečné koncepty Boha. Ľudské vedomie morálnej povinnosti a jeho duchovný idealizmus reprezentuje hodnotovú úroveň – empirickej reality – ktorú je obtiažne symbolizovať.

Vesmírne vedomie naznačuje poznanie Prvotnej príčiny, jedinej nekauzálnej reality. Boh, Univerzálny Otec, funguje na troch Božsko–osobných úrovniach neohraničenej úrovne a relatívnom vyjadrení božskosti:

1. Predosobnej – vo funkcii fragmentov Otca, ako sú Myšlienkoví regulátori.

2. Osobnej – v evolučnej skúsenosti vytvorených a predvytvorených bytostí.

3. Superosobnej – vo výsledných existenciách niektorých nepochopiteľných a pridružených bytostí.

BOH je slovným symbolom vyjadrujúcim všetky zosobnenia Božstva. Termín vyžaduje inú definíciu na každej osobnej úrovni božského pôsobenia a musí byť stále ďalej redefinovaný vo vnútri každej z týchto úrovní, tak ako tento termín môže byt použitý na vyjadrenie rôznych koordinovaných a podriadených zosobnení Božstva, ako príklad: Synovia Tvorcu Raja – lokálni vesmírni otcovia.

Termín Boh, tak ako ho my používame, môže byť chápaný:

Vyjadrením – ako Boh Otec.

Kontextom – keď je použitý v diskusii nejakej božskej úrovne alebo združenia. Kde sú pochybnosti ako presne interpretovať slovo Boh, bolo by vhodné označiť to ako osobu Univerzálneho Otca.

Termín Boh vždy znamená osobnosť. Božstvo sa smie, alebo nemusí, odvolávať na osobnosti božstva.

Slovo BOH je v týchto materiáloch používané v nasledovných významoch:

1. Boh Otec – Tvorca, Kontrolór a Podporovateľ. Univerzálny Otec, Prvá Osoba Božstva.

2. Boh Syn – Koordinujúci Tvorca, Duch Kontrolór a Duchovný Správca. Večný Syn, Druhá osoba Božstva.

3. Boh Duch – Spoločný Činiteľ, Univerzálny Zjednotiteľ a Prepožičiavateľ Mysle. Nekonečný Duch, Tretia osoba Božstva.

4. Boh Zvrchovaný – uskutočňujúci alebo vyvíjajúci sa Boh času a priestoru. Osobné Božstvo asociatívne realizujúce časopriestorové empirické dosiahnutie stvorenia – Tvorcu identity. Zvrchovaná Bytosť osobne zažíva dosiahnutie Božskej jednoty ako vyvíjajúceho sa empirického Boha vyvíjajúcich sa stvorení času a priestoru.

5. Boh Sedemnásobný – Božská osobnosť fungujúca kdekoľvek v čase a priestore. Osobné Rajské Božstvá a ich združené stvorenia fungujúce vnútri a za hranicami centrálneho vesmíru a sila – prispôsobujúca sa ako Zvrchované Bytie na prvom stvorení úrovne jednotiaceho Božstva odhaleného v čase a priestore. Táto úroveň, veľký vesmír, je sféra časopriestoru zostupujúceho z Rajských osobností vo vzájomnom združení s časopriestorovým vzostupom evolučného stvorenia.

6. Boh Maximálny – Boh vyplývajúci z nadčasu a prekročeného priestoru. Druhá empirická úroveň jednotiacej Božskej manifestácie. Boh Maximálny naznačuje dosiahnutú realizáciu zlučujúcu nepochopiteľné, nadosobné, časopriestor prekračujúce splývajúce empirické hodnoty, koordinované na konečných úrovniach stvorenia Božskou realitou.

7. Boh Absolútny – empirizujúci Boh nepochopiteľných nadosobných hodnôt a božských významov, teraz existujúci ako Absolútne Božstvo. Toto je tretia úroveň jednotiaceho vyjadrenia a expanzie Božstva. Na tejto veľkotvoriteľskej úrovni božstvo zakúša vyčerpanie personalizovateľného potenciálu, vníma uskutočnenie božskosti, zažíva vyčerpanie kapacity na sebaobjavenie smerom k postupným a vyvíjajúcim sa úrovniam ostatného zosobnenia. Božstvo sa teraz stretáva, zráža samo so sebou a zažíva identitu s Bezvýhradným Absolútnom.


Autor: Divine Counselor

Zdroj: © Urantia Foundation. All Rights Reserved

Preklad: © CEZ OKNO, Všetky práva vyhradené

Preložili: Petra Zulu, Sokol, Izis

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

ZLATÝ FOND
http://www.cez-okno.net/rubrika/zlaty-fond


máj 09, 2008 02:36 dopoludnia

 

 

Top