Obrázok používateľa CEZ OKNO
KNIHA URANTIE – Predslov – IV. Vesmírna Realita

Realita sa uskutočňuje odlišne na rozličných vesmírnych úrovniach, realita pochádza z nekonečnej vôle Vesmírneho Otca a je realizovateľná na troch prvotných fázach na mnohých rozličných úrovniach vesmírnych uskutočnení:

1. Nebožská realita rozsahom od neosobných energetických domén k realite oblastí neosobných hodnôt univerzálnej existencie, dokonca prítomnosti Bezvýhradného Absolútna.

2. Božská realita zahŕňa všetko z nekonečného Božského potenciálu nahor všetkými oblasťami osobnosti od najnižších konečných k najvyššiemu nekonečnu, takto zahŕňajúc doménu celého toho, ktorý je zosobnený a viac – dokonca k prítomnosti Absolútneho Božstva.

3. Interasociatívna realita. Vesmírna realita je pravdepodobne buď božská alebo nebožská, avšak pre podbožské bytosti je tam šíra doména interasociatívnej reality, potenciálnej a uskutočňujúcej sa, ktorú je obtiažne identifikovať. Veľká časť tejto koordinovanej reality je zahrnutá vnútri oblastí Univerzálneho Absolútna.

To je prvotný koncept originálnej reality: Otec iniciuje a udržuje Realitu. Prvotnými rozdielmi reality sú božskosť a nebožskosť. Absolútne Božstvo a Bezvýhradné Absolútno. Prvotný vzťah je napätie medzi nimi. Otcom iniciované napätie božstva je dokonale riešené a zvečnené ako Univerzálne Absolútno.

Z hľadiska času a priestoru je realita ďalej rozdelená ako:

1. Aktuálna a Potencionálna. Reality existujúce v plnosti vyjadrenia na rozdiel od tých, ktoré nesú neodhalenú kapacitu pre vývin. Večný Syn je absolútne duchovná skutočnosť, smrteľný človek je prevažne nie príliš realizovaný duchovný potenciál.

2. Absolútna a Subabsolútna. Absolútne reality sú večným bytím. Subabsolútne reality sú premietnuté na dvoch úrovniach: Absonitné reality, ktoré sú relatívne vzhľadom na čas a večnosť. Konečné reality, ktoré sú premietnuté v priestore a realizované v čase.

3. Existenciálna a Empirická. Rajské Božstvo je existenciálne, ale vynárajúca sa Zvrchovanosť a Maximálnosť sú empirické.

4. Osobná a Neosobná. Expanzia Božstva, vyjadrenie osobnosti a vývoj vesmíru sú navždy podmienené aktom slobodnej vôle Otca, ktorá navždy oddelila myseľ – dušu – osobné významy a hodnoty skutočnosti a možnosť vycentrovania tých vecí vo Večnom Synovi, ktorých stred sa nachádza vo večnom Ostrovčeku Raja.

RAJ je termín obsahujúci osobné a neosobné ohniskové Absolútno zo všetkých fáz vesmírnej reality. Raj, správne kvalifikovaný, môže znamenať akékoľvek i všetky formy reality, Božstvo, božskosť, osobnosť a energie – duchovnú, mentálnu, alebo materiálnu. Všetci zdieľajú Raj ako miesto pôvodu, činnosti a osudu, ako prejav hodnoty, významu a reálnej existencie.

Ostrovček Raja – Raj nie je inak vymedzený – je Absolútnom hmoty – riadením gravitácie Prvotným Zdrojom a Centrom. Raj je nehybný, existuje ako jediná stacionárna vec vo vesmíre vesmírov. Ostrovček Raja má vo vesmíre svoje miesto, ale žiadnu pozíciu v priestore. Tento večný Ostrovček je aktuálnym zdrojom fyzických vesmírov – minulých, prítomných a budúcich. Prvopočiatočný Ostrovček Svetla je odvodeninou Božstva, ale nie Božstvom samým, materiálne výtvory vôbec nie sú časťou Božstva, sú jeho dôsledkom.

Raj nie je tvorca, je to jedinečným regulátorom mnohých činností vesmíru, omnoho viac regulátorom než reagujúcim. Prostredníctvom materiálnych vesmírov Raj ovplyvňuje reakcie a riadenie všetkých bytostí silou, energiou a mocou, ale Raj je sám o sebe jedinečný, výlučný a izolovaný vo vesmíre. Raj nič nereprezentuje a nič nereprezentuje Raj. Nie je to ani sila, ani prítomnosť – je to len Raj.

Autor: Divine Counselor

Zdroj: © Urantia Foundation. All Rights Reserved

Preklad: © CEZ OKNO, Všetky práva vyhradené

Preložili: Petra Zulu, Sokol

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

ZLATÝ FOND
http://www.cez-okno.net/rubrika/zlaty-fond


júl 13, 2008 18:29 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Andrea Klimešová
  Andrea Klimešovádecember 12, 2013 10:20 dopoludnia

  Komentár: 

  Kde bych sehnala knizku URANTIE PREDSLOV 4 Vesmirna realita??

  Dekuji za info.

 2. Obrázok používateľa CEZ OKNO
  CEZ OKNOdecember 25, 2014 15:59 popoludní

  Komentár: 

  Pokiaľ je nám známe, kniha u nás ani v Čechách nevyšla, prinášame niekoľko preložených statí, ďalšie pribudnú časom, nájdete ich vždy všetky na adrese: http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/urantia

 

 

Top