Obrázok používateľa CEZ OKNO
KNIHA URANTIE – Predslov – V. Podstata osobnosti

0:5.1 (8.1) Osobnosť je úroveň zbožštenej reality a má rozsah od smrteľnej úrovne a úrovne vyššej aktivácie mysle uctievania uprostred a múdrosti nahor cez morontiálne a duchovné až k dosiahnutiu definitívnosti osobnostného stavu. To je evolučný vzostup osobnosti smrteľného a spriazneného stvorenia, avšak existuje množstvo iných druhov vesmírnych osobností.

0:5.2 (8.2) Realita je subjektom univerzálnej expanzie, osobnosť nekonečnému rozširovaniu, pričom obe sú schopné skoro bezhraničnej božskej koordinácie a večnej stabilizácie. Zatiaľčo metamorfický rozsah neosobnostnej reality je definitívne limitovaný, vieme o neexistencii obmedzení progresívnej evolúcie podstaty osobnosti.

0:5.3 (8.3) Na dosiahnutých empirických úrovniach sú všetky osobnostné druhy alebo hodnoty asociovateľné a dokonca spolutvoriace. Dokonca Boh a človek vedia koexistovať v zjednotenej osobnosti ako je to nádherne demonštrované v súčasnom stave Archanjela Michaela — Syna človeka a Syna Boha.

0:5.4 (8.4) Všetky podnekonečné druhy a fázy osobnosti sú asociatívne dosiahnuteľné a potenciálne spolutvoriace. Podpersonálne, personálne, a nadpersonálne sú všetky spolu prepojené vzájomným potenciálom koordinácie dosiahnutia, progresívneho výkonu a spolutvoriacej schopnosti. Ale neosobné sa nikdy priamo nepremenilo na osobné. Osobnosť nie je nikdy samorodá; je darom Otca Raja. Osobnosť je znásobená energiou a spojená len so žijúcimi energetickými systémami; identita môže byť asociovaná s neživými energetickými vzormi.

0:5.5 (8.5) Univerzálny Otec je tajomstvom podstaty osobnosti, udelením osobnosti a osudom osobnosti. Večný Syn je absolútnou osobnosťou, tajomstvom duchovnej energie, morontiálnych duší a dokonalých duší. Spolutvoriteľ je dušou-mysľou osobnosti, zdrojom inteligencie, príčin a univerzálnej mysle. Ale Ostrovný Raj je neosobný a extraspirituálny, je esenciou univerzálneho tela, zdrojom a centrom fyzickej hmoty a absolútnym hlavným vzorom univerzálnej materiálnej reality.

0:5.6 (8.6) Tieto kvality univerzálnej reality sú manifestované v Urantiálnej ľudskej skúsenosti na nasledujúcich úrovniach:

0:5.7 (8.7) 1. Telo. Materiálny alebo fyzický organizmus človeka. Žijúci elektrochemický mechanizmus živočíšnej podstaty a pôvodu.

0:5.8 (8.8) 2. Myseľ. Mechanizmus myslenia, vnímania a cítenia ľudského organizmu. Celková vedomá a nevedomá skúsenosť. Inteligencia spojená s emočným životom, siahajúcim nahor prostredníctvom uctievania a múdrosti k duchovnej úrovni.

0:5.9 (8.9) 3. Duch. Boží Duch, ktorý stále existuje v mysli človeka — Zriaďovateľ mysle. Tento nesmrteľný duch je prepersonálny — nie je osobnosťou, aj keď je mu súdené stať sa súčasťou osobnosti žijúcej smrteľnej bytosti.

0:5.10 (8.10) 4. Duša. Duša človeka je empirickou znalosťou. Keď si smrteľné stvorenie zvolí „konať vôľu Otca na nebesiach,” tak sa imanentný duch stane otcom novej reality v ľudskej skúsenosti. Smrteľná a materiálna myseľ je matkou tej istej objavujúcej sa reality. Substancia tejto novej reality nie je ani materiálna ani duchovná — je morontiálna. Toto je tá objavujúca sa a nesmrteľná duša, ktorej je súdené prežívať smrteľnosť a započať vzostup do Raja.

0:5.11 (9.1) Osobnosť. Osobnosť smrteľníka nie je ani telom, ani mysľou, ani duchom a ani dušou. Osobnosť je nemenná realita v inak neustále sa meniacej skúsenosti bytosti; a zjednocuje všetky asociované faktory individuality. Osobnosť je jedinečným udelením od Univerzálneho Otca žijúcim bytostiam a asociovaným energiám hmoty, mysle a ducha, pričom prežíva s prežívaním morontiálnej duše.

0:5.12 (9.2) Morontia je termín vymedzujúci rozsiahlu úroveň nachádzajúcu sa medzi materiálnym a duchovným. Môže vymedzovať osobné alebo neosobné reality, živé alebo neživé energie. Vlny morontia sú duchovné; tkanivo je fyzické.


Autor: Divine Counselor

Zdroj: © Urantia Foundation. All Rights Reserved

Preklad: © CEZ OKNO, Všetky práva vyhradené

Preložil: M.B.

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 504 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach, prispejte prosím na ďalší chod portálu!


›› BILANCIE PORTÁLU

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE


2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue


Súvisiace:

ZLATÝ FOND
http://www.cez-okno.net/rubrika/zlaty-fond


október 21, 2016 23:39 popoludní

 

 

Top