Obrázok používateľa CEZ OKNO
Prof. Milan Rýzl: VĚDECKÝ ÚVOD DO PARAPSYCHOLOGIE

Během posledních padesáti let, různé možnosti moderního výzkumu vědomí (thanatologie, parapsychologie, psychedelická terapie, terénní antropologie, prožitkové psychoterapie a další) odhalily bohatou škálu "anomálních jevů", pro které stávající akademické disciplíny nemají vysvětlení. Tato pozorování narušila či zpochybnila některé z nejzákladnějších předpokladů moderní psychiatrie, psychologie a psychoterapie o vědomí a psychice člověka ve zdraví a nemoci. Mnohé z těchto poznatků jsou natolik zásadní, že zpochybňují základní filozofické postuláty materialistické vědy. Spolu s revolučními výsledky relativisticko-kvantové fyziky, nové biologie, informačně-systémové teorie a holografické teorie vesmíru a mozku, se staly základním kamenem nového paradigmatu ve vědě.

PŘEDMLUVA

Kniha Milana Rýzla Vědecký úvod do parapsychologie je tím, co slibuje ve svém názvu - vědeckým objasněním podstaty parapsychologie, jednoho z oborů, který je vážnou výzvou současnému vědeckému paradigmatu, světovému názoru formulovanému monistickou materialistickou vědou. Rýzl čerpá z let důkladných vědeckých výzkumů parapsychologických jevů a využívá svého pronikavě kritického intelektu, aby "oddělil zrno od plev". Se stejnou rozhodností, s jakou obhajuje zjištěné poznatky z oblasti parapsychologie, odmítá akceptovat neověřené výsledky bádání a různá senzační tvrzení o paranormální jevech, která nemohou být potvrzena precizním, metodickým výzkumem.

Tato Rýzlova kniha se nepochybně stane jedním z klasických děl tohoto oboru. Představuje zlatý důl informací o kontroverzní disciplíně, která si postupně získává půdu pod nohama.

Prof. MUDr. Stanislav GROF, Ph.D.

president International Transpersonal Association

San Francisco, leden 2010O autorovi

Český vědec RNDr. Milan Rýzl (* 1928) náleží k předním světovým badatelům v oboru parapsychologie a je prvním, kdo se této nové vědě systematicky věnoval v bývalých komunistických zemích.

Pražský rodák Milan Rýzl vystudoval fyziku a chemii na Karlově univerzitě, kde také získal doktorát přírodních věd. Poté pracoval v Biologickém ústavu ČSAV. V roku 1967 opustil z politických důvodů Československo a usadil se v USA. Již před svým odchodem zaujal mezinárodní odbornou veřejnost svým laboratorním výzkumem technik sloužících k výcviku mimosmyslového vnímání. Roku 1963 se stal dopisujícím členem Parapsychologické laboratoře na Duke Univerzity v Severní Karolíně, kterou založil zakladatel americké parapsychologie J. B. Rhine. Téhož roku obdržel prestižní McDougallovu cenu za vynikající vědeckou práci v oblasti parapsychologie (William McDougall Award for the Distinguished Work in Parapsychology). V roce 1968 se přestěhoval do San José a v r. 2002 do Grass Valley v Kalifornii, kde žije dosud.

Dr. Rýzl, Louise Rhineová a J. B. Rhine při vyhodnocování experimentu

Několik desetiletí vedl semináře na řadě universit v Americe, Evropě i Asii. Během svého pobytu v USA přednášel na více než 50 univerzitách a vysokých školách (colleges) – v posledních letech např. na University of California, San Diego State Univerzity, John F. Kennedy University, Duke University, San Jose State University, University of California – kde byly jeho kurzy součástí běžného universitního studia, a dosud pořádá letní kursy parapsychologie.

Je autorem více než stovky odborných článků a 19 knih o parapsychologii (včetně 3 učebnic), které vyšly zatím v 18 jazycích, včetně japonštiny, albánštiny a turečtiny (viz kompletní bibliografie v závěru této knihy). Populární formou jsou jeho výzkumy popsány i v americkém bestselleru Sheily Ostranderové a Lynn Schroederové Parapsychologické objevy za železnou oponou (Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain, Prentice-Hall, 1970). Viz též jeho autobiografii Voyage to the Rainbow, Trafford, Canada 2007.

Milanu Rýzlovi náleží několik prvenství − byl prvním, kdo prokázal, že ESP může být opakovaně vytvářeno v laboratoři za striktních kontrolních podmínek; prvním, kdo ukázal, že ESP může být využito jako náhrada ztraceného zraku u nevidomých; prvním, kdo dokázal, že mimosmyslové vnímání (ESP) může fungovat jako spolehlivý prostředek komunikace; prvním, kdo v komunistických zemích publikoval vědecké práce o problematice mimosmyslového vnímání.

Dvě vzpomínky na RNDr. Milana Rýzla

Je to už přes čtyřicet let, co jsem navštěvoval RNDr. Milana Rýzla v jeho tehdejším vinohradském bytě v Praze. Měl jsem zájem o parapsychologii a pan doktor byl již známý svými výzkumy v tomto oboru. Už v té době za ním jezdili přední parapsychologové z celého světa. Pracoval tehdy s Pavlem Štěpánkem, někdejším vrátným v Knihovně hlavního města Prahy, který sice nepodával oslňující, ale zato stabilní výsledky v telepatii, prakticky ověřené i renomovanými zahraničními vědci.

S tím souvisí má první vzpomínka, ze setkání s profesorem J. B. Rhinem, hvězdou světové parapsychologie, v Rýzlově vinohradském bytě. Podepsal mi tehdy svou známou knihu, kterou jsem dlouho a těžce sháněl. Spolu se mnou byl tehdy přítomen PhDr. Zdeněk Rejdák, později jeden z předních psychotroniků a zakladatel Mezinárodní společnosti pro psychotronická studia.

Pan doktor Rýzl to tehdy neměl v Čechách lehké. Musel se vzdát svého místa v Akademii věd, a byl terčem neustálých a hrubých útoků hlavně ze strany zasloužilých ideologů marxisticko-leninského světového názoru, MUDr. Ivana Horvaie a jednoho docenta fyziologie, který však autorství svého článku „Parapsychologie jako nástroj buržoazní ideologie“, uveřejněném v tehdejším Rudém právu, po mnoho létech, kdy jsme se setkali při příležitosti návštěvy dr. Rýzla v Praze, vehementně popřel.

S tím souvisí má druhá vzpomínka, týkající se zápasu o parapsychologii, o její slučitelnost s dialekticko-materialistickým světovým názorem, vztahující se k události, která se odehrála v Praze v tehdejším ústředí Společnosti pro šíření a vědeckých znalostí (pozdější Socialistické akademie). Bylo to agresivní, neomalené vystoupení dr. Horvaie proti tehdy přítomnému dr. Rýzlovi, které rozplakalo jednu přítomnou lektorku a podnítilo přítomného šachového velmistra Luďka Pachmana k rozhodnému a vášnivému vystoupení na obranu parapsychologie.

Za nějakou dobu potom, ještě před nástupem „pražského jara“, dr. Rýzl emigroval do Spojených států. Zatímco na jeho marxistické oponenty, dehonestující jeho práci, se dávno zapomnělo, on vydával zajímavé knihy, překládané do všech světových jazyků a stával se slavným. Svůj zápas o prosazení parapsychologie vyhrál.

Prof. PhDr. Milan NAKONEČNÝ

Katedra psychologie

Teologické fakulty Jihočeské univerzity

Prof. Rýzl, dr. Rejdák a prof. Nakonečný během přednášky v r. 1963

RECENZE KNIHY "VĚDECKÝ ÚVOD DO PARAPSYCHOLOGIE"

Předkládané dílo má mimořádnou odbornou a vypovídající úroveň v tomto dosud vědou nedoceněném oboru. V knize je patrná autorova zkušenost v parapsychologickém výzkumu a ve vysokoškolské pedagogice. Autor výstižně dokumentuje historii, významné jevy a budoucnost parapsychologie. Vysvětluje klíčové problémy těchto jevů.

Jeho přístup k parapsychologickým jevům odpovídá koncepci, dosud převažující mezi parapsychology: že podstata těchto fenoménů je v zásadně nehmotná. To jest, že nepatří do jevů studovaných ve fyzice či biologii. Na konci knihy však Rýzl vyslovuje názory, že v budoucnosti mnoho parapsychologických jevů bude objasňováno novými kosmologickými koncepcemi, zavedením nových fyzikálních dimenzí. Například akceptováním existence jiných časoprostorů. V této souvislosti je třeba připomenout nejnovější práce o kvantové podstatě času, jeho hustotě a toku.

Knihu lze doporučit každému čtenáři, který se zajímá o telepatii, jasnovidnost, mimosmyslové vnímání, svět duchů. Čtenář v knize najde poučení a zajímavé příběhy.

Doc. RNDr. Ivo CHUDÁČEK, DrSc.

Milan Rýzl ve své práci obdivuhodně spojuje rozsáhlé znalosti literatury, historie, přírodních věd a mnoha jiných oborů s darem věci interpretovat a dávat je do souvislostí. Jeho chápání světa není ustrnulé a otevírá nám naději dalších poznání.

Zároveň dává tušit, že zdánlivě složitý, ideově a ideologicky rozdělený svět postupně spěje k jednomu cíli.

Ing. Valdemar GREŠÍK

Zdroj: CADPRESS.sk


Redakcia ďakuje pánovi Hrabalovi za skvelý tip!Knihu možno objednať na tejto mailovej adrese.

september 26, 2010 15:51 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Petro
    Petroseptember 27, 2010 17:07 popoludní

    Komentár: 

    Dobry prispevok konecne nieco z tejto temy. Ale viac by ma potesil niejaky dobre spracovany clanok o Telekineze. Toť moj zaujem o tuto temu.

 

 

Top