Obrázok používateľa CEZ OKNO
"Vykľulo sa šidlo z vreca von" alebo príspevok k spoločnej učebnici dejepisu?

Nie je tomu tak dávno, čo sa verejne začalo uvažovať o príprave spoločnj slovensko-maďarskej učebnice dejepisu. Mali sa na nej podieľať nezaťažení špičkoví odborníci-historici. A pozrime sa, aký „gigant“, „znalec histórie“ a pravdepodobne aj „odborník na históriu nášho vesmíru“, sa nám objavil na internete. Na webovej adrese http://www.shp.hu/hpc/web.php?a=commorakozigaz&o=lZkbpTaxEj, som narazil na typický veľko-maďarský kompilát autora Zoltána Ballasa „Dva národy v jednej domovine“ z roku 2004, vydaný nakladateľstvom Editura Mathias Corvinus, Toronto, Buffalo, Kanada. Tento pamflet je, na maďarskej webovej stránke, uverejnený v slovenčine, a je teda určený slovenskému čitateľovi. Preto či chcem, či nechcem, jednoducho musím k tomuto uviesť niekoľko poznámok, Autor v tomto nehoráznom pamflete:

   1. používa množstvo odvolávok a citátov a snaží sa tak vyvolať dojem, že ide o vedeckú prácu. Takmer všetci autori (cca 85%) na ktorých sa autor (v zásadných otázkach) odvoláva a ktorých cituje, sú však maďarského pôvodu. Pracovná metóda je teda jasná – jeden Maďar niečo napíše, druhý sa na neho odvolá, tretí sa už odvolá na troch maďarských autorov a naraz, tu máme množstvo „odborníkov“, ktorí potvrdzujú, že aktuálne dielo maďarského šovinistu je v skutočnosti vedeckou prácou;

2. citovaním niekoľkých nemeckých, či českých, ba dokonca aj slovenských autorov, prípadne odvolávaním sa týchto autorov (v málo podstatných, prípadne v absolútne nepodstatných veciach) sa snaží vzbudiť zdanie objektivity. Aj v podstatnejších otázkach sa dokonca dva krát odvoláva na slovenského autora – ale týmto autorom je učiteľ ruštiny a pseudohistorik Dušan Kováč. Ajhľa aká to „vedecká objektivita“;

3. celkom prirodzene a bez potreby akéhokoľvek vysvetľovania, používa veľkomaďarskú terminológiu, napríklad:

a) tvrdí, že Slováci žijú na Slovensku s inými národnými spoločenstvami. Svojho času maďarská iredenta používala pojem „národná menšina“. Tento pojem vymyslel Adolf Hitler a neskôr ho používal Konrád Henlein. Až potom, čo pôvod a nebezpečnosť tohto pojmu Maďarom vytkli niektorí slovenskí politici, začala maďarská iredenta používať pojem „národné spoločenstvo“, čo je však len predpolím na začatie tvrdenia, že na Slovensku žije maďarský národ. Toto je hrubozrnný neohenleinizmus na maďarský spôsob. Na Slovensku žiadne maďarské národné spoločenstvo nežije, žije tu len maďarská národnostná menšina;

b) používa obľúbený veľko-maďarský pojem „Karpatská kotlina“. Geografický názov „Karpatská kotlina“ neexistuje, je to len a len politický novotvar vymyslený veľkomaďarskými šovinistami;

4. územie dnešného Slovenska účelovo nazýva „Horniaky“. Autor sa musel veľmi spotiť, kým vypotil tento nezmysel. Označenie „Horniaky“ v slovenčine znamená hornatú časť stredného Slovenska. Ak autor chcel použiť historický názov uhorského štátu označujúci Slovensko, tak mohol použiť názov „Biele Uhorsko“, na rozdiel od územia dnešného Maďarska, ktoré sa historicky nazývalo „Čierne Uhorsko“, alebo istý čas aj „Budínsky pašalík“. Starí Slováci totiž na pomenovanie svetových strán používali farby a počas tureckej nadvlády, bolo dnešné Maďarsko nazývané Budínskym pašalíkom;

5. v plnej miere prejavil maďarský komplex ukrivdenosti, narieka nad Trianonskou dohodou a žiali nad zánikom Nagy-Magyarországu;

6. presviedča čitateľa, že Maďari tu boli už pred Slovákmi a že nositeľmi kultúry boli nomádski Maďari a nie na pôdu napojení roľníci, teda Slovania (ak už nehovoríme rovno o starých Slovákoch). Toto tvrdenie si asi zaslúži Nobelovu cenu;

7. bez problémov používa pojem „Staromaďari“ a zároveň tvrdí, že Slováci vznikli neskôr v 14 až 16 storočí z osídlencov (usídlencov) rôznorodého slovanského pôvodu, ktorí si pravdepodobne posedeli v kaviarni pri borovičke (ktorá sa odvtedy u nás pije) a dohodli sa že odteraz budú Slovákmi. Je zaujímavé, že pojem starí Slováci vadí dokonca aj viacerým nátlakovým skupinám z prostredia médií a niektorým insitným historikom.;

8. nielenže popiera existenciu Samovej ríše ale spochybňuje aj Veľkú Moravu o ktorej píše, že išlo o: „…nie príliš dôležitý štátny útvar…“ , že ani najnovšie výskumy (zrejme v Budapešti) nepotvrdzujú jednoznačne slovanský ráz tohto štátneho útvaru a že hlaholské písmo je čiastočne východného typu. Autor ďalej tvrdí, že meno Pribina (Priwina) súvisí s latinským privignus (ľavoboček) a meno Mojmír (Moj-mar) je severoiránsko-sarmatského pôvodu;
9. tvrdí, že doposiaľ sa nenašla žiadna stopa potvrdzujúca ranný výskyt Slovanov pri Dunaji;

10. tvrdí, že hornaté časti Slovenska neboli vôbec osídlené a až neskôr, už za existencie Uhorského štátu, boli osídľované, okrem iného aj Slovanmi. Že by Slovákov „usídlili“ na Slovensku maďarskí feudáli ako špeciálny výsadok zo staro-maďarských helikoptér?

11. ďalej doslova tvrdí: „Príliv rôzneho slovanského etnika do Uhorského kráľovstva prispel k posilneniu, ak nie k usídleniu slovanského etnika v severných regiónoch kráľovstva.“. A prezentuje tiež tvrdenie, že: „Napriek celému osídľovaniu, obyvateľstvo Uhorského kráľovstva v stredoveku z 80% pozostávalo z Maďarov.“. Pri písaní týchto hlúpostí musel autor vypiť niekoľko litrov odvaru z makovíc;

12. usilovne sa snaží dokazovať neexistenciu slovenského národa v stredoveku a tvrdí, že Slováci ako národ vznikli až v 19. storočí, a to pod vplyvom nemeckého modelu národa. Autor tiež narieka nad tým, že Slováci opustili ideu Natio Hungarica, pričom však nepovažuje za potrebné položiť si otázku prečo sa tak stalo. Natio Hungarica mal byť politický uhorský národ, ktorý mali tvoriť všetky národy a národnosti žijúce v Uhorsku. Je však zaujímavé, že extrémisti z SMK upadajú do stavu hystérie, keď počujú o vytváraní slovenského politického národa (Natio Slovaca).

Tento pamflet je typickou a reprezentatívnou vzorkou maďarských predstáv o histórii strednej Európy. Ak si predstavím obraz s názvom: „Zaujatie vlasti“ visiaci na verejných priestranstvách maďarského parlamentu, na ktorom sú vyobrazení vitézi v lesklých brneniach, na bielych koňoch a domorodci v halenách nápadne pripomínajúcich slovenské kroje, pričom títo domorodci ponížene vítajú vitézov chlebom a soľou, tak sú mi všetky súvislosti jasné. Nie som si vôbec istý, či spoločnú učebnicu dejepisu možno vôbec napísať.

JUDr. Fedor Lajda

podpredseda Panslovanskej únie

Zdroj: protiprudu.info

Rubriky: 
august 29, 2009 23:34 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top