Obrázok používateľa CEZ OKNO
RUCE PRYČ OD TÉTO KNIHY!

Proč jste otevřeli tuto knížku navzdory mému varování? Jste snad rebel/ka, myslíte přes kříž, jste pro jiné nepohodlný/á anebo děláte vždycky opak toho, co se vám řekne? Stává se vám to i v práci? Když po vás šéf něco chce, uděláte to přesto po svém? A jak je to s vaším partnerem, partnerkou? Jednáte i tady jinak, než se od vás očekává? A jak se chováte ve sportovním klubu, ve společnosti? Anebo jste jen zvědavý/á? Co když je snad tato kniha o něčem, co ještě neznáte?

Není tomu náhodou tak, že i když si myslíte, že víte, co je život, přece jen potají doufáte, že vás osud najednou příjemně překvapí a stane se něco, co vás konečně vysvobodí z nudné rutiny? Že se zčistajasna objeví něco neočekávaného, malý zázrak, to, co postrádáte - úspěch, šťastné manželství, zdraví. Že odhalíte tajemství života, nebo že se vám konečně vyjasní, proč vlastně, z jakého nesmyslného důvodu jste se ocitli na této planetě právě teď, uprostřed samých šílenců?

Pozorujete puberťáky vyvádějící pod vaším oknem a konstatujete, že všechno jde dolů vodou. Pohlédnete na výpis z účtu a udělá se vám špatně; atmosféra ve firmě je na bodu mrazu a vaše politiky byste viděli nejraději na pranýři…

Život tam venku i ten váš se vám pořád víc vymyká z rukou. Kde je chyba? Proč nedokážete nic změnit?

Dokážete! To nečekané, co jste si tak přáli, je tu!

Leží zde tato kniha. Ve skutečnosti jste dnes zamýšleli dělat něco zcela jiného, ale váš vnitřní hlas vás přivedl právě sem, na toto místo, a… spatřili jste tuto neobvyklou knížku s podivným titulem. Koho už jen napadne takovýto název?!

Mne. I já jsem si kdysi myslel, že nic nezmůžu. Dokud jsem neuzavřel pakt se Stvořitelem prosíc ho, aby mi vysvětlil své Dílo, život - ne slovy ale životem samotným. Oním dnem se všechno začalo hýbat: nahoru a dolů, k chudobě, k bohatství, ke kráse i ošklivosti, křížem krážem přes zeměkouli. Myslím to s vámi dobře a chci jen přetlumočit pár zkušeností a zážitků, které vám na beton pomůžou dál. Bude to jako když otec nebo matka radí svým dětem. Zdali se však budou doporučení držet, už věcí rodičů není.

A jak je to s vámi? Myslíte si, že váš názor na svět vychází z vlastních zkušeností a že jím neotřese ani detailní prověrka? Nebo jste toho jen hodně přečetli? Jen si to klidně zodpovězte… a buďte k sobě upřímní.

Vždyť já to neslyším…

Opravdu věříte hloupostem, které se vám okolí snaží od dětství natlouct do hlavy? Například to, že člověk pochází z opice, nebo že stavitelé pyramid transportovaly kameny pomocí dřevěných válců, kvádry, tak těžké, že by je ani dnes nezvedl žádný stroj? Nezamysleli jste se ještě nad tím, proč například vlajka, kterou Američané zapíchli na Měsíci, povívá ve větru, přičemž NASA tvrdí, že tam není atmosféra a tedy ani vítr? Nepozastavili jste se doposud nad zvláštností, že v Německu existuje úřad pro ochranu ústavy, ačkoliv žádnou ústavu nemáme? A proč se naše ústava nenazývá Ústava republiky Německo ale Ústava pro republiku Německo? Uvěřili jste historkám, které naši „osvoboditelé“ napsali do knih dějepisu, dle principu „dějiny píšou vítězové“, i když si vaši rodiče a prarodiče na ně vzpomínali zcela jinak? Koneckonců vždyť byli při tom! Komu jste věřili více? A proč?

Čtenáři, kteří četli mé knihy, se těmito otázkami zabývali a pravděpodobně dospěli k určitým závěrům. Neočekávám však, že jsou snad s tímto pozadím obeznámeni všichni. Nejprve se podívejme, jak to vypadá se „všeobecným vzděláním“.

Všechny země světa jsou zadlužené, a proto je na místě otázka: U koho vlastně? Věděli jste, že Spojené státy nemají vlastní měnu, ale že si musí půjčovat dolary od FED, soukromé centrální banky? A věděli jste i to, že pozemkové nemovitosti Spojených států jsou již desetiletí v zástavě u této soukromé cedulové banky? No - je vám to jasné teď?

Možná nyní pochopíte, co nám chtěl přetlumočit redaktor německého deníku Süddeutsche Zeitung, když před loňskými volbami v USA napsal: „Je nepodstatné, zda bude prezidentem George W. Bush nebo Al Gore - šéfem americké centrální banky je Alan Greenspan...“

A věděli jste, že John F. Kennedy krátce před smrtí zamýšlel vydat zákon, jenž by zaručil Spojeným státům vlastní měnu? Jak víme, byl zavražděn. Myslíte si, že šlo o náhodu, když prvním úkonem jeho nástupce, Lyndone B. Johnsone, v prezidentském úřadě bylo zrušení návrhu právě tohoto zákona, který měl zavést od centrální banky nezávislý dolar?

Opravdu jste uvěřili domnělým zprávám, že německý, svobodně demokratický politik Jürgen Möllemann (FDP) spáchal sebevraždu? Anebo že někdejšího mluvčího představenstva Deutsche Bank a poradce exkancléře Helmuta Kohla, Alfreda Herrhausena, zavraždili teroristé RAF?

Několik dní před smrtí v rozhovoru pro Wall Street Journal mluvil Herrhausen o svých plánech „znovu výstavby východního Německa“. V průběhu jednoho desetiletí se východní Německo mělo proměnit v nejpokrokovější evropskou zemi. Mluvil také o programu konverze dluhů třetího světa. Vyjádřil se o tom i v roce 1988 na konferenci Bilderbergerů, setkání největších hospodářských magnátů západní hemisféry.

Nepozastavili jste se tehdy nad tím, že atentát mohl mít úspěch jen proto, že auto Herrhausena prošlo světelnou rampou, která spustila výbušninu jako první a že tedy v konvoji před ním nesmělo jet jiné auto? Tehdejší prezident Spolkového úřadu pro ochranu ústavy Dr. Richard Meier týden po atentátu ve Spolkovém sněmu řekl, že první vůz byl z konvoje, který za normálních okolností tvoří tři auta, stažen. Že by to byla tak šikovně zařídila RAF?

A jak je to celkově s vaší důvěrou k politikům? Proč tedy ještě kráčíte k volební urně?

Ach tak! Že vy jste křesťan/ka…, tudíž věříte, že Ježíš opravdu existoval? Ok. A jste skálopevně přesvědčen/a, že ten, kdo stvořil vše živé, miliardy hvězdných soustav, vtiskl na jednom z pahorků, někde v Palestině, jistému panu Mojžíšovi osobně do rukou dvě kamenné tabulky? A nyní vážně - prohlásili byste něco podobného i na veřejnosti?

Ach tááák, vy jste mohamedán/ka? Tedy, kladu si otázku, zda jste si jist/a, že Alláh považuje za správné, aby se dívkám vyřezával klitoris, aby ženy kráčely s odstupem za mužem a že atentátníka, sebevraha odmění v nebi prémií?

Anebo snad patříte k těm, kteří se pousmějí nad zážitky lidí, kteří přežili klinickou smrt, nebo těch, jež tvrdí, že léčí kladením rukou? Nepůsobí to velmi seriózně, však? A jak léčil vlastně Ježíš?

Co si myslíte o lidech, kteří meditují den co den? Úsměv? Bylo by vám do smíchu, i kdyby si někdo utahoval z vaší babičky, která se denně modlí růženec?

Nechte nás konstatovat, že rádi hodnotíme druhé, jejich světonázor, víru, ba dokonce se z něj někdy i vysmíváme. Ale to, čemu sami věříme - například že Ježíš kráčel po vodě, nebo že Marie otěhotněla jako panna - jsou rovněž jen hypotézy. Souhlasíte? Představy, které jsme převzali jako děti, jsou v podstatě zcela nedůvěryhodné, neseriózní, neuchopitelné, a nejsou ani vědecky podložené. Kdyby se tu dnes objevil Ježíš a tvrdil, že dokáže to, co se o něm píše v Novém zákoně, mnozí z nás by se mu vysmáli a někam ho poslali, není to tak? Věříte tomu, co se píše v Bibli, nebo ne? Ne? A Proč jste tedy ještě členem církve?

Ruku na srdce…, konáte důsledně…?

Budu mluvit otevřeně. I já jsem byl donucen poznat věci, které se mi vůbec nelíbily. Musel jsem uznat, že to, co nám od dětství vtloukali do hlav, ne vždy odpovídá skutečnosti. A přece mnozí věří tomu, co vidí v televizi, co jim řekli například o útoku na World Trade Center, o vzniku AIDSu a o „úžasných“ účincích chemoterapie anebo očkování. Ale… byli jste někdy tam venku, ve světě? Myslím tak opravdu, zcela sám, sama, s batohem na zádech, v Singapuru, Aténách, Dallasu, Káhiře nebo v pralesích Yucatánu, v Sydney, Džakartě či New Yorku…? A nemám na mysli pracovní pobyt, ale jenom tak, že byste třeba odtud vystartovali někam na cestu, mimo virtuální realitu internetu, bez knih a televize, uprostřed života, tam, kde je skutečný život.

Že ne? Já ano. A na mých cestách napříč zeměkoulí jsem se v nespočetných rozhovorech s lidmi, o nichž se v televizi nikdy nedozvíte, doslechl o věcech, které změnily nejen můj pohled na svět, ale i mé chování a způsob života.

Nepoložili jste si ještě nikdy otázku, proč musíte vlastně platit daně z toho, co jste získali vlastní prací? A proč zlato světa patří jenom pár rodinám, které si rovněž z obchodu s diamanty a nerosty udělali monopol? Rodiny, které před dávnými časy prohlásily, že jim tato Země patří, a od těch dob těží, kolik to dá… A vy přitom i nadále platíte daně a zlobíte se nad neschopností politiků, kteří úspěšně potápějí jednu věc za druhou. Kdysi v Japonsku by tito politici, v případě, že by za sebou zanechali takovou ostudu, sami spáchali harakiri. Dnes je za to odměňují vysokými důchody a pozicemi v koncernech.

Zvláštní svět, ne? A uprostřed toho všeho jste VY.

Já však také, a proto to ještě bude na tomto světě zábava. Ne všichni totiž rezignovali, ne všichni se vzdali. Jsou i tací, kteří si otevírají ústa, kteří se činí perem, nebo prostě pracují na sobě, mění se.

Protože jen když se změní člověk sám, změní se i svět!

Nezamysleli jste se ještě nad tím, proč vlastně nadále pracujete a nevyberete se do světa jako kdysi vaši předkové? Mimochodem, proč jste vlastně chtěli udělat kariéru? Protože jste po tom opravdu toužili anebo jste snad chtěli jen imponovat vašemu otci, rodině, okolí?

Zeptejte se sami sebe: Kdo jsem JÁ, co chci JÁ? Co mi říkají moje city, co bych dělal nejraději já a co mi namlouvá moje „dobrá“ výchova? Je moje práce to, co jsem chtěl opravdu dělat? Rozhodl jsem se pro ni zcela vědomě anebo zde pracuji jen proto, že mě nenapadlo nic lepšího, anebo si to tak vyžádala rodinná tradice?

Zamyslete se, prosím, hluboce a upřímně!

(Dopřejte své mysli na tomto místě malou přestávku, kniha vám neuteče. Nikdo jiný se jí beztak nedotkne…)

No, vraťme se zpět ke knize:

Zdá se vám, že má provokativní název?

Správně! Chci vás vyprovokovat (tak, jak provokuji i sám sebe), abyste zjistili, zdali váš světonázor, pohled na okolnosti vašeho života, stojí na vlastních zkušenostech, nebo na doporučeních rodičů, učitelů, anebo jste je snad jen nekriticky probrali z knih dějepisu a vlivu masmédií. Chci vás vyzvat, abyste si zrekapitulovali váš život.
Proč?

Přál bych si, abyste svůj život využili co nejlépe, abyste byli opravdu šťastní a spokojení. Jak to uděláte, to rozhodnete sami. Já vám mohu poskytnout a vysvětlit mechanizmy, v případě, že je ještě neznáte. A mám pro vás i pár tipů, jak tyto mechanizmy účinně využít.
Dovolte mi však ještě chvilku provokovat:

Proč je na světě kolem tří set rodin, které ve svých rukou soustředily více peněz než vlastní zbytek lidstva? A někteří z vás se možná i zeptají: Proč nepatřím já k jedné z těchto rodin? Proč jsem se v tomto životě na Zemi rozhodl pro jednoduchou rodinu střední vrstvy nebo dokonce chudobu?

Člověče, proč mi tyto otázky nikdo nezodpověděl? Proč mám dojem, že církev mě nechává na holičkách? Proč bych se měl cítit jako hříšník, přestože jsem nikdy nikomu neublížil? Čím jsem se provinil?

Postil jsem se, meditoval, absolvoval autogenní trénink, putoval za svatým Jakubem, roky se modlím Otčenáš - a přece se nic nemění. A bohatí tohoto světa žijí v hojnosti, v ohromných vilách, vozí se v nejlepších autech a létají vlastními letadly, jsou zdraví, a když onemocní, starají se o ně nejlepší lékaři… A kde jsem já?

To vše přece nemůže být pravda!

Něco tu nesedí. Jiný lže a podvádí a žije si v luxusu a já, neustále se snažím, abych nikomu neublížil, zasazuji se o ochranu životního prostředí a zvířat, a přitom se sotva „protloukám“ životem.

Proč je tomu tak?

PROČ jste vzali tuto knihu do rukou?

- pokračovanie -

Jan van Helsing

Zdroj: anch-books.eu


KNIHU môžete zakúpiť na tejto adrese


Obidve časti seriálu nájdete na tejto adrese.

apríl 04, 2011 16:54 popoludní

 

 

Top