Obrázok používateľa CEZ OKNO
Kosmická mise Mayů 1

Ve Střední Americe existují důležité zakódované zprávy, které nám zanechali legendární Mayové. Nacházejí se především v monumentální architektuře, která svými kořeny sahá do velmi starého období tisíce a tisíce let v hluboké minulosti. Dlouhodobá mise mnoha a mnoha nezávislých badatelů soustředěná k dekódování těchto mysteriózních ukazatelů počíná přinášet svá první ovoce. Nejen já, ale všichni mí kolegové, kteří jsou schopni pozvednout svou mysl nad klasické dobře vyšlapané obzory soudobé vědy, věříme, že tyto poznatky se stanou hybným prostředkem pro pokrok nejen duchovní, ale i vědecký. Pojďme se tedy pustit do práce...

Ztracený svět Mayů

23. srpna 2003, Guatamela City - Guatemala

Letím přes Střední Ameriku, pode mnou není nic jiného než obrovská džungle. Kladu si otázku proč se Mayové rozhodli postavit svá monumentální města právě uprostřed takového divokého a nehostinného území.

Podle tradičních pramenů kterým můžeme, ale také nemusíme věřit, se první Evropané postavili svou nohou na americkou půdu během čtvrté a finální cesty Kolumbovi v roce 1502. Jeho loď přistála na atlantické straně jednoho z ostrovů, který dnes patří k Hondurasu. K velkému potěšení Kolumbových chlebodárců podařilo se osádce od místních domorodců naložit mnoho exotických surovin včetně kakaa, mořských plodů a jemné keramiky. Poté Kolumbus pokračoval podél pobřeží až objevil oblast Veragua, kde se mu podařilo nalézt poměrně slušné množství zlata k tomu aby povzbudil španělskou aristokracii podniknout další loupežné výpravy.

Kapitán letadla učinil široký oblouk kolem Guatemala City, přičemž nám dal dobrý výhled na tři sopky, které hraničí s tímto městem, jež má dohromady skoro 2 miliony obyvatel. Na jeho okrajích, tam kde začínala džungle bylo vidět velké množství skromných chatrčí.
V letištní odbavovací hale jsem se potkal s lidmi snad všech odstínů pleti se kterými se může cestovatel ve Střední Americe setkat. Tady musím poznamenat, že Evropané přišli na americký kontinent doslova jako vetřelci. Nevzali si sebou své rodiny, ale smísili se s domorodým obyvatelstvem, takže jejich potomci se stali míšenci a ti dnes tvoří většinu populace. Ta evropská menšina, která si sebou své rodiny vzala, tvořila vrchol sociální hierarchie. Rovněž tak přítomnost černošské populace a mulatů zde není bezvýznamná. Najdou se tu ale i poměrně početné komunity Číňanů a Indiánů, a mezi tím vším se pohybují dnešní potomci středověkých Mayů.

Antičtí Mayové (el Mundo Maya) sídlili v oblasti, která je charakterizována Yucatanským poloostrovem v Mexiku na severu až k zalesněné oblasti Chiapas na západu a pláních Belize na východě včetně guatemalské džungle, Hondurasu a Salvadoru. Dnes hovoří asi šest milionů indiánů na tomto území celkem třiceti různými jazyky. Život těchto několika milionů indiánů se z formálního pohledu velmi podobá životu jejich předchůdců. Pěstují obilí, fazole, pálivé papriky, rajčata a další zeleninu, stejné jsou i metody a nástroje obdělávání. Dokonce i vesnická sociální infrastruktura zůstává nezměněná. Dominantní formou zdravotní péče zůstávají unikátní bylinné praktiky ve kterých jsou skutečnými mistry. Takže když se vrátíme o mnoho set let dozadu a možná ještě dál, jeden a půl až dva a půl tisíce let, zjistíme, že se mnoho nezměnilo, ale něco přece jen. Ze středu jejich sídel zmizely monumentální “ceremoniální jádra”, chrámy a pyramidy, místa pro hluboké umění a astronomii. Dva světy – jeden vedle druhého.

Jev Maya - podstatu jeho vysvětlení můžeme hledat a nalézat po celém světě. “Maya” je velmi důležitým filozofickým významem, etymologicky hindského původu související se “stvořením světa” a “světem iluze”. V sanskrtském jazyce je “Maya” také propojena s termínovým pojetím “veliký”, “míra” a nebo “mysl” a nebo dokonce s ekvivalentem “starat se o něco”.
Z tohoto důvodu nás jistě nepřekvapí zjištění, že jméno Budhovi matky znělo “Maya”. Védy nám navíc sdělují, že “Maya” bylo jméno velkého astronoma a architekta. Ve filozofii egyptské se tento termín blíží významu “světový řád” a v řeckém bájesloví je Maya názvem zřejmě nejjasnější hvězdy v jádru hvězdokupy Plejád. Mayab je táké názvem sídla mayské civilizace na Yucatanském poloostrově.

Je obrovskou ironií osudu, že všechno co víme i nevíme o mayské kultůře je dílem prakticky jedné osoby – františkánského mnicha Diego de Landy. V roce 1562 spustil projekt obrovské genocidy, kdy inicioval spálení drtivé většiny mayských rukopisů. S tímto procesem se započalo ve městě Mani, španělským centrem misionářů v oblasti Yucatánského poloostrova. Výsledkem tohoto barbarského činu jsme přišli o jednu z největších sbírek mayské literatury a historie. Spolu s tím ukončili svůj život mnozí z duchovních inspirátorů tohoto společenství.

Když Španělé obsadili Střední Ameriku, původní mayská kultura byla již dávno uvržena v zapomnění. Prosté obyvatelstvo, které v tu dobu žilo na původním mayském území již nebylo schopno osvětlit tradiční vesmírnou filozofii svých předchůdců. Technologicky nadřazení barbaři byli tímto aspektem v pozdějších dobách zmateni. A tak Španělé učinili jednu zásadní chybu, když uvěřili, že tito místní domorodci jsou tím originálním mayským národem. Díky tomu se přenáší označení Mayů na soudobé potomky chudých farmářů, kteří žijí ve stínu svých dávno zapomenutých patronů.


Maya neznamená národnost či civilizaci. Nemá nic společného s miliony ožebračených obyvatel Mexika nebo Guatemaly. Soudobé encyklopedické definice klasické archeologie, které datují tuto prastarou kulturu do historie vzdálené 500 a nebo 800 let jsou mylné. Dnes přichází čas, kdy je tento problém třeba jednou pro vždy vyřešit.

Maya je stav uvědomění. Je to život Ducha, který žije v souladu s Vesmírnými Zákony. Maya je pochopení toho, že fyzické tělo je důležitým, ale přechodným nástrojem fyzického života, který nám pomáhá při duchovním rozvoji.

Každý z nás může být Mayem, bez rozdílu rasy, geografického určení, bytí a nebo klasického vzdělání. Tak nějak tuším, že Maya je stav duchovního Bytí, stav naší Mysle a prvek poslání v přirozeném konsensu Světla v prostém Lidství.

- pokračování -

Všetky časti seriálu nájdete na tejto adrese.

Pro Matrix-2001.cz Samir Osmanagič, Doktor archeologických věd

© 2005 dr. Samir Osmanagič

© 2005 Foto: Samir Osmanagič

Zdroj a preklad: Matrix-2001.cz


Sekcie: 
január 07, 2009 23:35 popoludní

 

 

Top