Obrázok používateľa CEZ OKNO
Kosmická mise Mayů 2

Mayové nám zanechali velmi mnoho zpráv ve své architektuře. Tyto zprávy pak byly dekódovány o mnoho tisíc let později. Ale abychom získali všechny potřebné a důležité informace je potřeba aby alternativní disciplíny pracovaly ruku v ruce s klasickou vědou. Geometrie je jazyk Vesmíru. A tak Mayové z tohoto důvodu zanechali své velmi důležité informace ve formě posvátné geometrie na zdích svých chrámů a pyramid. Mayové jsou reprezentanti Světla. Rezonanci vesmíru vyjadřovali prostřednictvím posvátných kódů v geometrii, barvách, hudbě a konečně i abecedě. Pokud budeme schopni pochopit poselství Mayů uděláme velmi významný krok k tomu, abychom jednou byli schopni v plném rozsahu pochopit význam toho čemu říkáme Světlo.Mayové – Kosmičtí hodináři

Chiquimula, východní Guatemala

Bylo by logické očekávat, že město s 2 miliony obyvatel by mělo mít slušné autobusové stanice. Nicméně místo krytých terminálů tu jsou úzké prašné silnice. Místo velkých cedulí oznamující jména cílových stanic a časy odjezdů jsou jen malí Guatemalci, kteří volají na potencionální cestovatele, aby si nastoupili právě do jejich autobusů. A místo čistých a tichých vozidel se musíme spokojit s velmi starými jezdícími vraky u kterých nikdy nevíte kdy se rozsypou přímo za jízdy. Čas odjezdu je stanoven v okamžiku kdy autobus je plný cestujících. Pojďme se ale vrátit k předmětu našeho putování a jím jsou Mayové.

Tradiční Mayská kultura je rozdělena do tří období a to na:

a) Pre – classical (několik set let př.n.l. až 300 n.l.)

b) Klasickou (300 – 900 n.l.)

c) Po klasickou (900 – 1500 n.l.)


V posledních letech je ale tendence první období Mayské kultury posouvat více do hlubin minulosti. Objev nových artefaktů donutil některé archeology posunout přední hranici až do období 2000 let př.n.l. Učinili tak například dr. Joseph Gardiner, dr. Dick Cadogan a nebo dr. William Fowler.

Guatemala City pod sebou pohřbívá trosky starobylého Mayského centra “Kaminal Juyu”. Ve skutečnosti jde o stovky staveb a desítky pyramid s vysoce rozvinutým kulturním a komerčním centrem asi půl milionů Teotihuanacanos, tedy těch, kteří přišli z Teotihuacanu (sever Mexika). Již před třiceti lety se pomoci radio–carbonové analýzy zjistilo, že celá řada pyramid s blízkými pohřebišti pochází z období před Kristem.

Ono klasické dělení na tři období musím osobně zcela odmítnout. Rád bych představil zcela jiný přístup k historickému konsensu Mayské kultury a rozvoje této civilizace. Na základě výsledků svého osobního bádání musím konstatovat, že ryzí Mayové tvořili rámec kolektivního Vědomí, které bylo soustředěno do jedné konkrétní mise. Podpora této jediné mise trvala v období zhruba 5000 let.

Následující mé tvrzení vychází ze skutečně hlubinných poznatků mnoha mých osobních badatelských misí spojených s velmi pestrými mystickými zážitky.

Obyčejní hodináři opraví naše hodinky tak, že je dají do souladu s pozemským časem. Analogickým způsobem lze ryzí, tedy původní Mayskou civilizaci považovat za hodináře Vesmíru jejichž mise měla za úkol nastavit pozemskou frekvenci tak, aby byla přinesena do souladu s vibracemi našeho Slunce.

Je jasné, že jakmile jednou počne Země opět vibrovat v souladu s rytmem Slunce bude jakákoliv informace i energie schopná cestovat oběma směry bez limitu. Pak budeme určitě také schopni lépe porozumět proč starověcí obyvatelé této planety skrze množství různých rituálů tak uctívali naše Slunce.

Každému alespoň trochu inteligentnímu člověku musí být jasné a zřejmé, že energie Slunce je základem života na naší planetě. A na straně druhé každý živý organismus ať již si to uvědomuje či nikoliv je přes naše Slunce spojen s energetickým středem naší galaxie. Tato fakta se stávají extrémně důležitými, pokud i uvědomíme, že se mílovými kroky blížíme k prosinci roku 2012 na které úzkostlivě poukazují právě Mayové.

Moderní astronomie zhruba před dvaceti roky potvrdila, že v tomto čase dojde k velmi zvláštnímu seřazení jistých velmi důležitých energetických center uvnitř naší galaxie ke kterému dochází vždy jednou za 25 000 let. Mayové si této skutečnosti byli vědomí již před 2000 lety. Jejich aktuální výpočet posledního “věku Země” začíná přesně 3113 př.n.l. a končí v roce 2012 n.l.

Na podkladě těchto skutečností se k počátkům Mayské civilizace nemůžeme vracet do doby před několika sty lety, ale mnohem dále. Zřejmě do času dvou tisíc let př.n.l. a s největší pravděpodobností ještě dál do období kolem 3113 let př.n.l. Je možná, že právě v tuto dobu se první Mayové objevili na této planetě. K těmto faktům se vrátíme později.

Za pouhých pět dolarů můžete přejet celým státem Guatemala od severu až k jihu autobusem. Můžete vidět všech 30 sopek rozptýlených podél 250 mil dlouhého Pacifického pobřeží. Můj autobus jel na východ k městu Chiquimula. V pozdních odpoledních hodinách o vypadalo jako kdyby se všichni obyvatelé města shromáždili na náměstí v jeho centru. Děti ve školních uniformách se procházely v malých skupinkách. Vlastníci různých obchodů se s neúnavnou trpělivostí snažili přilákat zákazníky a většina mladých lidí seděla v nedalekém parku diskutující o místním fotbalovém družstvu.

V malém hotelu, kde je jen něco málo pokojů za šest dolarů získávám bydlení. Jde o pokoj s dvěmi postelemi, kuchyní a koupelnou. Majitel hotelu i já uvažujeme o tom jakou dobrou koupi jsme učinili. Je teplý letní den a studená koupel je pro tělo velmi prospěšnou. Za soumraku se obchody zavírají, ulice se stávají prázdnými až do svítání. Když je člověk zvyklý pravidelně cestovat obvykle stává již za rozbřesku. A já nejsem výjimkou. V šest hodin ráno opouštím hotel a spěchám na místo, které by se při troše dobré vůle dalo považovat za autobusovou zastávku. Určitě stihnu první autobus, který směřuje do pohraniční oblasti El Florido nedaleko hranic s Hondurasem.

Guatemalská historie je jednou z nejsmutnějších ze všech zemí Střední Ameriky. Španělé tu v 16. a 17. století nemilosrdně decimovali indiánské kmeny. Průmyslové otroctví charakterizovalo posledních 250 let. Malá konzervativní elita vlastníků půdy má jak ekonomiku tak i armádu pod kontrolou. Během posledních sto let ovládli cizí investoři trh s kávou (asi 85% exportu této země). Místní vládnoucí třída se stala postupně zcela závislou na amerických korporacích. Honduras a Guatemala jsou klasickým příkladem tzv. “banánové republiky”. A místní diktátoři (jako národní terorista “prezident” Manuel Estrada Caberra jenž vládl v letech 1898 – 1920) se stali vůdčími postavami v románech o politickém utlačování.

V prvních svobodných volbách v roce 1944 učitel a spisovatel Juan Jose Arevalo byl zvolený prezidentem. Právě on a jeho nástupce Jacobo Arbenz začali se zemědělskými reformami a legalizovali více paritní politický systém (včetně komunistů). Zahraniční korporace hledaly rychle pomoc u svých přátel ve vládě USA. První sankce směřovaly na Guatemalu a následoval v režii CIA vojenský převrat, kdy vojáci napadli prezidentský palác. Vojáci odmítli bránit prezidenta Arbenze a on musel v hanbě opustit svou zemi. Demokracie skončila. Věci se vrátily k původním schématům a útlak tak pokračoval dalších bezmála čtyřicet let. Jakákoliv vzpoura, která byla iniciovaná především indiánským obyvatelstvem byla vždy krvavě potlačena. Mnoho obyvatel Guatemaly nakonec skončilo v uprchlických táborech v Belize a nebo v Mexiku. Bohužel dodnes se situace v této geografické oblasti výrazně nezměnila k lepšímu.

Mezi jednoznačnými vědeckými úspěchy Mayské kultury je počítán kalendář. Je již dávno zřejmý fakt, že tato kultura dokázala vypočítat dobu oběhu Země kolem Slunce s neuvěřitelnou přesností. Archeologové potvrdili, že k těmto fantastickým výsledkem došli bez použití klasickým měřících metod či pomůcek. Navíc mayské kalendáře disponovaly měsíčními fázemi a zatměním. Dokonce měli k dispozici i přesné záznamy pohybu Merkuru, Venuše, Marsu, Jupiteru a Saturnu. Aby toho nebylo málo musím konstatovat, že na některých památnících nedaleko Quirigua v Guatemale dokázala tato tajemná kultura zaznamenat kosmické události, které se odehrály před 400 miliony lety!!!

Proč a jakým způsobem?

Archeologové obecně vnímají mayské kalendáře jako nástroje k zaznamenání času, ale nikdo si již neláme hlavu nad tím z jakého důvodu určovali čas s takovou až neskutečnou přesností.

Je možné, že mají čísla hlubší význam v kosmických relacích? Je možné, že společně s osami prostoru a času nám sdělují ještě něco dalšího? A je možné, že toto něco je nedostupné našim fyzickým smyslům? Mohla by mít tato čísla své vlastní frekvence a zvuky? Bylo by možné pomocí nich popsat jiné formy Bytí a životních zkušeností?

Zdá se, že uvnitř těchto neuvěřitelně přesných výpočtů Mayů se nachází skryté kosmické kódy každého jednoho z nás, A tak každé takové číslo představuje údaj, který může být vyslán do Vesmíru? Každé číslo může být údaj a každý údaj je skladbou jisté frekvence. Komunikace – výměna informací – tak může pokračovat mezi živými bytostmi, mezi planetami a dokonce i mezi slunečními systémy.

Můžeme srovnávat mayskou vědu s naší včetně technologie? Máme za to, že když tato civilizace nevlastnila kosmické lodě, počítače a dalekohledy, že byla na nižší intelektuální úrovni než je soudobá civilizace. Ale toto může být velmi osudový omyl. Pokud se budeme na mayskou kulturu dívat pohledem nadřazenosti nebudeme schopni nikdy porozumět jejich vědě a dekódovat tak zcela jistě úchvatné informace, které tu zanechali pro své potomky.

Je proto mít třeba neustále na zřeteli, že jejich věda byla budována na zcela jiných základech a logických schématech než ta naše a že jejich mentální schopnosti byly velmi vzdálené těm našim. Ale i přes tuto všechno racionální sociálně-kulturní vzdálenost jsme schopni se skrze mosty času k sobě nejen přiblížit, ale dokonce i spojit v jedno nádherné objetí – propojení. Oni o tom věděli a doufali v to. Proto nám zanechali svůj čarokrásný tajuplný odkaz ke kterém v našem seriálu krok za krokem kráčíme...

- pokračování -

Všetky časti seriálu nájdete na tejto adrese.

Pro Matrix-2001.cz Samir Osmanagič, Doktor archeologických věd

© 2005 dr. Samir Osmanagič

© 2005 Foto: Samir Osmanagič

Zdroj a preklad: Matrix-2001.cz


Sekcie: 
január 10, 2009 07:10 dopoludnia

 

 

Top