Obrázok používateľa CEZ OKNO
Skutočne musíme ísť do dôchodku ako 70 roční?

Pred pár dňami vyšiel v denníku Pravda článok o tom, že do dôchodku pôjdeme starí ako Matuzalem (podľa biblie Noemov starý otec, ktorý sa podľa legendy dožil niekoľko sto rokov veku). Ja som sa vtedy rozhodol, že na túto tému už nenapíšem nič. Názor som zmenil po tom, čo rovnakú tému rozoberali včera v hlavnej spravodajskej relácii TV Markíza, v Televíznych novinách. Ja som ešte mladý a mám prakticky celý život pred sebou, ale tieto vyslovene zavádzajúce informácie, ktoré novinári prezentujú ako holú skutočnosť cez ústa kadejakých analytikov a s podporou politikov, byrokratov ma už vážne vytáčajú. Ale prejdime k veci.

„V súčasnosti ľudia odchádzajú do dôchodku približne v 60. roku života a na príjem dvoch dôchodcov pracuje päť osôb.“

Overme si fakty!

Počet dôchodcov v Slovenskej republike k 31. máju 2010 je 1 278 948 osôb.

V priemere za 4. štvrťrok 2009 pracovalo v hospodárstve 2 329 600 osôb.

Pomer teda nie je 2:5 resp. 1:2,5 ale iba 1: 1,82. Ak budem počítať iba s poberateľmi starobného a predčasného starobného dôchodku nám tiež vyjde pomer nižší ako 1:2,5 presne to je 1:2,35. Na tomto mieste treba ale spomenúť aj inú štatistiku, ktorá vyjadruje pomer pracujúcich a počtu obyvateľov Slovenskej republiky, lebo túto v zásade obchádza každý analytik, byrokrat a politik.

Počet obyvateľov Slovenskej republiky je 5 416 958 osôb. Z tohto vzťahu nám vychádza, že jeden človek pracuje na 2,32 osôb. Na tomto mieste si skúste predstaviť váhy. Na jednej strane máme neproduktívnych mladistvých, uprostred pracujúcich a na strane druhej neproduktívnych dôchodcov.

Teda vy čo máte deti a pracujete viete asi koľko vás stojí mesačne vaše dieťa, teenager, alebo vysokoškolák. Ja vám teraz rozpíšem, že koľko vás – nás stojí jeden dôchodca.

Pre ilustráciu uvediem jeden príklad:

Ak ste zamestnanec:

• menšiu časť dôchodkových odvodov platíte vy sám (konkrétne 7 % z vašej hrubej mzdy)

• väčšiu časť dôchodkových odvodov platí váš zamestnávateľ (vo výške 21,75 % z vašej hrubej mzdy).

http://openiazoch.zoznam.sk/produkty/ds/odvody.asp

Zamestnávateľ platí (zo svojich peňazí, nad rámec Ivanovej mzdy, Ivanovej výplatnej pásky sa to nedotkne):

• odvody na starobné poistenie = 14 % z 15 000 Sk = 0,14 x 15 000 Sk = 2 100 Sk

• odvody na invalidné poistenie = 3 % z 15 000 Sk = 0,03 x 15 000 Sk = 450 Sk

• odvody do rezervného fondu solidarity = 4,75 % z 15 000 Sk = 0,0475 x 15 000 Sk = 712,50 Sk

Zamestnávateľ platí odvody spolu = 21,75 % z 15 000 Sk = 3 262, 50 Sk

Ivan platí (zo svojej hrubej mzdy, má to vyznačené na výplatnej páske):

• odvody na starobné poistenie = 4 % z 15 000 Sk = 0,04 x 15 000 Sk = 600 Sk

• odvody na invalidné poistenie = 3 % z 15 000 Sk = 0,03 x 15 000 Sk = 450 Sk

Ivan platí odvody spolu = 7 % z 15 000 Sk = 1 050 Sk

Zamestnávateľ platí odvody spolu = 21,75 % z 15 000 Sk = 3 262, 50 Sk

Odvody spolu = 28,75 % z 15 000 Sk = 4 312,50 Sk

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=21062

Aby sme získali reálnejší obraz tak uvediem jednoduchý výpočet s aktuálnou výškou priemernej mzdy na Slovensku a s priemerným starobným dôchodkom.

Priemerná hrubá mzda na Slovensku predstavuje sumu 762 eur.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku ku koncu apríla tohto roka predstavoval 351,31 eura.

Z vašej hrubej mzdy je odvedených na účty Sociálnej poisťovne v priemere 762 * 28,75% = 219,075 eura mesačne, ak ste v II. pilieri tak časť ide na váš „sporiaci“ účet v niektorej z DSS-iek. No tie akoby tam ani nešli, keďže približne toľko koľko tam ročne „sporitelia“ uložia, tak toľko si musí Slovensko požičať a splácať teda úroky, čím čistý výnos sporenia si u lichvárov v DSS závratne klesá.

Nasleduje teda časť, kedy zistíme, že ako dlho musí pracovať jedna osoba, aby odviedla peňažné prostriedky na dôchodok jedného dôchodcu, alebo inak ako dlho trvá pracujúcemu „nasporiť“ si na jedno mesačnú platbu dôchodku:

351,31 / 219,075 = 1,60 mesiaca. To teda znamená, že v súčasnosti si priemerný Slovák za 1,6 mesiaca „našetrí“ na 1 mesiac na dôchodku. V priebehu jedného kalendárneho roka – 12 mesiacov si teda našetríte na cca 7,48 mesiaca na zaslúženom odpočinku. Pre zaujímavosť, ale budem v tomto výpočte pokračovať. Modelový príklad bude vychádzať z predpokladu, že vek odchodu do dôchodku sa nezmení a ten na Slovensku predstavuje v súčasnosti 62 rokov a na druhej strane bude veková hranica 19 rokov, kedy je už väčšina Slovákov viac menej produktívnych. To nám dáva celkovo 43 produktívnych rokov. Za týchto 43 rokov si pracujúci „nasporí“ na 26,81 rokov na dôchodku.

Pokračujme ďalej.

„Vzhľadom na slovenské pomery však treba zvažovať, či je pre ľudí únosné pracovať tak dlho. Už dnešná hranica odchodu do dôchodku 62 rokov sa totiž považuje za vysokú, keďže muži sa u nás priemerne dožívajú len 71 rokov a ženy 78. To je zhruba o osem rokov menej ako vo vyspelých západoeurópskych krajinách.“

Najprv muži:

71 rokov znamená, že dôchodok si užili sotva 9 rokov, aj keď za svoj život si „nasporili“ na 26,81, čiže prakticky až do veku 88,81. Muži majú teda k dobru ešte 17,81 roku na dôchodku. Alebo to môžeme trochu otočiť. Dnes sa práca hľadá ťažko. Tých 17,81 rokov k dobru by si mohli muži reálne vybrať ako dobu kedy by boli v produktívnom veku (tých spomínaných 43 rokov) nezamestnaní. Mužom stačí odrobiť si 25,19 rokov.

Prakticky to isté platí aj pre slovenské ženy, len čísla sú iné.

Ženy majú k dobru len 10,81 roka.

Pýtate sa teda, kam pre Boha živého tie peniaze idú?! Myslíte si, že takýto ekonómovia vám odpovedia?

„Ekonómovia majú iný názor. Z hľadiska čísel totiž starnúce obyvateľstvo predstavuje pre priebežné dôchodkové systémy obrovskú záťaž a vytvára riziko kolapsu. Inštitút INEKO a Podnikateľská aliancia Slovenska napríklad nedávno vyšli s odporúčaním predĺžiť vek odchodu do dôchodku postupne aspoň na 65 rokov do roku 2040. “Ak by budúce vlády odmietli úpravy penzijného systému, za celé obdobie do roku 2040 by vytvoril dlh na úrovni 75 percent HDP, čím by s veľkou pravdepodobnosťou rozvrátil verejné financie,” uviedol riaditeľ inštitútu Peter Goliaš. Okrem toho navrhovali aj ďalšie úsporné opatrenia – upraviť výpočet dôchodkov alebo ich valorizáciu.“

Ak niečo rozvracia verejné financie tak to nie je a nikdy nebude priebežný dôchodkový pilier. Práve naopak, kapitalizačný II. pilier spôsobuje zadlžovanie a rozvracia verejné financie. Dnes sa už kvôli II. pilieru zadlžujeme sumou 1,4 miliárd eur ročne. Priemerná miera náhrady – pomer medzi priemernou hrubou mzdou a priemerným starobným dôchodkom sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 46% a to so spomínaným zadlžovaním. Ak by sme nemali úplne zbytočný II. „tunel“ pilier, ktorý nerieši vôbec nič, tak dnes by mohli dôchodcovia poberať dôchodky v priemernej miere náhrady vo výške viac ako 50%, čiže nie nejakých 351,31, ale o cca 30 eur viac t.j. 381 eur a bez zadlžovania!

Takmer na záver ešte odcitujem časť analýzy ku koncepcii II. piliera od spoluautora reformy Martina Thomaya:

„S posunutím na 65 rokov koncepcia uvažuje až s horizontom roku 2085, t.j. spolu s úplným ukončením transformácie dôchodkového systému. Vedenie ministerstva (celebrity camp man Kaník-moja poznámka) sa už dávnejšie dalo počuť, že nebude nástojiť na zvyšovaní veku odchodu do dôchodku na 65 rokov, keďže „v prípade zavedenia kapitalizácie táto hranica nebude mať veľký význam“.

Je to ale mylné tvrdenie. Aj v povinnej kapitalizácii hrá (bohužiaľ) štátom určený vek odchodu do dôchodku zásadnú rolu, a to ako referenčná hranica pre nákup anuity (čím bude vyššia, tým vyšší môže byť dôchodok).“

***

„Počet dôchodcov v Európe v porovnaní s ľuďmi, ktorí im dôchodok financujú, sa má do roku 2060 zdvojnásobiť, preto je súčasný stav jednoducho neudržateľný,” tvrdí komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie László Andor“

Je iba málo ľudí na tejto Zemi, ktorí tvrdia iné. Ja som to naznačil už tými váhami. Ak budeme mať menej potomkov, ktorí nás stoja nemenej finančných prostriedkov ako dôchodcovia tak nebude problém ufinancovať vyšší počet dôchodcov. Je to prosté a praktizovali to už komančovia za bývalého režimu. Nemáš deti – platíš viac. Dokonca sa dá povedať, že národy s veľkým počtom ľudí vyššieho veku budú bohatšie, lebo ekonomiky s takto stavanou populáciou sa majú tendenciu uzatvárať, pričom dnes je slovenská ekonomika až neúnosne otvorená. Toto samozrejme papagájom nevyhovuje. Chcú aby sme otročili na druhých miesto tých, ktorí nám dali život. Veď to dokazuje aj II. tunel pilier. Smrdí nám pracovať na našich rodičov, starých rodičov, ale kupovať bezcenné záchodové papiere na US a EU burzách a tým podporovať obéznych dôchodcov zo západu nám nesmrdí. Potom nie je na diaľnice, na učebnice, na zdravotnú starostlivosť, na vedu…proste na nič.

Dúfam, že aspoň niekto si všimol, že v celom článku som nespomenul ani raz slovo inflácia. To je ten hlavný problém, ktorý ani jeden z tých papagájov z článku denníka Pravda a ani v správach TV markíza nespomenul. Musíme opäť poďakovať bankárom a politikom, že na nich budeme otročiť ako nikdy predtým.

-krija-

Zdroj: krija.blog.pravda.sk

júl 16, 2010 12:59 popoludní
 • krát komentár

7 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Kamil
  Kamiljúl 16, 2010 13:29 popoludní

  Komentár: 

  Ono by to chtělo ještě spočítat kolik z ekonomicky činných lidí vytváří skutečné hodnoty

 2. Obrázok používateľa janet
  janetjúl 16, 2010 13:59 popoludní

  Komentár: 

  vyborny rozbor. uplne suhlasím . Kde sa stracaju peniaze?? Prečo mame isť do dochodku po 60tke, ked mladí nemaju prácu?? odpoved ,zda sa, nevie nik...

 3. Obrázok používateľa Valdo
  Valdojúl 17, 2010 09:21 dopoludnia

  Komentár: 

  Výborný článok s rozborom. Ako už spomenul výššie dotyčný pán,stálo by za spomenutie si aj na výpočet pracujúcich, ktorí vytvárajú skutočné hodnoty. Nie tých, čo vytvárajú kopy papiera. Pri týchto číslach by sa každý občan chytil za hlavu, koľko musí vyrobiť stavebný robotník, aby dostal zaplatené aspoň 500 euro na výplatu. A to je najmenej z hore uvedených profesií, ktoré musí živiť.
  Tento systém je absolútne nefunkčný!!! Uvedomte si to! Živiť kopu ľudí, ktorí
  vyrábajú kopy papiera, je nezmysel. Nie,..ja nechcem nikoho uraziť. Ale mali by
  ste sa konečne zamyslieť nad tým, ako fungujú štáty. nehovorím ešte o tom, že
  je tu čierna ekonomika, ktorá je vlastne ťahúňom aj USA. Tlačia sa peniaze, ako
  toaletný papier, len aby sme verili tomu, že ekonomika funguje.Ja verím tomu,
  že to celé funguje už len virtuálne. Oni hrajú o čas a o reštart celého systému.
  Nedovoľme im to!!!- CHRÁŇTE NAŠE LESY a CHRÁŇTE SI SLOBODU!

 4. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjúl 18, 2010 23:28 popoludní

  Komentár: 

  Výborný článok

 5. Obrázok používateľa Anunnaki
  Anunnakijúl 19, 2010 10:23 dopoludnia

  Komentár: 

  Este doplnim! Preco je 2. pilier hlupost ?

  STAT: peniaze, ktore obcania odvadzaju idu priamo statu, a ten ich pouzije bud na uhradu verejnych sluzieb alebo na statne investicie (budovanie jadrovych elektrarni, dialnic, zeleznic) ktore do buducna mozu priniest nove pracovne miesta, lacnejsie vyrobky ci sluzby, ci dokonca zisk spet do statnej pokladne, cize celkovo "zisk pre spolocnost". Zaroven ak by bolo velmi zle, daju sa tieto veci aspon ciastocne predat, a ziskat tak potrebnu hotovost pre stat.

  DDS: peniaze, ktore idu DDS, uz nejdu priamo statu ale DDSka sa rozhodne co za nich nakupy. Tusim za 80% musi nakupit dlhopisy nejakeho statu (hodnotene sukromnymi americkymi akreditacnymi firmamy). Trebars dlhopisy Grecka, Talianska, USA a kludne aj Slovenska. Cize DDSka kupuje "papiere" miesto realneho fyzickeho majetku, ktore jej slubuju za 5 - 10 - 15 - 30 rokov vyplatu danej ciastky spet + trebars 3 ci 5% urok-zisk.

  STAT: kedze ale cast ludi presla do DDSiek, tak stat ma zrazu vypadok na strane prijmu. Tento vypadok teda nahradi tak, ze vyda statne dlhopisy za ktore slubuje trebars vyplatit za 10 rokov + 5% za kazdy rok. A kdo asi tie dlhopisy nakupuje ? DDSky ! Stat teda nadalej dostava +- stejne peniaze ako doteraz, ovsem velka cast z nich je teraz ziskana za UROK a bude ju potreba raz splatit (vetsinou vydanim dalsich dlhopisov).

  DDS: su to sukromne poistovne, v podstate su to dcerske firmy 5tich selosvetovych bankovych korporacii. Cize ako vidime, staty aby prezili su zavisle na tom, aby ich dlhopisy kupovali DDSky. Kde je riziko ? Nuz ... co brani sa tymto par DDSkam dohodnut na tom, ze odmietnu od nejakeho statu nakupit dlhopisy ? Trebars podobne ako v grecku. A apreco by to robili ? No pretoze tak donutia maly stat aby vydal "cennejsie" dlhopisy, teda nie s 3 ci 5% urokom, ale dajme tomu 7% a viac za 3 roky ! Cize inak povedane, DDSky ziskava mocny nastroj, s ktorym moze "vydierat" stat, a nepriamo tak urcovat, kolko stat bude mat penazi a ako drahych na niektore verejne vydaje !

  2. pilier ale predstavuje inu zlodejinu. Ciastocne jej zamedzil Robert Fico. A to, ze obrovske peniaze co sli priamo statu bez uroku, teraz idu statu s urokom. Zaroven DDSka moze vydierat stat, ze ak jej nebude po voli, bude kupovat dlhopisy ineho statu, coz zdrazi predavanbie dlhopisov. Zaroven zo vsetkych tychto penazi a ziskanych urokov, si majitelia DDSiek odvadzaju % zisk ! I keby to bolo minimalne percento, pri miliardach rocne su to obrovske peniaze tecuce z nasej ekonomiky vetsinou zahranicnym majitelom. Tieto peniaze odtekaju z nasej ekonomiky ( je to ako ista forma zdanenia v prospech cudzokrajnych fyzickych osob - bankovu elitu ). A preto, ze tieto DDSky este len teraz zacinaju, a nemozu do nich vstupit ludia "pred dochodkovym vekom", tak tieto DDSky budu ryzovat zisk este 15-20-30 rokov (kde ako) bez toho, aby cokolvek zacali niekomu vyplacat.

 6. Obrázok používateľa Anunnaki
  Anunnakijúl 19, 2010 11:20 dopoludnia

  Komentár: 

  Dolpnok: uvahy obhajujucich DDSky

  Pri 5% inflacii rocne, to znamena ze sa ceny vsetkeho sa dvojnasobia kazdych 15 rokov ! Ak teda vezmeme do uvahy, ze DDSka vypocitava dochodok tak, ze priratovava rocne nejake % zhodnotenia, museli by tieto zhodnotenia byt o hodne vyssie, ako je inflacia. Bohuzial, u nas sa po roku 1989 vypocitava inflacia podobne, ako v USA, cize nepoctivo. Povodny index inflacie na zaklade velkeho "kosa" produktov mohol dat kludne inflaciu 12%, zatial co podla noveho merania inflacie len 3 ci 5%. Cize uz teraz je jasne, ze ak bude dochodkovy vek az 70tka, teda budeme musiet sporit az 50 rokov !!!, tak tie prve vklady pocach prvych 20-30rokov budu totalne znehodnotene. Ak berieme do uvahy, ze zatial okrem statneho dochodkoveho poistenia ziaden iny sposob sukromneho poistenia vo svete nevydrzal resp. este netrval viac ako 50 (pricom realnu zataz by dosiahol po 100rokoch fungovania, ked sa vyrovna prilev novych poistencov s prilevom dochodcov do tohoto systemu), nemame absolutnu zaruku ze nieco z toho tu bude stat za dalsich 50rokov.

  Za dalsie, dneska kriza nieje o krize uverov, ci spotreby. Je to technologicka-zamestnanecka kriza. Dovod nezamestnanosti je ten, ze vdaka vplyvu sukromneho sektora sa ceny vsetkeho stlacaju neumerne dolu coz vedie k zvysenej automatizacii veskerej vyrobnej cinnosti vratane sektora sluzieb. Stroje nahradzaju ludsku pracu. Pri odborne kvalitnych strojoch mozme povedat, ze sa raz zaplatia, a dalsich 20 az 40 rokov mozu bez prestania "produkovat" 24h/denne, 365dni/rok len za cenu spotrebovanej el. energie. Ak za necelych 20rokov po totalitnom socializme ktory sme tu mali, sme sa dopracovali z 0% nezamestnanosti na urvone 20% nezamestnanosti, co bude asi dalej za dalsich 20 rokov, ak vieme, ze automatizacia sa cim dalej zrychluje, miniaturizuje a zlacnuje ? Podla niektorych odhadov za dalsich 40 rokov tu bude 80% nezamestnanost, pri stejnom mnozstve produkcie tovarov a sluzieb ako je tomu dnes ! 80% nezamestnanost !!! Toto sa nazyva technologicka nezamestnanost.

  O tom to je. Vetsina ludi uz po 50tke si nenajde pracu. Poslednych 20 rokov bude na socialanej podpore, a tak im zo sukromnej DDSky vypocitaju minimalny dochodok a to bez ohladu na to, kolko si tam este v dobrych casoch ulozili.

  Cize je KLAMSTVO hovorit o tom, ze treba viac pracovat aby sme uzivili dochodcov. Pravda je taka, ze uz hned DNES by sme mali mat o 20% nizsii pracovny fond, teda miesto 5x8h tyzdenne pracovat len 4x8h tyzdenne, aby sme dosiahli 1% nezamestnanost. Zaroven sa uvolni dalsie mnozstvo neproduktivnych pracovnych miest na uradoch prace, ktore sa snazia prekvalifikovat velke mnostvo nezamestnanych a najst im pracovne mieste, ktore NEEXISTUJU. Je lepsie, ako pracovat 5 dni a mzdu za ten 5ty den nechat cez stat plynut nezamestnanym ludom co sedia doma, je lepsie im uvolnit ten 5ty den miesto v praci, nech si sami tu mzdu zarobia.

  Cize, v buducnosti nebude najmensi problem vyrobit dostatok vyrobkov a sluzieb na dochodcov, pretoze stroje to zvladnu prakticky "zadarmo" a s daleko mensim poctom pracovnikou ako je tomu dnes. Otazka je, ako potom donutit sukromny sektor, ktory tieto stroje vlastni, aby ich nechavali zapanute aj cez noc, a vyrobky ktore vyprodukuju tak zaplavili vo velkom trh a znizili ich cenu natolko, ze za par korun v buducnosti uzivime mnozstvo dochodcov. Ono problem je, ze tam kde je HOJNOST nejakeho produktu ci sluzby, zanika jeho hodnota. Ak mate pomarancov v obchode cele regale az hniju, pretoze ludia su z nich prezraty, tak nepomoze ani najnizsia cena, a ludia si ich stejne o moc viac nekupia. To znamena, vyrobit nieco velmi lacno a dodat to na trh lacno a vo velkycm mnozstvach je v priamom rozpore sukromneho podnikania. Preto tam uz potom nieje zisk.

  Preto uvahy primitivnych politikov obhajujucich DDSky pretoze sucastny statny prechodovy systej nemoze fungovat je absolutne klamstvo !

 7. Obrázok používateľa Ján
  Jánjúl 23, 2010 13:02 popoludní

  Komentár: 

  Ešte jeden pohľad.

  Keďže odborná časť je podľa mňa postačujúca, chcem len dodať môj osobný postreh. Mám 67 rokov a do dôchodku som odišiel v 60-tich. No a fyzicky a duševne to bolo v najvyššom čase. Možno by som to ešte aj vydržal dlhšie, ale môj výkon by bol objektívne asi o 50% nižší a ktovie ako by to bolo s mojím zdravím, ktoré za posledné 2-3 roky dostalo riadne zabrať. Proste fyziologicky nie sme stavaní (česť výnimkám) na náročné výkony po 60-tke. A ak je to účel zodrať ľudí pred odchodom do dôchodku, tak som všetkými desiatimi za sociálne spravodlivú spoločnosť (utópia?).

 

 

Top