Obrázok používateľa CEZ OKNO
Krištáľové kúpele & Salón II.

"Výsledok experimentu hovorí sám za seba. Krištáľové kúpele & Salón sa stali zdrojom „životnej energie“ tak dôležitej pre ľudí, energie spomínanej vo všetkých starovekých posvätných textoch. V starovekej egyptskej histórii a mytológii je pekný počet narážok na dávne časy (dokonca aj vzhľadom na Starú Ríšu), v ktorej bohovia (niektoré bohupodobné nebeské bytosti) prišli z neba na zem, žili na Zemi a hovorili s ľuďmi jedným jazykom."


Na implementáciu projektu v Sankt Peterburgu bolo vybrané miesto, kde sa dve kazové línie križujú na Žukovského ulici v úplnom srdci mesta (viď obr.) a po dizajnérskej práci začala kompletná rekonštrukcia v prísnej zhode so starovekým kánonom.


Obr.: Kazové línie pod Žukovského ulicou v Sankt Peterburgu

Toto miesto bolo vybrané schválne, aby neskôr, v súlade s predpismi kánonu, kaz pôsobil ako akumulátor „životnej energie“.

Vo finále projektu budovatelia pocítili, že Krištáľové kúpele & Salón sa stali „miestom sily“. Energie salónu začali mať hlboko liečivý vplyv na ľudskú bytosť. Zo dňa na deň bolo možné pozorovať expanziu tvorivého potenciálu ľudí, ktorí strávili čas v kúpeľnom salóne a významné zlepšenie ich telesného stavu.


Obr.: GDV obraz

Keď bol salón pripravený na otvorenie, bol uskutočnený vedecký experiment použijúc vizualizáciu plynových výbojov (GDV) prístrojom, ktorý umožňuje rýchlu analýzu všeobecného fyzického a energetického stavu človeka. Subjekt vybraný pre experiment bola osoba, ktorej povinnosti zahŕňali blízku interakciu s veľkou skupinou budovateľov, ktorí robili svoju prácu veľmi drenážovou kvôli energii. Jeho stav bol odmeraný pre normálne ráno predtým, ako začínal prácu v salóne (GDV obraz vľavo) a druhý (vpravo) po šiestich hodinách aktívnej práce.

Pri štandardných podmienkach, po šiestich hodinách práce každý pocíti únavu, inerciu a nedostatok energie, spomalenie mentálnych i fyzických reakcií.

Táto časť výskumu demonštruje, že už v tejto etape budovania mal salón silný pozitívny efekt na ľudskú bytosť. Energetický obal okolo jeho tela sa zväčšoval. Hustota aury sa zmenila a stala sa farebne viac zlatou. Subjekt samotný cítil významný prírastok všeobecnej kondície, absenciu únavy, pocit ľahkosti a dobrú náladu. Jeho fyzický a emocionálny stav bol lepší večer než ráno.

Výsledok experimentu hovorí sám za seba. Krištáľové kúpele & Salón sa stali zdrojom „životnej energie“ tak dôležitej pre ľudí, energie spomínanej vo všetkých starovekých posvätných textoch.

V starovekej egyptskej histórii a mytológii je pekný počet narážok na dávne časy (dokonca aj vzhľadom na Starú Ríšu), v ktorej bohovia (niektoré bohupodobné nebeské bytosti) prišli z neba na zem, žili na Zemi a hovorili s ľuďmi jedným jazykom. To bolo v tej perióde ich histórie, do ktorej Egypťania datujú všetky „dary,“ ktoré položili základy toho, čo dnes voláme vedou. Okrem iných, posvätná Kniha Chrámových Plánov (architektonická príručka, Kánon) bola poslaná z neba na miesto (kde to bolo odovzdané) presne ukázané.

Hieroglyfické zápisy zachované na stene chrámu Edfu hovoria, že hlavný plán chrámových komnát bol konštruovaný v súlade s predpismi „božského zvitku Imhotepa, ktorý zanechal v oblasti Memfisu, keď sa ponáhľal preč k bohom na oblohe.“

Pri projektovaní Krištáľových kúpeľov & Salónu sme sa riadili rovnakými nariadeniami a doporučeniami, ktoré boli urobené, aby mohol byť Salón vybudovaný v súlade s Kánonom.

Vyslovene priaznivé zmeny v stave ľudí, ktorí strávili čas v Krištáľových kúpeľoch & Salóne ukazujú, že salón sa stal skutočným „chrámom zdravia“ skonštruovaným v úplnom súlade so starovekou receptúrou.

Preto všetky procedúry vykonané v Krištáľových kúpeľoch & Salóne majú hlboko zlepšujúci zdravotný efekt, stavajú Krištáľové kúpele & Salón mimo všetkých salónov na svete. Každá nasledujúca návšteva zvýši efektivitu procedúr, zlepšujúc stav metabolizmu a imunitného systému. Prospech z olejovej masáže a iných preparátov použitých v salóne budú zvýšené niekoľkokrát. To je potvrdené všetkými vedeckými experimentmi, ktoré boli vykonané v pyramídach a sú popísané v tejto knihe (http://wands.ru/attachments/article/89/Wands_2010.pdf).

Dnes môžeme hovoriť s istotou, že Krištáľové kúpele & Salón je miesto hlbokej emocionálnej a telesnej úľavy. Všetko tu bolo vytvorené na pomoc fyzického zdokonalenia a duchovného rastu. Je to miesto vysokej koncentrácie energií, ktoré stimulujú tvorivý a duchovný potenciál osoby.

Krištáľové kúpele & Salón je druhom miesta v staroveku nazývanom „Nefer-Ta-Ra“ (rezidencia boha Ra). Význam príslušných hieroglyfov to objasňuje, osoba na tom mieste je v prítomnosti Ra (vnútri toku energií Ra) a tak je tam možné cítiť „chrámový efekt“, uvedomiť si energiu prítomnosti Ra a priať si.

Byť neustále v prúde čistých „Ra energií“ rozširuje tvorivý potenciál personálu kúpeľného salónu a vedie deň za dňom k zdokonaleniu kvality procedúr. Zmena kvality robí nutným denný monitoring a manažment procesov jej dynamického vývoja. V prostredí energie Krištáľových kúpeľov & Salónu prechádzajú všetky procesy silnou a každodennou zmenou. To je ešte jedna špeciálna podmienka a veľmi dôležitá charakteristika – manažment konštrukčného a operujúceho závodu ako dynamicky sa vyvíjajúci živý organizmus.

Princíp osobnej služby stojí na základoch konceptu Krištáľového kúpeľa & Salónu. To sa samo prejaví v rozsahu individuálnych programov v zdravie-upravovacom poli, vrátane kozmetológie, masáže, diagnostických relaxačných programov, tanečných techník a fitnesu, ako aj kuchyne „chuti zdravia“, zatiaľ čo špeciálna atmosféra Krištáľových kúpeľov & Salónu pôsobí pri hociktorej procedúre upokojivo, s relaxačným efektom, odstraňujúc silné, stresom spôsobené napätie.

Krištáľové kúpele & Salón je špeciálnym energo-ekologickým prostredím, ktoré sa vyznačuje mimoriadne priateľskou atmosférou a vysokou kvalitou služieb. Neutralizuje negatívne faktory mestského spôsobu života. Prvý krát po tisícoch rokov v Krištáľových kúpeľoch & Salóne, ako v naozajstnom chráme zdravia vybudovaného v súlade s požiadavkami Kánonu, môže zaznieť hudba, ktorá bola zaznamenaná v centrálnej komore Cheopsovej pyramídy v Egypte. Každá liečebná izba je vybavená high-end akustickým systémom, ktorý umožňuje nielen hudbu počuť, ale i cítiť telom. Špeciálne svetelné vybavenie umožňuje chromoterapiu zlepšujúcu terapeutický efekt synchronizačnými vibráciami energetického obalu osoby vibráciami energetického obalu Zeme (viď Synchronizačnú sekciu v tejto knihe: http://wands.ru/attachments/article/89/Wands_2010.pdf).


- koniec -

Valerij Uvarov

Zdroj: http://wands.ru/en/our-projects-en/crystal-spa-lounge-en.html

Preklad: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Valerij Uvarov
http://www.cez-okno.net/autor/valerij-uvarov

Posvätná veda
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-veda

Posvätná geometria
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-geometria


Sekcie: 
marec 24, 2014 15:44 popoludní

 

 

Top