Obrázok používateľa CEZ OKNO
Kruhy v obilí a Barbara Lamb

Barbara Lamb je jednou z hlavních osobností na poli výzkumu “kruhů v obilí” v USA. Od roku 1990 také pravidelně navštěvuje Velkou Británii v rámci svého bádání a udržuje kontakty s místními odborníky. Společně s Judith K. Moore je autorkou knihy “ Crop Circles Revealed - Language of the light symbols ”, která je komplexní a detailní studií tohoto zajímavého fenoménu, včetně mnoha barevných fotografií, nákresů a osobních zážitků. Barbara je též diplomovaný psychoterapeut, zabývá se regresí minulých životů a kontakty s různými druhy nepozemských bytostí. Tomuto tématu je věnována její druhá kniha pod názvem “Alien experiences“, která je rozborem 25 dosud nepublikovaných případů osobních setkání s mimozemskou inteligencí.


“... mnoho lidí okamžitě a silně reaguje, když mají poprvé možnost spatřit piktogramy v reálném prostředí, anebo když vidí jejich první fotografii. Tato přitažlivost se zdá býti neodolatelná a lidé chtějí vědět více o fenoménu. Byla jsem jednou z nich. V roce 1990 jsem uviděla první malou fotografii jednoho obrazce v tištěném programu konference Whole Life Expo v Los Angeles. Měla jsem velice silnou reakci a okamžitě jsem se rozhodla zúčastnit se přednášky. Prožívala jsem pocity zvědavosti, respektu, úžasu a obdivu. Okamžitě mě napadla myšlenka, jestli se někdo mimo naší realitu nesnaží upoutat naší pozornost a navázat komunikaci pomocí těchto zvláštních obrazců v polích. Jen po několika minutách sledování přednášky jsem se rozhodla navštívit Velkou Británii toho léta a vidět “kruhy v obilí “ na vlastní oči. Vím, že tím jsem překročila hranici, odkud není návratu a od té doby navštěvuji Anglii každé léto. Jsem oddaná výzkumu tohoto fenoménu stejným způsobem dnes, tak jako před léty, když to vše začalo...”

“...Všeobecně se předpokládá, že pokud jsou kruhy v obilí produktem nějaké vyšší moci či inteligence, musejí obsahovat nějaké zprávy pro lidstvo. Zdají se býti smysluplné, promyšlené a důkladně provedené na mnoha úrovních. Mnoho obrazců nás nutí zvedat hlavu k obloze a zamyslet se nad nekonečností vesmíru. Jiné nás přivádějí k meditacím a duchovním otázkám. Piktogramy se dají rozdělit do několika specifických kategorií. Znovu a znovu se objevují mytologická, náboženská, astronomická témata a geometrické symboly. Někteří jedinci mají to štěstí, že jsou více sensitivní ve vztahu k těmto obrazcům a jsou nějak předurčeni a schopni rozeznávat konkrétní symboly. Jsou více otevřeni myšlence, že kruhy v obilí nesou nějaké poselství a nejsou to jen hezké a chytře vytvořené obrázky”.

Z knihy „Crop Circles Revealed“

Zde je krátký rozhovor, který nám Barbara poskytla po skončení svojí přednášky na konferenci v Laughlinu:

EX: Mnoho let pracujete s unesenými lidmi. Jaký je váš soukromý názor na unášení lidí do UFO a celkový únosový problém, kdo za tím stojí a proč?

BL: Můj názor na tuto problematiku je takový, za prvé: fenomén je reálný, myslím, že se to opravdu děje, myslím, že vesmír je plný nejrůznějších druhů bytostí, živočichů, planet a pravděpodobně také různých dimenzí a jejich obyvatel. Mnoho z nich přichází a kontaktuje lidi zde na Zemi v nejrůznějších státech. Na základě zhruba dvou tisíc regresí, které jsem provedla s lidmi, kteří mají tyto zážitky, musím konstatovat, že fenomén je reálný. K tomu musím dodat, že kromě mimozemských bytostí, které přicházejí, jsou zde také lidé, kteří řekla bych, se zapojili do únosů z větší či menší části. Ovšem to není příliš součástí mého výzkumu, takže nemohu podat mnoho informací, kromě toho, že lidé za mnou přicházeli a chtěli vědět více o těchto záhadných skutečnostech, které se jim přihodili. Někteří z nich se nesetkali jen s mimozemšťany, ale byli uneseni lidmi do, jak to tak vypadá, podzemních prostor vojenského typu a mnoho dalších věcí se stalo během těchto únosů.

EX: Jistě jste slyšela o údajných dohodách Eisenhowerovy administrativy z roku 1952. Jedna z nich měla být o “svolení“ k unášení lidí, dobytka apod. výměnou za mimozemskou technologii. Co si o tom myslíte?

BL: Já se snažím získávat nejvíce informací o tématu z regresí, které provádím. Samozřejmě jsem slyšela o těchto smlouvách, ale nemám žádné konkrétní informace.

EX: Co se týče kruhů v obilí, máte bližší informace v kolika zemích na světě je v současné době tento fenomén registrován?

BL: Slyšela jsem hlavně od jiných badatelů, že momentálně je na světě 48 zemí, o kterých víme, že se tam kruhy v obilí vyskytují, protože máme reporty z těchto míst a víme, že se to už stalo. Každopádně, na Zemi existuje mnoho dalších míst, kde k tomuto fenoménu může docházet, ale lidé si zde nejsou vědomi, že by to mohli někde hlásit nebo evidovat. Takže já si myslím, že většina států na Zemi má svoje kruhy v obilí.

EX: Co například místa jako Afrika, Austrálie, nebo Jižní Amerika?

BL: Rozhodně v Austrálii ano, tam je velké množství UFO aktivity, stejně tak jako Portoriko a tu by mohlo být mnoho kruhů v obilí. V Portoriku měli před lety úkaz, který vypadal jako série kruhů v obilí, ale obrazce byly “ zviditelněny “ v obrovské skále a ne v poli s obilím jak je zvykem. Byly vryty do skály a to se údajně stalo velmi rychle během jediné noci.

EX: Kdo podle Vás je autorem kruhů v obilí? Když pomineme ty vyrobené člověkem, myslíte si, že je to práce jedné mimozemské rasy, nebo za tímto fenoménem stojí více různých druhů inteligencí?

BL: Myslím, že kruhy v obilí jsou rozhodně produktem nějaké nepozemské inteligence, něco co je odjinud. Každopádně to, co nevíme, je, jestli jsou kruhy v obilí vytvářeny mimozemšťany ve fyzické formě, nebo jinými bytostmi, které přicházejí například z jiných dimenzí naší reality. Ale rozhodně víme, že tito umělci, autoři, jsou velice inteligentní, kreativní a mají velké znalosti geometrie, proporcí a matematiky a jsou schopni vytvořit obrazce tak nádherné a do detailu přesné. Nikdo nikdy sice neviděl žádnou bytost z jiné planety vytvářet kruhy v obilí, ale vše napovídá tomu, že přicházejí odjinud. Víme také, že existují obrazce “umělé”, které jsou vytvořeny člověkem, ale většina z nás je schopna tyto rozpoznat od těch “opravdových”.

EX: Chci se vás zeptat na jeden konkrétní videoklip, který se objevil před časem na YouTube. Jsou na něm tyto kulaté světelné objekty, které létají nad polem a pod nimi se objevují obrazce v obilí. Myslíte si, že je tento záznam autentický, a že se někomu podařilo skutečně natočit, jak tento fenomén vzniká?

BL: Myslím, že toto video je reálné. Byla jsem u toho, kdy byl tento záznam předán badatelům v roce 1996. Bylo kolem toho hodně kontroverzních událostí po delší dobu, ale video bylo předáno do nejrůznějších fotolaboratoří, krom jiných i v Hollywoodu, kde jsou schopni vytvořit různé speciální efekty. Výsledek těchto analýz byl, že je možné, že tyto světelné objekty poletující nad polem byly do záznamu přidány, ale bylo by to časově daleko náročnější ve srovnání s rozmezím několika hodin, kdy byl záznam ráno natočen a předán badatelům ten stejný den odpoledne. Takže oficiální zpráva od lidí, kteří se zabývají filmem je, že toto by nebylo možné zfalšovat v tak krátkém čase a proto se zdá být klip věrohodný. Víte, tento obrazec se objevil na venkově, v oblasti Wiltshire a člověk, který klip natočil, ve skutečnosti pracoval ve fotolabu, ale z toho místa to je poměrně daleká cesta, takže řídit tam a zpět a navíc zpracovat a zfalšovat celé video, je skoro nemožné za tak krátkou dobu. Navíc výsledky testů v dalších filmových laboratořích ukázaly, že do záznamu stejně nebylo absolutně nic přidáno.

EX: Nevím jestli znáte jméno Robert Boerman. Tento badatel z Holandska ve své knize “Crop circles, gods and their secrets“ tvrdí, že v obrazcích jsou zakódovaná poselství, zprávy a různé matematické údaje. Jste také zastáncem těchto teorií?

BL: Já myslím, že to je velice pravděpodobné. Osobně znám jeden konkrétní případ z roku 2002, kdy se objevil obrazec, jehož součástí je hlava mimozemšťana a ruka, která drží nějaký disk, jako CD, nebo DVD. Znaky na tomto disku byly rozluštěny a přeloženy, dokonce několika nezávislými zdroji, ne jen jedním člověkem. Tato zpráva opravdu dávala smysl, takže já myslím, že to je možné, že obrazce mohou obsahovat nějaká poselství.

EX: Měla jste někdy možnost zkoumat tento fenomén nejen v obilí, ale také na jiných místech, na jiném povrchu? Pokud vůbec existují...

BL: Ó ano, existují “kruhy v ledu”, které byly fotografovány na zamrzlých jezerech, řekách a podobně, jsou to velice symetrické a perfektní obrazce. Další kruhy byly zaznamenány v písku, ve státě Oregon je obrovský obrazec, který je určitým způsobem vyryt, vytesán do velmi suché půdy pouštního typu, protože tam není žádné obilí, jen velice suchá půda. Toto je poměrně složitý obrazec s tibetským motivem, mnoho rovných čar a rohů, je nádherný. Jiné kruhy se také objevují v plodinách či obilí malého vzrůstu, jako je špenát, nebo naopak kukuřice, která má velmi silné stonky a nelze ji tak jednoduše ohnout. Natož vytvořit symetrický kruh v takové plodině. To je naprosto úžasné a nedokážu si představit člověka, který by byl toto schopen vytvořit. Slyšela jsem také o obrazci, který se objevil ve štěrku. Znáte to, taková ta oblast složená z malých kamínků.

EX: Nedávno se objevil také případ kruhů ve sněhu. Zajímavé bylo, že když sníh roztál, stejný obrazec tam stále byl po mnoho týdnů “zkopírovaný” v hlíně. Víte něco o tomto případu?

BL: Myslím, že se to stalo v Norsku, viděla jsem fotografie a slyšela přednášku norské badatelky na konferenci v Anglii. Zdá se, že toto se také stalo a případ je velmi věrohodný. Nemám, ale žádné podrobnější detaily...

Michael M. Faitl

Zahraniční korespondent pro českou exopolitiku

Zdroj: Exopolitika.cz

Rubriky: 
jún 15, 2010 20:34 popoludní

 

 

Top