Obrázok používateľa CEZ OKNO
KRYON - Demystifikace New Age

Na následujících řádcích jsou umístěny dva Kryonovy channelingy s názvem “Demystifikace New Age – 2”. Jeden je úvodní tzv. mini-channeling a ten druhý je hlavní channeling. Lee Carrol, když pak takto na dvakrát přijatý channeling přepisuje, tak provádí tzv. rechannelování a za pomoci Kryona oba channelingy spojí do jednoho. To my udělat nemůžeme, proto Vám nabízíme najednou oba channelingy k danému tématu.“Demystifikace New Age – 2” 
úvodní mini-poselství

Tento živý channeling byl přijat v Thousand Oaks v Kalifornii, 19. ledna 2014Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. 
Můj partner ustupuje stranou. A já říkám, že pro vás porozumět procesu channelování nemusí být často takové, jak myslíte. Chcete si myslet, že na druhé straně závoje je entita, kterou můžete dokonce i nakreslit. A že můj partner ustupuje stranou a potom vstupuje osobnost něčeho, někoho jiného a předává vám poselství. Tak tomu není – tak to opravdu není.Protože druhá strana závoje nemá takováto rozškatulkování. Je to singularita.

Opačná strana závoje je tím, co bychom nazvali polévkou Boha. A všechny duše, které kdy byly a kdy budou, jsou konečné a známé. Jejich počet se nikdy nezvýší ani nesníží. Jsou kompletní tak, jak jsou – a bylo to tak dokonce ještě před zbudováním vesmíru. A vy jste toho součástí. Jedna vaše část je s tělem, které máte, a část je se mnou. A já, tak jako vy, patřím do polévky Boha a tato část této polévky vás navštěvuje způsobem, na jaký možná nejste zvyklí, když channelujete. Já vím, kdo tu je, znám léčitele a channelery v této místnosti. A je jich tu několik. Někteří z vás channelují jen pro sebe a jiní se dělí s ostatními. Vím o Lemuřanech… Michelle.

Já vím, kdo je tady, takže vám můžu říci, že někteří z vás zažívají totéž – dotýkáte se té polévky, když se portál šišinky otevírá a vy umožníte, aby proběhl channeling – vědomí lidské bytosti ustoupí stranou.

Není to převzetí, moji drazí, je to splynutí, které je úplné. Cítíte se kompletní. Patří to k vám. Není to nic nadbytečného, nic neobvyklého. Když jsem to poprvé prováděl s mým partnerem, nerozuměl tomu, plakal a nevěděl proč, styděl se. A později to pochopil a všechno co si myslel, že ví o Bohu, bylo špatně. Bůh byl větší než cokoliv, co ho kdy učili… co ho kdy učili. 

A velkolepost té největší budovy nebo východu slunce je jako být v temné místnosti v porovnání s bytím na opačné straně se svou rodinou. A proto je channeling na planetě Zemi normální přirozenou možností, ale musíte pochopit a ocenit to spojení. Lidstvo si je tak vědomo opačné strany! Osmdesát pět procent planety věří na život po životě. Ale nevědí o spojení. Myslí si, že sem přišli, jsou v temnotě a později přijdou na jiné místo. A smrt je klíčem. To se, má drahá Lidská Bytosti, změní.

Později budu mluvit o New Age. A možná o jejích dysfunkcích. Chci demystifikovat některé věci. Co říká Duch, o čem je tato energie… Chci mluvit přesně o tomto – o spojení. Pravda je, že staré duše, ty, které toto možná uslyší, které možná sedí v této místnosti, mají spojení – nepatrné, které cítí, když meditují nebo léčí. A vědí, že je něco víc, ale to „víc“ je tu TEĎ, ne až zemřou.

Tento život po životě není život po životě, je to současný život, zatímco jste člověk. Je možné, že byste mohli povznést svůj život propojením s druhou stranou závoje – což jste vy s vámi – a vytvořit lepší věci, více synchronicity a něco mnohem lepší, než si dokážete představit? Je to možné? Nejen možné, je to to, co budeme od této chvíle trénovat. Ne jak channelovat, ale jak otevřít to spojení, abyste mohli mít to, co potřebujete, abyste posunuli tuto planetu kupředu. Mohla by to být větší intuice. To by byl dobrý začátek…

 Můj partner to bude dnes učit, trochu víc o intuitivním procesu, o částech Lidské Bytosti, které jsem předal… bude to plné numerologických symbolů, mimochodem, devítky a trojky, abyste se na to mohli podívat, až to bude učit. Protože toto je nová doba, ještě novější než před rokem 2012.

Lidstvo po celý svůj čas stoupá směrem k vrcholu hory. Po celou dobu. Na vrcholu té hory, před 24 lety, jsem se zjevil svému partnerovi a řekl jsem mu, že kdyby přijal tu výzvu, předal bych mu poselství o hoře. A začal jsem tím, že když se dostanete na vrchol, nebudete zničeni.

Všechna vaše proroctví říkala, že byste měli vystoupit na horu do roku 2012 a to se stalo.A on ani nevěděl, ani nevěděl, že na konci toho času byste měli začít sestupovat dolů druhou stranou. Konečně, s novým paradigmatem před sebou, s opatrností, abyste nezakopli a nespadli, se rekalibrujete a vítr vám bude vát do zad… A staré duše začnou mít lepší výsledky a lidstvo začne očekávat věci, které se budou lišit od těch předchozích. O tom chci mluvit později.

Ale zde sedíte konečně v té energii, a když jsem o tom minulý večer mluvil, tato energie není ještě nezbytně dokončena, protože tyto věci se dějí pomalu, moji drazí. Vy všichni žijete životní cestu, která je naprosto jedinečná a rozdílná a mnozí z vás jí procházejí s obtížemi.

A teď vám říkám, abyste očekávali něco odlišného. Včera jsme vám předali tři písmena a já se je chystám zopakovat a chci, abyste je se mnou za okamžik opakovali – „UBC“ (unexpected benevolent change, takže v češtině „NLZ“ – pozn. př.) NEČEKANÁ LASKAVÁ (dobrotivá) ZMĚNA. Nečekaná laskavá změna – řekněte to se mnou.Nečekaná laskavá změna. Chci, abyste si to zapamatovali. TOTO je budoucnost staré duše na každodenní bázi. Místo té, kdy vždy čekáte, že se stane něco špatného. Stále čekáte, že se něco nepovede, je to tak? Na základě své svobodné vůle se s tím můžete rozloučit. Nebo ne. Více o tom dnes večer, nebo ne. Staré duše, budete muset změnit samotné paradigma toho, jak myslíte. Stále jste si hlídali záda, protože jste jiní. Museli jste si dávat pozor, kudy jste šli a s kým jste mluvili, protože jste jiní. A to se změní. 

Toto jsou věci, které teď učíme a zveme vás, abyste se na tom plně účastnili. Každý bude mít jiný časový rámec, kdy se tyto věci začnou uvolňovat. Pro některé z vás, kteří přišli s velmi těžkými atributy, zvláště těmi rodinnými… se tyto věci mohou řešit velmi pomalu, ale uvidíte, že se to děje. A něco z toho bude ve vašem přístupu. Budete v míru s věcmi, se kterými jste dříve v pohodě nebyli. Dokážete se rozloučit s jistými věcmi, o kterých jste si to nikdy nemysleli. Vy víte, ke komu mluvím. K někomu, kdo to dnes potřebuje slyšet. Vím, kdo jste, protože jsem vaše rodina.

Nečekaná laskavá změna…
Vrátím se.

A tak to je.


KRYON

“Demystifikace New Age – 2”
 Hlavní channeling

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. 
Tentokrát to je oslava. Kdybyste mohli přiřadit nějaké vědomí tomu, co si myslíte, že je Kryon, byla by to oslava. Je to tak těžké, snažit se vám vysvětlit, že nejsem žádná entita. Že jsem částí Boží polévky, která přichází a na chvíli se usazuje ve vědomí mého partnera, zatímco vám předává poselství nové Země. Země, která se sama začíná postupně měnit v novém paradigmatu energie, která se teprve teď začíná projevovat. Je to oslava.

Sedím v jedné místnosti s pracovníky světla, kteří se zajímají o svou duchovní část, kteří se snaží dávat každý den smysl té skládačce každodenního života, každý na své jedinečné cestě, jak jsem řekl, a každý má nějaké řešení, které se liší od řešení toho druhého. A začíná se ukazovat to, co chceme učit, totiž že neexistuje žádná obecně použitelná pilulka, kterou by si každý vzal, a která by vyřešila všechny problémy. Naopak se jedná o koncept, o souběh myšlenek, které se propojují. Dalo by se říci, že pokud důvěřujete té části svého já, o které víte, že je částí Boha, věci zapadnou na své místo. Nemůže to být jednodušší. A přece je to pro lineární lidské bytosti složité. Protože vy v této místnosti, jste žili až doteď, bez ohledu na to, zda jste mladí nebo staří, v paradigmatu toho, jak pro vás věci fungují. A vy se k tomu budete stále znovu vracet, protože dříve to vždy fungovalo.

Proto vám chceme říci, že musíte začít přemýšlet jinak, protože toto paradigma se mění.

Bude to ještě složitější. Jedním z těch nejtěžších paradigmat, které je třeba prolomit, je dysfunkční New Age. (Smích v publiku.)

A právě o tom chci nyní hovořit. Zdravý „selský“ rozum. Někteří pracovníci světla se budou ptát: „Kdy, Kryone, všichni přejdou na naši stranu? Kdy se probudí a uvědomí si, že jejich systém víry je špatný a náš je ten správný?“

Vy víte, že to se nestane.

Vůbec je to neodlišuje od těch ostatních, kteří ukazují prstem na druhé a rozhodují o tom, kdo má pravdu a kdo se mýlí. Chci vám ukázat, jak to funguje a není tak, jak jste si mysleli.

Planeta dostává prostřednictvím mřížek rozdílné atributy, které dnes popíšeme. Planeta je teď prostřednictvím systému časových fraktálů ve stavu, který více než kdy dříve podporuje zjemnění. Pro ty, kdo nechtějí válku ještě více, než kdy dříve se jedná o protimluv, protože vás je nyní na planetě víc než kdy dřív a proto je i více příležitostí k neshodám a válkám než kdy dřív… a přece se začíná dít opak.

Nakonec se začne posouvat a měnit samotná lidská povaha. Stará duše je motorem této změny, ale pracovníci světla mají tu zvláštní představu, že se každý přidá na jejich stranu, že se probudí do reality, kterou mají oni. Ale tak to právě nefunguje, moji drazí. Bude to mnohem větší. 

Planeta začne sama od sebe hledat svou vlastní rovnováhu. Začne pátrat po rovnováze v lidských bytostech a začne být přitahována ke zralému zdravému rozumu vyrovnaných myšlenek. To je posun!

Stará duše je motorem tohoto posunu a současně je i tím, kdo to zaseje, často prací v pozadí. Ale vy musíte být při tom a ne být od toho oddělení. A o tom chci mluvit.

Takže zaprvé: planeta sama od sebe začíná posouvat vědomí do vyrovnanějšího stavu. Ostatní nebudou takoví jako vy, ani nebudou věřit tomu, čemu věříte vy. A to může být novina pro většinu těch, kdo uslyší tento channeling – že Země nebude fungovat takovýmto způsobem.

Začali jsme hovořit o duchovním zdravém rozumu a vy jste toho součástí.

Tak se na okamžik podívejme na New Age a ještě jednou vám to připomínám: výraz New Age v některých zemích znamená kult. Proto často používáme i slovo esoterika. New Age a esoterika se někdy používají v jedné větě a často znamenají stejnou věc. 

Chci vám dát stručný výklad historie tohoto systému víry, ke kterému patříte. Na této planetě je naprosto unikátní, neexistuje zde nic podobného. Je nelineární. Líbí se vám, protože nemá žádná pravidla. (Smích.) Je jediný, který nemá vůdce ani proroka. Je jediný, který nemá žádnou ústřední knihu nebo organizaci. Přemýšleli jste o tom někdy?

A přece jsou vás milióny po celém světě, a kdybyste se spolu sešli na nějaké konferenci, tak byste zjistili, že přemýšlíte velmi podobně. Bez knihy, proroka nebo dogmat máte svůj vlastní systém, který je od člověka k člověku velice podobný, skoro jako kdyby ve všem existovala jediná šablona, kterou si intuitivně uvědomujete – pracujete podle šablony, která je v podstatě tím, co je spirituální pro každého člověka na planetě. A měli byste pravdu. 

A to je základ setí v pozadí – pozemský esoterický systém víry. A to, co jej uvádí v platnost, je právě ta skutečnost, že bez vedení, knihy nebo proroka, existuje velmi, velmi podobná informace od skupiny ke skupině bez ohledu na to, jakým jazykem mluví.

 Jádrem pravdy toho všeho je, že jste spojeni s hlavním prorokem, kterým je vaše Vyšší Já. A toto spojení, jak už bylo dnes řečeno, obsahuje systém toho, jak byste měli žít, pokud chcete toto spojení uchovat. A nejsou zde žádná kdyby, žádná pravidla – je jenom úplnost a vy hledající rovnováhu.

Čím vyrovnanějšími se stanete s takovými esoterickými věcmi jako je vaše Vyšší Já a duchovní skupiny a jakkoli chcete nazvat to, co je kolem vás a podporuje vás… čím více jste s tím v rovnováze, tím déle budete žít, tím zdravější jste a tím více rozumíte svým vlastním bohatým Akášickým záznamům o tom, kolikrát jste byli na planetě, co jste dělali a co to znamenalo.

Otevře se vám celý svět možností pro vaše zdraví, pro budoucí dění, pro synchronicitu, o kterou jste žádali.

Testuje to pevnost vaší víry. Protože pro lidskou bytost není přirozené být v klidu a očekávat nečekané a cítit se v tom dobře – ne lomit rukama v údivu nad tím, zda je to reálné nebo ne.

Pro lidské bytosti není normální věřit neviděnému tak moc, aby se to stalo jejich každodenní realitou kráčet s tím, co pokládají za Boha.

Pro lidskou bytost není nutně přirozené být sama bez partnera a být naprosto a kompletně spokojená, protože miluje Boha ve svém nitru. A přijde-li nějaký partner, je to v pořádku, není to něco, co POTŘEBUJE pro svůj život. Je to zdravý rozum, zralost lásky k sobě samé, je to Vyšší Já a vy, což je podstata Stvořitele.

Kdybyste měli pro vesmír zvolit nějaký systém, byl by to laskavý systém úplnosti.

Od hmoty k biologii až po duchovnost, všechno touží po celistvosti na vyšší úrovni. Mohli byste říci, že tento postoj laskavosti má sklon být pozitivní a budete mít pravdu. Není to nic, co by vás chtělo „dostat“, lidské bytosti.

Ale když máte systém víry, který je tak otevřený, kde pravidla jsou postavena na šablonách, které nedokážete vidět nebo studovat, ale jen je tušíte, pak to přitahuje jistý druh jedinců, kteří si o sobě myslí, že jsou pracovníky světla a přitom nejsou.

Pracují na sobě.

Chci vám o tom povědět a pojmenujeme to, a to se jim nebude líbit. Ale to není mým záměrem, nejsem tu proto, abych ranil něčí srdce. Nechci říkat jména, ale chci nastínit situace – a pokud sem zapadá vaše jméno, víte, že mluvím právě o vás.

V podstatě jsou dva druhy pracovníků světla. Jeden je zaplétač a jeden pracovník.

Když o tom začínám hovořit, ptáte se, jak to myslím. Zaplétáte se v dramatu konspirace. Tyto konspirace mohou být absolutně správné, moji drazí, mohou být skutečné a mohou se opravdu dít, nemusí to být jen vaše představivost, a vy to víte a my to víme a vy se v tom zaplétáte. Zaplétáte se do toho.

Celé roky chodíte kolem dokola a snažíte se o tom zjistit stále víc a pomáháte ostatním poznat o tom více, aby se mohli zaplést také. Přímo zaplétáte drama. Šíříte ho všude, kam jdete. Říkáte: “To nejsem já.” Dobrá, chci se vás na něco zeptat, moji drazí – kolik máte přátel? Myslím opravdových přátel. Když jdete na večírek, vyhýbají se vám nebo si s vámi chtějí povídat?

Pak řeknete: „Já nechodím na žádné večírky, Kryone,“ a já vám odpovím: Samozřejmě, že ne, nikdo vás nikdy nezve! (Smích v publiku.) Protože jste zaplétač a ani o tom nevíte. Ani o tom nevíte.

Neuvědomujete si, že lidé k vám přijdou, povídají si s vámi a pak se vydají od vás pryč a vy už je nikdy neuvidíte?

Čím si myslíš, že to může být, zaplétači?

A vaše odpověď je pořád stejná: „Mám svou pravdu, a moje pravda je moje pravda a to je moje práce na této planetě.“ A já vám říkám – to je stará práce a ta už nefunguje, protože skutečná práce, moji drazí, je zapadnout (být přesně tím správným dílkem skládačky – pozn. př.) a to, aby ve vašem životě byla patrná Boží láska a ne drama toho, o čem si myslíte, že je to důležité.

Zajímáte se o tohle, zajímáte se o tamto… a to natolik, že jste vyloučili jakýkoli smysl pro rovnováhu, který byste mohli případně projevit. Někteří z vás jsou samotáři, protože nikdo nechce být ve vašem okolí, nikdo nechce být vaším partnerem. A vy to jen potvrzujete tím, že říkáte: „Ano, ale ve svém nitru mám vědomosti, které dal vesmír mně a jen mně… a je to takhle, a takhle, a takhle…“

To je vaše svobodná vůle, a jestli chcete jen sedět a zaplétat, můžete. Ale tohle zaplétání je staré. Nezlepší se to, nebudete mít nové přátele a nejspíš nikdy nebudete mít partnera.

A já vám chci ukázat protiklad, chci vám ukázat, kam to vede. Pracovníci světla, i vy máte některé podobné atributy, dokonce i ti z vás, kteří jsou zde, protože jste se oddělili od lidí kolem vás, kvůli své víře a vy to víte.

A čí je to chyba? No, vlastně neexistuje žádná vina, nejsme u soudu, my jen mluvíme o nezapadající energii. Chápete?

Přesunujete se od energie, kde jste se drželi své pravdy ať se dělo co se dělo, k energii, kde se začínáte dívat na lidi jinýma očima, jinak jednat a nikdy se nebudete muset vzdát své pravdy. Nikdy.

Nikdy nemusíte nikomu říkat, čemu věříte. Nikdy. Můžete se družit s lidskými bytostmi, o kterých věříte, že se nikdy nebudou zajímat o nic z toho, co děláte, nebo můžete jít svou cestou – už jsme o tom mluvili včera. Vše, co uvidíte, budou věci, které jsou na nich dobré. Nebudete na ně hledět jako na protiklad.

A nejprve začnete se svou rodinou – jak se vám to líbí? To bude vaše testovací půda. Já vím, kdo je zde. Co kdyby na vás poznali rozdíl? Mimochodem, děti to uvidí hned. Budete jemnější a budete se dívat na věci, které jsou pozitivní, a které máte společné se svou rodinou. Budete schopni o tom mluvit a přimějete je být v pohodě se skutečností, že jste v pořádku. Nechci po vás, abyste na ně zase naléhali, slyšíte mě? To je staré. Dokonce po vás ani nechci, abyste jim říkali, čemu věříte, to je staré. Chci, abyste jim ukázali, kým jste pomocí lásky Boha, který je ve vás.

Nastal čas přejít od slov k činům. A to je nové paradigma. Jak jednáte?

Začnete si uvědomovat, jak si vedete, podle toho, kolik se kolem vás shromáždí těch, kteří kolem vás nikdy dřív nebyli, protože uvidí vaši vyrovnanost.

Každý Mistr, který kdy kráčel po Zemi, shromažďoval ty, kteří nesmýšleli stejně, ale byli přitahováni jeho vyrovnaností.

Takoví jste i vy, i vy máte tuto schopnost.

Ukážete někomu svou lásku a laskavost a on se k vám začne chovat jinak. Ukážete někomu svou pravdu a on odejde.

Takže nastal čas uvolnit se, vaše pravda je vaše pravda a vy ji přijímáte a mohli byste s ní udělat cokoli chcete, ale je na čase připojit se k planetě v lásce.

 Prožijte čas s těmi, s kterými to běžně neděláte. Naplánujte si prožít čas s někým ve své rodině, kdo vás nemá rád. A hledejte, co máte společného. Možná si dokážete navzájem odpustit věci, které jste nikdy neudělali. (Smích.) Vidíte, o co jde? Budete jemnější. Tolerantní k věcem, u kterých byste to nikdy neřekli. Nemusíte předstírat, že jste něco jiného než mistr… trpělivý, laskavý, necháte je na sebe řvát, nadávat, mačkat vaše „tlačítka“ a nebudete jim oplácet stejně jako dřív. Nebraňte se, milujte je. Velice brzy je to unaví. Nebude nic, co by mohli ještě říci, když nebudete reagovat. Můžete se jim podívat do očí a říci: „Miluji tě. Ať se děje co se děje. Miluji tě.“ A sledujte, jak jejich srdce změkne a vše, co řekli, odejde a splyne v nicotě. A přijde pocit vzájemnosti, jeden v druhém spatříte Boha a tak to je.

A zaplétač? Budete muset ujít dlouhou cestu, abyste upustili od paradigmatu, na kterém jste po celé ty roky závislí. „Kryone, budu se muset vzdát konspirací?“ Můžete si je ponechat, pokud chcete, ale bude to muset být soukromé. Nesmíte je sdílet s ostatními. Můžete udělat víc s energií kolem toho než byste dokázali svými ústy. Rozumíte? Jestliže vidíte něco nevhodného a víte, že je to nepatřičné a cítíte, že je to konspirace proti planetě nebo vám nebo čemukoliv jinému nebo dokonce proti vládě, mohli byste udělat mnohem více, protože máte spojení s duchem a můžete na tom pracovat v éteru. Pokud to budete verbalizovat, nikdo nebude chtít být s vámi – jak to pomůže planetě?

Nejsem tady proto, abych zraňoval něčí srdce. Ale možná, že v sobě vidíte něco, co jste dříve neviděli, a nastal čas toto paradigma změnit.

Je načase, abyste shromáždili mistrovství.

Jak moc mluvíte o sobě?

Skoncujte s tím. Ani o tom nevíte. Někdy je to jednoduše obrana, aby se vás lidé neptali, čím procházíte. Když se s nimi setkáte, musíte jim sdělit, co děláte a co se děje, co děláte a co se děje, a co děláte a co se děje… A výsledkem je, že se nikdy nezeptají: „No a čemu věříš?“ Protože když pořád něco vnucujete, nikdy nemusíte poslouchat, že? A nebude to trvat dlouho, než od vás odejdou pryč.

Naučte se, jak dát najevo, o co se zajímáte, aby to bylo ve stavu vyrovnanosti a nebyl to druh útoku.

Pokud by vaše víra měla urazit jejich systém víry, buďte zticha. Nijak tím neutrpí vaše velikost, když budete mlčet. Rozumíte tomu?

Vaše důležitost neutrpí tím, když jim budete naslouchat, když vám budou říkat věci, kterým nevěříte, zatímco se na ně díváte a vidíte to, co byste mohli mít společné, takže byste mohli být společně s nimi a nemít žádný problém. To je nové paradigma.

Některé z těchto věcí vám mohou znít povědomě, protože to všechno vám říkali Mistři.

Principy se nikdy nemění.

To, co se změnilo, je polévka, ve které sedíte a které se říká realita. 

Vy teď máte schopnost dělat tyto věci a dostane se vám podpory. Začnete zjišťovat, že to funguje a to vás bude šokovat a překvapovat, protože jste si to nikdy nemysleli. To stejné budete učit své děti a vnoučata a žádat je, aby dělali některé věci a sledovali ty velké změny. Osvobození od nenávisti a zloby nebo prostě jen od toho, aby mladiství dělali věci, jaké mladiství dělají – když budou stát tváří v tvář dospělosti a vyrovnanosti, nebudou to dělat. Zajímavé, jak se věci začnou měnit.

Takže stará duše je katalyzátor pro to, aby se Země začala tímto způsobem zjemňovat, ale pokud budete jen sedět a dělat to, co děláte stále, a budete se izolovat, protože jste jiní, nikdy vás nepoznají a nikdy nepoznají Boha ve vašem nitru. Mohlo by to být jasnější?

 Chceme, abyste odsud odešli a přemýšleli o tom, co byste mohli udělat jinak, než jste dělali.

Vězte, že cokoliv se rozhodnete udělat intuitivně, bude správné a budete v tom podporováni. My jsme zde. Podáváme vám pomocnou ruku tak jako nikdy předtím, abyste ji mohli přijmout a procházet těmito problémy. Nejprve přijde to těžké. Vše ostatní už bude snadné.

Toto je poselství dnešního dne pro všechny, kteří poslouchají, čtou nebo jsou v této místnosti… Je to nádherné poselství, viďte? Že Země se dostane do rovnováhy způsobem, na který se budete muset naladit i vy. Je načase vylézt ze skříně.

A tak to je.

KRYON

Zdroj: www.kryon.com – MP3 nahrávka (34 minut) „De-mystifying The New Age – 2“Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Přepis audia Tereza N. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Originální MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).

Převzato z: http://www.cestyksobe.cz

Fotografie: Marie Špačková

www.jajsem.com


Súvisiace:

Kryonov channeling
http://www.cez-okno.net/rubrika/kryonov-channeling


Štítky: 
máj 29, 2014 22:22 popoludní

 

 

Top