Obrázok používateľa CEZ OKNO
KRYONIKA POD LUPOU: Môže veda ponúknuť život po smrti? II.

Centrum Alcor bolo založené v roku 1972. Je to nezisková organizácia, ktorá je oddaná pokroku kryoniky. Nadácia nielenže „ukladá“ právoplatných členov do biostázy, no tiež financuje výskum zaoberajúci sa ich možným znovuuvedením do života. Napriek tomu, že čo sa týka dlhotrvajúcej úspešnosti kryoniky, nevieme poskytnúť žiadne záruky, Dr. More tvrdí, že sa v tejto oblasti urobil značný pokrok.

„Regeneratívna medicína je spriaznená oblasť, ktorá skutočne začala napredovať. Keď fyzici prvýkrát začali rozprávať o kryonike, väčšina ľudí ju zavrhla ako úplné science-fiction. V súčasnosti sú pravidelne vydávané vedecké rozpravy, ktoré približujú pokroky, ku ktorým dochádza v oblasti regeneratívnej medicíny. Napríklad výskumníci dosiahli úspech pri vytváraní myšacej obličky z embrya. Použili pri tom len kmeňové bunky. Toto je obrovský krok vpred od vytvorenia umelého ucha za pomoci konštrukcie a buniek tkaniva.“

„Dnes je už všeobecne uznávané, že v priebehu 20. rokov sa vedcom pravdepodobne podarí vypestovať kompletné orgány a ostatné časti tela,“ dodáva Dr. More. „Taktiež budeme schopní naklonovať mnoho druhov. Je takmer isté, že by sme úspešne dokázali naklonovať aj človeka, ak by to bolo legálne. Alternatívou by preto mohlo byť, že by sme namiesto obnovovania a opravovania tela nášho pacienta, len jednoducho nechali narásť nové.“

Ďalšia plnohodnotná veda s potenciálom na uľahčenie splnenia dlhodobého cieľa kryoniky je nanomedicína. Zatiaľ čo sú schopnosti nanomedicíny na menej rozvinutej úrovni ako je to pri regeneratívnej medicíne, Dr. More je presvedčený, že jedného dňa by sa mohli uplatniť pri obnovovaní kryonicky uchovaných ľudských bytostí.

„Teraz je nanomedicína ešte v teoretickej rovine. Aj keď nanoskopické prístroje - v podstate roboty - by podľa všetkého mohli byť použité pri oprave buniek a pri vytváraní nových zo škrabanca. Nanomedicína je stále vo vývojovej fáze, no nie je ťažké pochopiť, ako by mohli byť jej výsledky použiteľné pre kryoniku v budúcnosti.“

Ďalej som sa Dr. Mora opýtal čo si myslí o takýchto výhodách, ktoré majú na svedomí fakt, že ľudia začínajú čoraz viac premýšľať o kryonike. Je táto disciplína na ceste za hranice čistej science-fiction?

Prepojenie s inými vedami

„Áno, to je.“ No stále existujú psychologické bariéry, ktoré ľuďom bránia v tom, aby sa na to pripravili. Avšak myslím si, že čoraz viac ľudí si nachádza čas na to, aby si zistili niečo o spomínaných procesoch, namiesto toho, aby takéto myšlienky zavrhli. Ak načrieme do kryoniky hlbšie, môžeme vidieť ako je prepojená s inými vedami. Napríklad darcovstvo orgánov je súčasná výskumná oblasť, ktorá s kryonikou zdieľa niekoľko spoločných čŕt. Počiatočné procedúry sú identické s tými, ktoré sa vykonávajú pri uchovávaní darcovských orgánov. Popritom existujú dôkazy, ktoré hovoria, že to čo robíme, ozaj funguje. Štúdie vykonané za pomoci elektrónového mikroskopu dokázali, že keď uvedieme osobu do biostázy, spojenie medzi mozgovými bunkami pretrváva. Podľa toho, čo vieme o ľudskej pamäti, osoba je stále potenciálne tu.

„Kryonika začína dávať zmysel v kontexte medicínskych pokrokov, ktoré sa dejú v rozličných sektoroch,“ pokračuje Dr. More. „Ľudia si veci spájajú a dávajú dokopy a prichádzajú na svoje vlastné závery. Nikto nevie, či bude kryonika nakoniec úspešná alebo nie, ale určite to nie je nič šialené. V skutočnosti je situácia omnoho vierohodnejšia ako bola v minulosti.“

Samozrejme, navrátenie fyzického zdravia osobe - už v akejkoľvek forme - je pre kryonikov len časť výzvy. Ak sa niekedy vede podarí priniesť nový život po smrti, táto obnovená vitalita bude musieť zahrnúť aj určité psychologické komponenty. Na konci rozhovoru som sa preto Dr. Mora spýtal na úlohu, ktorú zohráva pamäť pri úspechu kryoniky. Ak bude takýto typ obnovovania nakoniec možný, nakoľko je dôležité, že obnovení jedinci si zachovajú vedomie svojho predchádzajúceho ja? Malo by vôbec obnovovanie zmysel, keby to nebolo možné?

Úloha pamäti

„Čo sa mňa týka, nemalo by zmysel vracať sa späť, pokiaľ by tu nebola veľká spojitosť medzi mojim predošlým a mojim novým ja,“ znie odpoveď. „Nemuselo by to byť dokonalé, pretože, úprimne, mám strašnú pamäť. Pozabúdal som veľmi veľa vecí, ktoré sa stali v minulosti, a zabúdanie je u mňa na dennom poriadku. A predsa sa necítim akoby som zomrel a bol nahradený inou osobou. V podstate by som chcel, aby tu bola dostatočná úroveň nadväznosti, tak aby som sa stále cítil ako moje staré ja. Nemuselo by to byť na 100 percent ale aspoň z časti. Inak si môžete zobrať vzorku tkaniva a naklonovať ma. Nadväzovanie pamäti je extrémne dôležité a myslím si, že máme veľmi dobrý dôvod pre optimizmus, čo sa týka tejto oblasti. Krátkodobú pamäť sa nám pravdepodobne nepodarí zachovať, pretože si myslíme, že je bioelektrického pôvodu. Avšak ja tu hovorím len o posledných pár minútach pred klinickou smrťou. Na druhej strane, nevyzerá, že dlhodobá pamäť závisí na elektrickej aktivite v mozgu. Vyzerá to tak, že je založená na fyzických zmenách, ktoré sa dejú na miestach, kde sa neuróny navzájom prepájajú. Existujú dôkazy, na základe ktorých môžeme predpokladať, že je to tak. Napríklad niektorí ľudia podstúpili operáciu pri nízkej teplote, počas ktorej bola aktivita ich mozgu úplne pozastavená. Keď sa prebudili, nedokázali si spomenúť na to, čo sa udialo krátko pred operáciou, no dlhodobé spomienky im zostali.“

„Ako som povedal už predtým, výskumy elektrónovým mikroskopom ukazujú, že za dobrých podmienok kryonici zachovávajú tieto neurálne spojenia,“ zhrnul Dr. More. „Ak aj dôjde k nejakému poškodeniu je stále možné vydedukovať, ako majú takéto spojenia vyzerať. Vedci majú teda potenciál znovu obnoviť spojenie neurónov, aby obnovili poškodené spomienky. Z toho čo vieme o pamäti, si myslíme, že ak by sme oživili osobu, ktorá bola určitú dobu predtým v biostáze, bol by to ten istý jedinec ako predtým. Nebola by to len ich schránka, boli by to oni. Osobne si nemyslím, že v našom vnútri poletujú nejaké duše. Ja si v podstate myslím, že osoba je zhrnutím svojej mozgovej aktivity. Z toho vyplýva, že ak by sme dokázali uchovať usporiadanie vášho mozgu, keď vás potom oživíme, budete to stále vy.“


Ak sa chcete o kryonike dozvedieť niečo viac, navštívte domovskú stránku Alcor Life Extension Foundation: http://www.alcor.org/

- koniec -

James Morgan, júl 2013

Zdroj: www.scienceomega.com/article/1221/exploring-cryonics-could-science-offer...

Preklad: Lucia Urbanová

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Posmrtný život
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posmrtny-zivot


Sekcie: 
október 17, 2013 17:57 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top