Obrázok používateľa CEZ OKNO
Kybalion 3

"Sedem je zákonov pravdy. Ten, kto ich pozná, vlastní magický kľúč, pod ktorého dotykom sa rozletia všetky chrámové brány dokorán."

Kybalion
Toto je sedem hermetických zákonov, na ktorých je

vystavaná celá hermetická filozofia:1. Zákon mentalizmu

2. Zákon zhodnosti

3. Zákon vibrácií

4. Zákon polarity

5. Zákon rytmu

6. Zákon príčiny a následku

7. Zákon pohlaví

. . .


1. Zákon mentalizmu"Absolútno je myseľ. Vesmír v sebe zahŕňa duševnú podstatu."

Kybalion


Tento zákon vyjadruje pravdu, že "všetko je myseľ". Popisuje, že absolútno (teda skutočná realita, ktorá sa nachádza za vonkajšími tvarmi a formami, ktoré poznáme ako hmotný vesmír, život, matériu či energiu, skrátka všetko, čo vnímame vonkajšími zmyslami) je duch, ktorý je sám o sebe nepoznateľný a nedefinovateľný, ale ktorý je možné považovať za univerzálnu, nekonečnú a živú myseľ. Tento zákon takisto objasňuje, že celý svet tvarov či vesmír je jednoducho duševným výtvorom absolútna a riadi sa zákonmi stvorených vecí. Ukazuje, že vesmír ako celok i jeho súčasti existujú v mysli absolútna, v mysli, v ktorej sa nachádzame, pohybujeme a žijeme. Vďaka tomu, že tento zákon vymedzuje podstatu vesmíru ako duševnú, môžeme s jeho pomocou ľahko vysvetliť najrôznejšie duševné a paranormálne javy, ktoré výdatne priťahujú pozornosť širokej verejnosti a ktoré sú bez tohto vysvetlenia nepochopiteľné a vzpierajú sa vedeckému skúmaniu.

Pochopenie tohto veľkého hermetického zákona mentalizmu umožňuje každému jedincovi porozumieť zákonitostiam duševného vesmíru a využíval ich vo svoj prospech a pokrok. Študent hermetizmu môže duševné zákony aplikovať inteligentne miesto toho, aby ich používal neorganizovane a chaoticky. Ak drží študent vo svojich rukách univerzálny kľúč, môže odomknúť rad brán duševného a paranormálneho chrámu poznania a vstúpiť do neho slobodne a s rozumom. Tento zákon objasňuje skutočnú podstatu energie, sily a hmoty a takisto uvádza, z akého dôvodu a akým spôsobom podliehajú ovládaniu mysľou. Jeden z dávnych hermetických majstrov pred dlhou dobou napísal: "Ten, kto pochopil pravdu o duševnej podstate vesmíru, veľmi pokročil na ceste k majstrovstvu." Tieto slová platia dnes rovnako ako v dobe, kedy boli napísané prvý krát. Dosiahnuť majstrovstva bez tohto univerzálneho kľúča je nemožné. Bez jeho vlastníctva by študent iba nadarmo búchal na rad chrámových dvier.


2. Zákon zhodnosti"Ako hore, tak dole, ako dole, tak hore."

Kybalion


Tento zákon vyjadruje pravdu, že medzi pravidlami a javmi najrôznejších úrovní bytia a života vždy panuje istá zhoda. Starý hermetický axióm hovorí: "Ako hore, tak dole, ako dole, tak hore." Pochopenie tohto zákona umožňuje vyriešiť rad skľučujúcich paradoxov a skrytých tajomstiev prírody. Existujú pláne, ktoré presahujú naše chápanie. Pokiaľ na ne však aplikujeme zákon zhodnosti, môžeme porozumieť radu vecí, ktoré by sme inak nikdy nepoznali. Tento zákon funguje na všetkých úrovniach hmotného, duševného i duchovného vesmíru – má univerzálnu platnosť. Starí hermetici považovali tento zákon za jeden z najdôležitejších duševných nástrojov, s ktorého pomocou je možné odstrániť prekážky, ktoré nám zabraňujú uvidieť to, čo je nepoznané. Jeho prostredníctvom je možné dokonca poodhrnúť závoj Isis, a letmo tak zahliadnuť tvár tejto bohyne. Znalosť geometrických zákonov dovoľuje človeku, ktorý sedí vo svojom observatóriu, pozorovať ďaleké slnká a zaznamenávať ich pohyb. Podobne nám znalosť zákona zhodnosti umožňuje, aby sme z toho, čo poznáme, vyvodzovali inteligentné závery o nepoznanom. Môžeme študovať monádu a pochopiť archanjelov.


3. Zákon vibrácií"Nič sa nenachádza v kľude, všetko sa pohybuje, všetko vibruje."

Kybalion


Tento zákon popisuje skutočnosť, že "sa všetko pohybuje, všetko vibruje a nič sa nenachádza v kľude". Uvádza pravdy, s ktorými súhlasí i moderná veda a ktorá podporuje každý nový vedecký objav. I tak tento zákon pred tisíckami rokov formulovali starí egyptskí majstri. Tento zákon objasňuje, že rozdiely medzi jednotlivými prejavmi hmoty, energie, mysle, a dokonca i ducha sú do značnej miery výsledkom rôznych vibračných frekvencií. Od absolútna, ktoré je rýdzim duchom, dole až po najhrubšie formy hmoty tvoria všetko vibrácie – čím vyššia vibrácia, tým vyššia pozícia na rebríčku. Duch vibruje s tak nesmiernou intenzitou a rýchlosťou, že prakticky spočíva v kľude – koleso, ktoré sa rýchlo otáča, v nás vzbudzuje dojem, že stojí na mieste. Na druhom konci rebríčka sa nachádzajú hrubé formy hmoty, ktorých vibrácie sú tak nízke, že sa takisto zdá, že sa nachádzajú v kľude. Medzi týmito dvomi pólmi existujú milióny a milióny najrôznejších vibračných frekvencií. Vibruje úplne všetko – od častíc a elektrónov, atómov a molekúl až po celé svety a vesmíry. To isté platí na úrovniach energie a sily (ktoré majú iba odlišnú vibračnú frekvenciu), pre mentálne pláne (ktorých stav závisí na vibráciách), a dokonca i pre duchovné sféry. Pochopenie tohto zákona a použitie príslušných formúl umožňuje študentom hermetiky ovládnuť jednak svoje duševné vibrácie, tak aj duševné vibrácie druhých ľudí. Majstri využívajú tento zákon tiež na to, aby si rôznym spôsobom podmanili prírodné javy. Ako hovorí jeden z dávnych autorov: "Ten, kto chápe zákon vibrácií, drží v ruke žezlo moci."

Zdroj: The Kybalion: A Study of the Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece; Czech edition: Alexander Giertli; Preklad: Richard Čábelka; Vydala: Eugenika, ISBN 978-80-89227-74-7

Z češtiny preložil: Ptah

exkluzívne.cez.okno


Sekcie: 
Rubriky: 
február 19, 2008 17:09 popoludní

 

 

Top