Obrázok používateľa CEZ OKNO
Kyselost - stále podceňovaná hrozba

„Jestliže je rovnováha podstatou fungujícího vesmíru, vztahují se její zákonitosti také na náš pozemský život.“
Dnešní dobu je možno označit za nejkyselejší éru v historii lidstva, a to doslovně. Kyselé látky pronikají téměř do všeho, včetně vzduchu, vody, ale i potravin. Většinu dnes vyráběných medikamentů, můžeme rovněž zařadit do této kategorie kyselinotvorných činitelů.


Chemické postřiky jsou díky své kyselosti, škodlivější než jejich vychvalovaná užitečnost, kvůli těmto chemikáliím umírají mnohé druhy hmyzích opylovačů - včely, vosičky, čmeláci, motýli, aj. Kdyby nebylo tohoto prospěšného hmyzu, celému lidstvu by hrozil hlad, který již dnes ohrožuje jednu miliardu obyvatel po celém světě!

Vydatné deště smývají z polí kyselé substance, které pak nadměrně okyselují, řeky, jezera, moře a oceány, to způsobuje globální umírání mořského ekosystému. OSN zveřejnila zprávu, ve které se uvádí, že do roku 2100 se okyselení oceánů zvýší o 170 procent. V takovém prostředí prý nepřežije 30 procent současných mořských druhů. Vědci se obávají těchto očekávaných prognóz, protože při takovéto kyselosti vyhynou všichni měkkýši. Jakmile vymřou tito malí živočichové, lze potom očekávat hromadný úhyn mořských ptáků, ale i velryb, pro které jsou měkkýši hlavním potravinovým zdrojem. Budou v tomto období „2100“ oceány vyprázdněnou vodní plochou s příchutí kyselosti?

Kyselé složky pronikají nejen do moří a oceánů, ale také v podobě kyselých dešťů do zemědělské a lesní půdy. Běžný déšť je mírně kyselý (ph-6), toto přirozené okyselení způsobuje oxid uhličitý, který vytváří s vodou kyselinu uhličitou. Kyselý déšť vyvolávají sopky, také oxidy dusíku pocházející například z automobilů či letadel (ph kyselého deště dosahuje hodnoty cca 4, ve výjimečných případech až 2,4 ph, což je kyselost octa).

Průmyslové znečištění je však nejvýraznějším pachatelem tohoto okyselujícího stavu, proto nesmíme před touto vážnou situací zavírat oči! Jakmile tyto zplodiny proniknou do atmosféry, začnou se v této sféře mísit s vodou, která ve formě deště dopadá na zem. Následky kyselých dešťů jsou pro přírodu víc než katastrofální, stromům narušují voskovitý povrch na listech, je oslabena jejich obranyschopnost vůči mrazu, houbám a hmyzu. Kyselý déšť mění chemické procesy v půdě, významné rostliny přicházejí o přísun minerálních látek, a tím dochází k menší úrodě všech plodin v zemědělství. V jezerech tyto kyselé srážky zapříčiňují vysoký úhyn sladkovodních ryb, hyne též vodní rostlinstvo. Ale ani pravděpodobný původce těchto příčin „Člověk“ není nikterak chráněn před hrozbou kyselých dešťů. Civilizační nemoci s tímto tématem úzce souvisí, jak moc a do jaké míry se dozvíte v následujících řádcích...

Kyselost ovlivňuje charakter člověka

Při svém bádání jsem se často zabýval povahovými rysy člověka, pátral jsem po kořenech zapříčiněného hněvu a zlosti u lidského jedince. Výsledek byl pro mne vskutku šokující! Pokud na sobě pozorujete, že jste často: vzteklí, protivní, zuřiví, zákeřně závistiví, pomstychtiví, nemáte rádi domácí zvířata, máte sklony okrádat a pomlouvat druhé lidi, vykořisťovat či ponižovat své zaměstnance, pak věřte tomu, že jde o stav překyselení vašeho organismu! Ačkoliv nejste v přímém ohrožení života, lze tohle zdravotní rozpoložení považovat za chronickou nemoc. Některé záležitosti nejde dost dobře pochopit (války, krize, lidské strádání), pokud si však uvědomíme, co je spouštěčem těchto krutostí, v tu chvíli porozumíme tomu, proč světem vládne strach a zlo! Iniciátorem veškerého zla v našem světě, může být doopravdy překyselení! Zlobou jsme obklopeni na všech místech, vstupuje nám do podvědomí klamem televizního signálu, kdy za přispění seriálů a reklam, jsme nuceni považovat: „Zlo za dobro, a dobro za zlo“ (na tohle téma jsem napsal podrobný článek – Očima optického klamu).

Tíseň a nejistota jsou dalšími původci stavu kyselosti! Tvůrci či zadavatelé dnešních TV pořadů, vykazují mnohdy značné symptomy překyselení, narušená psychika se posléze odráží v jejich profesi, povaze, citech, a to se bohužel promítá do všech oblastí společenského života. S tímto mým názorem rezonuje nedávný skandál, který se doposud vyšetřuje v britské BBC. Jde o sexuální aféru se slavným moderátorem „Jimmy Saviele“, který během svého působení v BBC, zneužil cca na 60 dětí. Co si máme o takovýchto pracujících lidech v televizi myslet? Dost možná tohle chování pramení z přirozených pohnutek člověka, vyloučit však nemůžeme ani nemoc z překyselení.

Závažnost tohoto nepříznivého vývoje graduje v těchto časech, to se projevuje na potravinách, lécích, pitné vodě, ale i vzduchu, který je kyselinotvornými látkami nejvíce kontaminován. Jedno je jisté, tím jak nám kyselost poškozuje životní prostředí, nepříznivě otravuje také mysl nic netušícího obyvatelstva, která chřadne a zároveň umírá společně s touto úžasnou planetou. Nepochybně ztrácíme zásadní rovnováhu, ta je přeci základem všeho bytí, počínaje univerzálního života v nekonečném vesmíru!

Nerovnováha je příčinou mnohých nemocí!

Krev člověka je mírně alkalická, hodnota pH této životadárné tekutiny se pohybuje v rozmezí od 7,45–7,35. Pod tuto hranici krev nikdy neklesá, organismus si tuhle hodnotu udržuje všemožným způsobem. Jakmile by pH krve kleslo pod tento zásadní limit, nastal by
okamžitý exitus (smrt), neboť kyselé prostředí slouží k rozkladu již neživé tělesné schránky, je to sebedestruktivní mechanismus panující mezi životem a smrtí. Při zachování acidobazické rovnováhy ústrojí člověka neselhává, většinou ani vážně neonemocní. V opačném případě porušením této rovnováhy, můžeme si přivodit řadu nemocí, počítaje těch nejzákeřnějších chorob. Jak tělo reaguje na překyselení? Když se organismus dostává do kyselosti, udržovací mechanismy okamžitě spustí chemické procesy, které započnou kyselost neutralizovat, a to na požadovanou hranici, tedy na minimální pH krve 7,35. Organický vápník i další minerály v krvi upravují pH směrem k zásaditým hodnotám, jestliže ho není dostatek, musí se čerpat z jiných zdrojů. Největší zásobárnou vápníku jsou kosti, ovšem chemická továrna člověka, nepohrdne v nouzi ani vápníkem ze zubů či kloubních chrupavek.

K těm méně nebezpečným následkům této neodvratné alkalizace těla, lze přičíst na vrub tyto zdravotní neduhy - kazivost zubů, revmatismus, parodontóza, vypadávání vlasů, bolení hlavy. Bohužel jsou i mnohem závažnější nemoci vzniklé z překyselení, tj.:

* onkologická onemocnění
* metabolické poruchy (např. cukrovka)
* neplodnost
* osteoporóza
* artróza
* artritida
* poruchy imunity
* alergie
* ekzémy
* astma
* otoky
* nespavost
* chronická únava

Samozřejmě nemohu tvrdit, že všechny nemoci vznikají z překyselení, přesto bychom neměli acidobazickou rovnováhu podceňovat, nárůst civilizačních chorob jde ruku v ruce s kyselostí našich potravin, životního prostředí nevyjímaje. Abychom si udrželi vnitřní rovnováhu, musíme se nepřetržitě alkalizovat, snižovat svou kyselost zásaditými potravinami nebo přírodními minerály. Zvlášť v dnešní době je neutralizování důležité, protože většina potravin je upravena průmyslovou cestou, která přirozeně zásaditou stravu přeměňuje na kyselou. Existuje hned několik vhodných způsobů jak se vyrovnat s potravinovou kyselostí a docílit kýžené rovnováhy, jež nás ochraňuje před onemocněními současného věku. Plus i Mínus, Jin a Jang, jednoduše řečeno, polarita (rovnováha) byla v dávno minulých dobách považována za svátost, která z člověka vytvořila moudrého tvora, znalého všech kosmických zákonitostí.

Zásaditá strava

Jakákoliv tepelně zpracovaná strava, se stává okamžitě nevýživnou hmotou, která narušuje vzájemný poměr mezi kyselinami a zásadami. Jistěže nechci nikoho nabádat k tomu, aby se zřekl svých každodenních zvyklostí, tedy jíst tepelně upravená jídla. Jenomže když hovoříme v tomto kontextu o významu rovnováhy, pak je zcela nezbytné do jídelníčku přidat zásaditou skladbu potravin, aby nedocházelo k onomu škodlivému překyselení. Kořenová i listová zelenina, obsahuje dostatečné množství zásaditých prvků, tudíž je žádoucí ji pojídat v syrovém stavu, nejlépe k pokrmům připravených z masa.

Je známo, že maso a mastné produkty jsou nejvíce kyselinotvorné! Kromě toho obsahuje čerstvá zelenina celou řadu vitamínů, minerálních látek, antioxidantů, a rovněž v polotovarech chybějící vlákninu. Přestože nelze vyloučit ani opak nepříznivé kyselosti, čili její vysokou zásaditost, je předávkování těla skrze alkalické látky málo pravděpodobné, to i vzhledem k dnešnímu disharmonickému způsobu života, neboť podněty jakými jsou například - stres, hluk, chemie v jídle, nedostatečný spánek, patří též k těmto kyselinotvorným faktorům. Těmto zásaditým vlastnostem (pH nad 7) nejlépe vyhovují tyto druhy zeleniny:

* Česnek
* Cibule
* Petržel
* Chřest
* Brokolice
* Paprika
* Celer
* Okurka
* Špenát
* Ředkvička

Nejjednodušeji se můžeme neutralizovat zásaditou vodou, alkalické nápoje spolehlivě snižují nebezpečné překyselení, zároveň poskytují organismu rovnováhu a veselou mysl, která je podle lidové moudrosti vnímána za půl zdraví. Pouhá sklenka alkalické vody hned po probuzení, pomáhá tělu si během dne udržet správnou hodnotu pH krve, organismus se tak minerálně nevyčerpává, je odolnější vůči vnějšímu nepříznivému prostředí, ale také proti kyselým potravinám (maso, cukr, pečivo). Domnívám se, že je snadnější pít alkalickou vodu, než složitě vybírat zásadité potraviny, kterých není stejně v obchodech dostatek. Co je to alkalická voda, kde je možné si ji koupit? To je tekutina, která má vyšší hodnotu než je pH 7, pod tuhle hranicí (pH 7) je již vše kyselé. Alkalickou vodu si můžeme sami vyrobit, na trhu existuje celá řada různých výrobníků zásadité vody, určených k domácímu použití. V obchodech je možné si zakoupit alkalickou vodu, např. Bílinskou kyselku, která patří k těm nejlepším na českém trhu. Lidé trpící pálením žáhy, to je mimochodem nejvýraznější projev překyselení, ocení okamžitou pomoc zásaditých vod, protože jim je poskytnuta okamžitá úleva od nesnesitelného pálení či bolesti v jícnu.

Návrat k původním hodnotám

Současný svět se nalézá na prahu velkých změn, zažíváme neobvyklé klimatické jevy, které jsou doprovázeny dříve nepoznanými devastujícími bouřemi. Tato neblahá transformace, kterou právě prožíváme, oslabuje existenci zdejšího života.

Kyselost začíná nahrazovat zásaditost, asi jakoby noc, byla záhy delší než den. Vzorec stálosti je narušen, je zapotřebí této planetární sféře podat účinného léku, který tento proces narůstající kyselosti, co nejdříve zastaví, aby se vše vrátilo do normálu, tedy k původním hodnotám rovnováhy, která je základem udržitelného života zde na Zemi.

Pakliže tak neučiníme zavčas, vystavujeme se neodkladnému překyselení. Jak již jsem psal, kyselost je atribut smrti, nehrozí nám z tohoto důvodu celosvětové vyhynutí?

Josef Čáp

Zdroj: http://odrazy-tajemna.wz.cz/


Súvisiace:

Zdravie
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/zdravie


Autori: 
Štítky: 
december 15, 2013 15:45 popoludní

 

 

Top