Obrázok používateľa CEZ OKNO
Byl vědec John Nash v kontaktu s mimozemšťany?

Příběh matematického génia a držitele Nobelovy ceny, Johna Nashe se stal známým díky biografické knize "Čistá duše" Sylvie Nasar a následnému filmovému zpracování. Film se stejným názvem (angl. Beautiful mind) vyšel v r. 2001. John Nash byl již od mládí považován za génia, když dokázal z hlavy násobit a dělit velká čísla. Velice rychle vystudoval CIT, Princetonskou univerzitu a ve 22 letech získal doktorský titul. Zabýval se čistou matematikou, teorií her, geometrií, nelineárními rovnicemi a dalšími náročnými problémy. Během svého života publikoval 23 vědeckých studií.


V roce 1950 se zapojil do výzkumů ve společnosti RAND v Kalifornii. RAND je oficiálně nezisková organizace (napojená na americkou armádu) zabývající se vývojem a výzkumem, v praxi však "think tank", či "mozkový trust" zaměstnávající od r. 1946, kdy vznikl, velké množství významných osobností - matematiků, fyziků, ekonomů a dalších vědců; pracovalo se v něm např. na vývoji atomových zbraní a nových zbraní a na způsobech boje. Např. v něm působili: J. von Neumann, F. Fukuyama, P. Samuelson, Henry Kissinger, Condoleezza Riceová a Donald Rumsfeld. Nash se zde zabýval studiem strategických (válečných) her a rozhodováním, šifrováním a dešifrováním zpráv, umělou inteligencí a aplikovatelnými matematickými modely.

Bylo to po působení v této instituci, kdy se u Nashe začaly objevovat vážnější příznaky podivné psychické choroby. Už dříve platil tento excentrický matematik za krajního podivína, společensky neohrabaného, samotářského a nepochopitelného pro ostatní spolužáky a kolegy; časem jeho výstřednost a odlišnost přerostly v chování, které bylo označováno za schizofrenní.

Nash občas šokoval své okolí záhadnými poznámkami o mimozemšťanech, kterým nikdo nerozuměl, a které nejdříve připisovali jeho zvláštní povaze, později duševní nemoci. Během konverzace např. začal zničehonic hovořit o tom, "... co se dělo na Zemi, když ji obsadili Marťané a nastalo období násilí a proč... a tak dále. Nikdo nevěděl, o čem je řeč," vypráví jeden ze svědků. Pak přišel jednoho dne za svými kolegy ve škole s tím, že dostává "zašifrované zprávy od obyvatel jiné galaxie". Zprávy byly podle něj kódované a ukryté např. v novinových článcích a bylo potřeba je umět rozluštit. Také ho prý "... uchvátila idea, že existují mimozemské rasy nesmírně racionálních bytostí, které se naučily nepřikládat emocím žádný význam."

Údajně slyšel hlasy ve své mysli. Když byl později dotazován, jak mohl uvěřit, že mu mimozemšťané posílají informace, odpověděl:


"Protože... to co mě napadalo o mimozemšťanech, ke mně přicházelo tím samým způsobem, jak tomu bylo u matematiky. Proto jsem tyto myšlenky bral vážně."

Nash podle jeho životopisců měl schopnost neobyčejné vizualizace a intuice. Často si matematický problém nejdříve představil ve své mysli a našel jeho řešení intuitivně, a až poté se pustil do vědeckých důkazů. "Jednalo se o záblesky intuice, které nebyly racionální. Podobně jako druzí matematici - George Friedrich Bernhard Riemann, Jules Henri Poincaré nebo Šrínivasa Ramanujan - i Nash měl nejdříve vizi a až potom, což někdy trvalo poměrně dlouho, konstruoval namáhavé důkazy."

Nash se také zabýval numerologií a náboženskými proroctvími. Trpěl halucinacemi a paranoiou. Někdy chodil bezmyšlenkovitě po chodbách univerzity, mumlal si něco pro sebe a psal na tabule tajuplné nesrozumitelné vzkazy. Prohlašoval, že objevil "rozsáhlá spiknutí a utajené významy v řadě biblických textů".

Jeho duševní poruchy poněkud ustoupily po nucené hospitalizaci, nicméně objevovaly se znovu a znovu. Byl podezřívavý a považoval se za oběť konspirace. Všímal si lidí nosících červené kravaty - považoval to za znamení spiklenců. V 60. letech uprchl z USA a žádal o azyl v různých evropských státech, kde byl odmítán. Požadoval zrušení amerického občanství a považoval se za "světoobčana", zničil svůj americký pas. V Evropě se snažil zorganizovat "světovou vládu", usiloval o světový mír a volal po obraně před "invazí mimozemšťanů". V ničem z toho samozřejmě nebyl úspěšný. Byl uznán za duševně nemocného a navrácen do USA, kde byl hospitalizován.


Po několika desetiletích se nakonec vlastními silami uzdravil a v r. 1994 dostal Nobelovu cenu za ekonomii za dřívější vědecké práce a veřejné uznání. Přednáší, stále i ve vysokém věku se věnuje vědecké práci a účastní se konferencí.

Byly Nashovy výroky o mimozmšťanech, invazi, hlasech v mysli, spiknutí atd. jen projevem nemoci? Nebo to mělo něco společného s "tajnými výzkumy" ve společnosti RAND? Jakými tajnými výzkumy se zde přesně Nash zabýval nikde jasně vysvětleno není. Podle odtajněné zprávy NSA z r. 2011 to prý bylo v oblasti dešifrování zpráv. Jakých zpráv a od koho? Mohl se zde Nash dostat do kontaktu s mimozemskou tématikou? Odpovědi bohužel neznáme.

Ladislav Zelinka

Odkazy:

Nasar, Sylvia. ČISTÁ DUŠE. Hodkovičky: Pragma, 1998
A Brilliant Madness: Život matematického génia a nositele Nobelovy ceny Johna Nashe. Dokumentární film
Beautiful mind (Čistá duše). Film z roku 2001 inspirovaný životem J. Nashe
A Brilliant Madness - další informace, odkazy - http://www.pbs.org/wgbh/amex/nash/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Forbes_Nash,_Jrhttp://en.wikipedia.org....

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Seriál: Filmová fikcia alebo fakt?
http://www.cez-okno.net/serial-filmova-fikcia-alebo-fakt


január 18, 2013 18:54 popoludní

 

 

Top