Obrázok používateľa CEZ OKNO
LANOOVE PRAVDY 3: Medzery v poznaní a viera

Atlantída je ešte stále považovaná, v lepšom prípade, za tému vhodnú iba ak na romantické fantazírovanie o veciach medzi nebom a zemou. Hm, história je tak komplikovaná. Súvislosti nám priam zázračne unikajú a nové objavy nás konfrontujú s omylnosťou tých, čo tu boli pred nami. V podstate s každou novou generáciou vedcov prichádzajú hypotézy nové a neraz úplne opačné. Metodika je prepracovaná takmer ad absurdum a lámeme si hlavu, ako spracovať obrovské pakety dát. Málokoho však trápi, či tie kvantá informácií naozaj smerujú k pochopeniu Podstaty.

Zdanlivo odbočím. Všetci žneme dôsledky vlastných činov. I mentálnych a emocionálnych. To, že sú dosť často posunuté na nasledujúce životy, je súčasťou Spravodlivosti a Poriadku. Viete si predstaviť lepší systém? Ak chce niekto za každú cenu veriť v chaos a náhodu, je myslím zbytočné ho presviedčať. Život s veľkým Ž sa o to v dokonalom načasovaní akiste postará.

Teda aký je vedecký pohľad na reinkarnáciu a karmu? Pokiaľ ich akosi neuznávame, ostáva veľa vecí nejasných. Aká spravodlivosť, keď sa jeden narodí do hojnosti a druhý nemá ani na jedno jedlo denne? Keď niekto príde na svet obdarený zdravím, inteligenciou, talentom a šarmom a iný je chorým a hlúpym Janom? Ak budeme tvrdohlavo odmietať existenciu zákonov ›› Karmy a ›› Reinkarnácie, budeme potrebovať veľké množstvo viery. Najmä aby sme vyplnili medzery v našom chápaní fungovania Vesmíru. Myslíte, že je to tak v poriadku?

›› Atlantída je pravdepodobne tým pravým kľúčom k medzerám v chápaní a interpretovaní histórie. Pokiaľ ju z dejín vytesníme, skoro nič nedáva zmysel. Odkiaľ sa z prachu púšte vynoril staroveký Egypt? Ako sa udial aztécky zázrak? A čo kultúry Číny a Indie? Je zarážajúce, ako ľahko sme ochotní uveriť, že celé ich záznamy minulosti sú len kopou výmyslov. Čo ak sú tzv. mýty a legendy veky zavedenou formou, ako zachovať SKUTOČNÚ HISTÓRIU?

Nič sa nedeje “len tak”, všetko má svoju príčinu a pôvod v predchádzajúcich udalostiach. Je tu zákonitá nadväznosť siahajúca do hlbokej minulosti. To, že všetkým súvislostiam nerozumieme, na veci nič nemení. Pokiaľ si nie sme schopní overiť veci priamo a fyzické nálezy nemáme, na rad prichádza “hra na pravdepodobnosť”. Neznie to príliš vedecky, keby ste však tušili, koľko oficiálnych poznatkov je založených na dohadoch, zjednodušeniach, až účelových podvodoch, brali by ste tento “nový štýl” všetkými desatimi.

Hra spočíva v tom, že vezmeme diely skladačky, ktoré máme a rozložíme ich na stôl. Hlavným kritériom pri skladaní celkového obrazu nie je vedecký pôvod dielika, ale či zapadá do celkového obrazu. Opornými bodmi sú udalosti nezmazateľne vryté do tváre Zeme.

“Všetci sa boja času a čas sa bojí pyramíd”. Vymykajú sa akýmkoľvek snahám o zjednodušenie a sú tak gigantickým dôkazom pradávnej vedy, že vzbudzujú rešpekt aj u veľmi málo pokorných ľudí. Niektoré veci skrátka nemôžete len tak odignorovať. Sú nám všetkým na očiach, áno, môžeme ich pokrivene interpretovať, môžeme to tak učiť i v škole, ale nemôžeme oporné body poznania skutočnej minulosti ľudstva vedecky úplne zničiť. Prekáža snáď fakt, že sa niekde objaví doslova hotová civilizácia s vyspelou kultúrou a vedou len tak z ničoho nič?

Siločiary Zeme sú popretkávané tzv. ›› Leyovými líniami a vytvárajú osobitú mriežku. A na jej spojniciach sa nachádzajú všetky významné monumenty ľudstva. Kde bol zdroj tohto, bez preháňania, zázraku a ako sa rozšíril do všetkých kútov sveta?

Nepochybujme ani na chvíľu, že história je omnoho bohatšia, než sa učí. A pár vetami sa vystihnúť Podstatu určite nepodarí. Medvediu službu Poznaniu robia i rôzni rádoby mystici, ktorí úprimne uverili vo vlastnú nadradenosť, či vyložene účeloví podvodníci. Žiaľbohu, často psychoticky oduševnelé líčenie údajných zasvätení z obdobia Atlantídy téme na serióznosti nepridá. Zaujímavé, že keď si niekto spomenie na minulé životy, vždy je minimálne kňazom alebo kňažkou – a to sú ešte tie skromnejšie prípady. Je to pravdaže len voda na mlyn skeptikov, ktorí potom s prehľadom všetkých “atlantológov” hádžu do jedného vreca.

Niektoré takpovediac výsostne alternatívne výroky dnes už miestami začujeme i z úst vedcov. Napríklad že pyramídy nestavali otroci. Ešte donedávna tu boli faraóni ako velikášski despoti, ktorí pre vlastnú slávu neváhali nahnať davy ľudí do neľudskej driny. Ešte keby sme sa dopracovali k zrušeniu ustáleného slovného spojenia “pyramídy-hrobky” a keby sme konečne uznali, že sú minimálne o niekoľko tisíc rokov staršie, než sa učí. Pričasto je používaný oficiálny údaj o veku Veľkej pyramídy približne 4500 rokov (t.j. 2580-2560 p.n.l.) a to dokonca i v alternatívnych kruhoch! Potom sa stáva, že nezávislí bádatelia síce vystupujú v duchu Novej chronológie, ale ako oporný bod používajú oficiálne datovanie Veľkej pyramídy. JE OMNOHO STARŠIA. Pochádza z dôb, keď po Zemi chodili Bytosti, ktoré skrátka vedeli budovať také stavby. Nezabúdajme, že my toho nie sme schopní ani dnes!

Opýtajme sa znovu. Kde hľadať zdroj civilizačného zázraku po Potope? Uvádzam pasáž zo zdroja, ktorý považujem za hodnoverný...

Lanoo

exkluzívne.cez.okno

Približne trinásť tisíc rokov pred Kristom bol v Egypte, starovekom Khéme, vyvolaný rozruch a mnoho delegácií kňazov bolo vyslaných do iných častí sveta. Medzi nimi boli niektorí z kňazov pyramídy, ktorí so sebou niesli Smaragdové dosky ako talizman, ktorým by mohli uplatňovať autoritu nad menej vyspelým spoločenstvom kňazov rás, nasledovníkov z iných atlantských kolónií. Podľa legendy sa usudzovalo, že dosky dávajú nositeľom autoritu Thotha.

Určitá skupina kňazov, ktorí niesli dosky, emigrovali do Južnej Ameriky, kde našli prekvitajúcu rasu, Mayov, ktorí si pamätali veľa zo starovekej múdrosti. Kňazi sa medzi nimi usadili a zostali tam. V desiatom storočí Mayovia úplne osídlili Yucatan, a dosky boli umiestnené pod oltárom jedného z veľkých chrámov Slnečného Boha. Po porážke Mayov Španielmi boli mestá opustené a na poklady chrámov sa zabudlo...

Celý text nájdete na tejto adrese.


Otázky Lanoovi môžete posielať na: redakcia@cez-okno.net


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Tento článok, ktorý sme pre vás napísali, má 783 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach,
prispejte prosím na ďalší chod portálu


›› BILANCIE PORTÁLU

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE


2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue


Súvisiace:

Atlantída
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/atlantida

EGYPT
http://www.kemet.sk/


Autori: 
december 07, 2016 00:04 dopoludnia

 

 

Top