Obrázok používateľa CEZ OKNO
LANOOVE PRAVDY 4: Poučenie sa je výhrou

Nechajme nekonečné spory o tom, či smú byť mýty a legendy hodnovernými prameňmi a radšej poctivo analyzujme dostupné zdroje dávnoveku z hľadiska Pokroku. Môžu byť často kontroverzné a oficiálne neuznané materiály zdrojom ozajstného Poznania? ÁNO. Takže sa už nebudeme prieť, či Atlantída jestvovala alebo nie, ale skúsime si z jej príbehu vziať ponaučenie. PREČO ZANIKLA?

O Atlantíde sa hovorí ako o mimoriadne vyspelej civilizácii, vyspelejšej než tá dnešná, pretože jej veda bola postavená na duchovných základoch. A využívali ich naozaj efektívne – pre dobro všetkých. Kedy vznikol problém? Keď sa do myslí niektorých jej obyvateľov dostal červ pýchy. A začali mať chuť ovládať iných...

Pozrime sa na pasáže z materiálov Edgara Cayceho. Poskytne nám to duchovnú perspektívu a pomôže porozumieť i udalostiam v súčasnosti. Zdôrazňujem, nedokazujeme tu, či pán Cayce jasnovidný bol, alebo nie. Na jeho state môžeme nazerať z hľadiska prospešnosti pre náš vlastný vývoj.

Atlantída 50 000 rokov pr. n. l.

... Čím viac sa zamotávali do materiálneho sveta pod vplyvom svojich pôžitkov, tým viac strácali pohľad do svojej podstaty – svojho duchovného pôvodu. Ďalší citát opakuje to, čo sme už počuli a určuje počiatky ľudskej sexuality – tá spôsobuje problémy dodnes.

„V Atlantíde, keď tam boli rušivé vplyvy – alebo krátko pred prvými rušivými vplyvmi, ktoré spôsobili prvé zničenie kontinentu použitím duchovných vecí pre pôžitky materiálnych ľudí. Bola to doba, ktorú Písmo označuje ako „videli synovia Boží ľudské dcéry, že sú krásne.“ (1406-1, 13. 7. 1937)

Takže etika. Opäť to tu máme ako na striebornom podnose. Budeme sa znova tváriť, že morálka nie je disciplínou hodnou bádania a vedy? Neleží práve tu kľúč ku všetkým problémom vývoja ľudstva, či už v Atlantídu veríme, alebo nie?

... Niektorí z pôvodne duchovných tvorov alebo duší, ktoré sa materializovali pre vlastné zábavu, sa určitým spôsobom chytili do pascí. Zneužitím tvorivých síl pre vlastný pôžitok, začali podliehať zákonu príčiny a následku – a v ňom sú zahrnuté aj zákony prevtelenia a karmy. Títo „Synovia Belialu“, ako sú nazývaní vo výkladoch, pokračovali v sebeckom vykorisťovaní Zeme a jej životných foriem, až stratili z dohľadu svoju skutočnú duchovnú podstatu. To by mohol byť skutočný pád človeka. Duša, ktorá sa tak svojim sebectvom oddelila od Stvoriteľa, že ani po smrti nie je schopná pochopiť svoju podstatu, je vťahovaná späť do svojho výtvoru a to do pekla. Niektoré duše (Synovia Zákona Jediného) si uvedomujú svoje predurčenie a pokúšajú sa vytvoriť prostriedok (človeka), prostredníctvom ktorého duša by mohli pochopiť znovu svojho Tvorcu. Domnievame sa, že tieto pokusy vyvrcholili dávno po zničení Atlantídy v Kristovi, ktorý sa dobrovoľne stal človekom, aby ukázal ľuďom, kadiaľ vedie cesta domov.

Zdá sa, že prosto došlo ku stretu morálnych a nemorálnych ľudí. Našli sa takí, ktorí svoj pokrok v chápaní síl Univerza vnímali ako vlastné zbožštenie a začali konať tak, akoby sa nemuseli za svoje činy nikomu zodpovedať.

V uvedenom výklade určuje Synov Belialu ako tých, ktorí hľadali „potešiteľné, uspokojujúce využitie materiálnych vecí pre vlastnú potrebu, bez myšlienky na to, ako budú ovplyvňovať alebo zhoršovať skúsenosti ostatných. Inými slovami: dnes by sme povedali, že to boli tí, ktorí nemali morálne zábrany. Synovia Belialu nemali mieru, okrem seba, okrem svojho zbohatnutia.“ (877-26)

V protiklade k synom Belialu stoja Synovia Zákona Jediného, ktorých meradlom bolo, „že duša bola daná Stvoriteľom, pretože vstúpila z vonkajších zdrojov do projekcie duševnej a duchovnej osobnosti v danej dobe. Bolo to merítko Zákona Jediného, ktoré Synovia Belialu odmietli.“ (877-26, 26. 5. 1938)

„V Atlantíde, keď vznikli prvé pohyby, keď činnosť synov Belialu priviedla dcéry detí Zákona Jediného k možnosti tešiť sa z nadbytku pôžitkov každého druhu, ktoré vyplývali z ľudských vzťahov, rovnako aj z príbuzných činností.“ (1999-1, 13. 9. 1939)

Uvedené citáty popisujú vznik frakcií nasledovníkov Zákona Jediného rovnako ako nasledovníkov Belialu. (Je nutné poznamenať, že Websterov slovník definuje Belial ako „stelesnenie zloby a zla“.)

Synovia svetla a synovia temnôt

Zaujímavé je, že v niektorých zvitkoch nájdených pri Mŕtvom mori nachádzame zmienku o „synoch svetla“ a o „synoch temnôt“. To všetko sa odohralo ešte pred prvým zničením Atlantídy. V skutočnosti práve rozkol medzi uvedenými frakciami mohol prispieť k prvému zničeniu. Naznačuje to aj nasledujúci citát:

„V Atlantíde, keď sa objavili prvé činnosti spôsobujúce prvé pohyby a použitie vplyvov, ktoré spôsobili zničenie ich zeme – patril k tým ktorí sledovali Zákon Jediného, ale bol prinútený vodcami krajiny, aby duchovné zákony zneužil k materiálnym ziskom...“ (1292-1)

Prečo sú myšlienky a dôsledky činností týchto dvoch frakcií dávnej Atlantídy dôležité pre jednotlivcov a národy dneška? Odpoveď nachádzame v mnohých výkladoch. Často – takmer neustále – sú dnešní jednotlivci spojení s osobami minulosti, spojení pri riešení dodnes nevyjasneného problému. Niekedy ten istý problém prenasleduje osobu niekoľko životov.

Pozreli sme sa na príčiny zániku Atlantídy z hľadiska Duchovna. V nasledujúcej časti sa budeme venovať najstarším písomným zmienkam o Atlantíde a tiež základným dielam, ktoré boli na túto tému vydané. Potrebujeme na poučenie sa z príbehu Atlantídy tzv. vedecké dôkazy o jej existencii?

Lanoo

exkluzívne.cez.okno

Citácie sú z knihy Edgara Cayceho “Tajemství Atlantidy” (1999)
S láskavým dovolením vydavateľstva Eko-konzult


Otázky Lanoovi môžete posielať na: redakcia@cez-okno.net


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Tento článok, ktorý sme pre vás napísali, má 800 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach,
prispejte prosím na ďalší chod portálu


›› BILANCIE PORTÁLU

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE


2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue


Súvisiace:

Atlantída
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/atlantida

Mýty alebo skutočnosť?
http://www.cez-okno.net/rubrika/myty-alebo-skutocnost


december 21, 2016 11:44 dopoludnia

 

 

Top