Obrázok používateľa CEZ OKNO
LANOOVE PRAVDY 8: Keď po Zemi chodili Bohovia

Dospelosť spočíva i v uvedomení si miery zodpovednosti za to, v akom svete žijeme. Ak budeme túžiť po Pravde, odzrkadlí sa to možno v podobe senzačného objavu, ktorý zmení pohľad na dávnu minulosť, alebo v podobe radikálneho pokroku vedy, ktorý nám umožní uzrieť tú istú dosiahnutú úroveň i v histórii. Áno, ak posudzujeme kultúry dávno minulé, či tzv. mýtické, pozeráme cez okuliare dnešného stavu vedy. A tak nejak samozrejme predpokladáme, že kedysi to bolo slabšie.

Veľké civilizácie minulosti

Deň za dňom sú zverejňované nové objavy a to, čo bolo ešte včera absurdné, je dnes samozrejmosťou. Volá sa to Pokrok. Aj dejiny podliehajú vývoju. Či skôr ich interpretácia. Nie je už nič neobvyklé, ak sa otec učil v škole niečo úplne iné, ako syn. Žijeme v dynamickom svete a tzv. pravda, alebo to, čo sa za ňu považuje, podlieha mnohým vplyvom. Sme dospelí ľudia a tak si nebudeme naivne myslieť, že všetko čo je v školských učebniciach, je svätá pravda. Ponúkam indície na to, aby bolo ľahšie oddeliť zrno od pliev a poznávať správne vlastnou hlavou.

Sila Duchovného odkazu

Mnohé nedávne, či dokonca súčasné náuky sa síce na starobylé učenia odvolávajú, ale dôraz kladú na vedomosti dneška. Veľká, priam osudová chyba. Vysvetlím a použijem naozaj jednoduché prirovnanie, budiž mi odpustené:

Je známe, že dobrý a silný čaj je z prvých nálevov. Ďalšie sú už slabšie a ak v tomto duchu pokračujeme, už sa vlastne o dobrom a silnom čaji ani nedá hovoriť.

„Prvé nálevy“, to sú pôvodné náuky Atlantídy a Hyperborey. Všetky na ne nadväzujúce učenia sú „ďalšími nálevmi“. Áno, tak nejak si stoja súčasné duchovné náuky v porovnaní so staršími. Inými slovami, preto je doslova kľúčové „piť čo najbližšie k prameňu“ a nie o tisíce kilometrov ďalej, „z nie až tak čistej rieky“.

Ak sa máme baviť o Duchovnosti starovekého Egypta na úrovni, nemôžeme z toho vynechať Atlantídu. A rovnako, ak máme hovoriť o skutočnom Duchovne Slovanov, nemali by sme zabúdať na zdroj, z ktorého sme kultúrne vzišli, teda na Hyperboreu.

Atlantída

Naši historici sa na túto tému odmietajú baviť seriózne a odvolávajú sa na grécko-rímsku tradíciu. Solónovi (r. 640 pred Kristom) pri návšteve Egypta jeden kňaz povedal:

“Och, Solón, Solón, vy Gréci ste všetci deťmi, a nejestvuje nič také, ako starý Grék. … Ste všetci mladí myslením; nemáte žiadnu vieru, zakorenenú v starej tradícii a žiadne vedomosti starobylé vekom. … v našich chrámoch zachovávame od najskorších dôb písomný záznam akéhokoľvek veľkého alebo skvelého úspechu alebo pozoruhodnej udalosti, ktoré sa dostali k našim ušiam, či sa vyskytli vo vašej časti sveta, alebo tu, alebo kdekoľvek inde; či u vás a u iných, písanie a iné nutnosti civilizácie, sa práve len vyvinuli, keď periodické pustošenie potopy klesá, a neušetrí nikoho, len negramotných a nevzdelaných, tak aby ste museli znovu začínať ako deti, v úplnej neznalosti toho, čo sa stalo v našej časti sveta alebo vo vašej v skorých dobách. Takže tieto genealógie vášho vlastného ľudu, ktoré práve vykresľujete, sú len o niečo viac ako príbehy pre deti.”
Z „Prolegomenon pre Amenemopeho“

Téma Atlantídy je už dnes spracovaná na vysokej úrovni i vďaka skvelému Edgarovi Caycemu. Nebudeme teda nosiť drevo do hory, ›› tieto materiály už vyšli, sú voľne dostupné.

Kemet (staroveký Egypt)

Ak pozeráme na pomerne krátke obdobie, o ktorom má egyptológia najviac informácií, nemôžeme sa ubrániť dojmu, že Egypt bol len o velikášstve a okázalosti. Áno, taký bol neskorý Egypt a – tak nejak to zrejme bolo aj s Atlantídou pred jej zánikom. Ozajstnú Duchovnosť treba hľadať v najstarších obdobiach Kemetu, keď po Zemi chodili Bohovia...

Hyperborea

Bájna zem Severu. Často sa v tej súvislosti spomína i legendárna ›› Hora Meru. Niektoré zdroje ju umiestňujú ►do oblasti Grónska, ktoré v dávnych časoch, pred posunom zemskej osi, bolo severným pólom. Ospevovaná mnohými príbehmi, stále však považovaná za mýtus. Nečudujme sa: kontinuita s dneškom bola prakticky zničená a všetky následné i veľké civilizácie, ktoré z nej čerpali, sú označované ako samostatné, teda že vznikli tak nejak odrazu a z ničoho.

India

Je pomaly verejným tajomstvom, že veľkolepá kultúra Indie stojí práve na duchovných poznatkoch Hyperborey. Pre niektorých možno šokujúca novinka, ale zdá sa, že na tých istých základoch stojí aj prapôvodná kultúra Slovanov.

Slovania

Dnes máme možnosť vidieť akýsi nový folklór odvolávajúci sa na viaceré osobnosti, ktoré razia cestu vlastnej interpretácie nášho pôvodného Duchovna. Ak sa ani len nesnažíme pochopiť hlbšie dejinné súvislosti, vedie to na scestie. Prinajlepšom nevieme, že „už pijeme z nie až tak čistej rieky“ a nemáme ani potuchy, ako chutí Prameň. Pomaly už ani nie sme ochotní pripustiť, že nejaký stále vyvierajúci čistý Prameň vôbec je.

Pre všetkých, ktorí to myslia so slovanskou duchovnosťou vážne, odporúčam ›› túto trojicu kníh. Ideálne by pravdaže bolo mať pôvodné materiály Hyperborejcov, ale neviem o tom, že by ich niekto mal. Časom sa to môže zmeniť. Neraz sa ako zázrakom na verejnosti objavila písomnosť, o ktorej sa nevedelo, že jestvuje. Nevešajme hlavu a nezabúdajme, že ak študujeme najstaršie indické diela, pijeme dosť blízko Prameňa aj našej pôvodnej Duchovnosti. Tým vôbec netvrdím, že sme boli, alebo máme byť, hinduistami. Mám na mysli ešte staršie Pramene.

Múdrosť odporúčam čerpať z týchto dostupných zdrojov:

›› Záznamy EDGARA CAYCEHO
Poskytujú základný rámec pre základné pochopenie Atlantídy

›› SMARAGDOVÉ DOSKY
Nedoceniteľný poklad. Veľmi presné údaje o nadväznosti Atlantídy a Kemetu (starovekého, najmä predynastického Egypta)

›› Spisy MADAM BLAVATSKEJ
Jej knihy sú ťažké, ale o to užitočnejšie. Je známe, že čerpá z Prameňov, ktoré predchádzali najstaršie známe duchovné systémy, vrátane budhizmu

›› Expedície ERNSTA MULDAŠEVA
Mimoriadne ľudský a hrejivý pohľad do najstaršej minulosti Zeme nenechá nikoho na pochybách, že pán profesor naozaj vie, o čom píše. Jeho kontakt s pradávnou Múdrosťou je živý

›› SLOVANSKÉ VÉDY
Ak vás už tiež nebaví obskúrna oficiálna historka o Pripjaťských močiaroch v 5.-6. storočí, určite si pozrite tento nový pohľad na minulosť Slovanov

►Materiály NEW EARTH
Veľmi zaujímavé videá Silvie Ivanovej. Ak chcete mať predstavu o tom, až do akej miery môže byť v dejinách „všetko inak“, pozrite si tento obsiahly seriál v angličtine s českými titulkami

Nech naše cesty osvetľujú Bohovia

Lanoo

exkluzívne.cez.okno

Otázky, podnety a reakcie môžete Lanoovi posielať na: redakcia@cez-okno.net


Súvisiace:

Atlantída
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/atlantida

Egypt (Kemet)
http://www.cez-okno.net/sekcia/egypt

Hyperborea
http://www.cez-okno.net/rubrika/hyperborea

Slovania
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/slovania


Autori: 
máj 06, 2017 20:08 popoludní

 

 

Top