UPOZORNENIE: Tento článok/podcast/video nechápte ako jednoznačný návod, nenahrádza konzultáciu s odborníkom! Môže vyjadrovať názory, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Autor, prevádzkovateľ ani redakcia nenesú žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na týchto stránkach.

Obrázok používateľa CEZ OKNO
Liečebné kódy Dr. Alexa Loyda

Autorom metódy a knihy Liečebný kód je americký psychológ Dr. Alex Loyd. Jedná sa o duchovné energetické liečenie, ktoré mu bolo vnuknuté po usilovnom hľadaní, keď sa snažil uzdraviť svoju ženu. Tá trpela silnými depresiami a vyskúšali toho naozaj veľa, ale nič nepomáhalo. Ich láskyplný vzťah sa rozpadal. Dr. Alex Loyd sa raz vracal zo seminára, keď mu bola táto metóda, ako popisuje, zoslaná Bohom. Opustil svoju dobre zavedenú lekársku prax a najskôr metódu niekoľko mesiacov testoval a meral hladinu fyziologického stresu. Výsledky boli ohromujúce. Dr. Loyd s úžasom sledoval, ako sa jeho pacienti, ktorých liečil z psychických problémov, uzdravujú i z fyzických ťažkostí. Spoluautor knihy – Dr. Ben Johnson - sa vyliečil z Lou Gehrigovej choroby práve pomocou metódy liečebných kódov.


Liečebné kódy sa nezameriavajú na fyzické a psychické choroby priamo, ale na emócie, mylné názory, na naše deštruktívne bunkové spomienky. Podľa serióznych výskumov až 95 percent všetkých našich problémov spôsobuje stres uložený v deštruktívne bunkovej pamäti. Jedná sa o stres hlboko uložený v bunkách nášho tela vo forme spomienok či obrazov, ktoré je potrebné nájsť, vyliečiť, doslova prepísať, prekódovať ako nejaký počítačový program. To umožní imunitnému systému, aby začal liečiť organizmus. Aj udalosti z detstva, ktoré sa z pohľadu dospelého človeka alebo človeka emočne nezainteresovaného zdajú malicherné, nás neustále ovplyvňujú. Navyše tieto spomienky sú väčšinou uložené v nevedomej pamäti, tvoria až 90 percent celkovej pamäte. Spomienky sa vyvolávajú asociáciou. Napríklad ak sa nám odohral v detstve nejaký nepríjemný zážitok v miestnosti vymaľovanej sýto žltou farbou, ak prídeme hoci po rokoch tam, kde dominuje táto farba, v tele sa nám zopne stresová reakcia a cítime sa zle.

Aké sú výhody tejto metódy a ako sa metóda vykonáva:

Metóda spočíva v aktivácii štyroch liečebných centier, ktoré sú na našej hlave. Jednotlivé kódy sa potom skladajú z jednotlivých sekvencií polôh našich rúk a zamerania prstov na tieto centrá. V knihe Dr. Alexa Loyda Liečebný kód je uvedený univerzálny kód, ktorý je určený pre väčšinu ľudí na riešenie väčšiny záležitosťou. Vo svete bolo vyškolených niekoľko desiatok certifikovaných praktikov, ktorí sú oprávnení viesť konzultácie a vytvárať vlastné osobné kódy, ktoré sú určené pre jednotlivých klientov na zdroj tohto problému. Počas konzultácie vedie praktík - mentor klienta krok za krokom, snaží sa, aby problém čo najrýchlejšie klesol na prijateľnú úroveň. Okrem toho konzultácie učia klienta ako s touto metódou pracovať v ďalšom živote a ako ju využiť na akékoľvek ďalšie problémy. S kódmi pracuje každý sám, nepotrebuje teda navštevovať neustále svojho mentora. Nejedná sa ani o liečiteľstvo, ale o výučbu ako s kódmi pracovať samostatne. Ak sa s metódou zoznámi pomocou knihy alebo za pomocou mentora a kódy vykonáva správne, potom už ďalšie schôdzky nepotrebuje. Liečebné kódy však samozrejme nenahrádzajú lekársku starostlivosť a liečbu, tú naši klienti neprerušujú.


Ukážka aktivácie liečebných centier (hore obočie, dolu spánky)

Na aké problémy sa dá pomocou liečebných kódov zamerať?

Všetko záleží na individuálnej situácii každého jednotlivca. Veľakrát rovnaké príznaky, choroby, problémy, depresie, ale aj neúspechy a problémy vo vzťahoch majú rôzne príčiny. Tie je potrebné nájsť. Liečebné kódy je možné uplatniť na všetky problémy. Prakticky každý problém nášho života má svoj zdroj v jednej z 12 kategórií, na ktoré sa, okrem iného, Dr. Alex Loyd zameria na tohtoročnom dvojdňovom seminári, ktorý sa koná dňa 18.-19. 7. 2014 v Prahe v hoteli Hilton. Seminár bude vedený interaktívne s prekladom profesionálnych tlmočníkov. Počas stretnutia s Dr. Alexom Loydom účastníci obdržia kódy od Dr. Alexa Loyda. Zároveň bude už v predaji jeho nová, v poradí druhá kniha.

Aká je účinnosť liečebných kódov a ako dlho taká terapia trvá?

Podľa ohlasov z celého sveta aj mojich osobných skúseností a skúseností s klientmi viem, že kódy, ak sa pravidelne praktizujú, majú veľký účinok. Niektoré referencie môžete nájsť na našich stránkach www.liecebnekody.sk. Praktizovaním kódov sa naše telo zbavuje vnútorného stresu a vplyv sa prejaví aj v oblastiach, na ktoré sa človek primárne nezameral. Ľudské telo si väčšinou priority liečby určí samo. Tým, ako ľudia kódy vykonávajú, menia sami seba, posúvajú sa vo svojom podvedomí na inú úroveň, menia sa v pozitívnom slova zmysle. Menia sa tak aj ich vzťahy, ich priority, v ich tele prebieha ozdravný proces. Dĺžka terapie je individuálna. Záleží na tom, koľko skrytých deštruktívnych spomienok človek vo svojom srdci má a ako aktívne s kódmi pracuje. U niekoho to môže trvať niekoľko týždňov či mesiacov, u iného hoci aj rok. Dôležitá je vždy pokora a trpezlivosť. V dnešnej dobe sme si navykli očakávať pomoc externých zdrojov, v nich vidíme naše šťastie aj uzdravenie. V rámci tejto metódy ale musíme vnútri seba nájsť to, čo je zdrojom našich problémov, a to vyriešiť. Liečebné kódy nás tak vracajú na našu cestu k Bohu, k Stvoriteľovi a zákonitostiam, ktoré sú pre veľa z nás stále neznáme. Liečebné kódy otvárajú srdcia láske a radosti, ktorú tak potrebujeme pre naše uzdravenie.

Otázky na certifikovaného praktika Liečebných kódov Miru M. Liškovú môžete zasielať do redakcie alebo na kontaktný e-mail: mirami@lecebnekody.cz

www.liecebnekody.sk


Súvisiace:

Liečebný kód
http://www.cez-okno.net/liecebny-kod


Štítky: 
máj 02, 2014 20:23 popoludní

 

 

Top