Obrázok používateľa CEZ OKNO
Liečivé zvuky

V čínskej medicíne sa päť orgánov tela spája s istou emóciou, istým zvukom, istým postojom a ak je daný orgán v nerovnováhe alebo nemocný, tak sa to prejavuje navonok istou neželanou emóciou. V nasledovnom nájdete prehľad orgánov, zodpovedajúcich farieb, zvukov a emócií a takisto postoj, ktorým sa obnovuje rovnováha v orgáne pri použití vizualizácie. Systém je prevzatý zo stránky Tai Ji for Health.


Päť orgánov a zodpovedajúce cviky

Pľúca 

Srdce 

Ľadviny 

Pečeň 

Slezina 

Postoj
Negatívna

emócia
smútok krutosť/

netrpezlivosť
strach hnev strach

obava

Farba

biela


červená


belasá


zelená


žltá
Pozitívna

emócia
odvaha láska ústretovosť milota otvorenosť
Zvuk éj Ó ú šššš ou

Liečime pľúca (smútok)

Popis: Stojíme rozkročení asi tak na šírku pliec. Ruky a prsty máme zdvihnuté nad hlavou. Stojíme, akoby sme boli bleskozvod – energia zhora vstupuje do nášho tela cez končeky našich prstov, prechádza telom a cez nohy prechádza do zeme, takže akoby sme v danej chvíli prepájali nebo a zem. Súčasne sme ako strom – energia zeme vchádza cez naše nohy, preteká telom a vyžaruje sa cez končeky prstov do neba. Sme ako obrovský energetický stĺp, ktorým tečie energia oboma smermi.

Cvik: Pomaly zdvíhajme ruky do tejto pozície. Relaxujme a uvoľnime ramená, aby v nich nebolo žiadne napätie. Liečivý zvuk pre pľúca je “eeeeej” a my ho urobíme trikrát po sebe:

1. nadýchneme sa, pri výdychu formulujeme “eeeej” a cítime, ako sa z pľúc odplavujú negatívne emócie a smútok

2. tentoraz pri nádychu hovoríme “eeeej” a predstavujeme si, ako do pľúc prúdi žiarivé biele svetlo

3. vydýchneme a pri novom nádychu formulujeme “eeeej” a plníme pľúca odvahou a nebojácnosťou.

Liečime srdce (netrpezlivosť)

Popis: Ruky spustíme (ak ideme z cviku pre pľúca) dole do výšky srdca, dlane otočíme dopredu a trochu nadol (ako na obrázku). Skrčíme prostredníky oboch rúk, až sa nám dotknú dlane, a potom ich znova narovnáme. Tam, kde sa dotýkali dlane, je bod Lao Gong – kľúčový akupunktúrny bod pre vysielanie energie.

Cvik: Oboma rukami sústreďujeme energiu tak 30-50 cm pred sebou, približne vo výške srdca. Cítime túto energiu ako liečiacu energiu, ktorú vysielame do sveta každému, kto práve potrebuje liečenie – a v tom aj sami sebe.

1. Zvuk pre tento cvik je uzavreté Ó pri výdychu a ideme ním zbaviť srdce krutosti, unáhlenosti a netrpezlivosti, teda každej aktivity, ktorá sa zakladá na nepremyslení následkov do konca, na neuváženom konaní a na konaní z vnútorného tlaku.

2. Tentoraz pri nádychu znova urobíme “Ó” a predstavujeme si, ako ním vnášame do srdca žiarivé červené svetlo – farbu čerstvej, okysličenej krvi. Nadýchneme sa…

3. …pri novom nádychu znova povieme “Ó” a pritom vnášame do tela emóciu bezpodmienečnej, absolútnej lásky.

Liečime ľadviny (strach)

Popis: Ďalší orgán sú ľadviny (obličky), ktoré sa nachádzajú na chrbte vo výške pása po stranách chrbtice.

Cvik: Ruky máme spustené pozdĺž tela a vytláčame dlaň, akoby sme sa odrážali od múrika, na ktorom sedíme.

1. Zvuk pre ľadviny je “uuu”. Použijeme tento zvuk na to, aby sme z tela (hlavne ľadvín) odplavili všetok strach. V dlaniach tiež cítime, ako odtláčame od seba všetko desivé a strašné za chrbát, do minulosti. Nadýchneme sa: “uuuu”…

2. Pri druhom nadýchnutí vnesieme do ľadvín belasé svetlo – ten odtieň, ako keď pozeráme do bazéna s vodou: “uuuu”…

3. Pri treťom opakovaní sa nadýchneme, povieme “uuuu” a vnášame do ľadvín pozitívnu emóciu nehy, jemnosti, citlivosti.

Liečime pečeň (hnev)

Popis: Ďalší orgán je pečeň. Nachádza sa na spodnej strane nášho hrudného koša, trochu napravo. Je to hodne veľký orgán a negatívna energia, ktorá sa prejavuje pri jeho blokáde, sa prejavuje ako hnev/zlosť/zlostnosť/výbušnosť. Práve táto emócia sa najviac “drží” tela, takže je lepšie urobiť cvik viackrát, pre každý prípad.

Cvik:

1. Budeme používať zvuk “šššš”. Ruky umiestnime pred bruchom, akoby sme medzi rukami a bruchom držali veľký hrniec. Pri zvuku zatneme päste, zatneme brušné svalstvo a pritiahneme päste k pečeni, akoby sme priťahovali opraty. A teraz urobíme zvuk trikrát po sebe, aby sme dokonale vyčistili pečeň: nádych + výdych ”ššššš”, nádych + výdych “ššššš”, nádych + výdych “šššš”.

2. Teraz naplníme pečeň čistým svetlozeleným svetlom. Nadýchneme sa: “ššššš”.

3. A v poslednom kroku naplníme pečeň láskavosťou a súcitom. Nadýchneme sa: “šššš”.

Liečime slezinu (úzkosť)

Popis: Posledným orgánom je slezina, ktorá sa nachádza tiež pod hrudným košom, tentoraz však na ľavej strane a poriadne naboku.

Cvik: Pozícia vyzerá tak, že stojíme s roztiahnutými rukami, ktoré máme od tela asi pod uhlom 60 stupňov, takže naša hlava a špičky prstov tvoria rovnoramenný trojuholník.

1. Zvuk pre slezinu je “oooou” a ideme ním zo sleziny vyplaviť všetky starosti a úzkosti. Nadýchneme sa a pri výdychu vyplavujeme: “oooou”.

2. Pri druhom nádychu hovoríme “oooou” a zaplavujeme slezinu žiarivým žltým svetlom.

3. Pri treťom nádychu hovoríme “oooou” a napĺňame slezinu pocitom pozitívnej otvorenosti. Je to pocit, že môžeme pokojne kráčať svetom, každému pozrieť priamo do očí a nemusíme sa starať, čo sa stane, čo kto o nás povie, čo si kto pomyslí a podobne. Nemusíme sa o nič starať, lebo pri kormidle sú silnejšie sily ako tá naša a starajú sa, aby sa nám nič nestalo…


Čerpané z: helar.wordpress.com


Súvisiace:

Seriál: LIEČIVÉ ZVUKY
http://www.cez-okno.net/serial-liecive-zvukySekcie: 
august 01, 2009 03:36 dopoludnia

 

 

Top