Obrázok používateľa CEZ OKNO
Lisabonská zmluva - poroba Slovenska!

Našim parlamentom prijatá tzv. lisabonská zmluva bola zavŕšením ďalšieho kroku zavlečenia Slovenska do pazúrov medzinárodnej kliky túžiacej po porobe národov. Krátko predtým bol prijatý tzv. tlačový zákon. Tieto dve udalosti jasne ukázali pokrytectvo našich politických špičiek ako koaličných, tak aj opozičných.

Tie opozičné dlhé mesiace vyhlasovali, že v prípade prijatie tlačového zákona lisabonskú zmluvu nepodporia. A keďže koalícia nemá v parlamente dosť hlasov, vyzeralo to tak, že neprejde. Nakoniec bolo všetko inak. Časť opozície hlasovala za a lisabonská zmluvu je prijatá. Tento príklad jasne ukazuje, že politici s nami hrajú špinavú hru. Navonok vyhlasujú, že budú stáť za svojim, ale v skutočnosti to vždy vypáli inak. Hlavne v takomto prípade, kedy ich zahraniční chlebodarcovia na niečom nástoja. Vtedy sa koalícia a opozícia rýchlo dohodne. Veď predsa ide o prachy a vtedy idú rozpory stranou. Jasne to dokazuje, že všetko, čo vidíme v televízii, počúvame v rádiu a čítame v novinách je len obyčajný cirkus na oklamanie voličov. Skutočná politika sa robí niekde inde a mimo ich dohľad. Preto sa opozícia a koalícia v tomto prípade tak rýchlo dohodli a opozícia nechala tlačový zákon tlačovým zákonom. O nič lepšie na tom nie je ani koalícia. Robert Fico ma napríklad až toľko drzosti, že si dovolí vyhlásiť, že hlasovanie o lisabonskej zmluve je podobné hlasovaniu o deklarácii zvrchovanosti či prijímaniu ústavy a tí, čo teraz hlasovali proti, prípadne neboli prítomní sú tí istí, čo boli proti deklarácii a ústave. Na to už treba naozaj poriadnu dávku drzosti, dávať tieto udalosti na jednu úroveň. Je teda jasné, že Ficovi a jeho poskokom nič nie je sväté. Inak by predsa nemohli porovnávať kroky vedúce k naplneniu boja za národnú svojbytnosť Slovákov s jej likvidáciou.

Roman RS

Čerpané z: Pospolitosť.wordpress.com

Rubriky: 
jún 23, 2008 19:20 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Das
  Dasjún 28, 2008 03:01 dopoludnia

  Komentár: 

  Milí priatelia,

  nerád by som otravoval s nudnými politickými záležitosťami a dlhými mailami, ale po preskúmaní okolností z viacerých uhlov pohľadu a z rôznych alternatívnych zdrojov som uznal za dôležité konať. Nie je veľa možností akým spôsobom je možné prispieť do súčasných udalostí z našej krajiny, ale predsa nejaké sú a snažím sa ich využiť. Prosím o pár minút vášho času a to aký postoj nakoniec zaujmete je samozrejme na vás a túto správu, môj názor, vôbec nemusíte považovať za relevantnú.
  Ako mnohí viete alebo tušíte, v pozadí každej politiky sa dejú veľké, utajené veci a nie je tomu inak ani v prípade aktuálnej Lisabonskej zmluvy. U nás bola táto téma prepratá veľmi smiešnym, zavádzajúcim spôsobom a v podstate väčšinu ľudí už len samotný prístup politikov odradil o bližší záujem o túto záhadnú zmluvu. Takisto aj mňa... len prednedávnom som sa však dostal k zarážajúcim spojitostiam, ktoré mi v podstate potvrdili moje tušenia a v značnej miere ich asi aj predčili. Neviem či sa u nás oficiálne vôbec spomenulo, že ako jediná krajina v Európe, v ktorej sa bude demokraticky, formou referenda hlasovať o schválení Lisabonskej zmluvy je Írsko!
  Vo všetkých ostatných členských krajinách boli aj prípadné snahy o možnosť referenda zamietnuté a pochované. Pritom ide o takmer identický dokument Európskej ústavy z roku 2005, ktorý bol odmietnutý vo Francúzsku a Holandsku a tým pádom stopnutý. Osobne som čakal, kedy sa opäť "Elity" pokúsia o získanie moci nad Európou ako súčasť dlhotrvajúceho plánu. Tento moment je tu opäť a už vo štvrtok 12.6. sa koná referendum v Írsku, pripomínam ako v jedinej Európskej krajine! Pôvodný plán bol údajne vyhnúť sa hlasu ľudu vo všetkých krajinách a v tajnosti, prakticky bez informovanosti občanov schváliť dokument, ktorý doslova zvalcuje suverenitu jednotlivých členských krajín. Našťastie ale politický stav v Írsku túto možnosť umožnil.

  Budem sa snažiť byť veľmi stručný, ale rád by som trochu objasnil niektoré dôležité fakty. Je až zarážajúce a drzé, akým spôsobom sa naše médiá a politici vyhli povinnosti informovať nás, občanov o zlomových momentoch, ktoré si dovolím tvrdiť, môžu závažným spôsobom tvoriť budúcnosť nás všetkých a ďalších generácií. Odhadujem, že situácia vo viacerých krajinách je ale podobná, žiaľ.
  Spomeniem teda len pár kľúčových bodov, ktoré dúfam pomôžu vytvoriť dostačujúci obraz toho, čo sa deje...opäť "o nás bez nás!" - tých paralel z histórie je viac, ale na to tu nieje priestor...

  Ešte by som však rád povedal, niesom expert práva a navrhovaná ústava je tak komplikovaná, že nemám sám úplne jasno ani po niekoľkých hodinách štúdia informácií o tom, ako by to malo všetko fungovať a ako to všetko skutočne je... to bol údajne aj plán, vytvoriť nečitateľnú formu dodatkov, častí a príloh, ktoré majú vraj dokopy viac ako 3000 strán. Pochybujem, že ktokoľvek z našich vládnych úradníkov to celé čítal... Viacero nezávislých ľudí, ale aj niektorí europoslanci, si tú námahu ale dali a vytvorili rôzne dokumenty, videá a informačné materiály, ktoré sú aj mojim zdrojom a pre pochopenie podstaty sú postačujúce.
  Už len samotný fakt, že prakticky celej Európe bola zobraná možnosť verejne sa vyjadriť k tejto téme formou referenda a takisto nesmierne nízka informovanosť obyvateľov vo všetkých krajinách, sú podľa mňa závažné dôvody, prečo by sa táto podozrivá, tajomná a neprehľadná zmluva = euroústava mala stopnúť!
  Preto ak niektoré detaily nie sú úplné, alebo sú čiastočne mylné, vopred sa ospravedlňujem. Podstata by však mala byť zrejmá...

  Čiže v súhrne, prijatím Lisabonskej zmluvy, resp. Európskej ústavy nazvanej aj "reformná dohoda" sa ešte zatiaľ ako suverénna krajina zbavujeme a prenášame dokopy 105 kompetencií na centralizovanú vládu, ktorá by sa po schválení dotvorila. Ide napríklad o: poľnohospodárstvo, zahraničná politika, bezpečnosť, finančná a ekonomická politika, súdnictvo, transport a energie,....Ďalej by sme sa vzdali moci vetovať návrhy v oblastiach ako: sociálna bezpečnosť, transport a voľba EU prezidenta, plus ďalších viac ako 60 oblastí.... Spolu s EU vládou má byť do čela novej EU dosadený prezident (na návrh Sarkozyho má vraj ísť o Tonyho Blaira), samozrejme o týchto nomináciách my ako občania krajín ani zďaleka nemáme právo rozhodovať a dokonca ani zástupcovia jednotlivých krajín, tzv. europoslanci by nemali túto právomoc.
  Ako jedinú súčasť tohto gigantického celku máme možnosť voliť svojich europoslancov, tí ale dokopy nebudú mať žiadne právomoci a budú môcť robiť len rôzne pripomienky a návrhy...čiže ako doteraz budú len bábky, ktoré "akože" zastupujú záujmy svojich občanov, ale bez významnej možnosti reálne zasiahnuť do dôležitého rozhodovania. Podobne na tom budú aj národné parlamenty, ktoré budú môcť "dohliadať, spolupodielať sa, spoluvykonávať" ...hlavná moc sa presunie do Bruselu...!
  Ide teda o pseudodemokraciu, kde hlas ľudu stráca už tak veľmi slabú rolu a teda oficiálne bude politická voľa nad vôľou ľudu a to v rámci celej EU.
  Ide o tzv. seba-pozmeňovaciu dohodu! To v skrate znamená, že ratifikovaním tejto dohody, dôjde takisto k ratifikácií a teda uznaniu všetkých budúcich legislatívnych dodatkov v rámci EU, teda všetky odsúhlasené dodatky (o ktorých my tu nebudeme mať ani poňatie) budú môcť byť uznané ako ústavné bez akejkoľvek ďalšej medzi-vládnej diskusie!!! Ide prakticky o oficiálne vyhlásenie Európskeho superštátu, pretože EU touto zmluvou dostane legálnu, právnu "osobnosť" so všetkými právomocami a jednotlivé krajiny takmer úplne stratia svoju suverenitu... Samozrejme tiež dôjde k postupnému vytváraniu Európskej armády!

  Zdôraznim ešte raz pre mňa niekoľko najzávažnejších vecí. Ak sa vo štvrtok povie v Írsku áno pre Lisabonskú zmluvu, otvoria sa tým dvere dokorán vytvoreniu byrokratickému, centralizovanému, vládnemu aparátu. Vrchní členovia nebudú volení, ale budú dosadzovaní pri vzájomných, utajených rokovaniach. Vznikne "samočinná mašinéria", ktorá na svoje fungovanie, na legislatívne aktivity a prakticky celé fungovanie ako celku v podstate nebude viac potrebovať jednotlivé národné vlády a teda ani samotných občanov - nás.
  Toto všetko sa samozrejme bude diať pekne v tichosti, bez pozornosti hlavných médií a vládnych činiteľov, tak ako doteraz...!
  O ďalších súčastiach zmluvy, ako napríklad možnosť vládnych agentúr zákonne zaznamenávať telefonické hovory, kontrolovať emaily, dokonca uväzniť podozrivé osoby bez zdôvodnenia príčiny, alebo možnosť trestu smrti sa viac nejdem zmieňovať, lebo tieto informácie nemám z viacerých zdrojov a nevenoval som im až takú veľkú pozornosť...

  Množstvo voľne dostupných faktov veľmi priamo ukazuje na prípadný vznik totalitného režimu v Európe! Podobného tomu, ktorý sa už zrealizoval v USA a po odklepnutí vzniku Severo-Americkej únie (NAU), čo už je v podstate hotová vec, by sa zrealizovanie Európskeho štátu stalo zjavne len ďalším krokom k finálnemu cieľu a to vytvoreniu jednej globálnej vlády (New World Order) s absolútnou výkonnou a zákonodarnou mocou!!!

  Preto vás prosím, ak po zvážení uvedených okolností, prípadne po overení si informácií, uznáte podobne ako ja, že ide o závažnú vec o ktorej by sa mali ľudia dozvedieť, prepošlite túto správu ďalej a šírte informácie. Ak poznáte priamo alebo nepriamo osoby žijúce v Írsku, naliehavo vás prosím, informujte ich okamžite!!! Pretože čas sa kráti a už tento štvrtok sa v Írsku rozhodne o prijatí alebo neprijatí novej Európskej ústavy týkajúcej sa nás všetkých!
  Ak podobné kontakty nemáte, prosím aspoň myslite na obyvateľov Írska s dôverou, že sa dokážu rozumne rozhodnúť a že nájdu v sebe dosť odvahy a síl, aj napriek veľmi výraznej propagande, ktorá tam v posledných mesiacoch prebieha z vládnej a mediálnej sféry.
  Ak môžte, podporte Írov v týchto dňoch aspoň psychickou, mentálnou, alebo akoukoľvek energiou akú uznáte za vhodnú...každá účasť sa počíta.
  Ak nájdete ďalší spôsob ako konať, prosím neváhajte a urobte tak!

  -- Samozrejme, môžte túto správu prijať len ako jeden z názorov, ktorým vlastne aj je a nepodniknúť žiadne kroky. Je to vaše právo a postoje nikoho nebudem súdiť. Naopak, keďže viem že niektorý sa o túto záležitosť pravdepodobne vo veľkej miere zaujímate, vrelo privítam každú myšlienku, ktorá by mi prípadne pomohla dotvoriť si širší obraz k danej téme. --

  Ďakujem.

  S pozdravom,
  Ján Štefánik

  Zdroje (SK):
  http://www.euportal.cz/Articles/2462-lisabonska-zmluva-grandiozny-podvod...
  http://911blog.yweb.sk/forums/217/Ako-sa-tvoria-dejiny.html / video z europarlamentu tak, ako ho urcite v TV neuvidite!!!!

  Zdroje (EN):
  http://www.wiseupjournal.com/?p=313
  http://www.conspiracyresearch.org/forums/forums.html
  http://freedomforceinternational.org/
  https://secure.gn.apc.org/members/www.bilderberg.org/phpBB2/viewtopic.ph...

  videa (EN):
  http://www.youtube.com/watch?v=-Jg-qzJ-L_A&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=hDh6sJ12WV0
  http://www.youtube.com/watch?v=dvIhI7vdMx8&NR=1

 2. Obrázok používateľa mikulas novota
  mikulas novotaoktóber 27, 2009 18:59 popoludní

  Komentár: 

  Český prezident Václav Klaus, pri svojej výhrade voči Lisabonskej zmluve, jasne uviedol slovíčko "například":
  "... tím nám bude daná garance, že Lisabonská smlouva nemúže vést například k prolomení tzv. Benešových dekrétu".
  Uvedeným dal najavo, že terajšia Lisabonská zmluva ohrozuje Benešove dekréty a tiež ešte niečo...
  Takže je toho viac !!!
  Prečo z možných možností, Václav Klaus vyriekol garanciu Benešových dekrétov?
  Možno preto, že "skostnatelé" myslenie prestárlych "zástupcov" českého ľudu zobudí najskôr obava o ich majetok?
  Alebo vedomie, že Benešove dekréty vôbec neodporujú cieľom mocenského pozadia EÚ, takže trochu populizmu nezaškodí?
  Osobne, ako nemajetnému mi bolo sympatickejšie slovíčko "například", než samotné majetok-chrániace Benešové dekréty, pretože ukrýva omnoho dôležitejšie argumenty, tým viac, že Lisabonská zmluva ruší štátnu zvrchovanosť jednotlivým členským štátom tak alebo onak.
  Išlo len o majetkové obavy a s tým súvisiace možné presídľovanie a následné straty domova?...keď po ratifikácii Lisabonskej zmluvy stratia oveľa viac!
  Veď v nedávnej minulosti, ľudia utekali s holým zadkom z totality hlavne kvôli právam a slobodám, pričom zanechávali po sebe majetky, u mnohých garantované aj Benešovými dekrétmi!
  A čo nám hrozí teraz?
  S Lisabonskou zmluvou prichádza obdobie globálnej totality nevolenej moci, prostredníctvom poradných orgánov EÚ, zastupujúcich záujmy nadnárodných spoločností, ktoré budú diktovať zákony?
  Výhrada garancií Benešových dekrétov neznamená populizmus, lebo pravdou je, že obava o majetok naozaj zobudí a spojí pravičiarov aj ľavičiarov, čo súčasnosť najviac potrebuje, lebo dáva šancu k protiofenzíve voči Lisabonskej zmluve dôležitejšími argumentmi, preto Václav Klaus si nárast popularity právom zaslúži.
  Pozri video: http://www.mustwatch.cz/film/end-of-nations/
  ...ide naozaj o výstižný dokument.
  Citujem jednu z reakcií:
  "Jde o to jakou podobu sjednocené Evropy si přejete.
  Jestli takovou, jako si jí přál Hitler a jejíž podobu dnes pomalu naplňuje EU (šílený byrokratický aparát, nekonečně množství zákazů a příkazů, jeden prezident, jedna vlajka, jedno občanství a téměř nulová demokracie),
  nebo Evropu svobodných národů formou sdružení volného pohybu a obchodu jako je EFTA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko).
  Vždyť jenom sama ratifikace Lisabonské smlouvy (Euroústavy) je do nebe volající pohrdání demokracií a vůlí lidí".
  Bude globálna totalita a nevolené zákonodarstvo?

 

 

Top