Obrázok používateľa CEZ OKNO
Magdalena Zachardová: VYNÁLEZY Z BUDOUCNOSTI

„Je povinností vědy neodsouvat stranou fakta jen proto, že se zdají být neobvyklá, a proto, že není schopna je vysvětlit.“
Alexis Carrel, lékař, biolog a nositel Nobelovy ceny (1873-1944)

Věda neustále zdůrazňuje, že lidé v daleké minulosti neznali téměř žádné technické vymoženosti. Přesto se před mnoha tisíci lety prováděly chirurgické operace a stavěly se astronomické observatoře, ve kterých kněží uskutečňovali neuvěřitelně složité výpočty, ke kterým my dnes potřebujeme výkonné počítače. Dosud nevíme, jak si máme vysvětlit samotnou existenci lidského druhu na této planetě. Nevíme také, jak se mohli lidé v prehistorické době dozvědět o genetických manipulacích.


Víme, že existovala mechanická zařízení, která byla uváděna do pohybu pomocí tlaku vody, vzduchu nebo páry. Avšak nevíme, jak si vysvětlit nálezy větroňů v Egyptě a zlaté modely letadélek, které byly objeveny v Kolumbii, stejně jako fakt, že indičtí bohové ovládali zbraně, jejichž účinky si rozhodně nezadaly s dnešními atomovými bombami.

Stejně tak nechápeme existenci elektrických žárovek ve starém Egyptě, hromosvodů a podivných zařízení připomínajících rentgen, používaných v prehistorických dobách. Otázka zní: Mohli opravdu naši dávní předkové ovládat vyspělé technologie a používat přístroje, které byly vynalezeny až v moderní době?

Historie přece ukázala, že všechny geniální myšlenky jsou v podstatě jednoduché a že se „znovuobjevení“ některých vynálezů opakuje. Mnohé poznatky, které si osvojily vysoce vyspělé kultury, byly ztraceny v důsledku neuvěřitelné záliby člověka v ničení toho, co těžce vybudovaly celé předchozí generace. Ale odkud se vzaly všechny ty úžasné vědomosti?

Někteří badatelé soudí, že je vyvoleným jedincům předali návštěvníci z jiných světů, podle další hypotézy byly odkazem civilizace, která zanikla při strašlivé katastrofě. To proto, že si naše současná společnost odmítá připustit, že na Zemi mohli v dávných časech žít lidé, kteří se nám ve všem vyrovnali.

Podle vědců se totiž člověk za posledních 10 000 let mnoho nezměnil – jeho schopnosti a intelekt jsou totožné s našimi. Znalosti o vědě a moderní technice, které dnes máme, by nás měly přimět, abychom se na tyto podivuhodné objevy, které se k nám vrátily z hlubin času, dívali poněkud jinýma očima.

Magdalena Zachardová


KNIHU môžete zakúpiť na tejto adrese.


Súvisiace:

Magdalena Zachardová
http://www.cez-okno.net/autor/magdalena-zachardova


marec 04, 2017 16:13 popoludní

 

 

Top