Obrázok používateľa CEZ OKNO
Hermetická sila bdelosti a premena necností na cnosti

Znova čítam Lasenicovu knihu, ktorá je neuveriteľne prínosnou už preto, že problematiku premeny vlastnej osobnosti a odhalenia svojich vlastností som zatiaľ u nikoho iného takto podrobne rozpracovanú nevidela. A keďže som včera mala chvíľu čas, spísala som si niektoré dôležité body, ktoré môžeme u seba sledovať a tak zistiť, ako ďaleko či neďaleko sme so svojou bdelosťou a spoznávaním vlastnej individuality. Či ešte robíme podobné chyby alebo nie. Rovnako môžu tieto body inšpirovať k vyvinutiu väčšieho úsilia na ceste za zdokonaľovaním svojej vyššej osobnosti. Veď posúďte sami. Pre mňa sú nasledujúce riadky neoceniteľným pomocníkom, pretože i keď o týchto veciach viem, sama by som ich takto nedokázala sformulovať a vďaka Lasenicovi ich môžem mať na očiach kedykoľvek, kým sa nestane pre mňa samozrejmosťou vyvarovať sa týchto chýb.

Proti bdelosti človeka stojí arzenál klamstiev obsiahnutých v našom osobnom ja. Je v neustálom strehu pripravený klamať. Udržovateľom týchto lstí je sebectvo. Sebectvo je to, čo tvorí silu osobnosti a posilňuje ju všetkými možnými prostriedkami. Mnohé nižšie uvedené body majú i ďalšie odtiene, rovnako ako keď u seba odhalíme napríklad sebectvo, ktoré nespočíva iba v tom, že chceme všetko pre seba, môže sa preobliecť do šatu samoľúbosti, nedotklivosti, ctižiadostivosti. A keď sme si mysleli, že sme sa sebectva zbavili, odhalia sa ďalšie jeho odtiene ako tvrdohlavosť, popudlivosť, chvastavosť, prílišné sebaoceňovanie, náročnosť, možno lakomstvo, odhováranie. Je to cesta skutočného zahĺbenia sa do seba a sledovania svojho konania každú chvíľu. Všetci títo prisluhovači nižšieho ja nás odvracajú od Boha. Ako píše Lasenic: „Tieto kvety bolesti treba mať na vedomí a zvierať ich jeden po druhom do kliešťa bdelosti.“

1. Zbaviť sa nežiaducich vlastností znamená študovať seba tak dlho, až na sebe samom zistím ich stav a jemný odtieň. Tieto vlastnosti tvoria ľubovôľu našich pocitov, teda to, čomu hovoríme myseľ bez kontroly.

2. Nikdy nesúď blížneho, nehovor zle o neprítomných, zriekni sa predsudkov i reptania proti ľuďom i veciam.

3. Zriekni sa pohotových ospravedlnení a obráň samého seba.

4. Pokiaľ budeš dbať o to, ako si ťa ľudia vážia, potiaľ zostaneš ich otrokom.

5. Pozeraj sa i na neprekročiteľné priepasti nie ako na veci, ktoré ťa bolia, ale ako na veci, ktoré sú sami o sebe účelom.

6. Pozoruj všetko ostražite, ale ako oddelené od teba – uč sa vidieť a nevidieť, počuť a nepočuť, teda žiť vo svete medzi ľuďmi a predsa nebyť jedným z nich.

7. Nezískavaj sympatie blízkych tým, že sa im v reči prispôsobíš.

8. Pozor na zvyky. Všetko, čo sa stane zvykom sa dokonale vymaní z dohľadu sebaovládania.

9. Vyvaruj sa vulgarizmov a slov s hanlivým prízvukom. I tieto slová sú škvrnami nevedomosti.

10. Ak dosiahneš určité stavy, vyvaruj sa sebaocenenia a samoľúbeho uspokojenia. Prijímaj tieto veci s pokorou a vedz, že nič nie je tvoje.

11. Všetky sľuby, ktoré si dal, vyplň za všetkých okolností, pokiaľ chceš sám poznať tajomstvo vyplnenia.

12. Spôsob vlastnej reči pripomenie tvojmu uchu najlepšie, čo sa deje v tvojom vnútri, pretože hlas je nástrojom duše. Sila nespočíva iba v tom, čo povieš, ale aj v tom, ako to povieš.

13. Vyhni sa všetkým oneskoreným a zbytočný prejavom.

14. Vôľa zamestnávaná piatimi zmyslami zvierat je vôľou od Boha odvrátenou. Naopak zbožnosť je výrazom schopnosti neustáleho spojenia so svätyňou vnútorného ja. Je to výraz plného vedomia.

15. Neustála predstava Boha v sebe – pomyslenie na neho – je tým, čo Boha priťahuje. Myseľ sa preto nesmie nikdy nadlho vrátiť k samoľúbemu individualizmu.

“Ak sa dočkáš skúšok, dočkal si sa i výzvy a súhlasu, ktoré sú jediným znamením neviditeľna. Potom prichádza tvoja úloha neúnavne pozorovať seba vo vzťahu k veciam a vlastnej sebeckosti. Znamená to teda BDIEŤ.”

Pierre de Lasenic: Hermetická iniciace martinismu.

Zdroj: http://www.eiaktivity.sk/

Pôvodný zdroj: http://nina450.wordpress.com/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Pierre de Lasenic
http://www.kemet.sk/pierre-de-lasenic


september 30, 2019 21:46 popoludní

 

 

Top