Obrázok používateľa CEZ OKNO
MÁGOVIA BOHOV: Rozhovor s Grahamom Hancockom I.

Autor a teoretik ›› Graham Hancock mal významný vplyv na pochopení minulosti ľudstva širšou verejnosťou. Jeho celosvetový bestseller ›› „Fingerprints of the Gods“ (Odtlačky Bohov) z roku 1995 tvrdí, že určitá starobylá, ale mimoriadne vyspelá civilizácia, existovala v praveku a stala sa pramatkou civilizácií ďalších – tých, ktoré už poznáme. Ďalšie knihy, akými sú ›› „Keeper of Genesis“ (spoluautor: ›› Robert Bauval), ›› „Underworld“ (študujúca pozostatky pod vodou, ako dôkaz stratených civilizácií) a iné, ponúkajú nové odvážne teórie, ktoré kontrujú súčasnej mainstreamovej dogme.


Hancockova nová kniha ›› „Magicians of the Gods: The Forgotten Wisdom of Earth’s Lost Civilization“ (Mágovia bohov: Zabudnuté povedomie o stratenej pozemskej civilizácii, ›› titul u nás vychádza 11. 8. 2016) – akési pokračovanie jeho knihy „Fingerprints of the Gods“ (Odtlačky Bohov) – zbiera jasné dôkazy, smerujúce k starobylej svetovej kataklizme, spôsobenej devastačnými účinkami meteoritov, ktoré spôsobili zničenie vysoko rozvinutej ľudskej spoločnosti a donútila prežívajúcich, aby začali odznovu. Hancock taktiež prezentuje dôkazy, že Zem môže čoskoro znova čeliť potenciálnym meteoritickým hrozbám. Rozhovor s Grahamom Hancockom v tomto exkluzívnom interview pre New Dawn Magazine viedol David Thrussell.

DAVID THRUSSELL (DT): Z nášho pohľad vyzeráte, že ste mal to, čomu sa vraví ideálny život Graham, cestujúc exotickými a zaujímavými miestami, objavujúc rôzne zákutia dejín a vedomostí. Boli vo Vašej práci aj určité sklamania, pády, či frustrujúce momenty?

GRAHAM HANCOCK (GH): Som rád, že som mal tú možnosť v živote objavovať a tráviť čas na toľkých neskutočných, mysterióznych, úplne s Vami hýbajúcich starobylých lokalitách po celom svete. Bolo to veľké privilégium, môcť to všetko robiť – bez akýchkoľvek sťažností. Som vďačný za svoj život. Mal som k dispozícii mnoho voľnosti a pracoval som z domu od mojich 29 rokov – vtedy som sa rozhodol, že už viac nemôžem pracovať vo veľkých organizáciach, ale sám za seba. Veľmi dlhú dobu som bol úplne na mizine. V skutočnosti ma ale práve to postavilo na nohy. A nesťažoval som sa. Myslím, že to bolo veľmi šťastné riešenie a som za svoj život vďačný, že som mal tú možnosť ho tak viesť.

DT: Ako dlho ste vlastne pracovali, tvorili novú knihu (›› Magicians of the Gods)?

GH: No, v skutočnosti 25 rokov. S úplným zameraním sa na ňu asi 3½ roka, ale táto kniha popisuje oblasť, ktorá ma zaujíma a súvisiace otázky siahajú až do konca 80-tych rokov.

DT: Keby ste raz mali povinnosť vybrať jeden, najväčší dôkaz pre podporu Vašej teórie, ktorý by to bol a prečo by ste ho vybral?

GH: No, je to celé komplikovanejšie. Toto nie je problém, ktorý je možné vyriešiť “magickou strelou”. Toto je problém, ktorý vyžaduje koordináciu dôkazov z mnohých rôznych zdrojov. Ponúkol by som Vám tri druhy dôkazov, ktoré sú na seba naviazané, a jeden z týchto dôkazov, veľmi dôležitý dôkaz, je niečo čím už disponujeme, ale nemal som ho k dispozícii pri písaní knihy “Fingerprints of the Gods” v roku 1995. Je to jasný dôkaz s celosvetovým dosahom. Vedecký dôkaz globálnej pohromy pred 13 000 a 12 000 rokmi. To bola v skutočnosti hypotéza, na ktorej som si pri písaní „Fingerprints of the Gods“ zakladal, že došlo ku globálnej pohrome pred 13 000 a 12 000 rokmi, a to zničilo vyspelú civilizáciu, pričom som špekuloval nad viacerými možnými príčinami danej pohromy – napríklad prepólovanie alebo posun zemskej kôry.

Čo sa ale udialo medzi rokmi 1995 a obzvlášť 2007 bolo, že skupina vedcov položila pred vedeckú obec – a málo z toho preniklo k verejnosti – absolútne presvedčivý dôkaz toho, že Zem utrpela sériu dopadov z fragmentov veľkej kométy, pričom tieto dopady sa objavili pred 12 800 rokmi, keď niekoľko fragmentov zasiahlo zaľadnenú Severnú Ameriku, čo spôsobilo globálne povodne a radikálnu zmenu klimatických podmienok. Znovu sa to stalo pred 11 600 rokmi, keď sa viac fragmentov tej istej kométy vychýlilo z obežnej dráhy a vletelo priamo do oceánu – skoro určite do Tichého – spôsobujúc mimoriadne odparenie vody do atmosféry a náhle globálne oteplenie. Takže rozdiel medzi týmito dvomi obdobiami je 1 200 rokov (medzi obdobím pred 12 800 rokmi a 11 600 rokmi), čo je epizóda globálnej pohromy bez akejkoľvek porovnateľnej udalosti, spojená s masívnym výhynom zvieracích druhov, veľkých cicavcov, mamutov, tuporohých nosorožcov a pod. A toto je udalosťou, o ktorej verím, že nás “pripravila” o celú civilizáciu praveku, ktorá sa do archeologických záznamov nedostala.

Teraz si to dajme do súvislosti s poslednými objavmi v rámci archeológie. Pamätajte si, že jeden z týchto dvoch uvedených rokov je 11 600. Toto bola udalosť, ktorá zahŕňala dva oddelené pády fragmentov kométy. V oboch prípadoch došlo k značnému zdvihnutiu hladiny mora a následnej globálnej pohrome. Prvý prípad bol pred 12 800 rokmi, druhý pred 11 600 rokmi, oba sprevádzané globálnymi povodňami a masívnym zdvihnutím hladiny morí. Je preto neobvyklé, že archeologické nálezisko v juhovýchodnom Turecku, zvané Göbekli Tepe – čo znamená v turečtine „hrncovo-vypuklá hora“ – bola vytvorená pred 11 600 rokmi ľuďmi, ktorí vedeli ako pracovať s veľkými megalitmi. ›› Göbekli Tepe je anomáliou, pretože je o 7000 rokov staršia než iné megalitické oblasti po celom svete a demonštruje rozvinuté techniky práce s kameňom a vyrezávania do kameňa, pracovnej organizácie, plánovania, navrhovania miest a zosúladenia s vesmírom. Toto nie je dielom skupiny lovcov-zberačov, ktorí ráno vstali a zrazu sa cítili inšpirovaní k vytvoreniu prvej svetovej megalitickej architektúry. Z môjho pohľadu je to, na čo sa pozeráme, prenosom technológie, vedomostí, prenesených preživšími stratenej civilizácie, vrátane vedomosti o tom, ako vytvárať veľké megalitické štruktúry – a práve v tomto momente, pred 11 600 rokmi tu máme tento nevysvetlený objav sofistikovaného megalitu v juhovýchodnom Turecku.

V tom istom regióne tiež zaznamenávame rozšírenie a používanie poľnohospodárstva, pričom predošlí obyvatelia boli iba lovci-zberači. Opakujem znovu, že to, na čo pozeráme, je prechod technológie, odtlačky preživších civilizácie, ktorá bola stratená v priebehu kataklizmatických udalostí pred 12 800 a 11 600 rokmi.

A musím spomenúť i tretí bod – starý mýtus Atlantídy, ktorý v skutočnosti nie je tak starý, pretože verzia, ktorú poznáme – jediná verzia, ktorú máme k dispozícii – je prácou gréckeho filozofa Platóna. Platón povedal, že príbeh o zaplavení a zničení rozvinutej civilizácie Atlantídy má od Solóna, gréckeho zákonodarcu, ktorý navštívil Egypt v roku 600 p.n.l. a tam mu o príbehu Atlantídy povedali egyptskí duchovní. Vraveli, že Atlantída bola zničená a zatopená v dôsledku Božieho hnevu, 9 000 rokov pred dobou Solóna. Vieme, že Solón bol v Egypte asi v 600 p.n.l., preto vravia o 9 600 p.n.l. v rámci nášho kalendára, teda pred 11 600 rokmi, čo je práve dátum tejto architektúry dosiaľ neobjavenej techniky megalitických stavieb a poľnohospodárstva v juhovýchodnom Turecku.

-pokračovanie-


DAVID THRUSSELL je básnik uväznený v tele vidiečana. Alebo beznádejný romantik ukrytý v pokrútenom ráme temne-elektronického hudobníka. Neskoro v noci Thrussell fantazíruje, že v skutočnosti býva hneď vedľa Hieronyma Boscha v stredovekej Európe a že celú hroznú modernú éru len halucinuje a zároveň trpí akútnou otravou námeľom. Nie sme úplne presvedčení, že to nie je tento prípad. Svet ho pozná (ak vôbec), ako tvorcu zdanlivého množstva obskúrnych nahrávok („Snog“, „Black Lung“ a “Soma among others“) a filmovej hudby. Predtým písal pre “Wax Poetics”, “Fortean Times” a rad ďalších publikácií.

Zdroj: http://www.newdawnmagazine.com/

Preklad: M.B.

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Graham Hancock
http://www.cez-okno.net/graham-hancock

Civilizácie dávnoveku
http://www.cez-okno.net/rubrika/civilizacie-davnoveku


júl 27, 2016 21:49 popoludní

 

 

Top