Obrázok používateľa CEZ OKNO
Majáky nebies

Vďaka pokročilej zememeračskej a zemepisnej vede Egypťanov sa Egypt stal geodetickým centrom známeho sveta. Ostatné zeme určovali polohu svojich svätýň a hlavných miest podľa egyptského „nulového“ poludníku; týkalo sa to i takých miest, ako je Nimrod, Sardy, Súsy, Persepolis a dokonca i dávne čínske hlavné mesto An-jang... Keďže každé z týchto geodetických centier bolo politickým a tiež zemepisným „pupkom“ sveta, bol v nich umiestnený omfalos, čiže kamenný pupok, ktorý predstavoval severnú pologuľu od rovníka k pólu s vyznačenými poludníkmi a rovnobežkami, ukazujúcimi smer a vzdialenosť k iným takým pupkom.

Tradiční archeológovia a historici sa samej existencii takej starovekej svetovej súradnicovej siete vytrvale vzpierajú – a vzpierajú sa samozrejme i všetkým pokusom zaraďovať do nej známe lokality. Avšak jednoznačné pozostatky stratených astronomických vedomostí, ktoré je možné zhliadnuť na Veľkonočnom ostrove a vracajúce sa dozvuky staroegyptských duchovných a kozmologických tém, vrhajú na vedecké vysvetlenie, hovoriace, že ono podivné meno „Pupok sveta“, si ostrovania prisvojili čisto len z dôvodov „básnických a popisných“, tieň pochybnosti. My sa domnievame, že ostrov Te-Pito-O-Te-Henua mohol byť pôvodne vybraný k osídleniu a takto pomenovaný výhradne pre svoju geodetickú polohu.

V imaginárnej sieti svetových súradníc so stredom v Gíze/One (Héliopolise) ležia chrámy Angkoru 72 stupňov východne od „nulového“ poludníka, ruiny Nan Madolu na tichomorskom ostrovčeku Pohnpei 54 stupňa východne od Angkoru a megality na Karibati 72 a na Tahiti 108 stupňov východne od Angkoru. Ak sa zakladá táto sieť na „precesnej stupnici“, potom by ďalším významným číslom malo byť 144. Ak sa pozrieme 144 stupňov zemepisnej dĺžky na východ od Angkoru (čo je súčasne 144 stupňov zemepisnej dĺžky západne od Gízy), zistíme, že na celých 165 miliónoch štvorcových kilometrov rozlohy Tichého oceánu sa ponúka jediné dostupné miesto a tým je Veľkonočný ostrov, odchýlený od ideálnej polohy necelých 320 kilometrov.

Predpokladáme teda, že Veľkonočný ostrov mohol byť pôvodne osídlený preto, aby slúžil ako akýsi geodetický maják či značka – a plnil v dávnej celosvetovej sústave nebesko-pozemských súradníc, prepojujúcej množstvo takzvaných „pupkov sveta“, nejakú dosiaľ neuhádnutú funkciu.

S prvkami tejto sústavy sme sa stretli v Egypte i v Angkore. Jednou z ich najväčších záhad je spôsob, ako sa v nej ustavične miesia najezoterickejšie podoby duchovného hľadania a úsilia o posmrtný život, s na výsosť vedeckým prístupom k astronómii, založenej na pozorovanie a na meranie Zeme. Ďalšou záhadou je jej neobyčajný rozsah, nielen z geografického hľadiska, ale i v čase, keďže povstáva ako fénix v mnohých rozličných kultúrach a epochách.

Netvrdíme, že vieme, kedy prvý krát dosiahla na Veľkonočný ostrov, sme však toho názoru, že nájdené doklady svedčia pre teóriu, že sa od svojich zdrojov oddelila a snáď bola zabudnutá a že potom bola na dlhú dobu vystavená nepreniknuteľnej izolácii, behom ktorej postupne ochabovala a rozpadala sa. V čase prvých kontaktov s Európanmi, ktoré proces rozpadu len urýchlili, už z dávnej sústavy, či už z jej prvkov duchovných alebo vedeckých, zostávalo len pramálo.

Sieť je však stále sieť a ak používa precesnú škálu, potom by ďalším významným číslom po 144 malo byť 180, vzniknuté pripočítaním 36.


Presne 180 stupňov východne od Angkoru (a tým pádom 108 stupňov západne od Gízy) a vzdialený od rovníka na juh, takmer zhodne ako Angkor od rovníka na sever (13 stupňov 26 minút), sa nachádza kolosálny a neklamný maják. Je ním obrys trojzubca či svietnika, vysoký 250 metrov, vytesaný do červených útesov Paracaského zálivu a z mora viditeľný zo značnej vzdialenosti.

Zdá sa ukazovať do vnútrozemia, na juh k pláňam Nazky a na východ k Andám...

Exkluzívne z knihy: ZRCADLO NEBES, Graham Hancock a Santha Faiia, Vydal Columbus, spol. s r. o. Praha 2003

Z češtiny preložil: Sokol

V Peru, existovala civilizácia, ktorá bola veľmi rozvinutá, mala pokročilé znalosti matematiky a astronómie a bola to civilizácia umelcov, ktorí vyjadrili čosi jedinečného o ľudskej duši, tak aby tomu porozumeli budúce generácie. Viac si o nich povieme v ďalšom pokračovaní...

exkluzívne.cez.okno

apríl 13, 2008 23:03 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Vláďa  autor Sírius AB - C
    Vláďa autor Sí...apríl 14, 2008 23:13 popoludní

    Komentár: 

    Zdravím následovníky jdoucí také jako já po stopách "trellis work". Mimo jiné onen údajný trozubec není znakem ani májákem, je docela obyčejnou značkou v podobě stupnice na piktogramu, který informuje - kolik a kterým směrem je další uzlový bod, chcete-li zjistit např. další překřížení se "treláže" a jeho umístění od pásma "velkých čtverců" obklopující pouze rovník až do určitého stupně tehdejší celosvětové kartografické sítě. Je nutné si uvědomit jakým způsobem jsou jednotlivé značky na piktogramu znázorněny. Signalizaci "telegrafickou" mnohem později ještě fungující co by "dřevěný telegraf" ve středověku a ještě i trochu později, můžete směle použit jako jednoduchý příklad. Takže zde na tom "trojzubci" máte signalizační polohu dálkové situace - tím a tím směrem "ruce v bok" a na hoře v poloze jakési hlavy jsou defacto skutečné "ozdoby hlavy". Indiáni a jiní jim říkali docela normálně čelenky! Každá z těch čelenek leží na dalším křížení se pásma poledníku s rovnoběžkou a její velikost je kombinací délky rovnoběžky s poledníkem. Je to stejné po celém světě, takže nemůžete udělat chybu, když si to zrovna jako v tomto Vašem seriálku dáváte k sobě. Držím Vám palce, ať Vás to pobaví a zároveň poinformuje, jak tehdy se už "vědělo" děláte tím velmi záslužnou a zajímavou práci. Problém je ale v tom, proč se v tomto tehdy již praktikovaném vědění nepokračovalo a proč "až nyní". To bude ještě větší záhadou, než samotná existence této celosvětové stavby. Nyní spontánně dochází k postupnému uvolňování urputně zadržovaných důležitých informací z hloubi naší prehistorie. Bude se muset lidem vysvětlovat postupně a opatrně, co se tehdy stalo a proč to nešlo dále rozvíjet a to bude ještě velmi velmi náročné na pochopení. S pozdravem na Slovensko Vláďa.

 

 

Top