Obrázok používateľa CEZ OKNO
Marián Kapolka: MYSTÉRIUM HYPERBOREY

V dejinách ľudstva je mnoho otvorených otázok, aj keď vám to v škole nepovedia. Napríklad tajomstvá predpotopných udalostí a súvislosti so zničenou Atlantídou sú nám aspoň ako tak známe aj z diela starovekého filozofa Platóna. Čo ale vieme o údajnej mýtickej krajine ďaleko na severe – o Hyperborey? Hovorili o nej mnohí starí grécki dejepisci i perzské mýty. Bola vraj tiež zničená, pre zmenu obrovskými prívalmi snehu a ľadu. Čím bola spôsobená táto pohroma? Sú tu ale aj mnohé iné otázky. Napríklad sú tzv. „zasvätenci“ naozaj dobrodincami, alebo sú služobníkmi temných duchovných síl? Sú pod vedením temného planetárneho vedomia, spojeného s planétou Saturn? Sme uzavretí v „matrixe“ padlého archanjela? Ak áno, dá sa z tohto väzenia oslobodiť? Ako s tým súvisí učenie Budhu, indických véd a kresťanskej gnózy?

Z obsahu

Výskumy novátorských plazmových fyzikov, astronómov a mytológov naznačujú šokujúce objavy. Patrila naša Zem a niekoľko ďalších planét pôvodne do sústavy, kde centrálnym telesom bol Saturn? Svietilo na našej oblohe polárne slnko, hnedý trpaslík? Ako fungujú plazmové javy Birkelandových prúdov?

Bola táto polárna konštelácia zničená kolíziou s heliosférou Slnka? Došlo vtedy k prívalom vody a ľadu na Zem?

Lenže Saturn ako Kronos sa objavuje nielen v mytológiách Grécka a Ríma, ale aj v moderných duchovných smeroch a v okultizme. Ako to všetko súvisí s tajnými spoločnosťami a ich učeniami?

Čo naozaj skrývajú veľké tajomstvá zasvätencov? Ide len o domnienky, alebo je možné o nich zistiť fakty?

Ukazuje sa, že staroveké mýty, nielen Hyperborey ale aj Egypta, Babylonu, príbehy Grálu, pyramíd či astronomické mýty Osirisa, Dionýza i raného kresťanstva sú neuveriteľne prepojené. Čo s fenoménmi posvätnej geometrie, tajomstvom gotických katedrál a templárov?


EXKLUZÍVNY ROZHOVOR S AUTOROM nájdete na tejto adrese


KNIHU môžete objednať na tejto adrese


Zdroj: http://www.ekokonzult.com/


VIAC od autora nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

HYPERBOREA
http://www.cez-okno.net/rubrika/hyperborea


december 27, 2017 21:30 popoludní

 

 

Top