Obrázok používateľa CEZ OKNO
Mayský kalendář, konec času - 2012 a Zodiakální koncepce: Úvod (5x video, české titulky)

Poprvé jsem se začal zabývat problematikou roku 2012 někdy na začátku sedmdesátých let 20. stol. v důsledku velmi silné inspirace knihy „Mexico Mystique“ jejímž autorem byl antropolog Frank Waters. V tuto dobu jsem se poměrně intenzivně věnoval problematice „precese“, ale v tomto čase existovaly velmi primitivní nástroje a techniky (v porovnání se současnými možnostmi). Neměl jsem pochopitelně žádný přístup k počítači a stejně tak nebylo k dispozici mnoho materiálů zabývající se touto problematikou ve vztahu k Mesoamerickým kalendářním systémům. Perfektní publikace „Skywatchers of Ancient Mexico“ od Anthonyho Avenise vyšla až o šest let později. Teprve v dalším desetiletí, tedy v osmdesátých letech 20. stol. nastal velký boom archeoastronomické literatury.Průlomová kniha od Anthonyho Avenise se objevila v roce 1974. Podle mého výzkumu je právě období mezi roky 1974 – 2012 s důrazem na nodální rok 1993 nesmírně zásadní. Jsem přesvědčen o tom, že v tomto období na naší planetě žije zcela jedinečná generace člověka, která se plaví ke klíčovému energetickému impulsu, který staří Mayové označili jako „konec času“. Náhlá vlna zájmu o archeoastronomii a její legitimizace není náhodná. Autor John Michell a jeho kultovní klasika „The View over Atlantis“ vzplála v roce 1969 doslova jako světlice a zvedla úžasnou vlnu pozornosti směrem k posvátným místům a centrům na povrchu naší planety včetně sítě energetických linií, která tato centra spojovala. Stejně tak v roce 1976 autor Peter Lancaster Brown probudil lidskou zvídavost k tajemství megalitických staveb a jim podobných útvarů. V těchto chvílích je nepochybné, že právě od megalitické astronomie jsme schopni s dostatečně otevřenou myslí přijmout hluboké poučení týkající se našeho celistvého pohledu na lidskou civilizaci a parametry kulturní evoluce Nového Milénia.

Cesta srdce

„Mexico Mystique“ byl materiál plný odhalení. Pamatuji se, jak jsem tuto knihu četl během jednoho dlouhého letního dne a krátké noci v mém malém vepřovicovém domku na La Verede v Santa Fee a třásl jsem se rozčílením. Bylo velmi vzrušující číst všechny ty neuvěřitelně obratně podané průlomové argumenty od uznávaného a známého antropologa a odborníka na domorodé tradice starých obyvatel „jihozápadu“ především však tradice Hopiů.

V této době byl Frank Waters děkanem antropologie původních amerických národů. Shodou okolností žil nedaleko ode mne. Více na sever v Taosu. V to léto jsem to nevydržel a navštívil jsem ho v Arroya Seco. Pamatuji se na vysokého a hubeného muže s velmi přívětivým a elegantním vzhledem. Diskutovali jsme o dalekosáhlých souvislostech kulturních změn a historických evolučních impulsech, které v sobě odrážely planetární a hvězdné cykly.

V knize „Mexico Mystique“ je v současné době již mnoho úvah překonaných, ale přesto si stále v sobě nese náboj originality a zdroje ve kterém lze nalézt hlubokou inspiraci. K hlavnímu názvu publikace přidal dr. Waters ještě podtitulek, který zní: "The Coming Sixth World of Consciousness," který spojil s blížícím se „Vodnářským Věkem“.

I když pracoval stejně tak intenzivně jak s mayskými, tak i s aztéckými mýty a kalendáři, vždy z nějakého důvodu kladl důraz na tzv. „aztécké věky“ čili „Slunce“ a na zvláštní motiv – „Ollin“. Všiml si, že „pátý věk“ není pouze dalším věkem v pořadí a to z jednoho důležitého důvodu. „Páté Slunce“ mělo pro Nahuas důležitou přidanou hodnotu. Sjednocovalo centrum předchozích čtyř řídících „Sluncí“. Velmi zajímavým způsobem se k této problematice vyjádřil ve své knize „Aztec Thought and Culture“ autor Miguel Leon-Portilla, kde dodává:

"Uvnitř energo-informačního pole „Pátého Slunce“ čili světa nebo éry se nachází syntetické centrum kolektivní Duše našeho Lidstva."

Leon-Portilla pak dále uvádí:

"Pronikavý význam pojmu Nahuas může být odvozen od kořenového základu „Nahuatl“ (srdce a duše). Život starověkých Mexičanů byl symbolizován srdcem (y-ollo-tl). Tyto národy se dokázaly svým vědomím hluboce propojit na spirituální aspekty srdečního archetypu a to i v těch vysoce nativních aspektech".

Leon-Portilla cítil, že pro pochopení oné mystické „Cesty Srdce“ můžeme nalézt hluboké poučení v prastarém mýtu o „Quetzalcoatlovi“. Waters s odkazem na tento mýtus poznamenává, že Xolotl byl totožný s Kukulcanem, mayském bohu blesků, který je uváděn společně s Itzamnou – Nebeským Hadem (Mléčnou dráhou).

„Mexico Mystique“ se zmiňuje o kataklyzmatických možnostech spojených s roky 2011 a 2012, ale na druhé straně stejně tak stejným způsobem upozorňuje na mnoho opačných pozitivních alternativ, které si pro svou další cestu můžeme zvolit. Výše uvedené období startuje zcela jistě období velmi závažných změn iniciující mnohá vážná rozhodnutí a to jak na individuální, tak i kolektivní úrovni. Dr. Waters ovšem jde ještě dále. S využitím tzv. „Goodman – Martinez – Thompson korelace" zjistil, že počátek evolučního impulsu, který je nyní u konce a transformuje v impuls další o vyšší kvalitě je spojen s časovým akupunkturním bodem, který je synchronický se dnem 12. srpna 3113 př.n.l.

Galaktický vhled

Jeden ze základních evolučních impulsů je synchronizován s periodou trvající zhruba 5124 let a v tomto ohledu se zcela správně dr. Waters odkazuje na poměrně podrobné informace, která uvádí hinduistická filozofie v narážce na systém „yug“ (Kali Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga atd.). Stejně tak cituje materiály anthroposofistů Gunthera Waschsmitha, Gurdjiefa a nebo Rodneye Collina, kteří se pokoušeli sestavit soudržný ucelený model tzv. „Zodiakálních věků“ – bohužel bez velkého úspěchu.

Základní problém spočíval v tom, že nikdo z těchto osob neměl kvalitní vzdělání v oblasti astronomie. V opačném případě by velmi rychle přišli na to, jak charakter zodiakálních epoch je uspořádán podle jednoho velmi zásadního faktoru a tím je – galaktické centrum. V současné době máme velkou výhodu v tom, že jsem schopni daleko přesněji sledovat galaktické síly, které stojí v pozadí výše uvedeného faktoru.

Doposud byl rok 2012 spojován především s tzv. Vodnářským Věkem.

Zodiakální „věky“ (Berana, Ryb, Vodnáře atd.) vychází ze strukturálních parametrů hvězd soustředěných do souhvězdí nacházející se na ekliptice ve skupině třinácti konstelací o rozličných velikostech. Hvězdy v těchto souhvězdích leží relativně „nedaleko“ naší Sluneční soustavy ve třetím galaktickém „ohonu“ počítáno směrem od centra. V tomto ohledu lze konstatovat, že všechny hvězdy pro nás viditelné ve všech směrech od Země zahrnují pouze něco málo přes 3% všech hvězd nacházejících se v naší galaxii! (SS - Sluneční soustava)

Tato 3% hvězd, které můžeme sledovat na hvězdné obloze je skutečně jen nepatrným zlomkem hvězdného potenciálu naší galaxie, přičemž maximální vzdálenosti hvězd nacházející se uvnitř Zodiaku nepřesahují vzdálenost více jak 1532 světelných let. Jenže zároveň považme, že vzdálenost z místa našeho galaktického působiště k jeho centru je těžko uvěřitelných 24000 let. Konstelace celé nebeské sféry včetně třinácti ekliptických souhvězdí a sedmdesáti pěti souhvězdí mimo tuto zónu se v podstatě nachází v místním galaktickém „ohonu“.

Vzhledem k tomu, že se nacházíme uvnitř tohoto „chvostu“ pak pohled, v hypotetickém směru „nahoru a dolu“ ve vektoru 90-ti stupňů k horizontální ose galaktického rovníku je totožný s místy na nebeské klenbě kde se nachází jen velmi málo hvězd. Kdežto díváme-li se v ose, pak svým pohledem registrujeme podstatně více hvězd. A tato situace se stává radikální, díváme-li se směrem ke galaktickému centru, jelikož se tím pádem do našeho zorného pohledu dostává masivní hvězdné seskupení, které nazýváme „Mléčná dráha“. Takže tu máme dva opačně orientované pohledy. Ten první míří do kosmického prostoru mezi Býka a Blížence, ten druhý pak do kosmického prostoru mezi Štíra a Střelce.

V další reportáži se podíváme na některé důležité aspekty spojené s rokem 2012 a Zodiakem podstatně podrobněji.

© 2008 John Lash

© 2008 Translation: Alhambra

Zdroj: Matrix-2001.cz

Dešifrování minulosti,

soudný den 2012: Konec všech dnů

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

Titulky: FipaLive


Rubriky: 
december 04, 2008 19:41 popoludní

 

 

Top