Obrázok používateľa CEZ OKNO
:::film::: ADI ŠANKARA (životní příběh velkého indického světce)

Život a učení jednoho z největších duchovních učitelů Indie - Adi Šankary, zakladatele filosoficko-duchovního směru, který interpretoval učení indických véd ve smyslu absolutního monismu, nedvojnosti (advaita védánta). Podobně jako třeba u Ježíše nebo Buddhy, i zde sledujeme příběh duchovního učitele, který dosáhl takové moudrosti, že překročil vlastní náboženství (nebo jeho běžné lidské chápaní), aniž by se proti jeho základům někdy vymezoval.

Naopak, zasvětil svůj život zachování pravdy, ze které vychází a jejíž poznání se ze světa pomalu vytrácí, kvůli zvyšujícímu se upřednostňování formy před obsahem. Největší předností filmu je, že dokáže vzbudit autentický pocit starobylého, indického, náboženského světa. Je to dokument, duchovní poselství a životopisný film v jednom. Obsahuje filosofické odkazy na základní hinduistické texty i na náboženské představy jejich následovníků. Pro každého zájemce o védskou filosofii živá exkurze do exotického světa náboženských rituálů, kosmické pravdy a vlastního já, který sice přímo nezprostředkuje osvícení, ale jeho autentickou chuť ano. Křesťané se sklony k mystice a spiritualitě mohou u filmu vyzkoušet malý filosofický experiment (v rámci mezináboženského sbližování): a nahradit slova átman a brahma slovy duše a Bůh...
Zajímavostí je, že film byl prvním filmovým počinem, natočeným ve starobylém jazyce sanskrtu.


FILM nájdete na tejto adrese

Zdroj: http://www.youtube.com/channel/UCubrU2znOTbjC4bogpcqUEQ

Súvisiace:

Meditácia
http://www.cez-okno.net/rubrika/meditacia


január 27, 2012 23:18 popoludní

 

 

Top