Obrázok používateľa CEZ OKNO
Mimozemské viry a život na Zemi II.

Ten, kdo pozorně sleduje téma archeoastronautiky ví, že pozorování UFO a blízká setkání třetího druhu, i toho čtvrtého, se odehrávají odnepaměti. Pokud tedy v dávné minulosti ovlivnily tyto kontakty lidstvo také v některých případech negativně, tedy biologickou kontaminací, ať už úmyslnou, nebo ne, logicky musíme uznat, že tomu tak nejspíš bylo i v naší éře, a možná se tak stále ještě děje.


Takové věci nám však na úřadě neřeknou, protože podléhají nejvyššímu utajení asi tak na stejné úrovni jako vývoj atomové bomby. Zde se musíme tedy na chvíli ponořit do oblasti uniklých a odtajněných armádních dokumentů, které nám mohou poskytnout zajímavý pohled na celou problematiku.

Létající talíře jako biohazard

a) Timothy Cooper - lhář, či informátor?

Nejdůležitější sbírkou dokumentů, které Tim Cooper obdržel je dokumentace o aktivitách skupiny Majestic 12 a souvisejících organizacích a jejich operacích. Právě zde se objevuje jedna z prvních zpráv o možné kontaminaci neznámým virusem. Nutno podotknout, že Cooper byl samozřejmě hned na počátku obviněn, že je podvodník a dokumenty jsou falešné. Tyto informace však přicházejí ze strany skeptiků a lidí, kteří ani z části jeho případ nestudovali. Cooper předal své informace badateli Leonardu Stringfieldovi, který je zahrnul do své zprávy UFO crash/retrievals: The Inner Sanctum, report VI. Dalšími důležitými osobami v případu je dvojice badatelů Bob Wood a jeho syn Ryan, kteří strávili mnoho let studiem a ověřováním dokumentů, provedli bezpočet osobních setkání a debat s Cooperem a mají bezpochyby nejlepší informace z první ruky. To samozřejmě nemůže stoprocentně potvrdit autenticitu celého případu a oni samotní to také přiznávají. Každopádně celá situace stojí za krátké vysvětlení. Timothy Cooper žil ve městě Big Bear poblíž Los Angeles a v průběhu mnoha let mu byly doručovány přísně tajné dokumenty od různých zdrojů. Těch se později ukázalo být až 5-6. Na začátku byly samozřejmě velké pochyby o tom, kdo Cooper vlastně je, a tak se Ryan Wood rozhodl prověřit tohoto člověka. Ukázalo se, že jeden z jeho hlavních zdrojů byl jeho otec, který má dlouhou a ověřitelnou kariéru u nejrůznějších složek armády. To přidalo případu velký kus legitimity. Je důležité zdůraznit, že Cooperova sbírka dokumentů činí řádově tisíce stránek a to skoro vylučuje možnost, že by jeden jediný člověk byl schopen vyprodukovat takové množství padělaného materiálu. Mnoho informací v těchto dokumentech se vzájemně doplňuje a to v rozmezí mnoha let a celá kolekce je velmi komplexní na to, aby to byl podvod. Další skutečností je, že dokumenty jsou napsány na mnoha různých typech psacích strojů, které byly používány v různých časových obdobích, což už skoro samo o sobě vylučuje možnost padělku. Navíc Cooper poskytl badatelům mnoho originálních obálek, ve kterých byly dokumenty doručeny. Jsou na nich různé adresy a města, což by nebylo až tak problematické zařídit, ale některé z nich byly odeslány z přímo z ředitelství několika vládních agentur. Otázkou tedy není, jestli je Timothy Cooper podvodník, ale jestli jsou obdržené dokumenty pravé. A odpověď je, jen některé. Jen malá část z celkového počtu dokumentů je originál. Většina jsou takzvané polotovary, tedy dokumenty, které byly vytvořeny, ale nejsou finálním produktem, který pak prošel přísnou kontrolou a utajením. Jinými slovy, jedná se o dokumenty, které případná osoba (sekretářka) psala a pak se vytvořila jiná verze, jak to známe - slovíčkaření, a místo toho, aby byl tento "draft" skartován, unikl do odpadkového koše a pak kdoví kam. Další část dokumentů jsou úmyslné "falzifikáty", které však obsahují některá skutečná data a informace. Hlavní zdroj Tima Coopera Thomas Cantwheel sám varoval o těchto falzifikátech, že jsou úmyslně "upraveny" z důvodu ochrany jeho osobní bezpečnosti a bezpečnosti všech zainteresovaných, protože jinak se všichni vystavují trestnímu stíhání za únik a držení přísně tajných vojenských dokumentů. Celkově tedy lze považovat tisíce těchto stran armádních dokumentů za věrohodný zdroj informací, alespoň v obecném měřítku.

b) Roswell

Dokumenty, které Timothy Cooper obdržel sahají do doby před známou událostí z Roswellu. Mnoho z nich uvádí příklady komunikace mezi různými složkami armády, prezidentem a dalšími organizacemi odborného vědeckého zaměření. Jeden z prvních dokumentů například pochází z 5.března 1942 a je dopisem, který zaslal George C.Marshall prezidentu ohledně narušení vzdušného prostoru nad Los Angeles (proslulá bitva o LA) a krom jiného popisuje, že došlo k zabavení “nekonvenčního” letadla u pobřeží Kalifornie... Ovšem prvním zajímavým dokumentem, který se bezprostředně týká našeho tématu mimozemských virů je zpráva skupiny IPU (Interplanetary Phenomenon Unit) a ta popisuje detailní události okolo nechvalně známého Roswellu. Na příkaz Colonela S.V. Hasbroucka byl na místo havárie vyslán speciální radiobiologický tým v doprovodu SED a bezpečnostní jednotka. Nicméně, protože na místě již byly ustaveny jiné bezpečnostní procedury, tyto jednotky se nebyly schopny dostat na konkrétní místa incidentů. Dokument dále popisuje: "...pozemní personál ze Sandie prožíval nějakou formu kontaminace, která vyústila smrtí tří techniků. Status čtvrtého není znám..."

Další zmínku k této události je možné nalézt v dokumentu s označením Majestic 12 - 1st Annual Report, který pravděpodobně pochází z léta roku 1951. Jeho datování je komplikované, protože se v něm objevují odkazy na pozdější události a nejen Roswell, což ukazuje na skutečnost, že musel být sestaven v pozdějších letech a ne v roce 1948 jak bylo původně předpokládáno. Zde se píše:

"Program Biologické války v USA a Anglii je v procesu testování. Objevy nových velmi smrtelných virusů a bakterií mohou způsobit, že sérum vyvinuté genetickým výzkumem může posunout lékařskou vědu do neslýchaných rovin biologie. Vzorky odejmuté z těl nalezených v Novém Mexiku ukázaly nové druhy retro-virusu, kterému úplně nerozumíme, ale slibují, že se stanou ultimátní biologickou zbraní. Hrozba leží v možnosti úniku přes atmosféru, nebo pomocí krve a vytvořením epidemie mezi velkým počtem populace, přičemž neexistuje lék."

Tento samotný komentář je dostatečně alarmující v tom smyslu, že již velice krátce po událostech v Roswellu si američané zahrávali s něčím jako je biologická válka a zárověň si uvědomovali případné následky nechtěného úniku takového virusu. To však není vše co se ve zprávě píše. Ta pokračuje slovy:

"Na poradě došlo k znepokojení ohledně kontaminace několika SED techniků, kteří přišli do styku s vrakem poblíž elektrárny. Jeden z techniků byl přetížen a zkolaboval, když se pokusil odstranit tělo. Další lékař upadl do komatu čtyři hodiny poté, co uložil tělo do plastového pytle. Všichni čtyři byli rychle převezeni do Los Alamos na pozorování. Všichni později zemřeli na záchvaty a krvácení. Všichni měli ochranné obleky, když byli v kontaktu s entitami. Pitvy techniků jsou neprůkazné. Zdá se, že všichni zemřeli na následek nějaké formy toxinu, nebo velmi agresivní nemoci. Vzorky jejich tkání jsou uloženy ve Fort Detrick."

Nejvíce šokující je asi tvrzení v dalším odstavci stejného dokumentu:

"Názor vedoucího AEC lékaře je, že současné lékařské vybavení a léky jsou kompletně neadekvátní v případě rozšíření mimozemského virusu."

Zdá se tedy, že Roswell má na svědomí nejen vznik nejrůznějších vládních UFO projektů a bezpečnostních agentur, ale také odstartoval riskantní cestu programu biologické války a výzkumu s tím spojeného. Dokumenty Timothy Coopera nabízejí mnohem více vzájemně propojených informací o tom, že armáda a vláda USA si byla vědoma, aktivně zkoumala a shromažďovala fyzické důkazy o mimozemských návštěvnících. Především v letech 1947-1953, kdy také došlo k jiným haváriím UFO na území USA. Tyto dokumenty ukazují, že armádní a vládní složky braly situaci velice vážně a pravděpodobně tento přístup pokračuje až do dnešních dnů, jak ukazují další příklady, ve kterých hraje důležitou roli kontakt s nebezpečnými nemocemi, či kontaminacemi.

Abychom nezůstali zaměřeni jen na území bílé hvězdy, což není jediné místo na světě, kde odehrály havárie UFO, přeskočíme další případy jako byl arizonský Kingman, nebo Big Thicket v Texasu, kde zprávy taktéž hovoří o záhadných nemocích a postiženích personálu, který přišel do kontaktu s vrakem lodi, či mimozemskými entitami.

Existují dobře zdokumentované případy i z jiných částí světa, které stojí za zmínku.

c) Mexiko

Na začátku roku 1996 obdrželo několik badatelů mezi nimiž byli i Nick Redfern a Matthew Williams dokument, který nese název Research Findings on the Chihuahua Disk Crash. Dokument byl odeslán ze státu Maryland a je datován v 23.března 1993. Zdá se být výtvorem neoficiálního zdroje, nicméně dotyčná osoba měla podrobné znalosti o incidentu, včetně technických údajů o letu a trajektorii. Událost se stala 25. srpna 1974, kdy americká protivzdušná obrana zaregistrovala neznámý objekt blížící se k americkému vzdušnému prostoru z Mexického zálivu. Ovšem z neznámých důvodů objekt nikdy do Ameriky nedorazil a zřítil se v horách poblíž města Coyame ve státě Chihuahua v Mexiku, nedaleko americké hranice. Dokument popisuje přesnou dráhu letu a mnoho dalších zajímavých údajů, nicméně pro téma tohoto článku je relevantní ta část dokumentu, kde se hovoří o odstranění trosek létajícího disku. CIA oficiálně požádala mexickou stranu o povolení k "asistenci" u havárie, ale veškeré snahy byly odmítnuty. CIA tedy alespoň pomocí špionážních letounů a fotografií vyhodnocovala postup mexických orgánů a pohyb transportu s troskami. Jeden z průletů ukázal fotografie konvoje, který byl již na cestě, ale zastavil ještě, než se dostal do nejbližší obydlené oblasti, nebo hlavní silnice. Mise ukázala, že tam není žádná aktivita a také rádiové spojení s transportem a velitelstvím bylo přerušeno. V ten moment CIA učinila rozhodnutí zakročit. Cituji dokument:

"Čtyři helikoptéry byly vyslány ze základny Fort Bliss a na místo dorazily v 16.53 hodin. Všechen personál transportu byl mrtev, většina uvnitř vozidel. Členové amerického týmu, oblečeni do bezpečnostních protichemických kombinéz, přemístili popruhy držící objekt na nákladním voze, a upevnili je k nákladnímu kabelu z vrtulníku Sea Stallion. V 17 hodin a 14 minut byl objekt na své cestě na americké území. Druhá část týmu ještě před opuštěním místa shromáždila vozidla a těla a vše bylo zničeno pomocí výbušnin včetně trosek civilního letadla, které bylo součástí vzdušné kolize. Zbytek týmu opustil lokalitu v 17.46 hodin."

Dokument poté popisuje cestu objektu na americké území, jeho přeložení na pozemní druh transportu atd. Neověřené informace pak mluví o tom, že disk byl odvezen na základnu Wright-Patterson, nebo na jinou nejmenovanou základnu. Zdroje se zde rozcházejí a důkazy se ztrácejí o dalším údělu tohoto objektu. Každopádně dokument později hovoří zcela jasně o další zajímavé věci, která je relevantní k našemu tématu:

"Bohužel není známo, co způsobilo smrt mexického záchranného týmu. Spekulace jsou například typu chemikálie vypuštěné z objektu díky jeho poškození, nebo mikrobiologická kontaminace. Nemáme žádné údaje o smrti, nebo onemocnění amerického týmu. Bylo by logické, že tým by zajistil a přepravil alespoň jedno z těl pro analýzu, ale nejsou žádné informace o tom, že by se tak stalo. Možná, že neměli potřebná zařízení k transportu něčeho, co by představovalo biologický hazard......Musí být zdůrazněno, že zmíněná fakta neříkají celkový příběh. Není nic známo o výsledcích testů objektu a jeho obsahu. Není nic známo o smrti zahraničního týmu a není ani známo, jestli byl objekt pilotován nějakými bytostmi.....Známá fakta byla získána od dvou očitých svědků, z ilegálně okopírovaných zpráv a jednoho částečně poškozeného dokumentu. To bylo provedeno v roce 1978 osobou, která je již po smrti..."

Jak je vidět, tak i tato událost se velice podobá těm popsaným v dokumentech Tima Coopera a i zde se objevuje znepokojivá skutečnost o možné existenci biologického ohrožení, či kontaminace neznámým patogenem. Alespoň popis událostí tomu velice nasvědčuje. Lze si jen těžko představit, že celá záchranná skupina mexické armády bude mrtvá bez zjevných známek odporu, nebo boje uprostřed pustiny. Pozice mrtvých těl stále uvnitř vozidel a na svých pozicích napovídá, že ať se stalo cokoliv, bylo to velice rychlé a nedošlo k fyzickému poškození transportu samotného. Jedním velmi reálným vysvětlením tak může být biologická kontaminace konvoje. To však není všechno. Následující případ je z relativně nedávné doby a byl velice dobře zdokumentován. Existuje mnoho svědeckých výpovědí lidí, kteří jsou z velké části stále naživu.

d) Brazílie

Události v brazilském městečku Varginha se začaly odehrávat v lednu 1996 a trvaly v rozmezí několika měsíců. Tento případ, včetně rozhovorů, jsem popsal podrobněji v jiném článku (Brazilský Roswell I, str. 24, http://www.cez-okno.net/clanok/yezid/ufo-noviny-c-5-jun-2011; Brazilský Roswell II, str. 24, http://www.cez-okno.net/clanok/yezid/ufo-noviny-c-6-7-jul-august-2011, pozn. red.) a proto nemá příliš smysl se znovu opakovat. Takže jen v krátkosti. Havárie UFO zapříčinila, že v oblasti města se pohybovalo několik podivných bytostí, které očividně přižili nehodu svého létajícího stroje. V průběhu týdnů došlo k několika incidentům, kdy se podařilo "snad" všechny tyto entity zajistit a dopravit na bezpečná místa. V jednom případě přišli dva strážníci Marco Chereze a Eric Lopez do kontaktu s bytostí, která byla zraněna. Pro jednoho z mužů bylo toto setkání osudné. Strážníci dopravili bytost do jedné z místních nemocnic, kde nastalo zmatení, protože nikdo nevěděl pořádně, co v takovém případě dělat. Později převzala nad incidentem a celou nemocnicí kontrolu armáda a policie, ale bytost po nějaké době zemřela i přes všechno úsilí ji udržet naživu. Status Erica Lopeze není znám, ale Marco Chereze zjistil 6.února, že má na rameni malý nádor. Stěžoval si také na bolesti v zádech a byl odvezen do nemocnice. Malá operace však nepomohla, dál si stěžoval na bolesti a vysoké horečky a byl převezen do jiné nemocnice. Personál nebyl schopen určit přesnou diagnózu a po mnoha testech 16 dne stejného měsíce Chereze zemřel na následky komplikovaného bakteriálního napadení. Dnes jsou k dispozici výpovědi některého lékařského personálu, množství dokumentů a výsledků testů, ale přesto ani hlavní lékař, který ho měl na starosti, není schopen do dnešního dne s jistotou prohlásit, co bylo příčinou smrti tohoto jinak zdravého mladého člověka. Vše se stalo velice rychle a případ zůstává neobjasněn. Máme zde další důkaz o kontaminaci mimozemským virusem, nebo bakterií? Vše tomu zatím nasvědčuje. Je zajímavé, že ohledně případu Varginha nejsou zatím hlášena žádná jiná úmrtí, nebo onemocnění, alespoň ne oficiálně a pokud se to tají, je to jiná otázka. Především proto, když se zamyslíme nad počtem armádního personálu, lékařů a také množstvím civilistů, kteří se v průbehu týdnů setkali s těmito bytostmi, je velice znepokojující a neobvyklé, že nedošlo k širší kontaminaci. Na druhou stranu je však možné, že i v případě takovýchto netradičních onemocnění, nebo viróz, i přestože jsou potenciálně nebezpečné a neznámé, vše probíhá stejným způsobem jako u normálních epidemií, třeba chřipky. Někdo je víc imunní a někdo méně. Možná je to vše individuální záležitost toho kterého lidského těla. Výčet takovýchto podobných případů by asi mohl pokračovat donekonečna, ale to by vydalo na samostatnou knihu. Myslím, že lze udělat skromný závěr, že mnoho případů setkání s mimozemskými entitami a jejich vesmírnými loděmi je doprovázeno potencionální nebezpečnou kontaminací zúčastněných osob, personálu, nebo techniky. Není pochyb o tom, že taková situace představuje biologický hazard, který může být případně osudný pro zbytek populace. Odtajněné a uniklé armádní dokumenty potvrzují, že vojenské a vládní složky tuto skutečnost nepodceňují a minimálně od roku 1947 se tomu plně věnují a takovéto incidenty pochopitelně spadají do kategorie nejvyššího utajení. Poslední věc, kterou si vláda přeje, je panika obyvatelstva na základě nechtěně uniklého mimozemského virusu. Problém je, že zřejmě ani ti, co jsou těmto záležitostem nejblíže, si asi neví příliš rady. Fort Detrick v USA je v současnosti nejmodernější známou lokalitou, kde se ví, že se testují podobné věci a kde se pracuje na programu biologické války. Jestli existují jiná místa, kde si vědci hrají se vzorky nebezpečných virusů a provádějí biologické testy s těly nalezených mimozemských entit, můžeme jen spekulovat.

Závěr

Co z toho všeho tedy vyplývá? Prošli jsme si několik historických událostí a zmínili i několik současných. Kruh se uzavřel a vrátil bych se tedy zpátky do 21.století. A to přímo do doby velmi nedávné. V posledních týdnech a měsících se objevilo několik zpráv o zajímavých nálezech a pokroku v biologickém výzkumu. Věda se opravdu někdy nezadržitelně řítí kupředu. Na závěr jsem vybral jednu z těchto zpráv, jejíž překlad následuje níže a pokud snad ještě o těchto věcech někdo pochyboval, tak tato zpráva by měla každého přesvědčit. Je dnes totiž už naprosto jasné, že mimozemské viry a bakterie skutečně bombardují naši planetu každý den. Je to informace velice zásadní v mnoha směrech, které se nedostává patřičná mediální podpora. Především to znamená, že pokud jsou tyto organismy odjinud, život ve vesmíru tedy existuje ať se nám to líbí, nebo ne, alespoň na miniaturní úrovni, ale... Za další, pokud je někde mikrobiologický život, pravděpodobnost existence toho inteligentního se tím jen zvyšuje (a důkazů o něm myslím máme také více, než dost). No a nakonec, tato vzájemná interakce mezi pozemským a nepozemským životem sebou pochopitelně nese určitá rizika, o kterých nás vědci, nebo armáda neradi informují. A tato rizika se již, jak jsme mohli vidět, několikrát ukázala být velice seriózní. Možná, že naši vládci mají vše pod kontrolou a nemáme se čeho obávat a přestože nám nechtějí mnoho prozradit, můžeme jim důvěřovat. Já bych si tím až tak jistý ale nebyl. Možná měli do dnešní doby jen štěstí a nic zásadního se nestalo. To však neznamená, že někdy v budoucnu si neprožijeme další celosvětovou epidemii moru, nebo něčeho daleko horšího. Karty jsou jak je vidět rozloženy...

Mainstream vědci jsou v šoku: život na Zemi může pocházet z jiného světa

Skupina mezinárodních vědců včetně odborníka z Lawrence Livermore National Laboratory potvrdila, že život opravdu mohl přijít z vesmíru. Tým provedl experiment s ledovou směsí, podobnou té, jaká se nachází v kometách, která později vytvořila několik aminokyselin - základní jednotky pro život. Výzkum se objevil v internetové publikaci Nature Geoscience 15.září. Toto je první experimentální důkaz něčeho, co vědec z LLNL Nir Goldman poprvé předpověděl v roce 2010 a znovu v roce 2013 za pomoci počítačových simulací na superpočítačích v LLNL včetně Rzcereal a Aztec. Goldmanův výzkum zjistil, že dopady ledových komet před miliardami let mohly vyprodukovat různé formy základních bloků pro vznik života jako aminokyseliny. Ty jsou kritické pro život a slouží jako základní jednotky proteinů. Jeho výzkum předpověděl, že jednoduché molekuly nalezené v kometách ( jako voda, čpavek, metanol, nebo oxid uhličitý ) mohly zásobovat základním materiálem a kolize s původní Zemí mohla vytvořit dostatečnou zásobu energie k nastartování životadárných chemických procesů.

V novém výzkumu odborníci z Imperial College v Londýně a Univerzty v Kentu provedli sérii experimentů podobných Goldmanovým simulacím ve kterých byl vystřelen projektil do typické kometární směsi. Výsledek: vytvořilo se několik různých druhů aminokyselin.

“Tyto výsledky potvrzují naše předchozí předpovědi o impaktu prebiotického materiálu, kde impakt samotný může vytvořit součásti nutné pro vznik života”, řekl Goldman. “Naše práce ukazuje další reálnou cestu syntetické produkce pro komponenty proteinů v našem slunečním systému, což rozšiřuje seznam lokalit, odkud může pocházet život.”

O kometách se ví, že jsou schopny udržet jednoduché ledy a organické předchůdce aminokyselin. Glycin byl v současné době nalezen v kometě Wild-2. Goldmanův originální výzkum použil molekulární dynamické simulace, aby ukázal, že tlakové vlny z planetárních nárazů přecházející do určitých kometárních směsí mohou teoreticky začít syntézu aminokyselin. Tento mechanismus může vyplodit velkou škálu prebiotických molekul v reálných podmínkách impaktu, nezávisle na venkovních podmínkách, nebo existujícím chemickém prostředí na planetě.

“Tyto výsledky znamenají důležitý krok kupředu v našem porozumění o původu základních stavebních jednotek života,” řekl Goldman.

Tým také nalezl, že ledové objekty stejného složení, které vznikly kometárními srážkami, se nacházejí i za hranicemi slunečního systému. Například, Enceladus (jeden z měsíců Saturnu) má mix organické hmoty a vodního ledu. Tým došel k závěru, že je velmi pravděpodobné, že dopad komety s velkou rychlostí by mohl vytvořit dostatek energie ke vzniku syntézy více komplexních organických sloučenin, včetně aminokyselin, z této vody.

“To znásobuje šance, že život pochází odjinud a je roznášen po celém slunečním systému,” dodal Goldman.

- koniec -

Michael M. Faitl

Reference:

- kniha Alien Viruses - Wood/Redfern 2013
- seriál Ancient Aliens
- huffingtonpost.com
- sott.net, žurnál Nature Geoscience
- kniha UFO crash in Brazil - Leir 2005

Zdroj: astronauti.cz


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

FAKTY X: Červený dážď – obsahuje mimozemský život?
http://www.cez-okno.net/clanok/fakty-x-cerveny-dazd-obsahuje-mimozemsky-...

Mimozemská intervencia?
http://www.cez-okno.net/rubrika/mimozemska-intervencia

Teória panspermie
http://www.cez-okno.net/stitok/teoria-panspermie


október 19, 2013 13:48 popoludní

 

 

Top