Obrázok používateľa CEZ OKNO
Mystériá sibírskeho “Údolia smrti” XII. – DEŠTRUKCIE METEORITOV SFÉRAMI TERMINÁTORMI 1.

Správy očitých svedkov deštrukcie meteoritov nad Sibírou v rokoch 1984 a 2002 “sférami terminátormi” podporujú výpovede svedkov tunguzskej explózie v roku 1908 a staroveké legendy. Nepriamym dôkazom je aj chemické zloženie mikrosférul nájdených v rašeline na mieste katastrofy. Pre meteoroidy sú nezvyčajné a sú obzvlášť bohaté na alkalické prvky.

MIKROSFÉRULY Z TUNGUZSKEJ EXPLÓZIE

Keď sa zamyslíme nad tým, ako funguje mechanizmus terminátorov, môžeme predpokladať, že vďaka silnému elektromagnetickému náboju sa mali prichytiť k letiacemu meteoritu a zmeniť jeho trajektóriu tak, aby sa vyhol zemskej atmosfére.

Ak bolo nemožné meteorit odchýliť, mali jednoducho zničiť kamenné úlomky – doslova roztopiť hmotu meteoritu, ktorá následne stuhla v podobe maličkých sférul.

Množstvo vzoriek pôdy, ktoré boli odobrané v rôznych vzdialenostiach od miesta dopadu obsahovalo sféruly magnetitu, s obsahom niklu až do 10%, čo nasvedčuje tomu, že môžu pochádzať z vesmíru. Okrem magnetitu sa našli aj guľôčky kremičitanu. Ich veľkosť bola od 5 do 400 mikrónov. Magnetitové čiastočky majú rôzny tvar a rôzne vlastnosti povrchu.

Okrem prevažne sférických útvarov, môžeme nájsť aj čiastočky v tvare kvapky, ktoré vznikli rozprsknutím hmoty meteoritu pod vplyvom obrovskej teploty, ktorú vytvorili terminátori. Niektoré sféruly majú lesklý povrch, iné majú matný, zrnitý alebo jemne pórovitý povrch, čo je dôsledkom vyparovania hmoty meteoritu, keď bola v tekutom stave.

Guľôčky sú často duté a vnútri vyzerajú ako troska. Niekedy je možné nájsť nahromadené magnetitové a kremičitanové guľôčky, čo poukazuje na to, že vznikli v rovnakom čas a tiež na to, že zloženie tunguzského meteoritu, s ktorým sa spája vznik týchto sférulí, bolo veľmi zložité.

Výskum v rokoch 1961–1962 dokázal, že sféruly sú na povrchu rozložené podľa určitého vzorca. Najväčšia koncentrácia sa nachádza v páse širokom 50 až 60 km, rozširuje sa severozápadne od epicentra explózie a môžeme ju sledovať viac ako 250 km.

V postihnutej oblasti, v rozsahu približne 130 km od lokality Kulik, sa nachádzajú 3 identifikovateľné zóny rašeliny obsahujúcej mikrosféruly. Prvá, v tvare tenkého kosáka sa zatáča okolo epicentra. Druhá odzrkadľuje pohyb bolidu v zónach 4 a 5, na východ a severovýchod od Kulikovskej oblasti na hornom toku rieky Južná Čunija, takže vznikla v rovnakom čase ako sa začal rozpad meteoritu.

Tretia zóna, veľmi veľká a beztvará, sa nachádza presne v oblasti Voronovského krátera. Nie je náhoda, že mikrosféruly v tejto oblasti vykazujú určité rozdiely v štruktúre a forme, ktoré ich vyčleňujú od ostatných zón. Zničenie meteoritu sa odohralo priamo na zemi, takže sa pôda zmiešala s jeho hmotou počas vyparovania.

Bolid sa pri explózii celkom vyparil a výsledky tohto procesu boli roztrúsené v podobe extrémne malých guľôčok v oblasti s rozlohou 15 tisíc km2. Ich spoločná hmotnosť sa odhaduje na asi 10 ton. Toto je dôvod prečo žiadna z expedícií, ktoré navštívili miesto výbuchu, nenašla nič zo samotného meteoritu, okrem poprašku kremičitanových a magnetitových sférulí, ktoré tlaková vlna rozmetala po celej zemi.

Epos Oloncho a ďalšie zachované legendy hovoria, že niekoľko desaťročí po veľkolepom lete Niurgun Bootura, sa Kiun Erbiie („žiariaci vzdušný posol“) vzniesol do vzduchu a ohlasoval zjavenie Uot Usumu Tong Duurai.

Toto napovedá, že tunguzská explózia je totožná s Niurgun Booturom.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Valerij Uvarov

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: V.K.

exkluzívne.cez.okno


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 504 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach
prispejte prosím na ďalší chod portálu!


›› BILANCIE PORTÁLU

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE


2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue


Súvisiace:

Tunguzská katastrofa
http://www.cez-okno.net/rubrika/tunguzska-katastrofa

Mimozemská intervencia?
http://www.cez-okno.net/rubrika/mimozemska-intervencia


október 27, 2016 22:06 popoludní

 

 

Top