Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tipy týždňa

Články, ktoré by ste si rozhodne nemali nechať ujsť!


ČÍŇANIA ZOSTROJILI „ŤAŽNÝ LÚČ“, AKO MAJÚ MIMOZEMŠŤANIA

kp.ru  |  "Čínski vedci Jun Chen z Fudan University v Shanghai (Čína) so svojimi kolegami z Hong Kongu nedávno dokázali, že „mimozemský trik“ nemusí byť vôbec absolútne nadprirodzeným javom..."

Správa dňa

Myšlienka dňa

Prebuď sa a ži! Ži ten plný a slávny život, ktorý je tvojím pravým dedičstvom. Ničoho sa neobávaj. Máš v sebe všetku múdrosť, moc, silu i porozumenie. Vytrhaj burinu nedôvery, strachu a pochybností, aby nemohla dusiť krásnu záhradu v hĺbke tvojho vnútra a aby všetko naozaj najlepšie mohlo rásť v pravej slobode a dokonalosti. Daj voľnosť všetkému, čo je v tvojom vnútri, aby sa to mohlo odrážať navonok; nemôžeš nič skryť, nech sa snažíš akokoľvek. Ak je v tvojom vnútri chaos a zmätok, prejaví sa vo vonkajšom svete tým, ako vyzeráš, ako sa správaš, vo veciach, ktoré robíš a ktorými sa obklopuješ. Ak sú tvoje myšlienky čisté, vyžaruješ von krásu a dokonalosť. Si ako krásne vyleštené zrkadlo - nič nemôže zostať skryté.


KOZMICKÁ HIERARCHIA CEZ KAREN DANRICH

v z o s t u p  |  "Prišiel čas pre tých, ktorí si uvedomujú svoju duchovnú cestu, aby sa pohli vpred tak rýchle ako je to len možné..."

Správa dňa

Myšlienka dňa

Prečo sa pokúšaš hľadať vedenie u niekoho iného? Prečo neprídeš priamo ku Mne? Či nevieš, že Ja som v tebe? Nevieš, že Ja som tu, aby som odpovedal na všetky tvoje otázky, aby som pomohol riešiť všetky tvoje problémy, aby som viedol a riadil každý tvoj krok, len keď Ma necháš? Nikdy sám na nikoho nenalieham. Musíš sa rozhodnúť Ma hľadať a nájsť, a keď to urobíš, Ja som tu a čakám, aby som všetko prevzal, čakám, aby som mohol vlievať lásku do teba a skrze teba, čakám, aby som ti ukázal cestu. Akonáhle si sa raz rozhodol a dovolil Mi, aby som prevzal kormidlo, môžeš všetko nechať tak a jednoducho krok za krokom plniť Moje pokyny. Uvidíš prichádzať Moje divy a slávu a uvidíš, ako sa v tvojom živote deje zázrak za zázrakom. Spoznáš, že keď je nejaká vec správna a má Moje plné požehnanie, nič a nikto jej nemôže stáť v ceste, pretože nastane v pravý čas a v pravej dokonalosti.


NAMIESTO NAFTY NAŠLI... ATLANTÍDU!

pravda.ru  |  "Samozrejme, že to nebolo za jednu noc ako v Platónových legendách o Atlantíde, ale približne za 2,5 miliónov rokov..."

Správa dňa  |  exkluzívne.cez.okno

Myšlienka dňa

Očakávaj naozaj len to najlepšie, očakávaj splnenie každej potreby, dokonca aj tej zdanlivo nemožnej. Nikdy sa neobmedzuj alebo nemaj pocit, že by si nemal očakávať príliš veľa. Pozeraj na svoje potreby úplne jasne, vyslov ich, a potom maj plnú vieru a dôveru, že sa splní. To ako k tomu dôjde, je potrebné nechať v Mojich rukách. Musím pracovať cez rôznych sprostredkovateľov, aby som tvoje potreby splnil, ale so Mnou je všetko možné. Nechaj teda všetkému voľný priebeh a pozeraj sa, ako prichádzajú Moje zázraky a sláva, vzdávaj večnú vďaku a užívaj vždy všetko pre dobro celku. Ty nežiješ podľa ľudských zákonov, ale podľa zákonov božských, preto sa môže kedykoľvek čokoľvek stať. Očakávaj zázraky a pozeraj sa, ako prichádzajú. Maj pred sebou vždy myšlienky prospechu a hojnosti a vedz, že keď tak budeš robiť, zaktivuješ sily, ktoré ich uvedú do života. Čím priaznivejší prístup budeš mať, tým rýchlejšie všetko nastane.


PRACHOVÁ BÚRKA ZASIAHLA ARIZONU

g a i a  |  "50 mil široký prachový val dosahoval výšky mrakodrapů a pohyboval se rychlostí 70 mil/hod!"

Správa dňa

Myšlienka dňa

O novom nebi a novej Zemi nesmieš len hovoriť; záleží na tebe, aby si ich uskutočnil svojím životom. Nehovor o láske a milovaní, ži tak, aby každý videl, čo láska znamená. Slová bez skutkov nemajú význam a sú bez úžitku. Sú ako para, ktorá sa vyparí do stratena. Je na tebe, aby si zniesol Moje kráľovstvo dole na Zem spôsobom svojho života a svojho správania, aby tvoj život bol radostným príkladom, ktorý budú všetci chcieť nasledovať. Nikto nechce prechádzať životom preťažený, bez radosti a elánu. Požehnaný je ten, kto prináša radosť dušiam, ktoré sú preťažené a ktorým chýba životná iskra. Vlož všetky svoje bremená na Mňa a prinášaj radosť a slobodu všetkým dušiam, s ktorými sa stretneš. Staň sa pre nich radosťou a inšpiráciou a odrážaj Ma vo všetkom, čo robíš, hovoríš a myslíš. Buď v dokonalom pokoji, keď konáš Moju vôľu, kráčaš po Mojich cestách a oslavuješ Ma.


INUITI O POSUNE PÓLOV!

znamenia na oblohe  |  "Ich prežitie závisí na tom, ako sa vedia prispôsobiť a ako dobre sú schopní odhadovať zmeny, ktoré sa okolo nich dejú. Tým pádom je u nich pozorovanie počasia, krajiny a oblohy na dennom poriadku..."

Správa dňa

Myšlienka dňa

Musíš sa naučiť stáť na vlastných nohách a nájsť svoju vlastnú individuálnu cestu k svojmu pôsobeniu v celkovom pláne. Čerpaj iba zo Mňa, z prameňa všetkého života a všetkého stvorenia, potom nemôžeš postupovať zle. Nikdy neváhaj, ak sa tvoja cesta stáva ťažkou, ale choď pevne vpred s vedomím, že iba dočasne prechádzaš namáhavým úsekom. Čím rýchlejšie ním prejdeš, čím menej odporu a nevôle budeš prejavovať a čím viac dôležitých a nevyhnutných lekcií na každom kroku zvládneš, tým lepšie. Musíš sa naučiť byť veľmi trpezlivý a vytrvalý a ľahko sa nevzdávať. Maj stále pred sebou svoju víziu. Buď si vedomý, kam ideš a čo musíš dosiahnuť, a potom svoj ​​cieľ nikdy neopusť, kým neuvidíš, že si ho splnil. V duchovnom živote nemôžeš mať zbabelé srdce. Vyžaduje vnútornú silu a poznanie, ktorým nemôže nič otriasť ani ho vyviesť z rovnováhy. Kiež spočíva tvoja sila a istota vo Mne.

júl 25, 2011 17:18 popoludní

 

 

Top