Obrázok používateľa CEZ OKNO
Na úsvite egyptskej civilizácie sa objavila tajomná mapa, ktorá zobrazuje Antarktídu bez ľadu – kto ju vytvoril? 2

Naše dobrodružstvo so štúdiom starých máp začalo v lete roku 1977, keď Charles Hapgood odpovedal na článok, ktorý sme napísali a v ktorom sme naznačili svoje presvedčenie, že Antarktída je miestom, kde sa kedysi nachádzala Atlantída.* Došli sme k záveru, že Hapgoodova teória posuvu zemskej kôry je chýbajúcim článkom, ktorý by mohol pomôcť odhaliť tajomstvo tohto strateného ostrovného kontinentu. Charles nám odpovedal:

Korešpondencia s Hapgoodom„3. augusta 1977
Vážená Rose a Rand,
Udivil a potešil ma Váš článok, ktorý mi dnes prišiel. Verte alebo nie, je to prvýkrát, čo vôbec niekto vedecky skúma moju prácu. Objavili ste dôkazy o posuvoch kôry, ktoré som ja sám neobjavil.
Zdá sa však, že neviete o tom, že som v roku 1966 vydal knihu s názvom Mapy starovekých námorných kráľov. Keďže uvažujete o predložení vášho článku spoločnosti Kráľovskej geografickej spoločnosti (bol som jej členom, kým som neprestal platiť členské), mali by ste si túto knihu preštudovať, a posielam vám jej kópiu.

Obr. Mapy starovekých námorných kráľov: dôkazy pokročilej civilizácie v dobe ľadovej. Zdroj ›› Amazon

Po dlhom výskume som zistil, že mnohé mapy, o ktorých sme sa domnievali, že pochádzajú zo stredoveku alebo renesancie, sú v skutočnosti kópiami kópií máp zakreslených vo veľmi dávnom staroveku a medzi nimi sa nachádzala aj mapa, ktorá znázorňuje deglaciálnu Antarktídu. Dokázal som vyriešiť projekcie týchto máp s pomocou jedného matematika a nechal som si ich potvrdiť kartografickým personálom Velenia strategického letectva na leteckej základni Westover v Massachusetts. ...


O týždeň prišla kópia knihy Mapy starovekých námorných kráľov. Náš zápal pre myšlienku, že Atlantídou mohla byť kedysi Antarktída, vôbec neochladol, práve naopak. Dospeli sme k záveru, že staroveké mapy subglaciálnej Antarktídy poskytujú ohromujúce dôkazy na podporu našej teórie.

Po publikácii prvého vydania knihy "Keď spadlo nebo" v januári 1995 sme sa vrátili k mape Piriho Reisa, aby sme zistili, či sú vyhlásenia Malleryho a Hapgooda, že zdrojové mapy použité pri kreslení mapy Piriho Reisa boli o stovky rokov staršie ako dátum jej konštrukcie v roku 1513, možno niečím podložiť.

Zdroje pre mapu Piriho Reisa: Aký bol ich vek?

Jednou zo zvláštnych vecí na mape Piriho Reisa bolo to, že bola nakreslená pomocou veľmi sofistikovanej projekcie. "Ekvidištančná projekcia" zobrazuje črty celej Zeme z jediného miesta na jej povrchu. Túto projekcia možno vypočítať z akéhokoľvek miesta na zemeguli. Najznámejšou ekvidištančnou projekciou je zrejme modrobiela vlajka Organizácie Spojených národov so stredobodom na severnom póle.

Obr. Vlajka OSN je ekvidištančnou projekciou videnou zo Severného pólu. Zdroj ›› Verejná Doména

Charles Hapgood vysvetlil Arch. C. Gerlachuovi (vedúcemu oddelenia máp v kongresovej knižnici), že mapa Piriho Reisa:

„... si vyžadovala väčšie množstvo astronómie, ako bolo známe v renesancii. Matematika si vyžaduje, aby ten, kto ju zostrojil, poznal lineárnu vzdialenosť od Syene k severnému pólu na mieru presne. Piri Reis to nevedel, a Columbus tiež nie ...“

Syene alebo obratník Raka?

Hapgood a jeho študenti (predovšetkým Frank Ryan) sa celé mesiace pokúšali určiť presný stredobod mapy Piriho Reisa. Spočiatku bol Hapgood presvedčený, že to bolo mesto Syene, kde Eratosthenes, knihovník a otec zemepisu, vykonal svoje slávne výpočty o veľkosti Zeme. Hapgood predložil tento návrh kartografickej posádke na leteckej základni Westover. Kapitán Burroughs súhlasil a napísal:

„... to, že Piri Reis využíval portolánovú projekciu (so stredobodom v egyptskom Syene) bolo vynikajúcou voľbou ...“

Obr. Eratosthenes podľa predstáv neskoršieho umelca. Zdroj ›› Verejná doména

Projekcia mapy Piriho Reisa

Nižšie vidíme, ako asi vyzerala úplná mapa na základe tej istej projekcie, ktorú použil Piri Reis v roku 1513. Mapa, ktorú mal pri sebe Krištof Kolumbus počas svojej plavby, by sa podobala tejto projekcii.


Projekcia mapy Piriho Reisa z roku 1513 je iba malou časťou mapy, ktorú pravdepodobne vlastnil Kolumbus. Ak sa stratená mapa raz nájde, bude zrejme zobrazovať celú zemeguľu s použitím ekvidištančnej projekcie so stredobodom v starovekom egyptskom meste Syene. Zdroj: Poskytol autor

Napriek tomu, že profesionáli overili Syene ako stredobod mapy, Hapgood zostával skeptický. Jeho názor bol, že starovekí obyvatelia ľudia by použili skôr obratník Raka, ktorý oddeľuje tropické oblasti a oblasti s miernejšou klímou. Hapgood bol presvedčený, že taký dôležitý globálny ukazovateľ by bol pre starovekých navigátorov veľmi dôležitý.

Obratník Raka dnes leží blízko Syene, ale nie presne nad ním. Rozdiel v dĺžke je malý, ale Hapgood a jeho študenti chceli mať vo svojich výpočtoch istotu. Dlho sa dohadovali o tom, či majú použiť meranie zo starovekého mesta alebo z klimatického ukazovateľa. Hapgood mylne predpokladal, že to musí byť iba jedna z možností – buď Syene alebo obratník Raka. To však bola zlá voľba, pretože obratník Raka v určitom období ležal priamo nad mestom Syene. Kľúč k tomuto zladeniu času a miesta spočíva v samotnej projekcii mapy Piriho Reisa. Najprv treba zodpovedať kritickú otázku: kedy mali obratník Raka a Syene naposledy rovnakú zemepisnú šírku?


Obratník Raka. Zdroj ›› CC BY SA 3.0

Astronómovia dospeli k záveru, že odchýlenie obratníka Raka o 40 sekúnd zemepisnej šírky trvá storočie. Tým získame vzorec pre naše výpočty a môžeme sa zamerať na dátum, keď boli pôvodní tvorcovia mapy pri práci. Mesto Syene je vzdialené 38 minút a 30 sekúnd od dnešného obratníka Raka. To znamená 2 280 (38 x 60 na prevod minút na sekundy) plus 30 sekúnd, čo nám dáva celkový rozdiel 2 310 sekúnd. Tieto sekundy vydelíme potom 40 a zistíme, že Syene bola naposledy na obratníku Raka približne pred 57,75 storočiami. Vypočítaním rozdielu medzi vzdialenosťou zemepisnej šírky dnešného obratníka Raka (23: 27N) a mesta Syene (24: 05: 30N) zistíme odpoveď – zhruba pred 5 775 rokmi, to znamená okolo roku 3760 pred naším letopočtom. Stojí za zmienku, že týmto dátumom sa začína židovský kalendár.

Projekcia Piriho Reisa poukazuje zreteľne na ústredný bod obratu v ľudskej histórii. Archeológia nás učí, že egyptská civilizácia sa objavila okolo roku 3800 pred n.l.** Je to naozaj len číra náhoda, že mapa Piriho Reisa nás odkazuje k dobe úsvitu egyptskej civilizácie? Oveľa pravdepodobnejšie bude, že dômyselné zdrojové mapy, ktoré použil Piri Reis, sú dedičstvom, ktoré po sebe zanechali tí, ktorí prežili stratenú civilizáciu doby ľadovej – námornícku civilizáciu, ktorá zmapovala svet (vrátane častí pobrežia Antarktídy, keď na ňom nenachádzal ľad) dlho pred vybudovaním prvých egyptských pyramíd.***


HMNZS WELLINGTON neďaleko antarktického pobrežia. Zdroj: New Zealand Defence Force/›› CC BY 2.0

-koniec-


Pozn. red.
* Prikláňame sa k tradičnému umiestneniu Atlantídy, teda približne do oblasti dnešných Azorských ostrovov
** Úsvit egyptskej civilizácie je určite väčšmi v minulosti, než 3800 p.n.l. Pokojne by sme k tomu datovaniu pridali jednu nulu a zdá sa, že by sme sa až tak nemýlili, keďže skutočný vznik hieroglyfického písma je odhadovaný na približne 30 000 rokov do minulosti
*** Podľa nášho názoru nesprávny a silne podhodnotený oficiálny údaj o čase vzniku egyptských pyramíd je stále znova a znova používaný. Tak ako v prípade veku hieroglyfov i tu je pravdepodobne na mieste skôr päťmiestna cifra
Možno budeme mať šťastie a dožijeme sa nových objavov, ktoré hypotézy potvrdia alebo vyvrátia...Úvodný obrázok: Antarktída. Zdroj: Christopher Michel/›› CC BY 2.0

Referencie

The Illustrated London News, 27. 2. 1932, strana 307.
Yusuf, Akcura "Turkish Interest in America in 1513: Piri Reis' Chart of the Atlantic" in The Illustrated London News, 23. 7. 1932, strana 142.
Prepis celého seriálu sa objavuje v knihe “White”, John Poleshift, Doubleday, New York, 1980.
Hapgood, Charles H. Maps of the Ancient Sea Kings: Evidence of Advanced Civilization in the Ice Age, Chilton, Philadelphia, 1966, strana 2.
Charles Hapgood to Mr. Arch C. Gerlach, the Chief of the Map Division at Library of Congress, 30. 10. 1960 (Hapgoodov archív na Yale University Box 16).
Portolono je “Port to Port”, známe Európanom v 16. storočí.
Captain Lorenzo W. Burroughs to Charles Hapgood, August 14, 1961, in Hapgood op cit. strana 244.


Rand Flem-Ath je kanadský spisovateľ, knihovník a nezávislý učenec. Je spoluautorom viacerých kníh s manželkou, spisovateľkou Rose Flem-Ath. Rose je spisovateľka a dvojnásobná držiteľka grantu pre fikciu od Canadian Council. Žijú v Britskej Kolumbii v Kanade. V roku 1995 publikovali knihu ›› ‘When the Sky Fell: In Search of Atlantis (Keď spadlo nebo: Hľadanie Atlantídy)’ a v roku 2012 spolu napísali knihu ›› ‘Atlantis Beneath the Ice (Atlantída pod ľadom)’, ktorá aktualizovala a ďalej rozšírila závery zo sedemnástich rokov výskumu uvedené v knihe “Keď spadlo nebo”.
›› http://www.flem-ath.com/


Rand a Rose Flem-Ath

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Chrysemis

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 1014 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach,
prispejte prosím na ďalší chod portálu


›› BILANCIE PORTÁLU

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE


2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue


Súvisiace:

Mapa stará 500 let mění historii naší planety
http://www.cez-okno.net/clanok/mapa-stara-500-let-meni-historii-nasi-pla...

Záhada mapy Piriho Reise
http://www.cez-okno.net/clanok/pyramidy-mars-sirius-13-zahada-mapy-pirih...

Antarktída
http://www.cez-okno.net/rubrika/antarktida


august 10, 2017 03:36 dopoludnia

 

 

Top