Obrázok používateľa CEZ OKNO
ARAMEJSKÝ OTČENÁŠ

Překlad modlitby Otčenáš přímo z aramejštiny, tedy z jazyka Ježíšova. Jeho smysl je jiný - širší - než v nám známých překladech bible. Jak to tedy bylo skutečně myšleno? - Posuďte sami... Autorem překladu z aramejštiny je Neil Douglas-Klotz.


Abvún d-bá-šmája.
BIBLE KRALICKÁ: Otče náš, jenž jsi na nebesích.
ARAMEJSKY: Ty, jenž zrozuješ, Otče-Matko Kosmu, soustřeď v nás své světlo, ať je k užitku. ... Dechu všech světů, slyšíme Tě dýchat - dovnitř a ven - v tichu.


Netkádaš šmach.
BIBLE KRALICKÁ: Posvěť se jméno tvé Tvé.
ARAMEJSKY: Pomoz nám v jediném svatém dechu pociťovat jenom Tebe - to vytvoří svatyni v nitru, v celistvosti. To světlo my všichni hledáme jinde, a to nás od nás samých odvádí, ale Jméno vždy žije uvnitř.


Tejtej malkutach.
BIBLE KRALICKÁ: Přijď království Tvé.
ARAMEJSKY: Svou vládu jednoty stvoř teď. ... Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků. ... Ať Tvé rady řídí naše životy a očistí naše úmysly pro spolu-tvoření. Tvá vláda vytryskne, až se naše paže rozpřáhnou a obejmou všechno stvoření.


Nechvej c´vjánach ajkána d-bá šmája af b-árha
BIBLE KRALICKÁ: Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi.
ARAMEJSKY: Jak nacházíme Tvou lásku ve své, tak nebe s přírodou ať zplodí nové stvoření. Tvá jediná touha pak s naší působí jak ve všem světle, tak i ve všech formách.


Hav lan lachma d-sunkanán jaomána.
BIBLE KRALICKÁ: Chléb náš vezdejší dejž nám dnes.
ARAMEJSKY: Dopřej nám náš denní chléb a vhled pro potřebu, o níž se hlásí rostoucí život. ... Vytvoř v nás, pro nás, to, co je jen možné: osviť každý lidský krok k domovu.


Wa-š´bok lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána d-af ch´nán švokn l-chaj´bejn.
BIBLE KRALICKÁ: A odpusť nám naše viny jakož i my odpouštíme našim viníkům.
ARAMEJSKY: Uvolni lana chyb, které nás svazují, jakož i my pouštíme z rukou vlákna, jimiž držíme viny ostatních. ... Odpusť naši skrývanou minulost i utajené hanby, jakož i my neustále odpouštíme, co jiní skrývají. Ulehči nám tíhu utajených dluhů, jakož i my zbavujeme druhé povinnosti je splácet.


We-la tachlán le-nesjúna Ela pacan min biša.
BIBLE KRALICKÁ: A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
ARAMEJSKY: Nedej, aby nás oklamal povrch věcí, ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje. ... Nedej, aby do nás vstoupilo zapomnění, a pokoušela nás falešná zdání. Zlom moc naší nezralosti, vnitřní stagnaci, která brání dobrému ovoci.


Metol d´lache malkuta wa-chajlá wa-tešbuchta l´alám almín Amén.
BIBLE KRALICKÁ: Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky věků. Amen.
ARAMEJSKY: V pravdě - síla těchto výroků nechť je půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy: Amen. ... Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků. Vpravdě - díla těchto výroků nechť jsou půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy. Amen. ... Od Tebe pocházejí králové a královny korunovaní - principy vlády, kosmické "Já mohu". Amen. ... Z Tebe ten plamen budící úžas, ta sláva rození, vracející světlo a zvuk do kosmu zpět. Amen.


MODLITBU nájdete na tejto adrese

Zdroj: http://www.youtube.com/user/Gossscha1

Štítky: 
január 12, 2012 22:36 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjanuár 14, 2012 12:36 popoludní

  Komentár: 

  Tých prekladov je viac, každé zo slov modlitby je viacvýznamové a preklad a následný výklad je zrkadlom vnútornej zrelosti prekladateľa i vykladača.

  OTČE NÁŠ, Stvořiteli Kosmu, Světlo své přiveď do našeho nitra, své Království vytvoř v nás, aby Tvá přání mohla být i našimi ve světle i ve tvaru. Chléb náš každodenní dejž nám, i poznání, osvoboď nás od pout našich omylů, jakož i my se zříkáme moci získané chybami druhých. Nedopusť, abychom byli očarováni věcmi povrchními, ale zbav nás toho, co zdržuje nás na Cestě, neboť Ty dáváš vznik životu i moci svou písní, která všechno oslavuje na věky věků A m e n

 2. Obrázok používateľa Majka
  Majkajanuár 12, 2014 12:00 popoludní

  Komentár: 

  Neil Douglas-Klotz se chtěl nejspíš jenom zviditelnit, protože originální otčenáš a všechna evangelia jsou napsána v řečtině. Pochybuji, že Ježíše slyšel, či mu snad někdo zjevil, jak se to Kristus modlil ve svém rodném jazyce...!

 

 

Top