Obrázok používateľa CEZ OKNO
Byl Venušan Orthon nacistický důstojník?

Většina lidí zabývající se UFO, je s postavou George Adamského obeznámena. Jeho tvrzení o kontaktu s Venušany, jakož i fotografie jejich lodí, jsou známy již z dřívějška. Dnes se však Adamského fotografie považují za podvod. Je známý jako jeden z podvodníků, který se zajímal o UFO a prodával svá fantastická tvrzení důvěřivé veřejnosti. Ať již vše byl podvod či nikoli, v dobách těsně po Roswellu bylo to, co přinášel do této sféry Adamski, neobvyklé a zajímavé. Tenkrát měli mimozemští návštěvníci a případy blízkého setkání přirozenou nevinnost. Dokonce i mimozemšťané byli neškodní. Nejen Adamski, ale i ostatní kontaktéři té doby se zmiňovali o tom, jak ohleduplní a přátelští jejich mimozemšťané byli. Avšak byla skutečná pravda také tak nevinná?

George Adamski tvrdil, že měl setkání tváří v tvář s Venušanem jménem Orthon v roce 1952. Později napsal dvě knihy: „Flying Saucers Have Landed“ (Létající talíře přistály) v roce 1953 a „Inside the Spaceshift“ (Uvnitř vesmírné lodi) také v roce 1953.

Adamski říkal, že byl vzat na projížďku Orthonovým létajícím talířem. Zcela jistě nebyl unesen v současném slova smyslu, ale byl velmi váženým hostem na Orthonově lodi.

Orthon přistál ve stříbrném, do zvonu tvarovaném objektu. Adamski Orthona popisuje jako velmi pohlednou bytost s dlouhými blond vlasy a Nordického vzhledu. Kromě jeho hnědé, přiléhavé kombinézy, vypadal jako zcela normální muž. Neměl zašpičatělé uši, hadí oči ani šupinatou kůži. Na rozdíl od Hollywoodského ET, nebyl žádné monstrum z vesmíru! Podle Orthona, byla lidská forma univerzální v nekonečném vesmíru a mnoho ostatních mimozemšťanů navštěvovalo náš svět a žilo společně s námi v naší společnosti bez sebemenšího podezření.

Připomeňme, že jeho setkání se odehrálo před únosovou érou. Neexistovali žádní oficiální malí Šediváci ani velcí Reptiliáni, nebo alespoň o nich nikdo nevěděl. Orthon také Adamského varoval před nebezpečím jaderné války. To bylo těsně po 2. světové válce a bylo logické o jaderné hrozbě uvažovat. Tato první konverzace probíhala zčásti telepaticky.

Adamski říkal, že udělal několik fotek létajícího talíře Venušanů ve kterém Orthon cestoval po zemi. Známe je jako Adamského UFO: klasické, do zvonu tvarované s kopulí s okny a třemi velkými koulemi na spodní části. Tak se svět díval na první detailní fotografie létajícího talíře. Ale jeho fotky byly až příliš dobré na to, aby to byla pravda. Pak vznikl dojem, že jde o podvod. Pokud byly fotky a objekty skutečné, byl prvním člověkem, který je fyzicky spatřil? Možná, že někdo před ním měl podobnou zkušenost, ale udržel ji v tajnosti, na rozdíl od Adamského.

Ve skutečnosti také známý badatel, admirál Richard E. Byrd měl blízké setkání s Nordickými bytostmi a viděl jejich lodě. Ve svém tajném deníku popisoval toto neočekávané setkání nad Severním pólem v roce 1947. Během svého letu začal ztrácet kontrolu nad svým strojem a byl dálkově naveden do zakrytého údolí v arktické ledové oblasti. V tu chvíli zpozoroval diskovitý létající objekt jak se přibližuje. Podle jeho popisu byl létající disk ve tvaru zvonu s kopulí a třemi koulemi vespod, tak, jak popisoval Adamski.

Ovšem byl tu jeden pozoruhodný rozdíl: na lodi byla svastika. Admirál byl vzat na podzemní základnu Nordicky vyhlížejícím, blonďatým mužem, který mluvil anglicky s německým přízvukem. Byl mimořádně pohledný a odvedl ho k jejich Mistrovi.

Mistr řekl, že admirála vidí rád a oznámil mu, že ho nechá prohlédnout si jejich skrytý svět, protože mu věřil. Mistr mu řekl, že tento podzemní svět se nazývá Arianie, vnitřní svět země. Arianie připomíná termín Árijec: čistá rasa, kterou byli nacisté posedlí. Může tu být nějaká příbuznost mezi Arianií a Árijci? V turečtině Ari znamená také čistý. Byla to rasa, která přišla z tohoto světa a dala přednost usídlení se uvnitř země?

Mistr Arianie mluvil s Byrdem o možném jaderném nebezpečí právě tak jako Orthon o několik let později. Obával se atomových bomb a právě proto začal posílat svá létající stroje – flugelrads – na zem, aby měly technologický vývoj pod dohledem. Před a po 2. světové válce, byly létající talíře viděny v mnoha evropských zemích.

A nacistické UFO již přestalo být tajemstvím. Mistr řekl, že se snažili komunikovat s lidskou rasou po roce 1945, ale získali velmi nepřátelské reakce. Některá z flugelrads nebo UFO byla lidmi sestřelena. Se světem ve válečném stavu, s pozemšťany snažíce se sestřelit jakýkoli neidentifikovaný objekt z oblohy, neměl možná Orthon jinou volbu, než jen kontaktovat každodenního občana jako byl George Adamski.

Kdo byli tito Ariané? Dnes, když učiníme rychlý výzkum o nacistickém UFO, můžeme snadno vidět podobnost mezi nimi a Adamského létajícími talíři Venušanů. Ačkoli se jeho tvrzení považují za falešné, je možné, že George Adamski byl ve skutečné realitě kontaktován jedním z obyvatel tohoto podzemního světa? Možná Orthon byl poslán Mistrem na povrch. Jaké bylo spojení mezi staviteli flugelrads, kteří žili v podzemní Arianii a Orthonem z Nordické rasy?

Adamski říkal, že měl setkání s dalším, starším kosmickým učitelem. Toto setkání se odehrálo asi 1350 metrů nad zemí, když cestoval ve vesmírné lodi. Tento starší vesmírný učitel varoval Adamského před budoucností světa: „Je možné, že samo těleso vaší planety by se mohlo poškodit do té míry, že zničí svou rovnováhu v galaxii, pokud vy ze Země budete pokračovat ve vývoji a použití jaderných zbraní.“

Mohl by to být ten samý Mistr, který se setkal s Byrdem? V našem podzemí nebo ve vzdušných prostorách naší oblohy se nějaká mimozemská rasa velmi obávala naší možné temné budoucnosti.

Možná, že jsou nebo byly vyšší rasou, která používá onu tajnou sílu, která jako jediná na Zemi existuje. Mohla by tato tajná síla být Vril, která je hlavní silou (pohonem) k létání UFO? Vril je přírodní síla, pocházející ze Země, doslova z vnitřních částí naší planety.

Tajná společnost Vril byla založena v Německu těsně před 1. světovou válkou. Někteří členové této okultní společnosti byli psychickými médii, kteří se přes channeling spojovali s mimozemským Mistrem, kteří získali svou sílu z Černého Slunce. Černé Slunce byla energetická síla soustředěná dovnitř Země.

Později, byla na této filozofii založena další tajná společnost jménem Thule. Dodržováním příkazů Mistra, členové Thule postavili první mezi-dimenzionální stroj času, a to v roce 1934. Adolf Hitler byl stoupenec společnosti Thule a byl fascinován existencí tajné Árijské vyšší rasy. Pravděpodobně žila tato Árijská rasa v podzemních městech ležících v Tibetu.

Známá theosofistka, Helena Blavatská mluví o tomto podzemním světě jako o Aghartě. Nacisté měli zvláštní zájem o Tibet a pracovali spolu s budhistickými mnichy. Něco hledali v budhistických klášterech a v tibetských jeskyních.

Nacistická honba za tajemstvím mimozemské síly Vril se neomezovala jen na Tibet. Hledali cokoli okultní a mystické. Jistý tým se dal do bádání po Noemově arše, o které se říká, že je u hory Ararat v Turecku. Když byl badatelský tým v Turecku, slyšeli vyprávět zajímavý příběh od místního vesničana. Podle tohoto příběhu, před 200 lety spadl z nebe velmi světlý kovový dům. Někdo z té oblasti ten objekt našel. Byl mimořádně horký a vydával pískavý zvuk. Legenda o spadlém objektu nacistické úředníky zajímala. Okamžitě do Turecka přivezli další tým, který objekt hledal a našel. Stále se vznášel nad zemí a byl schopen se hýbat jemným dotykem. Diskovitý objekt byl 26 m v průměru a 8,5 m vysoký. Byl tajně převezen do Německa a studován vědci.

Jistě to nebyla první zkušenost nacistických vědců s UFO. Dvě velmi důležitá jména z okultní a paranormální oblasti, Louis Pauwels a Jacques Bergier byli přesvědčeni, že nacisté byli v kontaktu s nějakou mimozemskou rasou a za pomocí této pokročilé rasy začali stavět několik různých druhů létajících talířů před a po 2. světové válce. Haunebu I a Haunebu II měly podobný vzhled těch Adamského UFO. Různé druhy neobvyklých létajících objektů se začalo spatřovat na obloze ve Skandinávii kolem 1940.

Avšak ten nejdůležitější aspekt příběhu o nacistických UFO byl mimozemský kontakt. Hitler a jeho následovníci byli velmi ovlivněni Árijskou rasou, na tom se pak zakládala jejich víra v okultizmus a magii. Bohužel mysticismus může být nebezpečnou zbraní ve špatných rukou. Byli posedlí modrookými blonďatými lidmi nebo mimozemskými. Známe dobře podivné lékařské a vědecké experimenty dr. Josefa Mengeleho, které prováděl na lidech. Snažil se vytvořit novou Nordickou rasu. Vstřikoval chemikálie do očí dětí, aby změnil jejich barvu na modrou. Pomocí svých vědců aktivně hledali zdroje podzemní energie a létající talíře a se svojí mánií nacisté po něčem šli, po něčem mimo hranice současné vědy a mimo schopnosti společnosti tomu porozumět.

Admirál Byrd viděl podobné letadlo a bytosti, ale byl to především voják, veřejná osoba, která by toho mohla hodně ztratit, kdyby vyšla na veřejnost se svými zkušenostmi a možná, tak jako mnoho veřejných osobností před ním, by mu bylo zakázáno tak činit z vyšších míst.

Všechno vede k tomu, zda ubohý George Adamski nebyl jen využit. Možná, že ho jako prvního využil Orthon, jako pravděpodobného posla nového věku mimozemsko-lidského kontaktu odsouzeného k nálepce podvodník, protože se až příliš mnoho investovalo do status quo. Mohl být využit jako obětní beránek, on původní badatel UFO, a jehož zničená osobní pověst by napomohla navždy zeslabit veřejnou víru v realitu UFO.

Mnoho let po Byrdově a Adamského příběhu, kolem 1980, však zprávy o Nordických lidech pokračují. Vyprávějí je někteří unesení, kteří tvrdí, že viděli lidi Nordického typu pracovat spolu se Šediváky v podzemních základných nebo na palubách UFO. Proč Nordická rasa a Šediváci?

Snaží se Mistři z Arianie stále vytvářet novou, čistou rasu smícháním nás s někým jiným?

Farah Yourdözü

překlad Karel Rašín (UFO MAGAZINE)

Zdroj: EXOPOLITIKA.cz

Relevantné články nájdete na tejto adrese.

december 15, 2009 23:59 popoludní

 

 

Top