Obrázok používateľa CEZ OKNO
Naša história a experiment Síria z roku 1972 (2)

Teraz sa moje rozprávanie vráti späť asi o 400.000 rokov v našej histórii. Budem pracovať s informáciami z oboch zdrojov – Thotha a Zechariu Sitchina, obzvlášť Sitchinovej knihy „Dvanásta planéta“ (4) a „Genesis Revisited“. (5) Sitchin verí, že v našej Slnečnej sústave je ďalšia planéta, sumerské Nibiru, ktorá má eliptický orbit podobný orbitu kométy. To znamená, že planéte trvá 3600 rokov, kým urobí jeden kompletný obeh okolo slnka. Ľudia na tejto planéte, nazývaní Nefilim, prišli na Zem pred 400.000 rokmi. Thoth nehovorí prečo, ale Sitchin tvrdí, že potrebovali zlato pre svoju atmosféru.

V „Genesis Revisited“ píše:

„Na svojej planéte Nibiru, Annunaki/Nefilim čelili stavu, ktorému tu na Zemi môžeme tiež čoskoro čeliť – ekologické zdevastovanie robilo tamojší život čoraz viac nemožným. Bolo potrebné chrániť slabnúcu atmosféru a jediným riešením sa zdali byť zlaté čiastočky, umiestnené nad atmosférou ako štít - mali ju dočasne nahradiť.“ (6)

Naši tvorcovia

Prišli sem teda dobývať zlato. Asi po 200.000 rokoch nútených prác sa baníci začali búriť a rozhodli sa vytvoriť servilnú rasu – ktorou sme my – dobývajúcu zlato pre nich. Je pozoruhodné, že v Južnej Afrike, v najstarších známych zlatých baniach, našli kosti Homo Sapiens a artefakt najmenej spred roku 50.000 pred Kristom. Veria, že zlaté bane v Afrike boli ešte staršie. Sitchin prehlasuje, že nás Nefilim vytvorili asi pred 300.000 rokmi, ale Thoth je veľmi presný. Hovorí, že sme boli vytvorený pred 200.209 rokmi (písané v roku 1994).

Sitchin teoretizuje, že nás Nefilim vytvorili genetickými experimentmi, avšak podľa Thotha by to sami nemohli dokázať. Museli mať pomoc mimo slnečnej sústavy. Pomoc zvonka prišla z dobre známeho zdroja. Síriáni sa spojili s Nefilim a vytvorili nás. Pristáli najprv v oceáne a objavili sa ako napoly ľudia – napoly ryby. Pôvodne nadviazali kontakt s delfínmi, ktorí sú vedomím na im podobnej úrovni. V jednej chvíli, podľa Thotha, sa Síriani rozhodli odísť, ale chceli tu zanechať určitú úroveň vedomia. Sedem z týchto bytostí teda neobsadilo svoje telá a formovali sféry vedomia. Zlúčili semeno života a vytvorili vajíčko. Vtedy sedem bytostí geometricky spojilo týmto spôsobom formu semena života - oheň sa javí štyri stopy vysoký a z modravého bieleho svetla. Je chladné ale vyzerá ako oheň. Potom bol umiestnený do „Siení Amenti“.

Siene Amenti sú veľmi starobylým miestom vybudovaným pred viac ako 5,5 miliónmi rokov. Nikto nevie, aké staré Siene Amenti sú a kto ich postavil, pretože kvôli nim boli pred 5,5 miliónmi rokmi Akášické záznamy planéty zničené. Nezabúdajte, napriek tomu, že história planéty má 500 miliónov rokov, máme prístup len k posledným 5,5 milióna rokom. Siene Amenti sú vlastne dimenzionálnym warpom (zvlnením) v priestore podobným lonu. Je tam iba jediný vchod, ale keď už sa tam dostanete, je to ako by ste boli v nekonečnom priestore. Taký warp leží vždy o jeden dimenzionálny tón vyššie než vibračná úroveň Zeme. Je umiestnený zvyčajne 440.000 míľ v priestore, ale za éry Atlantídy bol na povrchu Zeme. Teraz je 1.000 míľ vo vnútri Zeme. Drunvalo bol vpustený do prvej izby, kde videl veľkú pyramídu so zlatým pravouholníkom v strede. Vnútri pyramídy bol plameň.

Súčasné stvorenie alebo trans-seminácia bolo urobené na Síriu B, alebo presnejšie, na tretej planéte od Síria B. Šestnásť mužov a šestnásť žien, manželských párov, cestovalo na Zem zo Síria B priamo do plameňa v Sieňach Amenti. Zlúčili sa s ohňom. Ich koncepcia tu bola 2.000 rokov. Tieto dve oddelené rasy boli obsiahnuté v našom stvorení – jedna z Nibiru a jedna zo Síria. Podľa Sitchinovej interpretácie sumerských textov v „Dvanástej planéte“, po Nefilimoch, ktorí nás vytvorili na prácu v zlatých baniach v Afrike, boli niektorí z nás prinesení do Mezopotámie pomôcť v záhradách E.DIN. „Bohovia“ nás milovali, pretože napokon - boli sme urobení na ich obraz. Ale v záhrade v E.DIN, kde Nefilim mali svoje sady, nám bolo povedané, aby sme nejedli ovocie určitého stromu nazývaného strom poznania. Neposlúchli sme. Jedením tohto ovocia a nadobudnutím jeho „poznania“ bolo významné, pretože nám to dalo schopnosť sexuálne sa reprodukovať. Až do tohto bodu sme boli hybridmi, krížencami dvoch rozdielnych druhov a tak ako všetky hybridy sme neboli schopní rozmnožovať sa. Sitchin interpretoval sumerské texty tak, že sme krížencami medzi Nefilim a Homo erectus, predchodcom Homo sapiens. Cez Thotha ešte dostaneme ďalšiu informáciu o úlohe bytostí zo Síria.

Nie napodiv, Nefilim si neželali aby sme boli sami schopní reprodukcie. Chceli udržiavať kontrolu nad svojim vlastným experimentom. Poznanie, ktoré sme získali jedením ovocia nebolo vedecké samé o sebe – bolo to poznanie ako sa rozmnožovať, ako sa premeniť z neplodných hybridov na nový druh schopný úplnej reprodukcie. Nefilim sa hnevali, keď sme získali túto schopnosť a vyhnali nás zo záhrady. Podľa učencov starovekých textov, sumerské záznamy predchádzajú biblické a biblické príbehy stvorenia sa zdajú byť len prehľadom starších sumerských textov. (7)

Aj keď sme museli odísť z ich záhrady, Nefilim nám dovolili pestovať jedlo na vlastnom. Odišli sme do hornatých oblastí na východ od sadov v Mezopotámii. Podľa Thotha sme tam zostali dlho. Ale potom nastala veľká zmena vedomia a posun pólov, a kontinent klesal. Mnohí čo prežili odišli do Afriky ale najvyvinutejší šli do Lemúrie, pevniny, ktorá sa dvíhala nad vodu, keď druhý kontinent klesal.

Drunvalo

Poznámky:

4. Zecharia Sitchin, The 12th Planet (New York: Avon Books, 1976).
5. Zecharia Sitchin, Genesis Revisited.
6. Zecharia Sitchin, Genesis Revisited.
7. Eberhard Schrader from Die Kielschriften und des alte Testament, quoted by Zecharia Sitchin, The 12th Planet, P. 209.

- pokračovanie -

Výňatky z knihy: "Nothing in This Book IsTrue, But Its Exactly How Things Are"
© 1994 by Bob Frissell, Qual. PB, 230pp Frog, Ltd., Berkeley, CA ISBN 1-883319-01-3

Zdroj: v-j-enterprises.com

Preklad: Sokol

exkluzívne.cez.okno

máj 18, 2008 23:56 popoludní

 

 

Top