Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nassimova teória už popisuje celý atóm (rozšírenie holografického modelu hmotnosti)

Nassim Haramien komentoval na poslednom "Live with Nassim" virtuálnom evente dostupnom pre členov Delegátneho programu ›› Akadémie Rezonancia svoj nový objav s Dr. Amirou Val Bakerovou týkajúci sa štruktúry elektrónu. Podarilo sa mu rozšíriť jeho holografický model hmotnosti aj na elektrón a tak matematicky predpokladať hmotnosť elektrónu, ktorá je s 99,9999998% totožná s experimentálne nameranou hodnotou, čo je znova väčšia presnosť akú dosahuje štandardný fyzikálny model, plný arbitrárne pridaných konštánt a korekčných faktorov.


Nassimova teória tak popisuje už nielen jadro atómu – protón, ale celý atóm (tvorený z protónov a elektrónov) a teda presne popisuje celú materiálnu hmotu, ktorú okolo seba pozorujeme.

Tento nový objav, by mal vo forme vedeckého článku prezentovať širšiemu vedeckému i laickému publiku v priebehu niekoľkých týždňov.
Malý krôčik, ale predsa len, všetko postupne zapadá do modelu živého, prepojeného a vedomého Vesmíru.

Michal Višňovský

https://www.facebook.com/Nassim.Haramein.Czech.Slovak.Official/photos/a....

Viac na facebooku ›› Nassim Haramein Oficiální česká a slovenská komunita


Tento článok z www.cez-okno.net môže byť šírený jedine celý, bez zmien a zadarmo, vrátane celej tejto poznámky (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License)

Súvisiace:

Riešenie gravitácie pomocou kvantových vákuových fluktuácií na úrovni Planckovej dĺžky – ČO TO JE? DÔKAZ!
http://www.cez-okno.net/clanok/riesenie-gravitacie-pomocou-kvantovych-va...

Editoriál: PREPOJENÝ VESMÍR
http://www.cez-okno.net/clanok/editorial-prepojeny-vesmir


Sekcie: 
jún 28, 2016 23:27 popoludní

 

 

Top