Obrázok používateľa CEZ OKNO
Několik případů z mé praxe

Poměrně velkou část mé klientely tvoří lidé kteří se z různých důvodů dostali do psychických problémů a klasická medicína pro ně neučinila nic z toho, co se od ní očekávalo. Dopadli tak, že jsou sice dál blázny, ale po úspěšné terapii je jim to už jedno.Celkem velmi jednoduše se dají vyřešit případy údajných halucinací. Lze je objektivně ověřit, přestože je to z mojí objektivitou taky trochu problematické. – Když vidí „nemocný“ stejné bytosti jako já, tak jej pokládám za zdravého. Jsou to různé útvary, které naši předkové brali jako normální součást hmotného světa. Jak to ale vysvětlit rodině tohoto citlivého jedince, že nejsme blázni oba dva? Musím proto obdobné situace řešit velmi opatrně. Zatím se mi to naštěstí vždycky podařilo k oboustranné spokojenosti. O něco složitější bývají situace, kdy lidé jednají podobně jako Dr.Jekyl a pan Hyde. Těmto nešťastným lidem lze však celkem rychle pomoci. Nemají rozpolcenou duši, ale hostí v sobě cizí identitu, která parazituje na jejich auře a mohu ji tedy spatřit. Příslušnými technikami pak lze od ní nemocného osvobodit. Podobnou skupinu ale tvoří lidé trpící schizofrenií. Jejich duše bývá někdy jen rozdvojena,ale jindy přebývá v takovém jedinci desítky odlišných individuí, protože náš duch má schopnost nekonečného dělení. Takový nešťastník může být každý den v roce jinou osobností a ještě v něm čeká na své uplatnění nekonečná řada dalších. Do řešení takových případů se v žádném případě nepouštím, protože patří výhradně do péče odborných lékařů.

Nejnebezpečnější a bohužel v poslední době nejčastější psychické onemocnění se kterým se setkávám je jeden z druhů psychózy, při kterém si člověk vytvoří nějakou představu, halucinace či bludy, kterým nejenže sám uvěří, ale postupně se je snaží vnucovat velmi přesvědčivým způsobem i svému okolí. A co bývá nejhorší – mnohdy se jim to daří! Jednu část takto nemocných tvoří ti co mají kontakty s mimozemšťany. Marně se jim příbuzní snaží zpočátku vysvětlit, že moudrý ufon by nejprve navštívil hlavy států a generály a pak by teprve navštívil dělnici v továrně. Další skupinou jsou lidé s náboženskými bludy, které například navštěvuje Ježíš Kristus, ale to je problém, se kterým se již trápili psychiatři v předminulém století. Nejnovějším a o to nebezpečnějším fenoménem v této oblasti duševních poruch jsou  jedinci, kteří údajně komunikují, nebo se stýkají s anděly. Prvního klienta, kterého se mi ještě podařilo vyléčit jsem zbavil „anděla pravdy“, ale od té doby se jejich hierarchie rozrostla přes anděly peněz až po archanděly. Těmto nemocným lidem asi vůbec nestálo za to, alespoň si o andělích něco přečíst z historie. Jejich název je z řeckého „angelos“ což znamená posel, a vždy takto v biblických dobách vystupovali. Oznamovali významné události (narození Ježíše a p.) a vždy se jednalo o vysoce duchovní obsah jejich poselství. Jednalo se o hmotné, běžným zrakem viditelné bytosti s potřebou jíst a pít. Mněli však schopnost ukázat se lidem i ve snu. Dokázali se vznést na nebesa a jelikož tenkrát neznali lidé žádné létací přístroje, tak jim během tisíciletí jejich fantazie přičarovala křídla. Nikdy však andělé neřešili lidem žádné osobní problémy, natož pak hmotné! Stranou nechávám tzv. anděly strážné, kteří figurují v modlitbách dodnes.Ti jsou v našem podvědomí.

Od biblických dob byla několik tisíc let dlouhá pauza a dnes se už o nich pořádají i semináře. Jen církevní kruhy – ty nejzasvěcenější, dávají zatím od andělů ruce pryč a raději se k tomuto boomu nevyjadřují a taktně mlčí.

Tato poslední nejpočetnější skupina je bohužel odsouzena k tragickým koncům. Obvykle není důvod aby takový člověk sám navštívil psychiatra. Když jej však rodina pošle za mnou, není to nikdy z jeho vůle – a tedy jej nesmím hypnotizovat. Pokud si však tyto lidi prohlížím, je vidět že tyto „andělské“ bytosti jsou výplodem jejich fantazie nebo víry, že se nejedná o skutečné samostatné entity z jiných sfér. Kdyby kontroloval tyto nemocné nestor hypnózy – slavný Břetislav Kavka, určitě by nechal nahlédnout „citlivcem“ do jejich mysli a musel by taktéž  konstatovat že je to jen výplodem jejich „esplan“.

Již jsem zažil bohužel mnoho tragických konců těchto lidí. Jejich víra ve výplod své fantazie byla tak silná, že tyto fiktivní bytosti nad nimi postupně převzaly moc a našeptávali jim stále horší rady. Nejsmutnější na tom je fakt, že to může trvat i desítky let. Jednomu z nich „Ježíš“ přikázal aby zabil souseda,  druhý uposlechl „anděla“ a snažil se s ním vyletět do nebe z balkonu v sedmém podlaží. A nejhorším způsobem se mi do paměti zapsala dlouholetá přítelkyně, která kolem sebe vytvořila kroužek mladých lidí toužících po duchovních naukách. Nejprve za záhadných okolností zemřel na totální vyčerpání organismu jeden osmnáctiletý člen její skupiny. Pak zemřelo mladé děvče a nakonec to vypadalo jako nějaká epidemie. Naše známá potom pálila všechnu „duchovní“ literaturu, pronášela zaklínadla a ještě než stačila sama těžce onemocnět tak navštěvovala ty „šťastnější“ členy své skupiny v psychiatrických léčebnách. Že by tam pokračovala v seminářích?

Josef Otruba

exkluzívne.cez.okno


február 17, 2008 19:57 popoludní

 

 

Top