Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nekritické myšlení vědců

Vědci, kteří se zajímali o debatu o mimozemském životě, vyjádřili sérii nelogických otázek a předpokladů o UFO a únosech do UFO. Pro mnohé z nich jev UFO nemůže existovat kvůli problémům s časem a prostorem. Tento starý argument je všem známý: vesmír je tak rozsáhlý, že dokonce i při rychlosti světla nemohou objekty sem v žádném případě přicestovat, což se zdá pochopitelné.


Proto se odtamtud sem člověk nemůže dostat a tudíž UFO jako mimozemský jev nemůže existovat. J. Allen Hynek a další badatelé UFO ze 70. let byli tímto argumentem dostiženi a ve snaze obejít tento prostorově-časový problém, navrhli alternativní „ultra-pozemské“ argumenty jako „paralelní vesmíry“ a „jiné dimenze“ jako původ UFO.

V jistém smyslu problémy s časem a prostorem generují okrajově související otázky, na které je sice zajímavé se zeptat, ale ještě nemohou být zodpovězeny. V tuto chvíli neznáme úrovně vědy a technologie, které nakonec vedly k vývoji metod transportu na Zem, který překonal to, co v současné době vidíme jako nepřekonatelné potíže. Tou nejvhodnější otázkou není: „Jak se sem mohli dostat?“, ale spíše: „Jsou zde?“ Jak se sem dostali je konečně otázka inženýrství a je nezodpověditelná. Odvádět pozornost k argumentům o technologických procesech, kterými se vyspělé civilizaci daří přecházet prostor a překonávat čas, nevrhá žádné světlo na základní otázku, zda-li jsou tady nebo ne. Být zde je kvalitativně rozdílné, než dostávat se sem. Musíme v tom míst jasno pro naše nekritické kritiky.

Stejně tak skeptici naznačují, že UFO a únosy neexistují, protože mimozemšťané se nechovají podle modelu, o kterém se společnost rozhodne, že by se tak chovat měli. Kdyby se chovali řádným způsobem, argumenty pokračují, bývali by se již buďto ukázali při nějaké oficiální příležitosti, pomohli by lidstvu překonávat jeho problémy nebo by již dávno předtím převzali svět. Přinejmenším by nepoletovali tajně sem a tam bez zřejmého důvodu a rozhodně by se takto nechovali po více jak 50 let. Proto jejich bizarní vlastnosti chování mluví proti jejich existenci jako mimozemského jevu.

Tito kritici používají stejný styl argumentů proti únosovému jevu: kdyby byli zde, neunášeli by lidi znovu a znovu, jen aby získali vajíčka a sperma. Kdyby byli zde, nepoužívali by ženy k těhotenství plodů, k oplození in vitro, aniž by k tomu potřebovali člověka. Kdyby byli zde, neunášeli by průměrné lidi, unášeli by „důležité“ lidi.

Mohu říci s naprostou jistotou, že tyto argumenty jsou založeny na naprosté absenci povědomí o mimozemském životě a motivacích. Protože podle této definice vědci nejsou přesvědčeni, že UFO je mimozemské, nemohou proto mít tito kritici žádné znalosti o mimozemšťanech. Tudíž jejich argumenty jsou antropomorfickými (způsob myšlení dítěte) teoriemi založenými na kulturně podmíněných představách o tom, jak by se měli mimozemšťané chovat. Jakási směsice science fiction, "zdravého rozumu" a ignorace vyprodukovala domněnky, které se, po celá léta, rozčleňují do druhu dogmatu, které se stalo lakmusovým papírkem reality. Nezapadá-li únosový jev do tohoto dogmatu, pak neexistuje.

Jak říká Dr. John Mack: tento jev je tím, čím ve skutečnosti je. Všechno, co můžeme dělat, je zkoumat a zachycovat to, co se děje, třídit to, co unesení popisují a snažit se nalézat v tom nějaký smysl. Naše kulturně podmíněné očekávání, jak by se mimozemšťané měli či neměli chovat, mají jen malý význam v případě absence znalostí jejich motivací nebo technologických omezení. Badatelé musejí analyzovat to, co se odehrává, nikoli to, co by se mělo odehrávat.


Zjistili jsme, že jev únosů je mimořádně logický a racionální. Vše, co mimozemšťané dělají, je z nějakého důvodu. Vyžadují-li unášení lidí znovu a znovu, pak to dělají z nějakého důvodu. Odebírají-li sperma a vajíčka po celou tu dobu, mají k tomu důvod. Používají-li pro donošení zárodků spíše lidské bytosti než zařízení in vitro, je to z nějakého důvodu. Skutečnost, že tento jev je celosvětově rozšířen a je skrytý, i to je z nějakého důvodu.


Tento důkaz jasně naznačuje, že tito mimozemšťané přesně vědí, co dělají. Vedou tu fyziologický program, který je dobře promyšlený a směřuje k nějakému cíli. Je na začátku, uprostřed anebo na konci. Odhalili jsme různé aspekty tohoto programu. Vše, co jsme si původně mysleli, že je nevysvětlitelné, nepochopitelné nebo dokonce nesmyslné, bylo na základě podpůrných důkazů odkryto jako logické, racionální atd. Nemáme důkaz, že by mimozemšťané zkoušeli věci na vlastní pěst. Nepostávají například během únosů kolem, přemýšleje, co dělat. Všechno, co s unesenými dělají, je plánováno, je to efektivní a předem dané. Můžeme pouze hledat smysl jejich aktivit z jejich pohledu. Nutit se přemýšlet o jejich činnostech z lidského hlediska, „co by měli dělat“, je zbytečné.

Dr. David M. Jacobs

http://www.ufoabduction.com/thinking3.htm

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

UFO únosy
http://www.cez-okno.net/rubrika/ufo-unosy

Seriál: Projekt Alfa
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-projekt-alfa

Exopolitika
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/exopolitika


september 13, 2013 23:58 popoludní

 

 

Top