Obrázok používateľa CEZ OKNO
NIBIRU a spojenie s podzemím 4.

"Láma, v Turfane a Turkestane nám ukázali jaskyne s dlhými a neprebádanými chodbami. Dá sa cez tieto chodby dostať do Šambaly [podzemné kráľovstvo podobné kráľovstvu Agharta]? Povedali nám, že niekedy z jaskýň vychádzajú zvláštni ľudia a chodia do miest. Tam chceli za veci platiť zvláštnymi starovekými mincami, ktoré sa už dlho nepoužívajú."

Ukážka I) Nicholas Roerich (Shambhala © 1930, napísaná v rokoch 1928-1929)

"On [Bakša] spieva o Blessed Issa (Požehnaný Issa) - o Prorokovi, ktorý prechádzal cez tieto krajiny a o tom, ako zachránil obra, ktorý sa stal láskavým kráľom tejto krajiny."
s. 241

"Piesok zastrel zrak obrov. Piesok pokoril obrovských ľudí. Obri sa vzdali miest a odišli do opustenej krajiny. Horko-ťažko unikli, bez očí či uší. Púštny piesok pochoval Indické [stredná Ázia] mestá. Pochoval ich spolu s múrmi, bránami, vežami. Ľudia vedia o týchto mestách dokonca i dnes. Ale kto to spôsobil, kto priniesol púštne piesky, to ľudia nevedia."
s. 136

"Na hranici Lahaulu, starovekého tibetského kniežatstva, sú na skalách vyryté obrázky muža a ženy, ktorí sú vysokí asi 2,7 m. Vraví sa, že taká bola výška starovekých obyvateľov. Je pozoruhodné, že v Bamjáne (provincia v Afganistane) sa tiež našlo množstvo obrazov na skalách, ktoré majú určitú spojitosť s legendou o výške starovekých obrov."
s. 269

"Láma, sú pod (palácom, pozn. prekl.) Potala nejaké skryté chodby? A je tam aj podzemné jazero pod hlavným chrámom? Láma sa opäť usmial. "Vieš toľko vecí, že mi to pripadá, ako keby si v Lhase [už niekedy] bol.""
s. 20, napísané v roku 1928.

"Zistilo sa, že Kulu a Mandi sú posvätné krajiny Zahoru, ktoré sú veľmi často spomínané v starovekých záznamoch. Tu po perzekúcii bezbožného kráľa Landarma ukryli väčšinu starovekých kníh. Dokonca i miesto, kde sa nachádzajú tieto skryté poklady je určené len približne."
s. 268

"Vidíte aké sú tieto podzemné chodby prázdne? Ale ľudia, ktorí sa v nich vyznali sa vedeli dostať do ďalekých krajín... veľmi dávno tu žili ľudia; teraz sa dostali dnu; našli podzemnú cestu do podzemného kráľovstva. Len zriedka sa niektorý z nich objaví na [povrchu] Zeme. Na náš trh takíto ľudia chodievali so zvláštnymi, veľmi starými peniazmi, ale nikto si nedokáže spomenúť na časy, kedy sa také peniaze vôbec používali."
s. 215

Pozri Ukážka C) Sir Edward Bulwer-Lytton (Vril © 1871, http://cez-okno.net/clanok/nibiru-a-spojenie-s-podzemim-1)

"Láma, v Turfane a Turkestane nám ukázali jaskyne s dlhými a neprebádanými chodbami. Dá sa cez tieto chodby dostať do Šambaly [podzemné kráľovstvo podobné kráľovstvu Agharta]? Povedali nám, že niekedy z jaskýň vychádzajú zvláštni ľudia a chodia do miest. Tam chceli za veci platiť zvláštnymi starovekými mincami, ktoré sa už dlho nepoužívajú.

Veru, veru, ľudia zo Šambaly sa sem-tam vynoria na povrch. Stretli sa s pozemskými spolupracovníkmi Šambaly. Poslali ľudstvu vzácne dary, [a] pozoruhodné relikvie."
s. 11

"Snaží sa spočítať nespočetnú armádu Šambaly. Rozpráva o nezničiteľných zbraniach týchto légií; [tyče z Vrilu?, Pozri Ukážka C, http://cez-okno.net/clanok/nibiru-a-spojenie-s-podzemim-1 ] ako ich vedie sám veľký dobyvateľ, vodca Šambaly [kráľ sveta]. Ako nikto netuší odkiaľ prišli, ale všetko to zničili, je to nespravodlivé."
s. 231 [Tiež pozri Ukážka S. Zjavenie Jána, v ďalšej časti, pozn. red.]

Ukážka J) Manly P. Hall (Man, the Grand Symbol of the Mysteries © 1932, Človek, veľkolepý symbol záhad)

Hall napísal rozličné knihy o tajných témach, no vo vyššie uvedenej knihe píše nasledovné:

"Najtajnejšie rituály starovekej iniciácie boli vykonávané v podzemných kryptách, ktoré sa nazývali 'jaskyne tajomstiev'."
s. 160

Ukážka K) Theodore Illion (Temnota nad Tibetom © 1937)

"Táto šachta musí byť veľmi hlboká. Nikto okrem Princa svetla a pár najvyšších zasvätencov (nazývaných aj Lordi súcitu) nevedel, kam až vedie. Každý, kto by zistil, kam šachta vedie, by zomrel... sú to také tajomstvá."
s. 141

Ukážka L) Dr. Ernst Schafer ('Nový deň' - nemecký časopis © 21. júl 1939)

Nadpis: "Posvätný tibetský súbor spisov našiel Dr. Schafer — Expedícia s deviatimi zvieracími nákladmi cez horské pastviny"

(Špeciál) Frankfurt — 20. júl

"Tibetská expedícia doktora Ernsta Schafera, ktorý počas tejto expedície strávil DLHÝ ČAS V LHASE a v hlavnom sídle Pančhenlámu, v Žikace, je momentálne na ceste naspäť do Nemecka. Hoci monzúnové obdobie začalo nezvyčajne skoro, návrat expedície sa urýchlil, aby sa zabezpečila preprava vzácnych zbierok.

Expedícia dosiahla neobyčajne cenné vedecké výsledky. Okrem vynikajúcich výsledkov v oblastiach GEOFYZIKÁLNEHO výskumu a výskumu ZEMSKEJ PRÍŤAŽLIVOSTI, boli úspešní aj pri získavaní bohatej etnologickej zbierky, ktorá obsahovala kultové objekty, mnoho artiklov a nástrojov pre denné používanie.

S pomocou správcu Lhasy sa mu podarilo získať aj KANGŠUR - ROZSIAHLY, 108 ZVÄZKOVÝ POSVÄTNÝ TEXT TIBEŤANOV, ktorý na prepravu potreboval 9 zvierat... a čo viac, výprava zožala cenný úspech aj v oblasti GEOGRAFIE a HISTÓRIE ZEME.

Komplikácie, ktoré zažili kvôli politickému napätiu s anglickými úradmi boli eliminované vďaka osobnému kontaktu Dr. Schafera s členmi anglických úradov v Šangtse, takže nerušený návrat expedície z Tibetu spolu s CENNOU ZBIERKOU bol zaručený.

Dočítal, výskumníci sa snažili zistiť čo sa stalo s tými tabuľami, no bez úspechu. Osobne si myslím, že niekde vo vyššie spomínaných zväzkoch sú informácie o Tmavej hviezde (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_autor_andylloyd.htm) a o podzemí, no ešte zatiaľ nemám dôkaz. Hovorí sa, že tabule skončili u Rusov a že to boli kópie originálneho posvätného textu z Tibetských jaskýň.

Tiež som sa dočítal, že Tibetskí mnísi boli schopní stráviť celý svoj život svedomitým prepisovaním posvätných písiem a ich ukladaním na tajných miestach, ak by už podobných tabúľ nebolo.

- pokračovanie -

Greg Jenner

Zdroj: http://www.darkstar1.co.uk/

Prevzaté z: http://www.bibliotecapleyades.net/hercolobus/esp_hercolobus_27.htm

Preklad: Lucia Urbanová

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Vnútorná Zem - Dutá Zem
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/duta-zem

Nibiru (Maldek, Marduk)
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/nibiru

Seriál: NIBIRU a spojenie s Atlantídou
http://www.cez-okno.net/serial-nibiru-a-spojenie-s-atlantidou


január 07, 2014 23:59 popoludní

 

 

Top