Obrázok používateľa CEZ OKNO
NIBIRU a spojenie s podzemím 6.

"Pre nás stále neznáma neviditeľná sila, ktorá ovplyvnila orbity planét Urán, Neptún a Pluto, BOLA UŽ VTEDY ZNÁMA A BOLA OPÍSANÁ V STARODÁVNYCH ÁZIJSKÝCH SPISOCH. A ČO VIAC, V STARODÁVNOM TIBETSKOM PÍSME SA SPOMÍNA AJ DESIATA PLANÉTA, ktorá pravdepodobne odkazuje na teleso medzi Plutom a vonkajším ´prstencom´ kometárneho oblaku, ktorého existencia bola spomenutá holandským astronómom, Oortom - Oortov oblak."

s. 20

Ukážka P) Wolfgang H. U. Galaki (Phateon © 1986)

Tento výrok ma zasiahol ako blesk no nanešťastie autor ďalej nenadväzoval na ten ´zdroj´ informácií.

SPOJENIE Nibiru s podzemným proroctvom

Ukážka Q) Nicholas Roerich (Shambhala © 1930)

"Vskutku, SVETELNÝ BOH SA BLÍŽI! Ale čo sa stalo? SNEH JE ČERVENÝ AKO KRV. Ale oblaky zbierajú zlovestnú hmlu... na svete je NOVÁ KOZMICKÁ ENERGIA."
s. 40-41

"Blíži sa dôležité obdobie. Vládca [Kráľ] sveta je pripravený na boj. Mnoho vecí začína byť zrejmých. KOZMICKÝ DÁŽĎ SA OPÄŤ PRIBLIŽUJE K ZEMI. Planéty čelia novej ére... ľudstvo bude opäť skúšané... ak sa všetky dobré sily nespoja, najväčšie kataklizmy sú potom neodvratné."
s. 11-12

"PONAD MESTO PRELETELA OHNIVÁ ARMÁDA. A znaky najvyššej múdrosti začali ŽIARIŤ NA NEBESIACH."
s. 108

"Na úpätiach Himalájí je mnoho jaskýň a hovorí sa, že z týchto jaskýň vedú podzemné chodby až pod Káčaňdžungu. Niektorí dokonca videli kamenné dvere, ktoré neboli nikdy otvorené, PRETOŽE EŠTE NEPRIŠIEL PRAVÝ ČAS."
s. 42

Ukážka R) Ferdinand Ossendowski (Zvieratá, ľudia a bohovia © 1922)

"V Erdini Dzu najprv žil Pandita Hutuktu, ktorý prišiel z kráľovstva Agharta. Keď zomieral, rozprával o časoch, keď žil podľa vôle Gora na ČERVENEJ HVIEZDE NA VÝCHODE, plavil sa po ľadom pokrytom zasneženom oceáne [krvavo červený sneh?] a kľučkoval pomedzi búrkové ohne v HĹBKACH ZEME.
Toto sú príbehy, ktoré som počul v mongolských jurtách Princov a v mongolských kláštoroch. Všetky tieto príbehy mali spoločný vážny tón, ktorý nepripúšťal žiadne pochybnosti. Záhada."
s. 219

Záverečná kapitola knihy Zvieratá, ľudia a bohovia nesie neskutočné proroctvo, ktoré vyslovil sám ´Kráľ sveta´. Ossendowski prijal toto proroctvo od Hutuktu Narabanči v roku 1921. Podľa lámu, ´Kráľ sveta´ bol vyhlásený na nasledujúcich 30 rokov, čo súhlasí s rokom 1890:

"Ľudia budú čoraz viac zabúdať na svoje duše a budú sa skôr starať o svoje telá. Na zemi bude panovať najväčší hriech a korupcia. Z ľudí sa stanú zúrivé zvieratá, bažiace po krvi a smrti svojich bratov. POLMESIAC BUDE TMAVÝ a jeho nasledovníci upadnú do biedy a nepretržitej vojny. Dobyvatelia budú ZASIAHNUTÍ SLNKOM ale nevystúpia na povrch a dvakrát ich navštívi najväčšie nešťastie, ktoré skončí porážkou pred očami druhých ľudí. Koruny kráľov, veľkých i malých, padnú... jedna, dve, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem... Odohrá sa hrozná bitka medzi všetkými ľuďmi. Moria sčervenajú... zem a morské dná budú posiate kosťami... kráľovstvá budú rozmetané... celé ľudstvo vymrie... hlad, choroba, zločiny, ktoré právo ani celý svet ešte nevideli.

Prídu armády Boha a Božského ducha. Tí, ktorí zdvihnú ruku na iných, by mali zahynúť. Zabudnutí a prenasledovaní by mali povstať a získať si pozornosť celého sveta. Budú hmly a búrky. Holé vrchy budú náhle pokryté lesmi. Prídu zemetrasenia... Zmenia sa obmedzenia otroctva a potupa spôsobená hladom, chorobou a smrťou. Po starovekých cestách bude putovať množstvo skupín ľudí z jedného miesta na druhé. Najväčšie a najkrajšie mestá sa ocitnú v plameňoch... Otec sa postaví synovi, brat bratovi a matka proti dcére... Bude nasledovať neresť, zločin a deštrukcia tela a duše... Rodiny budú rozohnané a rozdelené... Pravda a láska sa vytratia... Z tisíc ľudí zostane len jeden; bude nahý a nahnevaný a bezmocný, bez toho, aby vedel ako postaviť dom a nájsť si potravu. Bude zavýjať ako rozzúrený vlk, žrať mŕtve telá, hrýzť si vlastné mäso a bude vyzývať Boha na súboj... Celá zem bude prázdna... Boh sa od tohto všetkého otočí a bude existovať len noc a smrť.

A POTOM JA ZOŠLEM ĽUDÍ, TERAZ NEZNÁMYCH, ktorí sa vytrhnú zo semena šialenosti a neresti so silnou rukou a budú viesť tých, ktorí po tom všetkom ostali verní ľudskému duchu v boji proti Zlu. Nájdu na zemi nový život, očistený smrťou národov. V pätnástom roku budú existovať len tri kráľovstvá, ktoré budú šťastne existovať 71 rokov. Potom bude nasledovať 18 rokov vojny a deštrukcie. POTOM ĽUDIA Z KRÁĽOVSTVA AGARTHA VYJDÚ NA POVRCH ZO SVOJICH PODZEMNÝCH JASKÝŇ NA POVRCH ZEME." 
s. 224-225

Podľa proroctva ´Kráľa sveta´ sa toto stane v roku 2029. Môže byť, že Biblia opisuje toto ´povstanie´ v Zjaveniach Jána, verše 1 až 12? Pozri nižšie:

Ukážka S) Moja interpretácia ZJAVENIA JÁNA: verše 1 až 12 z Biblie

"Potom na trúbku zahral piaty anjel. A JA SOM UVIDEL HVIEZDU ako padá z neba na zem. HVIEZDE [Nibiru ALEBO JEDNÉMU Z JEJ MESIACOV] BOL DANÝ KĽÚČ OD HLBOKEJ DIERY, KTORÁ VEDIE DOLE DO BEZODNEJ PRIEPASTI. TÁ POTOM TÚTO BEZODNÚ PRIEPASŤ OTVORILA. Z JAMY vyšiel dym, dym ako z veľkej pece.

Slnko a obloha kvôli tomuto dymu stmavli. Potom z dymu na zem [z bezodnej jamy] prišli kobylky [zvláštne vyzerajúci ľudia z vnútra Zeme]. Bola im daná sila uštipnúť ako škorpión. [používali pri tom vrilové tyče Ukážka C, http://www.cez-okno.net/clanok/nibiru-a-spojenie-s-podzemim-1]. Bolo im povedané, aby nepoškodili trávu, rastlinu ani žiadny strom na zemi. Mohli ublížiť [uštipnúť alebo omráčiť, použitím vrilových tyčí] ľuďom [na povrchu Zeme], ktorí na čele nemali znamenie Boha. Tieto kobylky mali moc, ktorá spôsobovala ľuďom bolesť až na 5 mesiacov. [Tak dlho pretrvávali fyzické účinky vrilových tyčí]
 
Avšak nemali moc na to, aby niekoho dokázali zabiť. A bolesť, ktorú zasiahnutí cítili, bola podobná bolesti, ktorú cíti osoba bodnutá škorpiónom. Počas týchto dní ľudia budú hľadať spôsob ako zomrieť, no nenájdu ho. Budú chcieť zomrieť, no smrť bude od nich utekať. Kobylky vyzerali ako kone pripravené na bitku. Na hlavách mali veci, ktoré vyzerali ako koruny zo zlata. Ich tváre vyzerali ako ľudské. Ich vlasy boli ako ženské a zuby mali ako levy.
 
Zvuk ich krídel [mechanických - pozri Ukážka C, http://www.cez-okno.net/clanok/nibiru-a-spojenie-s-podzemim-1] bol ako zvuk mnohých koní a vozov idúcich do boja. Kobylky mali Kráľa, ktorý bol anjelom bezodnej jamy. [Podzemný ´Kráľ sveta´ sídlil v kráľovstve Agharta/Šambala. Pozri Ukážka H&I, http://www.cez-okno.net/clanok/nibiru-a-spojenie-s-podzemim-3, http://www.cez-okno.net/clanok/nibiru-a-spojenie-s-podzemim-4] Jeho meno v hebrejčine je Abaddon. V gréčtine Apollyon. (anjel skazy, pozn. pr.) A prvý veľký problém je minulosťou.

"A ja som uvidel mocného anjela. Silným hlasom zavolal, "Kto je hodný toho, aby "prelomil pečate a otvoril zvitok?" Ale v nebi ani na zemi ani POD POVRCHOM nebol nikto taký, kto by vedel otvoriť zvitok a pozrieť sa do vnútra."
ZJAVENIE 5 verš: 2-5

ZÁVER

V Úvode bola položená jedna otázka: Bude ešte niekedy podzemná rasa, potomkovia obrov, opäť v kontakte s ľuďmi?
 
Podľa podporného zoznamu dôkazov hovorím áno. Príčina? ´Kľúčom´ alebo znamením pre ľudí z kráľovstva Agharta, aby vyšli na povrch Zeme, bude návrat Červenej Hviezdy, putujúceho Hnedého trpaslíka, a teda návrat Nibiru.
 

- koniec -

Greg Jenner

Zdroj: http://www.darkstar1.co.uk/

Prevzaté z: http://www.bibliotecapleyades.net/hercolobus/esp_hercolobus_27.htm

Preklad: Lucia Urbanová

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Vnútorná Zem - Dutá Zem
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/duta-zem

Nibiru (Maldek, Marduk)
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/nibiru

Seriál: NIBIRU a spojenie s Atlantídou
http://www.cez-okno.net/serial-nibiru-a-spojenie-s-atlantidou


február 04, 2014 23:58 popoludní

 

 

Top