Obrázok používateľa CEZ OKNO
NIBIRU a spojenie s UFO 1.

Všetci vieme, že UFO je skratka pre Unidentified Flying Object (Neidentifikovaný lietajúci objekt). Je to jednoduchá skratka skladajúca sa z troch písmen, ktorá sa ľahko vyslovuje i píše. Ironicky, pre ezoterických výskumníkov tento maličký akronym predstavuje všestrannú komplexnú tému, ktorá vždy rozprúdi vášnivú výmenu názorov. Za posledných 60 rokov sa slovíčko UFO objavilo v nespočetných množstvách zväzkov kníh, v článkoch, či v reportážach s očitými svedkami. Dnes je v našej kultúre už hlboko zakorenené.


Tento článok len pridá na litániách v UFO literatúre, predsa len, ako výskumníka Dark Star (http://www.darkstar1.co.uk/, pozn. red.) je môj predpoklad nasledovný: UFO v budúcnosti skutočne zohrá dôležitú rolu, keď sa Nibiru vráti. Ale kto má pod kontrolou ´ezoterickú technológiu´ a kde sa dnes Ufá nachádzajú? Týmito otázkami sa bude zaoberať tento článok, ponúkajúc unikátny pohľad na mätúci predmet Ufológie.

Možno si myslíte, že moje pátranie sa uskutoční hore, vo vesmíre. Vôbec nie. Odpovede, ku ktorým som sa dopracoval, pochádzajú zdola, z hlbokých útrob Zeme. Anti-gravitačná technológia spojená s UFOm je prastará a existuje už od počiatku ľudských dejín. Používa sa na dobré alebo zlé úmysly? Rozhodnutie to nie je na mne a debatovať o tom budú iní.

TAJOMSTVO VEKOV

Ako som uviedol v predchádzajúcich článkoch (http://www.cez-okno.net/greg-jenner, pozn. red.), biblickí Nefilim alebo Giganti neboli vyhubení po povodni, ktorá bola zapríčinená Nibiru. Potomkovia "mocných ľudí vychýrených" prežili (utiekli z pôvodnej domoviny Atlantídy, Lemúrie a Ultima-Thule (podľa antických zemepiscov, mýtická krajina na konci sveta)) tak, že okupovali už postavený celosvetový tunelový systém - sieť starodávnych chodieb zhlukujúcich sa do stredu.
 
Niektorí výskumníci nazývajú toto centrum ´Agharta´ iní ´Šambala´. Nech už je názov akýkoľvek, pôvodní obyvatelia vedeli, že hrozí Noemova potopa a ich prežitie je prvoradé - a to v podzemí. 

Dnes už ´roztrieštené´ rasy a kmene (ktoré nežijú v harmónii) pokračujú v živote v podzemnej ríši a vlastnia aj "magické" nástroje, ktoré im zanechali predkovia Giganti. Majú starodávne stroje ako napríklad zariadenia na vŕtanie tunelov, podzemnú železnicu, výťahy a áno, aj lietajúce stroje. Takže planétu Zem nielenže považujú za svoju vlastnú, ale dokonca si môžu dovoliť odísť z planéty a vrátiť sa naspäť ako sa im zachce.

Ukážka 1) Brinsley Le Poer Trench (Secret of the Ages - Tajomstvo vekov © 1974)

"[ezoterický výskumník Peter]... Kolosimo poznamenal, že tunelové systémy môžeme nájsť na celom svete. Okrem Južnej Ameriky vymenoval aj Kaliforniu, Virgíniu, Havaj, Oceániu a Áziu. Čo sa týka Európy, tunely môžeme nájsť vo Švédsku, na území bývalého Československa, v stredozemnej oblasti, na Baleárach a na Malte. Dodal: ´Obrovský tunel, z ktorého sa podarilo preskúmať približne 48 km, je medzi Španielskom a Marokom..."

"... Kolosimo v "Timeless Earth" (Nestarnúcej Zemi) píše o tunelovom systéme, ktorý spája Limu s Cuscom (Peru) a stadiaľ pokračuje k bolívijským hraniciam. Napísal:
Okrem čara zisku predstavujú tieto tunely fascinujúci archeologický problém. Odborníci sa zhodli, že ich neurobili samotní Inkovia, ktorí ich používali. Ich pôvod im bol ľahostajný. V skutočnosti sú tieto tunely tak pôsobivé, že vôbec nie je nevhodné domnievať sa tak ako sa domnievajú aj iní vedci, že sú dielom NEZNÁMEJ RASY Gigantov..."

"... Jedna legenda hovorí, že [všetky] tunely vedú do podzemného predpotopného sveta niekde v zákutiach Afganistanu alebo v oblasti Hindúkuš. Tento podzemný svet sa volá Agharta... labyrint tunelov a podzemných chodieb sa rozrastá do viacerých prepojení, ktoré spájajú Aghartu s ostatnými podzemnými svetmi!... Hovorí sa, že podzemný svet je osvetlený zvláštnym zeleným svetlom, ktoré podporuje rast úrody a predlžuje dni a zdravie.´

"Posledná časť venuje zvláštnu pozornosť tomu ako Kolosimo opisuje toto zelené svetielkovanie v ďalšej časti sveta. V Timeless Earth ďalej píše o zvláštnej ´studni bez dna´ v Azerbajdžane v Sovietskom zväze. Zdá sa, že z jej stien vychádza modrasté [akvamarínové] svetlo a počuť divné zvuky. Nakoniec po pátraní a skúmaní vedci našli celý systém tunelov, ktorý sa spája s ďalšími v Gruzínsku a tiež po celom Kaukaze." 

"... Tibeťania veria, že tunely sú posledné citadely, ktoré ešte poskytujú útočisko pre tých, ktorí prežili obrovskú kataklyzmu. [Spustenú návratom Nibiru - GJ]. Hovorí sa, že títo neznámi ľudia vedeli využívať podzemný ZDROJ ENERGIE, ktorým nahradili slnko. Rastliny vďaka tejto energii rástli rýchlejšie a predlžoval aj ľudský život..."
s. 51-53

"Túto pozoruhodnú fotografiu [vľavo] nám poskytol výskumník UFO, ktorý si prial zostať v anonymite. Podľa informátora bola táto veľká neidentifikovateľná mašinéria jednou zo šiestich vykopaných, približne v roku 1990, z veľkej hĺbky na tajnom štátnom majetku v Amerike a aj hneď bola späť zakopaná. Čnie nad odpadom z ľavej strany, povrch tohto zariadenia je posiaty zvláštnymi hieroglyfmi, ktoré sa podobajú symbolom starovekej hebrejčiny, arabčiny a sanskritu."
(Zdroj: The Rainbow Conspiracy, Sherry a Brad Steiger © 1994)

Môže sa zdať, že toto staroveké zariadenie vyzerá podobne ako zariadenie na vŕtanie tunelov. Zanechali ho tu staroveké civilizácie? Existuje aj taká možnosť. Aké mali obyvatelia Agharty plány s ľudstvom? Boli s nami v minulosti v kontakte? A akým spôsobom s nami komunikovali? Pozri ďalej...

- pokračovanie -

Greg Jenner

Zdroj: http://www.darkstar1.co.uk/

Prevzaté z: http://www.bibliotecapleyades.net/hercolobus/esp_hercolobus_61.htm

Preklad: Lucia Urbanová

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Nibiru (Maldek, Marduk)
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/nibiru

Seriál: NIBIRU a spojenie s podzemím
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-nibiru-a-spojenie-s-podzemim

Seriál: NIBIRU a spojenie s Atlantídou
http://www.cez-okno.net/serial-nibiru-a-spojenie-s-atlantidou

Vnútorná Zem - Dutá Zem
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/duta-zem


február 20, 2014 22:41 popoludní

 

 

Top