Obrázok používateľa CEZ OKNO
NIBIRU a spojenie s UFO 2.

Jeden z prvých zdokumentovaných prípadov o Agharte (Agharta alebo tiež Agartha, pozn. red.) pochádza od kresťanského alchymistu menom Saint-Yves d´Alveydre. V roku 1885, po niekoľkých hodinách sanskritu, sa od svojho tútora Hardjji Scharipfa (1838 - ?) dozvedel malé tajomstvo. Nikto nikdy nezistil kto to bol Scharipf alebo čo sa s ním stalo. V skutočnosti Hardjji existoval a práve on bol zodpovedný za vloženie myšlienky o Agharti do Saint-Yves´ovej skvelej mysle.

"NAŠI POZEMSKÍ SPOLUBÝVAJÚCI"

Ukážka 2) Joscelyn Godwin (Arktos: The Polar Myth - Polárny mýtus © 1993)

"... V pravý čas [Hardjji Scharipf] informoval Saint-Yves´a, že [Agarthská] škola zachováva pôvodný jazyk ľudstva a jeho abecedu pozostávajúcu z 22 písmen: volá sa vattan alebo vattančina. Na základe odkazov na Aghartu a jazyk vattan počas hodín sanskritu a podľa Saint-Yvesových vlastných poznámok [zachované sú v knižnici v Sorbonne - GJ] je zrejmé, že rozhovory s Hadjjim počas rokov 1885 a 1886 boli sústredené na doposiaľ neznámu abecedu, jej pôvod a domov.
s. 83

Saint Yvesove lekcie od tútora a zjavná návšteva Agharty boli podnetom pre vydanie knihy s názvom Mission de I´lnde (Misia do Indie), ktorú sám vydal v roku 1886.

"... Misia do Indie, poviem to otvorene, vyniesla Aghartu na svetlo. Dozvedeli sme sa, že je to krajina ukrytá niekde na východe, pod povrchom Zeme, a v ktorej celú miliónovú populáciu vedie "suverénny pápež" etiópskej rasy, Brahmatma. Táto takmer nadľudská postava má dvoch pomocníkov, Mahatmu a Mahangu... Saint-Yves ďalej vysvetľuje, že ríša bola premiestnená pod zem a ukrytá pred pozemnými obyvateľmi začiatkom KALI-YUGY... Agartha sa dlho tešila výhodám vyspelej technológie, ďaleko vyspelejšej od tej našej: plynové lampy, železnice, LIETANIE a podobne. V krajine vládne ideálna synarchia (spoločná vláda niekoľkých osôb, spoločná, harmonická vláda, pozn. prekl.), ktorú pozemné rasy stratili, keď rozvrat zničil Univerzálnu ríšu v štvrtom miléniu pred Kristom... Občas Agharta na horný svet vyšle vyslancov. O svete má neskutočný prehľad. Vo svojich knižniciach majú do kameňa vatanským písmom vytesané nielen posledné objavy moderného človeka ale majú zachovanú aj celú múdrosť vekov..." "...Čo sa týka Saint-Yvesových zdrojov... je tu určitá podobnosť s románom Bulwera Lyttona (1871, http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/vril/index.htm), [Pozri Ukážku C z ´Nibiru a spojenie s podzemím - časť prvá - GJ, http://www.cez-okno.net/clanok/nibiru-a-spojenie-s-podzemim-1], ktorá hovorí o podzemnej ríši veľmi vyvinutých bytostí, ktoré vlastnia záhadnú silu "vril" a ktoré sa jedného dňa zjavia a vyjdú z jaskýň a budú nám vládnuť." Saint-Yves mal blízko k synovi Bulwera Lyttona, bývalému francúzskemu veľvyslancovi a zástupcovi indického kráľa, ktorý preložil Saint-Yvesovu Poeme de la Reine (Báseň pre kráľovnú, 1982) a predniesol ju kráľovnej Viktórii. Ale dielo ako Mission de I´Inde nemôže byť interpretované nezávisle, bez literárnych vplyvov. Verím, že Saint-Yves "videl" to, čo opísal, a neuvažoval o sebe tak, že by písal beletriu alebo že by si vymýšľal alebo dokonca, že by od niekoho "odpisoval". Dôkaz nájdete v serióznosti jeho postáv a v ostatných publikáciách a korešpondencii z jeho života, kde považoval Aghartu a jej Brahmatmu za nespochybniteľné fakty..."

"Tu nájdete úryvok z jeho opisu podzemného mesta Agharta..."

Tisícom, dokonca miliónom študentov sa nikdy nepodarilo preniknúť za prvé predmestské oblasti. Nepatrná časť z nich uspela vo výstupe po náročnom Jakubovom rebríku, ktorý prevádzal ľudí cez nováčikovské skúšky do centrálnej kupoly.

Ďalším kúskom magickej architektúry (ktorá zapĺňa celú Aghartu) je „poklop/vchod“, ktorý umožňuje preniknúť svetlu až po tom, čo svetlo prejde celou enharmonickou škálou farieb, v porovnaní s ktorou je solárne spektrum našej fyzikálnej odbornej rozpravy je ledva diatonické. [Inými slovami „osvetlenie“ nevytvára žiadne tiene - GJ]

Ruský bádateľ/autor Ferdinand Ossendowski píše o podzemnom kráľovstve nazývanom Agharta (pozri Ukážku H z Nibiru a spojenie s podzemím - časť prvá, http://www.cez-okno.net/clanok/nibiru-a-spojenie-s-podzemim-1) a o jeho podzemným chodbách. Posledná kapitola Ossendowskeho "Zvieratá, ľudia a bohovia" obsahuje výnimočné proroctvo "prichádzajúcej rasy" vyslovené podzemným vodcom s menom "Kráľ sveta". Ossendowskemu toto proroctvo povedal láma Hutuktu z Narabanči v roku 1921 a naozaj stojí za to zopakovať ho.
 
Nasledujúce vyhlásenie bolo urobené "pred tridsiatimi rokmi", teda v roku 1890: 

Ukážka 3) Ferdinand Ossendowski (Zvieratá, ľudia a bohovia © 1922)

"Ľudia budú čoraz viac zabúdať na svoje duše a budú sa skôr starať o svoje telá. Na zemi bude panovať najväčší hriech a korupcia. Z ľudí sa stanú zúrivé zvieratá, bažiace po krvi a smrti svojich bratov. POLMESIAC BUDE TMAVÝ a jeho nasledovníci upadnú do biedy a nepretržitej vojny. Dobyvatelia budú ZASIAHNUTÍ SLNKOM, ale nevystúpia na povrch a dvakrát ich zasiahne najväčšie nešťastie, ktoré skončí porážkou pred očami druhých ľudí.
 
Koruny kráľov, veľkých i malých, padnú... jedna, dve, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem... Dôjde k strašnej vojne medzi všetkými ľuďmi. Moria sčervenajú... zem a morské dná budú posiate kosťami... kráľovstvá budú rozmetané... celé ľudstvo zomrie... hlad, choroba, zločiny, ktoré právo ani celý svet ešte nevideli."


Mapa tunelového systému Agharty

"Prídu nepriatelia Boha a Božského Ducha. Tí, ktorí zdvihnú ruku na iných by mali zahynúť. Zabudnutí a prenasledovaní by mali povstať a získať si pozornosť celého sveta. Budú hmly a búrky. Holé vrchy náhle pokryjú lesy. Prídu zemetrasenia... Milióny zmenia obmedzenia otroctva a potupu spôsobenú hladom, chorobou a smrťou. 
 
Po starovekých cestách bude putovať množstvo skupín ľudí z jedného miesta na druhé. Najväčšie a najkrajšie mestá sa ocitnú v plameňoch... jedno, druhé, tretie... Otec sa postaví proti synovi, brat bratovi a matka dcére... Nečestnosť, zločin a deštrukcia tela a duše, to je to čo bude nasledovať... Rodiny budú rozvrátené... Pravda a láska sa vytratia... Z tisícky ľudí zostane len jeden; bude nahý a zúrivý a bez sily a poznatkov o tom ako si postaviť prístrešok a zohnať potravu... Bude zavýjať ako rozzúrený vlk, hltať mŕtve telá, hrýzť svoje vlastné mäso a vyzývať Boha k boju... Celá zem bude prázdna... Boh sa od toho všetkého otočí a bude existovať len noc a smrť. 

„A POTOM JA ZOŠLEM ĽUDÍ, ktorí sa vytrhnú burinu šialenosti a neresti a budú viesť tých, ktorí po tom všetkom ostali verní ľudskému duchu v boji proti Zlu. Nájdu na zemi nový život, očistení smrťou národov. V pätnástom roku budú existovať len tri kráľovstvá, ktoré budú šťastne existovať 71 rokov. 

Potom bude nasledovať 18 rokov vojny a deštrukcie.
 
POTOM ĽUDIA Z AGARTHY VYJDÚ NA POVRCH ZO SVOJICH PODZEMNÝCH JASKÝŇ."
s. 224 - 225

Saint-Yves nám hovorí, že aghartskí ´skutoční vládcovia sveta´ (alebo inak ´Skrytí páni´) pracujú a žijú paralelne s nami. Dlho si užívali výhody technológie, ktorá bola ďaleko pred tou našou, ako LIETANIE. Z toho logicky vyplýva, že ich vyspelá technológia ako napríklad ´lietajúce lode´ sa mohla použiť na splnenie misie "prichádzajúcej rasy". Ako už bolo spomenuté, spúšťačom alebo ´znamením´ pre ľudí z Agharty, aby vyšli zo svojho podzemného kráľovstva bude príchod Nibiru.

V Prejave Spojeným Národom na 42. valnom zhromaždení 21. septembra 1987, prezident Ronald Reagan (http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_reagan.htm) niečo naznačil o "prichádzajúcej rase." Pozri nižšie:

"V našej posadnutosti antagonizmom často zabúdame ako veľmi sú prepojení všetci príslušníci ľudstva. Pravdepodobne potrebujeme nejakú hrozbu z vonku, aby nás prinútila rozpoznať toto spoločné puto. Niekedy premýšľam nad tým, ako rýchlo by zmizli rozdiely po celom svete, ak by sme čelili mimozemskej hrozbe."

Viacerí UFO výskumníci si dnes myslia, že Reaganove poznámky nás mali pripraviť na priamu hrozbu z vesmíru, avšak dovolím si nesúhlasiť. Môj argument tvrdí, že Reaganov prejav odkazoval na proroctvo o "prichádzajúcej rase" predpovedané samotným "Kráľom sveta" osobne v roku 1890! Takže nesmieme byť príliš unáhlení a myslieť si, že slovo ´alien´ (mimozemšťan, cudzinec, pozn. prekl.) má svoj pôvod svetelné roky ďaleko vo Vesmíre.
 
Rasa, ktorá je doslova pod našimi nohami, skrytá pod zemským povrchom, by sa nám tiež mohla zdať ako mimozemská - "naši pozemskí spolubývajúci".

- pokračovanie -

Greg Jenner

Zdroj: http://www.darkstar1.co.uk/

Prevzaté z: http://www.bibliotecapleyades.net/hercolobus/esp_hercolobus_61.htm

Preklad: Lucia Urbanová

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Nibiru (Maldek, Marduk)
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/nibiru

Seriál: NIBIRU a spojenie s podzemím
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-nibiru-a-spojenie-s-podzemim

Seriál: NIBIRU a spojenie s Atlantídou
http://www.cez-okno.net/serial-nibiru-a-spojenie-s-atlantidou

Vnútorná Zem - Dutá Zem
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/duta-zem


február 24, 2014 23:36 popoludní

 

 

Top