Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 10

Drunvalo tvrdí, že meditácia je potrebná, aby sme získali príležitosť vrátiť sa k tomu spôsobu dýchania, ktorý sme používali do posledného posunu pólov. Pritom sa musíme naplniť pránou cez temeno a hrádzu, aby energia smerovala v našom tele ako zhora, tak i zdola. Potom prána vchádza do kryštalickej mriežky, obklopujúcej naše telo (v hviezde - tetraédry, vpísanom do sféry) a vychádza v jednej z čakier. O tejto dychovej meditácii Drunvala informovali anjeli, ktorí nie sú ničím iným, ako vyšším aspektom samého Drunvala. Tieto informácie nedostával od Thotha. Aby prežil 52 000 rokov v jednom tele, Thoth každodenne po jednej hodine robil nasledujúce cvičenie: bol otočený hlavou na sever, nohami na juh, sústredil sa na jednu z čakier a dýchal určeným spôsobom. Potom sa postavil opačným smerom, aby zmenil svoju polaritu a robil analogické cvičenie počas nasledujúcej hodiny. Okrem týchto dychových cvičení, Thoth každých päť rokov predstupoval pred "Oheň Života". Netreba hovoriť, ako sa Thoth potešil, keď mu Drunvalo ponúkol vlastnú dychovú meditáciu, ktorou úspešne zamenil svoje dlhodobé cvičenia.Podľa slov Drunvala, prvých šesť vdýchnutí jeho sférickej meditácie prináša viac úžitku, ako dvojhodinové dychové cvičenia Thotha. Toto sférické dýchanie Kristovho Poznania používajú veľryby a delfíny. Meditácia predstavuje niekoľko sérii po štrnásť vdychov. Prvých šesť vdychov slúži na vyváženie polarity v čakrách a na čistenie elektrických obvodov. Nasledujúcich sedem vdychov pomáha obnoviť symetrický tok prány v tele a obnovuje sférické dýchanie organizmu. Štrnásty vdych mení energetickú rovnováhu prány nahromadenej v tele a mení trojrozmerné tvorenie na štvorrozmerné. Táto meditácia nie je len dýchanie. Slúži na harmonické zjednotenie tela, dychu a srdca. Popísané cvičenie obsahuje iba prvých štrnásť vdychov zo sedemnástich, potrebných na zriadenie Merkaby s pólom, otáčajúcim sa v opačnom smere. Keďže vnútorná Merkaba tvorí iba za podmienky, že vaše emocionálne telo je absolútne nedotknuté, je nevyhnutné úplne otvoriť svoje srdce a naplniť ho pocitom lásky a jednoty počas meditácie. Úplne, to znamená urobiť všetko, čo je vo vašich silách. Najskôr zaujmite pohodlnú polohu a uvoľnite sa. Zatvorte oči, okolitý svet od vás ustúpi. Pocítite pokoj, dovoľte svojej láske rozletieť sa na celé okolie. Pritom si predstavujte hviezdu - štvorsten, okolo vášho tela. Urobte prvý nádych a predstavte si mužský štvorsten. Jeho vrchol smeruje k nebu. Hrot základne štvorstena (základňa je na úrovni vašich kolien, keď stojíte) u mužov smeruje dopredu, ale u žien je otočený dozadu. Teraz sa pokúste predstaviť si (zapnite svoju obrazotvornosť), ako sa mužský štvorsten plní žiarivým bielym svetlom. Celé vaše telo je obklopené týmto svetlom.

Počas tohto nádychu zodvihnite ruky dlaňami nahor, palce a ukazováky sa zľahka dotýkajú. Toto je mudra. Ostatné prsty sa nemusia dotýkať.

Vdychujte vzduch nosom sedem sekúnd. Nádych má byť uvoľnený, pokojný a rytmický. Nech vzduch zo začiatku naplní vaše brucho, potom vystúpi k bránici a naplní hruď. Uskutočnite to v jednom pohybe. Na vrchole vdychu neurobte prestávku, začnite vydychovať. Pozvoľna vydychujte nosom sedem sekúnd. Počas výdychu si začnite predstavovať ženský štvorsten. Ženský štvorsten je otočený vrcholom k zemi, jeho hrot, sa nachádza na úrovni solar plexu, u mužov je otočený dozadu, u žien dopredu. Opäť vidíte, ako sa tento štvorsten napĺňa žiarivým svetlom.

Zavŕšením výdychu, trval asi sedem sekúnd, pozastavte dýchanie na päť sekúnd. Upriamte pohľad na seba (inými slovami, zľahka skoste zrak), potom sa pozrite hore a ihneď preneste pohľad na zem. Urobte to, čo možno najrýchlejšie. V rovnakom čaše si predstavte, ako biele svetlo ženského štvorstenu preniká z jeho vrcholov do zeme.

Musíte pocítiť, ako elektrina prebieha nadol po vašej chrbtici. Drunvalo to nazýva Zvlnenie. Toto je očisťovanie od negatívnej energie tej časti vášho elektrického systému, ktorá je spojená s mudrou (dotykom ukazovákov a palcov). Nato hneď prichádza druhý nádych. Druhý nádych sa ničím nelíši od prvého, okrem jedného detailu: pri tom použijete ďalšiu mudru. Počas druhého nádychu sa dotýkajú vaše palce a prostredníky. Ostatné nádychy (od 3. po 6.) sa uskutočňujú rovnako, ako prvý. Všetko je rovnaké, okrem mudry. Počas 3. nádychu držíte spolu svoje palce a prstenníky. Počas 4. nádychu sa musia dotýkať palce a malíčky. Pri 5. nádychu spojte palce a ukazováky (presne tak, ako aj pri prvom nádychu). 6. nádych sa koná rovnako, ako druhý: držíte spolu palce a prostredníky.

Nasledujúcich sedem vdýchnutí a výdychov prebieha inak. Nie je nutné predstavovať si mužský tetraéder pri vdychu a ženský štvorsten pri výdychu. Namiesto toho, si musíte vizualizovať rúrku, prechádzajúcu vašim telom. Táto rúrka sa vypína nad vašou hlavou na dĺžku ruky a klesá pod vaše chodidlá na tú istú dĺžku. Inými slovami, rúrka plynie vrcholom mužského štvorstenu, ktorý sa vypína nad vašou hlavou vo výške dĺžky ruky. Tiež plynie vrcholom ženského štvorstenu, spustená na dĺžku ruky pod vašimi chodidlami. Priemer trubky sa rovná priemeru otvoru, ktorý sa vytvára pri dotyku vrcholu palca a prostredníka.

Siedmy nádych začíname robiť bezprostredne po zvlnení, ktorým sa končí náš šiesty výdych. Vdychujte vzduch rytmicky, asi po siedmich sekundách, ako ste to robili pri predchádzajúcich cvičeniach. Počas vdychovania si predstavujte rúrku, prechádzajúcu vašim telom a tiež oslňujúce svetlo, stúpajúce po rúrke hore a dole. Inými slovami, vizualizujte si pránu, zostupujúcu zhora a zároveň pránu, stúpajúcu nahor spod vašich nôh.

V tom čase svetlo skutočne začína prúdiť po vašej rúrke. Teraz si predstavte, ako sa pramene svetla stretávajú v rúrke na úrovni pupka, alebo tretej čakry. Tam, kde sa dve prúdenia prány stretávajú, v rúrke, sa začína vytvárať sféra vo výške čeľusti. Sféra pozvoľna narastá.

Všetko sa to deje na začiatku vášho 7. nádychu. V priebehu siedmych sekúnd, v ktorých sa koná váš nádych sa svetelná sféra postupne zväčšuje. Keď urobíte nádych, ihneď začnite vydychovať. Viac sa nesmie zadržiavať dych a pulzácia, zvlnenie.

Pri všetkých siedmych cvičeniach použite jednu a tú istú mudru - palec a ukazovák sa zľahka dotýkajú, dlane smerujú nahor.

Keď vydychujete, prána vystupuje z oboch koncov rúry a sféra, nachádzajúca sa v oblasti vášho pupka sa ďalej zväčšuje. Na konci výdychu (dlhého asi sedem sekúnd) dosahuje 8-9 palcov v priemere. Po skončení 7. výdychu okamžite pristúpte k 8. nádychu. V priebehu 8. nádychu sféra ďalej rastie a koncom 8. výdychu dosahuje svoju maximálnu veľkosť - volejbalovej lopty.

V 9. nádychu sa sféra už nesmie zväčšovať, pretože sa musí rozjasniť. Predstavte si, ako sa sféra mení na veľkú žiaru, vdychom a výdychom.

Počas 10. nádychu pokračujte vo vizualizácii, ako sa sféra stáva viac a viac jasnou. Na rozmedzí vdychu sféra načerpá kritickú veľkosť a vzplanie, ako slnko. Počas výdychu spojte pery, ako keď chcete písknuť a vydýchnite vzduch cez tento malý otvor. Nechajte vzduch úplne vyjsť z vášho tela hvizdom. Keď všetko toto urobíte, rozsvietené slnko vyjde von a uzavrie vaše telo do vlastnej sféry. Toto je sféra, ktorú Leonardo da Vinci zobrazil vo svojej kresbe. Celé vaše telo sa teraz nachádza vo vnútri sféry jasného bieleho svetla, alebo prány.

Nič menej sféra ešte nevstúpila do rovnováhy. Celá vaša energia je použitá na jej vytvorenie. Aby sa stabilizovala sféra, musíte urobiť ešte tri vdychy a tri výdychy.

11., 12. a 13. nádych a výdych je nutný na upevnenie sféry. Dýchajte rovnako, ako 7., 8. a 9. nádych jedenkrát. Cítite, ako pramene prány prúdia po rúrke, stretávajú sa na úrovni pupka a prechádzajú do sféry okolo vášho tela.

Teraz je sféra stabilizovaná a vy ste pripravený k dôležitému 14. nádychu. Od 7. po 13. nádych sa potoky prány stretávajú v oblasti pupka. Toto nás naladilo na trojrozmernú realitu. Pokiaľ v nej chceme zotrvať, tak sa musíme zastaviť na trinástom výdychu. Ale keďže máme namierené k štvorrozmernej dimenzii, musíme urobiť štrnásty nádych.

Na začiatku 14. nádychu sa prenáša bod stretnutia dvoch potokov prány od pupka k hrudnej kosti. Veľká sféra, okolo vášho tela, rastie pritom rovnako, ako aj malá sféra, nachádzajúca sa ešte vždy vo vašom vnútri. Teraz sa posúva od pupka k hrudnej kosti.

Keď dosiahne prána tento bod, posúvate svoje vedomie do štvrtej dimenzie - na úroveň Kristovho Vedomia. Vaša mudra sa tiež mení. Muži dávajú ľavú dlaň zhora na pravú a ženy dávajú pravú dlaň na ľavú. V oboch prípadoch sa palce musia zľahka dotýkať. Takáto poloha rúk sa zachováva do konca meditácie. Ak pokračujete v dýchaní zo stredu svojho Kristovho Poznania, prejdite na povrchové, uvoľnené dýchanie a dovoľte si precítiť tok prány a lásky tak dlho, ako len chcete. Drunvalo radí vykonávať túto meditáciu najmenej desať minút.

Teraz je nevyhnutné pociťovať čistotu zmyslov a mať myšlienky o láske, pravde, harmónii a mieri. Ide o to, že v štvrtom meraní, alebo v Kristovom Poznaní sa myšlienky okamžite menia na skutočnosť. Pokračujte v štúdiu tejto meditácie, všetci skôr čí neskôr naladíte svoje vedomie na úroveň 4. dimenzie. Pritom sa budete stále viac presviedčať o moci vlastných myšlienok a o tom, že naozaj tvoria vašu realitu. Vo vašej mysli sa uskutočňuje všetko skôr, a preto musia byť vaše myšlienky dokonale čisté.

Ak ste sa rozhodli praktizovať túto meditáciu, tak meditujte denne, pokým sa nenaučíte dýchať vedome. To znamená, že pri každom nádychu si musíte uvedomiť svoje úzke spojenie s jediným duchom, prestupujúcim cely vesmír. Preto je nevyhnutné robiť denne štrnásť týchto nádychov. Vďaka ním si spomeniete na riadne dýchanie cez vlastný kanál a obnovíte si kedykoľvek svoju vlastnú sféru. Táto sférická prána tiež buduje okolo vás veľmi mocné ochranné pole, druhé po sile Merkaby. Budete sa cítiť v bezpečí a začnete dôverovať okolitému svetu.

Je veľmi dôležité pri tejto meditácii zreteľne si vizualizovať mužský tetraéder pri vdychu a ženský tetraéder pri výdychu. Platí to ako u mužov, tak i u žien. Každá z týchto postáv je naplnená žiarivým svetlom prány. Ja som objavil, sám pre seba, že je užitočné skonštruovať si ich model: - teraz môžem kedykoľvek vstúpiť do tetraédera a "skúšať" ho.

Vždy pre mňa bolo ťažšie vstúpiť do mužského štvorstenu. Zvyčajne ma miatla myšlienka, kde smeruje vrchol jeho základne. Našiel som však východisko, vytvorené z konštrukcií tyčí na stan a lana. Dal som tyče do tvaru trojuholníka na zem, symbolizovali základňu štvorstena. Potom som priviazal povraz k rohom tohto trojuholníka a spojil voľné konce nad sebou pri hlave. Takto som dostal vrchol štvorstena. Dĺžka hrán štvorstena sa rovná vašej výške, alebo dĺžke vašich rozprestretých rúk. Toto mi pomohlo jasne si predstaviť tvar mužského štvorstena a neuveriteľne to uľahčilo moju meditáciu.

Taktiež som našiel účinné označenie obrysov tetraéderov rukami pred začiatkom meditácie. Inými slovami, na začiatku cvičenia som si predstavil vo vzduchu hrany mužského štvorstenu a jeho vrchol nad svojou hlavou. Zdalo sa mi, že takto si upevním jeho zobrazenie v priestore. Taktiež som si predstavil základňu ženského štvorstena na úrovni svojho solar plexu. Potom som si predstavil vrchol základne za svojim chrbtom a vrchol samotného štvorstena, nachádzajúci sa na zemi pod mojimi nohami.

Je nevyhnutné jasne si predstaviť svoje postavenie vo vzťahu k hviezde, keď sedíte alebo stojíte. V každom prípade vrchol mužského štvorstenu musí byť nad vašou hlavou vo výške natiahnutých rúk. Majte na pamäti, keď stojíte, základ mužského štvorstenu je na úrovni kolien, keď sa ale posadíte, jeho základ sa tiež posúva nadol. To znamená, že keď sa posadíte na stoličku, základňa je na úrovni bokov. Ak si však sadnete na zem, tak asi polovica mužského štvorstena bude pod zemou.

Základňa ženského štvorstena je vždy na úrovni solar plexu, čí sedíte alebo stojíte. Keď stojíte, vrchol ženského štvorstenu bude pod zemou na dĺžku ruky. Ak sedíte na stoličke, jeho vrchol sa rovnako posúva nadol. Keď si sadnete na zem, viac než polovica ženského štvorstena je pod úrovňou zeme. Praktikovaním tejto meditácie sa presvedčite o tom, do akej miery môžete najlepšie "uvidieť" tetraédere, rúrku a svetlo, ktoré ich napĺňa.

Zo začiatku sa mi ťažko darilo vizualizovať si tetraédere. Bol som schopný vidieť iba rúru a rastúcu sféru prány predo mnou. Trochu lepšie sa mi darilo vidieť svetlo. Teraz sa ale všetko zmenilo: - pociťujem toto pole ako súčasť samého seba, ako pokračovanie vlastného tela.

Prax sakrálnej geometrie mi v tom neuveriteľne pomohla. Ustavične som si robil kresby a domnievam sa, že toto je najlepší spôsob pochopenia vedy.

Geometria mi pomohla nielen v meditácii, ale tiež mi neuveriteľne uľahčila proces integrácie pravej a ľavej pologule, vďaka čomu som sa naučil uvidieť vo svete prítomnosť Večného Ducha.

Vysvetľujem si všetko toto na základe svojej schopností vidieť v akomkoľvek prežívaní možnosť pochopiť niečo nové a nikdy sa nevyhýbam experimentom. Toto mi dáva vzrastajúce pochopenie, že všetko v tomto svete sa rozvíja tak, ako je potrebné a v každom okamihu prijímam práve to, čo potrebujem. Jedna vec je pochopiť všetko konceptuálne a úplne druhá je - vedieť to z vlastnej skúseností. Konečne som našiel stratenú časť.

Proces zdokonaľujúci dýchanie natoľko, aby ste si uvedomovali pri každom nádychu svoje tesné spojenie so zdrojom života, môže byť dlhý, alebo aj krátky - všetko závisí od individuálnej osobnosti. Drunvalo hovorí, že on toto neustále pripomínal anjelom a len po dvanástich rokoch ovládol dýchanie dokonale. Predtým, ako som sa pustil do písania tejto knihy, som každodenne študoval dychové meditácie počas devätnástich mesiacov a iba nedávno som mohol pridať tri nasledujúce vdychy, potrebné na zriadenie Merkaby.

Aby ste mohli urobiť tieto tri dodatočné nádychy, je potrebné dostať povolenie od svojho Vyššieho Ja. 15., 16. a 17. nádych uvádza polia Merkaby do pohybu. Nepovedal som vám podrobne o týchto troch nádychoch, pretože sám som ich zatiaľ neovládol dokonale. Zo začiatku som naivne predpokladal, že moje vedomosti o vedomom dýchaní (rebersing), absolútne prevyšujú predstavy väčšiny ľudí a pomôžu mi okamžite vytvoriť vlastnú Merkabu. Ale kdeže!

Na osvojenie prvých 16. nádychov som potreboval šestnásť - sedemnásť mesiacov a ešte vždy som bol vzdialený od dokonalosti. Ale predsa som docielil veľký úspech. Hlbšie som pochopil energetické pole, prostredie môjho tela a toto zasialo vo mne pocit bezpečia a ochrany.

Tiež som sa naučil spájať tieto dychové cvičenia s mojou praxou rebersinga. Teraz v procese rebersinga napĺňam sám seba pránou cez temeno tak, aby prebiehala cez čisté šuškovité teliesko a tiež ju vťahujem cez hrádzu. Je to absolútne postupný proces. Na začiatku mojich cvičení nebolo nič, okrem viery a tvrdej odhodlanosti. Okamžite mi bolo jasné, že moja spôsobilosť rebersinga mi neuveriteľne pomohla.

Pociťoval som prebúdzanie svojho šuškovitého telieska a "videl" svetlo v sebe oveľa zreteľnejšie. Jednota sa celkom úplne stala mojou živou realitou. Dýcham oveľa vedomejšie, pretože si pamätám na to, že každý nádych ma spája so životom.

Aby ste sa presvedčili o tom, do akej miery sa vám podarilo osvojiť si meditáciu štrnástich nádychov, odporúčam každému navštíviť seminár "Kvet života".

Tam skúsení inštruktori vykonajú meditáciu s vami, zodpovedajú na všetky vaše otázky a vy sa budete môcť dostatočne venovať zručnosti dýchania.

Na týchto cvičeniach vám tiež podrobne povedia o 15., 16. a 17. nádychu, vďaka ktorým budete môcť aktivovať svoju vlastnú Merkabu.

- pokračovanie -

Zdroj: Bob Frissell: "Nothing in This Book Is True, But It´s Exactly How Things Are"

Prevzaté z: Pyramida.eu.sk

Prinášame kvôli prehľadu niekedy i články, s ktorých obsahom sa nestotožňujeme. Nezvykneme ich komentovať, no v tomto prípade robíme výnimku. Veríme však, že takéto do očí bijúce zavádzania, ste objavili pri čítaní i sami. Budeme radi ak sa o svoje postrehy podelíte v diskusii, či v komentároch tu, i pri iných článkoch. Poskladajme spoločne čriepky mozaiky - veríme, že k prospechu nás všetkých.
Vaša redakcia.


máj 04, 2009 13:31 popoludní

 

 

Top