Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 2

Rozmery (dimenzie) najrôznejších úrovní tohto sveta sú prítomné tu a teraz. Sú navzájom spojené. Jediný rozdiel medzi svetmi najrôznejších rozmerov spočíva vo vlnovej dĺžke. Vlnová dĺžka - kľúč Vesmíru. Naša skutočnosť je vytvorená vlnovou dĺžkou. Vlnová dĺžka nášho trojrozmerného sveta je rovná 7,23 cm. Stredné hodnoty rozmerov všetkých fyzických objektov predstavujú 7,23 cm.
Rozmery (Dimenzie)

Rozmery (dimenzie) sú od seba oddelené vlnovou dĺžkou, ako hudobné noty. Každá z nôt stupnice má svoje zvláštne znenie kvôli rozdielnej vlnovej dĺžke. Pianíno má osem bielych a päť čiernych klávesov, ktoré umožňujú klaviristovi hrať chromatickú stupnicu. Medzi susednými notami je dvanásť harmonických kmitočtov, alebo, povediac iným jazykom, dvanásť harmonických tónov. Hra na pianíno pripomína prepnutie televíznych programov. Meniac kanále, sa ladíte na vlny rozdielnej dĺžky. Každý rozmer (dimenzia) je oddelený od susedného tiež aj 90 stupňovým pootočením. Ak budete môcť zmeniť svoju vlnovú dĺžku a uskutočniť 90 stupňové pootočenie, tak zmiznete z tohto sveta a ocitnete sa v tom rozmere, na ktorý ste sa naladili. Obrazy, vnímajúce vašimi očami, zmenia svoj výzor (tvar) podľa vlnovej dĺžky toho sveta, v ktorom ste sa ocitli. Na tejto planéte existujú rôzne svety. Všetky sú tu, ale naše vedomie je naladené na definovanú vlnovú dĺžku. A predsa všetci súčasne existujeme v rôznych rozmeroch a vnímame ich úplne rôzne.

Merkaba

Táto hviezda sa skladá z dvoch vzájomne prenikajúcich tetraéderov a pripomína hviezdu Dávida, len s tým rozdielom, že je trojrozmerná (Obr. 5.1). Dva vzájomne prenikajúce tetraédere symbolizujú ideálne vyváženie mužskej a ženskej energie. Tetraédrická hviezda obklopuje každý objekt, predmet, nie len naše telá. Disponujeme fyzickým, mentálnym a emocionálnym telom a všetky majú tvar tetraédrickej hviezdy. Sú to tri identické polia, uložené jeden vedľa druhého a jediný rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že fyzické telo sa netočí, ale stojí. Merkaba je vytvorená z energetických polí, rotujúcich v opačných smeroch.

Mentálna hviezda - tetraéder definuje mužský zárodok, počiatok, má elektrickú polaritu a rotuje vľavo. Emocionálna hviezda - tetraéder definuje ženský zárodok, počiatok, má magnetickú polaritu a rotuje vpravo. Spojenie rozumu, srdca a fyzického tela v určitom geometrickom vzťahu, pomere a v kritickej rýchlosti vytvára Merkabu. Slovo Mer znamená svetelné polia, otáčajúce sa opačným smerom, slovo Ka znamená duch a Ba hmota, alebo realita. Takže Mer-Ka-Ba znamená svetelné pole, otáčajúce sa opačným smerom, obopínajúce telo a ducha. Je to stroj priestoru - času. Je to ten obraz, ktorý tvorí základ stvorenia všetkých vecí, geometrický tvar rotujúci našimi telami.

Tento tvar, geometrická forma sa začína spolu s nami a má mikroskopické rozmery, tak, ako osem základných buniek, z ktorých vzniklo naše fyzické telo. Zo začiatku má tvar tetraédera, potom prevezme tvar kocky, potom sféry a nakoniec vytvorí vzájomne preniknuté pyramídy. Takže svetelné polia Merkaby, rotujúce v opačných smeroch tvoria dopravný prostriedok v priestore -čase. Ak sa naučíš aktivovať tieto polia, budeš môcť využívať Merkabu na pohyb vo vesmíre rýchlosťou mysle. Na zemi existuje okolo 2000 ľudí, ktorí dokážu uviesť do činnosti svoju vlastnú Merkabu a okolo 8000 majstrov už stačilo vystúpiť na inú úroveň pozemského vedomia.

Melchisedekovia

Ak sa dokonca aj naučíte pohybovať v iných rozmeroch (dimenziách) pomocou Merkaby, nebudete sa tam môcť zdržiavať, ak nie je vaše vedomie vyvinuté natoľko, aby zvládlo vysoké úrovne vibrácií. A predsa sú niektoré bytosti schopné premiestňovať sa v rozmeroch akejkoľvek úrovne a zostávať pri vedomí. Sú to Melchisedekovia. Melchisedek je na trinástej úrovni vedomia, prechádzajúci cez všetkých dvanásť nižších úrovní. Všetko je to veľmi jednoduché - Melchisedek môže prejsť všetkými 144 úrovňami rozmerov (dimenzií) a ich harmonickými tónmi a pritom si zachová vedomie a rovnováhu, hľa v čom je tajomstvo! Každá z týchto 144 úrovní má dvanásť rozmerov a dvanásť harmonických tónov.

- pokračovanie -

Zdroj: Bob Frissell: "Nothing in This Book Is True, But It´s Exactly How Things Are"

Prevzaté z: Pyramida.eu.sk

Časť materiálov z uvedenej knihy sme už predčasom preložili, nájdete ich na tejto adrese, pozn. red.


Odporučiť


marec 12, 2009 23:30 popoludní

 

 

Top