Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 8

Drunvalo nakreslil morfogénnu (spôsobujúcu tvarové zmeny, tvarový vývoj) štruktúru oka, odpovedajúcu ako ľudskému oku, tak i oku akejkoľvek inej bytosti. Toto znázornenie považuje za veľmi dôležité (Obr. 9.56). Stavba oka je analogická ako štruktúra samotného svetla; v ňom je prezentovaná celá elektromagnetická štruktúra. Ona tiež obsahuje v sebe geometriu vesica piscis. Vnútri vesica piscis sú dva rovnaké trojuholníky. Základňa trojuholníkov sa rovná šírke vesica piscis, ale čiara, prechádzajúca ich stredom, zodpovedá dĺžke vesica piscis. Keď otočíte dĺžku vesica piscis o 90 stupňov, stane sa šírkou nasledujúceho, väčšieho obrazca. Tento proces prebieha večne. Elektromagnetické pole alebo svetlo predstavujú v sebe elektrické a magnetické polia, umiestnené vzájomne jeden voči druhému pod uhlom 90 stupňov (Obr. 9.57). Elektrické pole sa šíri ako vlna a magnetické pole sa pohybuje spolu s touto vlnou, rozkladajúc sa pod pravým uhlom vo vzťahu k nej. Celé toto zoskupenie, prechádzajúc priestorom, vykonáva otáčavý pohyb (Obr. 9.58).Drunvalo predpovedá, že čoskoro vedci objavia, že elektrický aspekt elektromagnetického poľa odpovedá dĺžke prvej vesica piscis a magnetický aspekt odpovedá šírke prvej vesica piscis a sú proporcionálne (pomerné). Vykonaním špirálovitého pohybu sa polia pootáčajú pod uhlom 90 stupňov, to isté prebieha aj u vesica piscis. Logaritmické špirály sa tiež šíria pozdĺž špirály elektromagnetickej energie. Svetlo a oko prijímajúce toto svetlo majú jednu a tú istú geometrickú kresbu (vzor), pretože prijímajúci objekt sa musí naladiť na parametre prijímaného poľa. Celé naše telo je naladené na vnímanie zvukov, vibrácií a svetla.


Ľavé oko Hóra

"Ľavé oko Hora" predstavoval dvanásťročný cyklus tréningu "emocionálneho tela". Bol nutný na prípravu k zasväteniu a jeho základnou témou boli najrôznejšie emócie, pocity, strach, a tiež pozitívny a negatívny aspekt čakier. Všetky egyptské chrámy boli postavené na prevedenie kurzu "Lavého oka Hóra". Zasvätenci pracovali s rôznými aspektmi ľudskej podstaty. Za každý konkrétny strach nesie zodpovednosť konkrétna čakra a každý z 12-tich hlavných egyptských chrámov zodpovedal konkrétnej čakre. Podľa Drunvala, v chráme, na spútanie strachu druhej čakry, vykopali veľké výhĺbeniny (obr. 10.1).

Dokonca aj súčasný egyptský sprievodca hovorí turistom, že táto výhĺbenina slúžila na proces zaškolenia. Žiak bol nútený vstúpiť do priehlbiny, zaplnenej vodou a obrovskými kameňmi, klesnúť na dno a poza kameňe sa vynoriť cez malý otvor na druhej strane bazéna. A toto nebolo, podľa všetkého, obzvlášť ťažké, žiaci museli robit ešte mnohé iné veci. Egyptológovia vedia zo starých rukopisov, že výhĺbenina sa napĺňala vodou na prevedenie špeciálnych tréningov, avšak nevedia o všetkých zvláštnostiach skúšiek. Drunvalo sa spýtal Thotha, aký bol skutočný priebeh zasvätenia a Thoth mu dal presnú odpoveď:

Chrámový komplex bol rozmiestnení takým spôsobom, že proces zasvätenia sa začínal na oveľa vyššom stupni, ako bola priehlbina v zemi. Proces zasvätenia sa začínal tým, že jeho účastníci videli iba prvé tri schody, vedúce do vody a veľmi vysokú stenu na druhej strane bazéna (Obr. 10.2). Žiaci museli vojsť do vody po týchto schodoch, hlboko sa nadýchnuť, ponoriť sa a nájsť druhý východ. Museli sa pomaly predierať dnom vody, pretože tam vládla tma a cesta bola bohatá na prekážky. Spúšťali sa teda na dno vody a hľadali tam úzky otvor, vedúci k obrovskej kocke. Táto kocka bola osvetlená a mohli ju rozoznať. Hemžila sa krokodílmi. V tomto momente mohli účastníci obradu rozoznať otvor v hornej časti kocky.

Podľa Thotha, závod v plávaní vedľa krokodílov viedol takmer vždy k otvoru. Jediný problém na tom všetkom bol, že otvor neviedol na povrch. Žiak bol nútený vrátiť sa a opakovať celý priebeh. Avšak teraz už vedel dve veci: po prvé, že otvor v kocke nevedie von a po druhé, videl krokodílov. Znalosť o krokodíloch robila opakovanie skúšky ešte viac hrozivou. A vtedy, keď žiak obradu zasvätenia zažíva najhlbšiu hrôzu, nezostáva mu nič iné, ako ponoriť sa do kocky s krokodílmi ešte hlbšie a hľadať druhý východ.

Veľká pyramída


Po absolvovaní 12-ročného kurzu "Ľavé oko Hóra" (tréningu emocionálneho tela) a 12-ročného kurzu "Pravého oka Hóra" (tréningu mentálneho vedomia) boli žiaci spustení na tri a pol dňa do Veľkej Pyramídy na prechod posledným obradom zasvätenia. Thoth tvrdí, že pyramída bola vybudovaná práve preto, aby pomohla premeniť úroveň vedomia z 2-hej (na ktorej sa práve nachádzame) na 3-tiu, alebo na úroveň Kristovho Vedomia. Veľká Pyramída - sieň zasvätenia. Moslimovia nazvali haly pyramíd kvôli ich dispozičnému riešeniu Komorami Vládcu a Vládkyne. Komora Vládcu má plochú strechu, preto Moslimovia pochovávali svojich mužov v hrobke pod plochou strechou. Strecha Komory Vládkyne má sklonený tvar, preto Moslimovia pochovávali svoje ženy práve pod takými strechami. Podľa Drunvala, tieto Komory nemali nič spoločné s pochovávaním, boli určené na obrad zasvätenia. Začiatočná perióda zasvätenia prebiehala pod Veľkou Pyramídou. Ďalej žiaci prechádzali do Komory Vládcu, a potom sa ocitli v Komore Vládkyne (Obr. 10.3). Proces sa začínal v priestore, nachádzajúcom sa pod Veľkou Pyramídou, keďže najskôr sa účastníci museli stretnúť so špirálou "čierneho svetla", prestupujúcou stredom Zeme a zároveň cez Haly Amenti. Pod Veľkou Pyramídou v súčasnosti existuje tunel, ktorý akoby sa strácal v prázdnote. Zdá sa, že nikto zo súčasných ľudí nevie prísť na jeho určenie.

Podľa Drunvala, je tento tunel spojený s presným bodom prechodu špirály "čierneho svetla" hneď potom, ako opúšťa ľavý bod veľkej prázdnoty. Tunel predstavuje zasvätenie v "špirále čierneho svetla". Všetko, na čo si pomyslíte v tomto tunely, sa hneď premieňa na skutočnosť, pretože je priestorom 4. dimenzie. Mnohí ľudia tu zahynuli, pretože dali priestor vlastnému strachu. Na tomto mieste v poslednej dobe došlo k mnohým neobyčajným udalostiam a egyptská vláda mala zatarasiť vchod do tunelu. Bolo by to správne riešenie, pretože turisti, ktorí sa ocitnú v 4. dimenzii, často nevedia, čo sa s nimi deje.

V tomto tunely prebieha prvá etapa zasvätenia na Kristove Vedomie, ktorá je v podstate novou cestou interpretácie skutočnosti. Odtiaľto účastníci obradu prechádzajú do Komnaty Kráľovnej. Komnata kráľovnej je určená na zachytávanie samotného prameňa - "špirály bieleho svetla" a "špirály čierneho svetla". Vytvára sa dojem, že Komnata kráľovnej nemá presné stredisko, avšak je naplánovaná takým spôsobom, že keď si ľahnete tam, kde sa nachádza sarkofág "špirála bieleho svetla" prejde rovno cez vašu hypofýzu.

Účastníci obradu musia preležať v sarkofágu tri a pol dňa, opustiť trojrozmerný svet a prežiť neuveriteľné zväčšenie vedomia. Potom sa im musí podariť nájsť spiatočnú cestu do vlastného tela, použitím princípu Fibonacciho špirály a nie logaritmickej špirály zlatého rezu. Ako som už predtým povedal, logaritmická špirála nemá ani začiatok, ani koniec a Fibonacciho špirála má určený počiatok. Preto zasvätení nachádzajú správnu cestu, keď majú vzťažný bod Fibonacciho špirály.

Prežitím tejto procedúry sa účastníci obradu vypravujú do Komnaty kráľovnej, ktorá plní význam stabilizačného činiteľa. Keď človek úspešne pretrpel dramatický priebeh transformácie v Komnate kráľovnej, prejde v stave rovnováhy. Komnata kráľovnej je svätyňa na upevnenie Kristovho Vedomia.

Keď archeológovia po prvý raz objavili sarkofág v Komnate kráľovnej, tak tam objavili kryštalický biely prášok a zobrali ho na výskumy. Teraz je tento prášok v britskom múzeu. Donedávna ani jeden človek nepoznal niečo také a vysvetlenie záhady prišlo pre všetkých úplne neočakávane. Prednedávnom vedci objavili, že u človeka, nachádzajúceho sa v stave hlbokej meditácie sa vylučuje veľké množstvo zvláštneho hormónu hypofýzy, ktorý sa potom premieňa na kryštalický prášok. Práve takýto prášok bol nájdený vo veľkom množstve v sarkofágu. Toto bolo svedectvom toho, že množstvo ľudí tam zažilo obrad zasvätenia.

Existuje množstvo dohadov o tom, že Veľká Pyramída zohrávala úlohu hrobky. Avšak existuje ešte viac faktov, svedčiacich o tom, že Veľká Pyramída vôbec nebola miestom pochovávania, ale bola miestom zasvätenia. Keď v starom Egypte umieral významný človek, šamani vyrezali jeho srdce a ďalšie vnútorné orgány a ukryli ich do štyroch nádob. Potom mumifikovali telo mŕtveho, uložili ho do sarkofágu a tesne zatvorili krytom. Potom sarkofág zaniesli na miesto pochovania. Sarkofág, nachádzajúci sa v Komnate kráľovnej, bol väčší, ako otvor dverí. To svedčí o tom, že ho sem doviezli pred dokončením stavby pyramídy, čo je v protiklade s tradíciou pochovávania.

- pokračovanie -

Zdroj: Bob Frissell: "Nothing in This Book Is True, But It´s Exactly How Things Are"

Prevzaté z: Pyramida.eu.sk


apríl 15, 2009 00:59 dopoludnia

 

 

Top