Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 9

Podľa znamenitého duševného života Edgara Cayce, tok, prúdiaci v Sieňach Amenti (archív pamäte o histórii Zeme) možno nájsť na pravom pleci Sfingy. Toto možno vypočítať geometricky. Pozrite sa na kresbu na Obr. 11.1. Keď prevediete os súmernosti obdĺžnikom zlatého rezu, do ktorého spadá špirála plošiny v Gíze, tak táto priamka prejde rovno cez pokrývku hlavy Sfingy. A priamka, prevedená pomedzi južné strany pyramídy, sa pretína s osou súmernosti obdĺžnika zlatého rezu presne v mieste pravého pleca Sfingy. Práve teraz sa uskutočňujú veľké práce na obnove Sfingy a jeden z hlavných problémov, s ktorým sa stretli reštaurátori je v tom, že na pravom pleci Sfingy (v tom mieste, kde sa pretínajú línie), vznikla prasklina. Egypťania sa pokúšali stmeliť prasklinu, aby sa nezväčšovala. Hlave Sfingy taktiež hrozí odpadnutie. Asi pred šiestimi alebo siedmimi rokmi Thoth povedal Drunvalovi, že hlava Sfingy má odpadnúť a v jej krku bude nájdená zlatá sféra - obal času.


Siene Amenti

Avšak Egypťania sa zo všetkých síl snažia nedopustiť, aby hlava a pravé plece Sfingy odpadli.

Thoth povedal, že na vyššej úrovni bude všetko zariadené tak, aby ľudia objavili Siene Amenti do r. 1990. Drunvalo však nie je presvedčený o tom, že proroctvo Thotha sa naplní. Thoth predpovedá, že 148 skupín (po troch ľuďoch v každej skupine) sa bude pokúšať preniknúť do Siení Amenti, kým jedna z týchto skupín, idúca zo Západu, neotvorí vchod tónom hlasu. Tam objavia Šraubov rebrík, hlavnú podzemnú miestnosť. Japonci disponujú veľmi vyvinutou technológiou preto, aby preskúmali túto miestnosť dostatočne jasne a dokonca našli hlinenú nádobu, nachádzajúcu sa v jej rohu.

Z tejto miestností vychádzajú tri kanály. Ak si budete môcť prečítať informáciu, ktorú obsahuje hlinená nádoba, tak sa dozviete, kam je potrebné ísť ďalej. Thoth povedal, že traja ľudia zo Západu preniknú do miestnosti a pustia sa po správnom kanály. Ak nevstúpite do tohto kanála, alebo nebudete vy, tým človekom, tak zahyniete. Danú situáciu poznáme z filmu Indiana Jones!

Ak patrite k trom vyvoleným, tak budete môcť postupovať po kanály bez akýchkoľvek problémov. Táto trojica rýchlo dosiahne kamenného priechodu, osvetleného vlastným svetlom - v ňom niet svetiel, sám vzduch vyžaruje svetlo. Vysoko na ľavej stene priechodu je vygravírovaných 49 sakrálnych geometrických kresieb. Tieto zobrazenia sú chromozómy Kristovho Poznania. Na prvej kresbe je Kvet života. Koniec priechodu sa zľahka otáča vpravo a odhaľuje veľkú miestnosť. Na policiach miestnosti možno nájsť svedectvá existencie civilizácie na našej planéte pred 5 a 1/2 miliónmi rokov . Pri vchode do miestnosti leží kameň. Na tomto kameni traja vyvolení nájdu predmet, pripomínajúci fotografiu. Na tejto "fotografii" uvidia samých seba. Dolu na fotografii budú napísané ich mená, ale nie tie mená, ktoré im dali rodičia, avšak ich skutočné mená. Pod menami bude uvedený dátum - práve ten deň, v ktorom uskutočnili svoj objav.

Zo začiatku sa Thoth chystal stretnúť s týmito ľuďmi, ale teraz nie je na tejto planéte. Ak by sa toto odohralo skôr, ako 4. mája 1991, tak títo traja by sa museli stretnúť s niekým iným. Thoth hovorí, že každý z troch si môže vziať so sebou jeden predmet, nachádzajúci sa v tejto miestnosti.

Siene Amenti obsahujú nielen fyzické objekty. Siene Amenti nachádzajúce sa pod sfingou chránia informácie na mnohých medzipriestorových úrovniach.

Prána

Po poslednom posune pólov, ktoré sa udialo 10500 rokov pred Kristom, sme upadli do nevedomosti. Drunvalo potvrdzuje, že sme prestali dýchať starým spôsobom, ktorý sme praktizovali dlhú dobu. Začali sme dýchať moderným spôsobom a toto je veľmi nezvyčajné. Ťažko ešte niekto vo vesmíre dýcha tak, ako my.

Vlastne, my vdychujeme dve substancie: po prvé, vzduch a po druhé, pránu. Prána - to je životná miazga, sama energia, zohrávajúca dôležitejšiu úlohu pre našu existenciu, ako vzduch. Prána nie je obsiahnutá len vo vzduchu, ale existuje všade. Nie je miesta na svete, kde by nebolo prány. Existuje aj v prázdnote - v absolútnom vákuu.

Prána existuje vo forme energetického poľa, tak tesne spojeného s duchom, že dýchanie nemôže prebiehať bez neho. Človek je schopný prežiť niekoľko minút bez vzduchu, bez vody môže vydržať ešte dlhšie, bez jedla človek môže existovať dosť dlhú dobu, ale ak oddelíte človeka od prány, smrť nastane v ten istý okamžik. Preto je pre našu existenciu prána nevyhnutne dôležitá.

Predpokladá sa, že musíme dýchať nasledovne: vdychovať vzduch nosom alebo ústami a naplniť v sebe pránu cez temeno hlavy (cez jej mäkký bod). Súčasne nechať pránu preniknúť našim telom zospodu, cez hrádzu. Kanál, po ktorom sa prána šíri, má priemer dva palce a tiahne sa osem palcov nad hlavou a osem palcov pod úrovňou chodidiel. Spojený je s kryštalickou mriežkou, okolo nášho tela. Prána, vchádzajúca zdola a zhora sa zbieha v jednej z čakier. Čakra, v ktorej sa zbieha prána, sa prejavuje na našej mentálnej, emocionálnej priestorovej "úrovni". Je to veľmi špecifická náuka.

Po posune pólov sme prestali dýchať vyššie opísaným spôsobom a začali sme vdychovať pránu spolu so vzduchom cez nos a ústa. Ocitnutím sa teda v našom tele, prána prechádza cez šuškovité teliesko, umiestnené v centre hlavy. Toto šuškovité teliesko, nejde o hypofýzu, je tretím okom. Má ten istý tvar, ako očná buľva, šošovka a receptory na vnímanie farieb. Je predurčená na prijímanie svetla zhora a okamžite ho posiela do každej bunky nášho organizmu. Tvarom pripomína oko, šuškovité teliesko je tiež vesica piscis z 1. dňa tvorenia. Geometrická metóda je počiatok tvorenia, obsahuje v sebe posvätnú informáciu o vesmíre.

Keď sa šuškovité teliesko nepoužíva, odpája sa. Normálna žľaza musí dosiahnuť veľkosť 25-pencovej mince, ale my ju nemáme väčšiu, ako hrachové zrnko. Veď sme ju nepoužívali 13000 rokov. Polárne vedomie, rozdelené na dobro a zlo, pravdu a lož, je priamym dôsledkom zaniknutia šuškovitého telieska.

Vnímame svet z polárnych pozícií, pretože dýchame nesprávne. V skutočnosti neexistuje ani dobro, ani zlo. V celej osnove sa nachádzajú tri súčasti vecí - Svätá Trojica. Akákoľvek polarita nesie v sebe tretí element. Napríklad, horúčava aj chlad obsahujú v sebe teplo. Z hľadiska vyšších dimenzii, polarita nie je viac ako ilúzia. Vo všetkom možno nájsť jednotu. Vo všetkých veciach je jediný Boh a jediný Duch.

Avšak, nachádzajúc sa na nízkej úrovni si vysvetľujeme všetko inak. Podľa všetkého, sme schopní rozlišovať dobro a zlo. Tieto pojmy sú však prechodné. Polárne sily sú potrebné, aby vesmír správne fungoval. Majte na pamäti, že tieto sily sú potrebné na dodržiavanie vývoja istej oblasti vedomia, ako všeobecného, tak i ľudského. Sily svetla robia všetko, aby podporili rozširovanie vedomia. Opozícia pomáha vedomiu dosiahnuť potrebný pohľad do potrebného momentu. Napríklad, deväť mesiacov a nie tri alebo pätnásť - je práve tá potrebná doba na vynosenie dieťaťa. Polárne sily sú dôvodom, že dieťa prichádza na svet v tomto čase.

Práve teraz teda, musíme rozoznávať dobro a zlo, ale pritom nesmieme zabúdať na prítomnosť Boha v každej situácii a akejkoľvek udalosti. Musíme si uvedomovať, že všetko na svete je celistvé, dokončené a dokonalé, a všetko, čo sa deje je správne, akoby nám zlé alebo dobré ani nepripadalo skutočné. Musíme podotknúť, že život plodí hlboké uvedomovanie, prestupujúce všetky veci sveta.

V terajšom stave sme náchylní myslieť si, že bývame vo vlastnom tele, že všetko "prostredie" je oddelené od nás a naša myseľ a zmysly sa neuskutočňujú vo vonkajšom svete. Myslime si, že skryjeme svoje myšlienky a pocity a nedovolíme im pôsobiť na naše "prostredie". Toto ale, nie je pravda. Všetky naše pocity, myšlienky a činy vytvárajú náš svet a rozprestierajú sa až do samých ďalekých hviezd. Každý okamih si pripravujeme všetko, dokonca aj to, čo si nie sme schopný predstaviť.

- pokračovanie -

Zdroj: Bob Frissell: "Nothing in This Book Is True, But It´s Exactly How Things Are"

Prevzaté z: Pyramida.eu.sk


apríl 19, 2009 00:37 dopoludnia

 

 

Top