Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nové objevy o smyslu a původu "přebytečné DNK" - REFLEXE

Bible uvádí, že první lidé žili velice dlouho a neznali žádné nemoci. Kdo, proč a jak otevřel Pandořinu schránku? Co se skrývá za výrokem Tvůrce, který řekl: "Nebudu se nesnadit s člověkem na věky, ale protože také tělo je, bude délka jeho života 120 let!"

Tato stránka obsahuje ohlasy na článek http://cez-okno.net/clanok/nove-objevy-o-smyslu-a-puvodu-prebytecne-dnk-...

Dodatek

Byla délka lidského života z jakéhosi důvodu uměle omezena na průměrných 120 let, a drobné chybičky, které se vměšují do původního programování, vedly k další regresi až po nynější stav? Opravdu - k čemu by byla hloupé a nepoučitelné bytosti nesmrtelnost? Naproti tomu rychlá výměna generací umožňuje jakýsi vývoj. Víme, že spousta "nezvratných názorů" a "vědeckých pravd" bývá pohřbena až se svými nositeli. Ta hrůza, kdyby byli nesmrtelní... Nedostali bychom se vůbec nikam!

Je "rakovina" projevem částí mechanismu, který bytosti disponující plným kódem umožňuje cosi jako věčný život? Sloužila nesmírná vitalita, která se projevuje ve zhoubných nádorech, původně k rychlé regeneraci poškozených orgánů, nebo dokonce končetin? Je boj proti rakovině bojem proti pozůstatkům předchozí "nesmrtelnosti"?

To vše je docela dobře možné. Zdá se, že je opět jednou načase obrátit směr pohledu i myšlení...

Lidstvo bojuje s AIDS a věda, jak jsme se dočetli, marně hledá "nosič", který by dokázal dopravit do organizmu obnovený, opravený kód... Což tak "obrátit špíz" a využít silných stránek obávaného viru v náš prospěch? Šílená myšlenka? Zamyslete se nad tím - je to opravdu tak nemyslitelné?

Útržky genetických sekvencí modifikované baktérie e-coli jichž je v našem střevním aparátu neuvěřitelné množství, produkují bílkoviny, podněcující tvorbu "rakovinových ostrůvků"; ve skutečnosti autonomních systémů, chráněných imunitním systémem s neobyčejnými schopnostmi. Nenapadá je žádný vir. Jejich usmrcení pomocí cytostatik se v devadesáti sedmi případech ze sta rovná současnému zahubení hostitelského organizmu. Jedinou cestou jak takového cizince odstranit z těla se zdá být devitalizace, při níž je nádor oddělen od zbytku organizmu přerušením žilek a cév, jimiž čerpá živiny. Dobrá. Ale proč s tím bojovat chemikáliemi a skalpely? Proč těchto vlastností nevyužít!? Získají-li veškeré buňky v našich tělech schopnosti buněk zhoubných nádorů + informaci, která jim tak jako "normálním buňkám" sdělí, kterou součástí jakého orgánu mají být, vymizí rakovina i veškeré ostatní nemoci! "Rakovinou" se pak stanou náhodné shluky buněk, neobsahujících kompletní informaci... Přemýšlejme nad tím.

Rakovina nevzniká v organizmu přímo, ale prostřednictvím činnosti k modifikaci náchylných střevních baktérií. Tyto baktérie jsou za jistých okolností modifikovány fragmenty "přebytečné DNK" a produkují rakovinotvorné proteiny, vyvolávající bujení nádorů nebo leukémii.

Nebo je všechno ještě úplně jinak?

Základní problém v každém případě musíme hledat ve střevním traktu!


R01

Martin Strnad

Vlastně teď nevím, kde přesně začít. Otázek se nabízí hned několik a ještě více řešení.

V první řadě, co si představujeme pod mimozemským zásahem? Jednak můžeme přistoupit na myšlenku, že za vývojem naší Země stojí živá bytost, říkejme jí klidně člověk, neboť je jedno jestli je zelená, modrá s deseti rukama, hlavní je její intelektuální potenciál. Druhá možnost, je neživý zásah, tzn. např. teorie rozsévání života vesmírem prostřednictvím komet, či jinými tělesy. Ani jedna teorie neřeší otázku samotného vzniku života, nýbrž pouze jeho rozptýlení po více částech vesmíru. Vraťme se tedy na zemi, kde už se prohánějí živočichové a rostou kytky, které se však stále mění, některé druhy zanikají a nové vznikají. Oficiální teorie hovoří o evoluci, která tak, jak je prezentována, je spíše k pousmání než vůbec k zamyšlení. Již samotný fakt, že mezi odborníky na evoluci existuje řada velmi odlišných názorových proudů předzanamenává, že zde není něco v pořádku. Přesto však s přehledem stále vítězí ta nejhloupější z evolučních teorií. Má snad proto být řešením zásah mimozemské civilizace? Nebo bohatě postačí předefinovat pojem "evoluce"? 3% našeho genomu z větší části charakterizují naší osobu a 97% je z hlediska dnešního poznání zcela zbytečných. Jde o poněkud chaotické informace bez jakéhokoli významu pro náš život. Proč tedy existují?

Logické jsou dvě základní odpovědi:

1. jedná se o odpad, nedokončený materiál, který nebyl ze staveniště odklizen a který může, ale nemusí, dělat v budoucnosti neplechu.

2. Jedná se o víc než důležité stavební prvky, jejichž význam nespočívá v každodennosti, nýbrž jeho smysl vzniká a zaniká za zcela specifických situací.

Opět se vraťme k evoluci. Ta neprobíhala tak pozvolna, jak tvrdí oficiální teorie, nýbrž ve skocích, a to někdy hodně drastických, zatímci některým druhům živočichů se téměř úplně vyhnula. Proč? Oněch 97% "nevyužitého" genetického potenciálu je v podstatě upgrade k oněm 3%, resp. komentářem, který pozmění původní činnost, funkci, jestliže nastane událost, která komentář přičlení k některé z částí 3% a spustí tak novou reakci. Tím vzniká obrovská spousta kombinací, které se mohou vytvořit, resp. budu-li předpokládat, že začlenění komentáře X ovlivní v budoucnosti začlenění a funkci komentáře Y, je množství možných kombinací, které mohou vzniknout nekonečné. Příčinou připojení komentáře, resp. upgrade a změněná funkce některé části genu, mohou být např. různé druhy záření a jistě i další faktory jako chemická reakce apod. Co tím chci říct? Zkouším se odprostit od myšlenky zásahu mimozemské civilizace a přisoudit vše evoluci. Evoluci, kterou se nyní pokusím popsat.

Co když onen 97 a 3% poměr je dílem prvotního tvůrce, nazývaného Bohem. Koho si však pod tímto pojmem představit? Co bylo na začátku, než všechno vzniklo, a z čeho to vzniklo? Odpověď, která mě do jisté míry uspokojuje je slovo PODSTATA. Znamenalo by to, že vše má svůj smysl, význam a vše dohramady se navzájem ovlivňuje a vytváří fungující stroj, možná živý organismus a nezáleží na tom, zda-li jeho smysl, či vůbec samotnou strukturu chápeme. Ona "podstata" vytváří vzduchoprázdno, hmotu, energii, prostě vše co činí vesmír vesmírem a nakonec i život. A tatáž podstata vytváří onen genom, který je z 3% nutný k životu a z 97% je variabilní skládačkou. Onen někdo vytvořil dokonalý system, který pro základní život využívá pouhé 3% zatímco veškerá ostatní část systému je určena pro přizpůsobení situacím, třeba náhlým, popř. pozvolným změnám v prostředí. Jednalo by se v podstatě o soubor jakýchsi záplat a upgrade, které mají udržovat v harmonii celek. Záměrně mluvím o celku, neboť některé reakce, mohou pro nositele genu vést ke smrti a nikoli k přežití, jak by se logicky předpokládalo. Jestliže ale přistoupím na to, že tvůrcem je ona "podstata", pak je logické, že je v ní skryt vyšší cíl či princip, než zachování života jedince.

Další otázkou je, zdali v sobě ona část genu nenosí jistý časovač, který by některé komentáře, podprográmky spouštěl v předem naprogramované době. To by znamenalo, že stejný časovač v sobě musí mít minimálně všichni živí jedinci planety. To by byla jaksi přirozená evoluce, kdy např. současně s rostoucí velikostí živočichů, rostou i rostliny a naopak. Druhou věcí je, že tento program reaguje právě na změny např. v záření, ať již to můžou být poruchy v geomagnetickém poli Země, v slunečním záření, nebo třeba průlet komety. Může dojít ke spuštění podprográmku, resp. zmutování dosavadního programu začleněním nového komentáře. Logické pak je, že při např. přílišné intenzitě záření, přílišné délce jeho trvání, či souhře několika různých faktorů, může dojít k chybnému spojení a nežádaným reakcím. Tady by však opět vyvstala otázka zdali to, co je nechtěné pro nás, není chtěné ve větším celku.

Jeví se mi pravděpodobnější, že celý tento systém je dán od oné "podstaty", chcete-li Boha. Tím ovšem nevylučuji, že Zemi mohly navštívit v minulosti mimozemské civilizace, které si s genomem trošku pohrály. Mohly nechat uměle vzniknout některým variacím a buď zpomalit nebo urychlit některé vývojové projevy. Stejně jako si člověk dnes pohrává s oněmi 3 %, která zná, stejně jako si bude člověk za pár desítek let pohrávat i s oněmi zbývajícími 97%.

MARTIN

R02

Reakce na článek "přebytečná DNK"

Tomáš Venus

Poselství Plejáďanů

Článek o nových objevech týkajících se přebytečné DNK je jistě velmi šokující. Avšak informace v něm uvedené samy o sobě nové nejsou. Tyto informace jsou v některých kruzích hnutí New Age již jistou dobu známé. Zdrojem těchto informací byl tzv. channeling nebo-li duchovní spojení s mimozemšťany. V poslední době se objevilo velké množství různých knih, které vznikly na základě channelingu. Tyto knihy je většinou potřeba brát "s rezervou" jelikož mnoho z nich obsahuje spojení se vším možným, jen né s rozumnými duchovními bytostmi. Existují však i vyjímky. Já sám jsem přečetl velké množství knih s podobným obsahem a musím konstatovat, že dobrat se pravdivého jádra některých těchto knih je otázka zkušeností, citu a víry. Dovolil jsem si vybrat pasáže z knihy Poslové Úsvitu od paní Barbary Marciniakové (USA). Něco mi říká že právě tyto pasáže by mohly obsahovat pravdivé jádro. Urývky jsou diktovány duchovními bytostmi tzv. Plejáďany.

_______________________

Existuje mnoho mylných představ, pokud jde o ideu božství. Vesmíry jsou plné inteligentních bytostí, které se během doby vyvinuly a získaly nejrůznější schopnosti a funkce, jež měly sloužit jejich potřebě tvůrčího vyjádření. To podstatné za existencí a vědomím je tvořivost a tvořivost na sebe bere mnoho forem. Před mnoha věky byla Země pouhou myšlenkou v mysli velkolepých bytostí, které si vytyčily úkol stvořit nové formy existence. Mnohé z těchto bytostí ovlivnily stvoření tohoto vesmíru a vy jste je označili termínem Bůh. Ve skutečnosti to byly mimozemské energie nesoucí světlo, hodně vzdálené od Prvotního stvořitele. Zřídka kdy užíváme výraz Bůh s velkým B. Kdybychom takový výraz použili, vztahoval by se k entitě, kterou známe jako Prvotního stvořitele. Prvotní stvořitel ve své osobní implozi prostřednictvím lásky obdařil všechny věci vědomím. Všechno je prvotní stvořitel na své cestě. Chápeme sami sebe (Plejáďané) jako prodloužení Prvotního stvořitele - neustále shromažďujeme informace, vydáváme se za dobrodružstvím a děláme všechno, co potřebujeme aby naše životy byly zajímavější a náročnější, abychom mohli živit Prvotního stvořitele. Protože živíme Prvotního stvořitele prostřednictvím svých plánů a snažení, dodáváme mu množství energie, aby ji mohl opět dát novým stvořením. Nikdy jsme se k identitě Prvotního stvořitele nedostali příliš blízko. Ani ti z nás, kteří jsou bytostmi nejvyšších vibrací, nemají v tomto vývojovém stádiu schopnost být v blízkosti Prvotního stvořitele. Nejsme dostatečně připraveni zvládnout intenzitu takové emanace. Je naším přáním v nějakém bodě naší evoluce zahlédnout Prvotního stvořitele a možná s ním na čas splynout. Víme, že je to možné a proto se o to snažíme.

Evoluce vědomí a schopnost nést informaci, to je to, co nám dovolí dostat se do blízkosti prvotního strvořitele. Mnoho lidí na Zemi mělo pocit, že splynuli s bohem. Možná splynuli s nějakou částí Prvotního stvořitele, která v té chvíli nejlépe vyhovovala jejich vibraci. Celková vibrace Prvotního stvořitele by jejich fyzické tělo okamžitě zničila, protože není schpno nést takové množství informace. Ti, kteří pro vás představují boha, jsou jen jeho nepatrnou částečkou. Dokonce i Prvotní stvořitel je jen částí něčeho většího. Prvotní stvořitel neustále zjišťuje, že je jen dítětem jiného stvoření, a je to soustavný proces sebeobjevování a probouzení. Pamatujte, že vědomí je ve všech věcech a že vědomí nikdy nebylo vynalezeno, ale prostě bylo. Vědomí je vědění a vaše vědění je vaším nejbližším místem k Prvotnímu stvořiteli. Důvěřujete-li tomu co víte, aktivujete boha v sobě.

V této době dochází k velkému uvědomění po celé planetě, pokud jde o to, jak velký svět skutečně je a kdo je kdo v planetární hře a kdo je kdo ve hře kosmické. Tak jako vy na Zemi máte své hierarchie, které si můžete a nemusíte uvědomovat, i v kosmu podobné hierarchie existují. Můžete žít v nějaké oblasti a neuvědomovat si, že nějaká hierarchie existuje. Můžete obdělávat svou půdu, platit daně, rozhodnout se, že nepůjdete volit, a prostě zapomenout na jakékoli politické struktury. Tak trochu podobně si Země není vědoma byrokracie či hierarchie, a že tyto organizace mají odlišné zkušenosti s časem než vy. Jiní nežijí uvnitř struktury času, jak vy ji znáte. To co nazýváte jedním rokem, může být jen malou částí dne. Pokud tohle začnete doopravdy chápat, pochopíte také, proč byla tato planeta posledních pát tisíc let zdánlivě ponechána sama sobě. V současné době obloha vře a bublá aktivitou a vy budete muset vnést do svých paradigmat a systémů víry obrovské množství nových znalostí. Tuto planetu čeká kulturní šok - velké překvapení. Přišli jste sem v tuto chvíli za jistým účelem - bohové stvořitelé, kteří geneticky upravili lidskou rasu se vracejí. Někteří již jsou zde. Tato planeta byla navštěvována zas a znovu a v průběhu nejrůznějších experimentů zde bylo vysazeno mnoho různých forem lidských bytostí. Bylo mnoho vlivných faktorů, které spoluvytvářely historii Země. Byly tu civilizace, které existovaly po milióny let a které přicházely a odcházely a nezanechaly žádné stopy. Tyto civilizace, každá z nich, byly ovlivněny těmi, které můžete označit termínem Bůh. Vaše historie byla ovlivněna množstvím světelných bytostí. V Bibli bylo mnoho těchto bytostí sloučeno v jednu bytost, přestože to vůbec nebyla jedna bytost, nýbrž kombinace velmi mocných mimozemských světelných bytostí a energií. Z vaší perspektivy to byly skutečně hrozivé energie a je snadné pochopit, proč byly takto oslavovány a uctívány.

Na zemi neexistuje žádná literatura, která by podávala skutečný obraz těchto bytostí. Všichni bohové sem přišli, aby se učili a podpořili vlastní vývoj pomocí práce s tvořivostí, vědomím a energií. Někteří byli velmi uspěšní a zvládli to, co se měli naučit, zatímco jiní se dopustili naprosto ničivých chyb. Kdo byli ti bohové z dávných časů ? Byly to bytosti, které dokázaly pohnout realitou a ovládat duchy přírody. Lidé tradičně nazývali bytosti, které mohly dělat to, co oni sami nedokázali Bohy. Tyto bytosti si po celé věky předávaly pradávné kultury mnoha společností, zpodobňovaly je jako okřídlené bytosti a světelné koule. Svět je protkán narážkami, klíči a artefakty naznačujícími, kdo byli vaši bohové. Ale ti, kdo chtěli lidmi manipulovat, si vymysleli vlastní příběhy, aby vytvořili paradigma, které vás bude ovládat. Bylo vám řečeno, že bytosti jsou praví bohové a vy jste se je učili uctívat, poslouchat a zbožňovat. Toto paradigma je nyní na prahu gigantické změny. Pravda se vyjeví, pravda, která zcela promění váš pohled na svět. Běda těm, kdo nechtějí přihlížet. Ozvěny toho šoku převrátí svět. Bohové stvořitelé, kteří ovládali tuto planetu, mají schopnost vzít na sebe fyzickou podobu, přestože většinou existují v jiných dimenzích. Udržují Zemi na jisté vibrační frekvenci, zatímco vytvářejí emoční traumata, jimiž se živí. Existují bytosti, které si cení života víc než všeho ostatního, a existují bytosti, které si života necení a nechápou své spojení s ním. Vědomí živí vědomí. Pro vás je těžké tuto myšlenku pochopit, protože se živíte potravou. Potravou pro jiné bytosti je vědomí. Veškerá potrava obsahuje v nějakém okamžiku svého vývoje vědomí, ať ji smažíte, vaříte nebo trháte na zahradě, požíváte ji abyste se nasytili. Vaše emoce jsou potravou pro jiné. Když jste ovládáni, abyste vytvářeli zkázu a šílenství, vydáváte vibrační frekvenci, která je živobytím pro tyto jiné, protože takto se živí. Jsou i bytosti, které se živí vibracemi lásky a rády by na této planetě potravu lásky znovu zavedly. Chtěli by změnit tento svět ve frekvenci lásky, aby měl příležitost vydat se rozsévat nové světy. Představujete světelnou skupinu odpadlíků a souhlasili jste, že se vydáte zpět na tuto planetu. Máte jistý úkol. Přicházíte do svých fyzických těl, přebíráte je a zamýšlíte, silou své duchovní identity, tato fyzická těla změnit. Vy všichni jste si pečlivě vybrali genetické linie, které vám umožní rychle s tím vším začít. Každý z vás si vybral genetickou minulost, již kráčeli všichni členové Světelné rodiny. Když lidské bytosti existovaly ve svém právoplatném království a ještě nechápaly mnohé reality, měly schopnost být multidimenzionální, být zajedno a rovny bohům. Vy tuto identitu v sobě probudíte.

Bohové tuto realitu přepadli. Tak jako lupiči firem ve vaší době přijdou a prostě převezmou nějaký podnik, třeba proto, že má bohatý penzijní fond, tak i tato planeta měla bohaté fondy v době, kdy se zmínění loupeživí bohové objevili. Aby vás přiměli věřit, že jsou bohové s velkým B, geneticky vás upravili. Tehdy byla světelná rodina z planety vyhnána a rozprášena, a tým temnoty, který jednal z nevědomosti, uchopil moc. Vaše těla nesou strach a vzpomínku na touhu po vědění, které tito bohové představovali a které vám vzali. Bohové, kteří to udělali jsou nádherné kosmické bytosti. Ovládají mnoho druhů manipulace a pracují s realitami mnoha různými způsoby. Lidé ve své nevědomosti začali nazývat tyto kosmické tvory Bohy s velkým B. Bůh s velkým B jako entita tuto planetu nikdy nenavštívil. Bůh s velkým B je ve všech věcech. Měli jste co do činění jen s bohy s malým b, kteří chtěli být zbožňováni a chtěli vás mást, a kteří uvažovali o Zemi jako o nemovitosti, o místě, které si přivlastnili na galaktickém předměstí tohoto vesmíru svobodné vůle.

Před přepadením jste mívali mimořádné schopnosti. Původní biogenetický vzorek člověka dostal do vínku neuvěřitelné informace, byl interdimenzionální a dokázal mnoho věcí. Když přišli bohové nájezdníci, zjistili, že místní biologický druh ví příliš mnoho. Místní biologický druh měl schopnosti, které se až příliš podobaly vlastnostem těch, kteří se vydávali za bohy.

Biogenetická manipulace byla provedena a nastala všeobecná zkáza. Na planetu byly přineseny pokusné varianty biologických druhů, jejichž původní databáze byla rozptýlena, ale nikoli zničena. Kdysi byla vaše DNA nedotčena. Byla jako nádherná knihovna, kde jsou veškeré informace katalogizovány a roztříděny, takže okamžitě můžete najít, co chcete. Když došlo k biologenetické změně a data byla odpojena, bylo to, jako by někdo schoval katalog a strhal všechny knihy z přihrádek a naházel je na hromadu na zem, takže nebyly nijak uspořádány. Takto byla před dávnými dobami vaše DNA dezorganizována a narušena nájezdníky. Veškeré genetické informace byly zpřeházeny, neměly žádný řád ale zůstaly v buňkách. Jediné informace, které vám zůstaly, abyste si měli s čím hrát a mohli nadále fungovat, byla dvojitá šroubovice. Mnoho databází podél dvojitého řetězce bylo uzavřeno, takže jste začali fungovat s velmi malým množstvím informací. Byli jste snadno manipulovatelní a snadno ovladatelní mnohými aspekty vědomí, které se vydávaly za boha s velkým B.

.....................................

Tito bohové stvořitelé změnili DNA v lidském těle, což je inteligence, technický nákres, kód.

Když nějaký kód nemá kde působit, nemůže se vyvolat v existenci. Posledních mnoho tisíc let byl váš kód vtěsnán do velmi omezené DNA. Jedním z nejvíce vzrušujících aspektů pobytu na Zemi právě teď je skutečnost, že zrovna probíhá reorganizace a přeměna vaší DNA. Na planetu dopadají kosmické paprsky, takže tato změna je vysílána a probíhá uvnitř těla.

...................................

Bohové stvořitelé jsou kosmické bytosti, které mají svůj domov v kosmu. I oni se vyvíjejí. Jsou takoví, kteří by je rádi vystrnadili z "klubu stvořitelů", protože cítí, že si tito bohové neváží života, který stvořili. Před převratem před 300 000 lety zde působili mnozí z původního týmu, aby sem vnesli informace a vytvořili obrovské informační středisko, které mělo sloužit k propojení mnoha galaktických systémů. Pak došlo mezi bohy stvořiteli k velké válce a kosmické bytosti, jejichž historky jsou v prastarých rukopisech na této planetě, vyhrály. Přišly sem, protože chtěli tuto planetu z mnoha svých vlastních důvodů. Bohové stvořitelé mísili jeden druh s jiným, aby zjistili, co mohou vytvořit. Nezapomeňte že rozuměli genetice a že věci byly stvořeny manifestací a použitím síly a pochopením jak životní síly fungují. Pochopit, jak velký to byl projekt, je v tuto chvíli nad vaše možnosti.

.................................

Kdo jsou bytosti, které přišly a zničily původní plány pro Zemi? V jisté době bojovali a oddělili se od vědění a života tak, jak ho vyvolali v existenci. Je to život založený na strachu, život, který si neváží jiného života, život který jiného života využívá. Jsou to plazi.

................................

Bohové stvořitelé na sebe berou mnoho podob a všichni nejsou plazi. Existují i bohové stvořitelé, kteří jsou jako hmyz. My Plejáďané souvisíme s bohy stvořiteli, kteří jsou podobní ptákům a plazům. Někteří přišli z kosmu a pracovali s energií ptáků v mnoha různých kulturách. Pohleďte na kresby dávných kultur v Egyptě, Jižní a Severní americe a uvidíte znaky ptáků a plazů.

..............................

Rozsah frekvenční modulace byl teď posunut a energie pracují na proměně planety.

.............................

Vaše DNA je vlákno, vědci by je popsali jako vlákno komunikační. Vedci, kteří dosud dělali co mohli, nalezli v jistých částech DNA jisté kódy. Nalezli také nadbytečné části DNA. Jinými slovy jsou zde části, které nedokáží přeložit ani vysvětlit, takže se domnívají, že tyto části DNA jsou tu je tak pro legraci a nazývají je "zbytečná DNA". Jsou však úplně vedle. Hovořili jsme o tom, že jste byli stvořeni bohy stvořiteli. Byli jste vystavěni jako domy, které bude v budoucnosti potřeba rozšířit a přistavět. Teď jste na křižovatce, kdy ti, kdo vás zkonstruovali, přistavují k tomu, kdo jste. To co vědci nazývají "zbytečná DNA" dřímalo ve vašem těle dlouhou dobu a nyní je to aktivováno. To co vědci nazývají "zbytečným", ukrývá hluboko ve vašem těle vjemy, které vám umožní stát se úplným vnímatelem, čtyřrozměrnou bytostí. Toto probuzení DNA vám umožní změnit zrak, sluch, prodloužit život atd. Tato dřímající část, která mátla vědce se probouzí. Mutujete teď tak rychle, že jistí vědci prohlásili tento proces za nemoc. Někteří jsou tím velmi znepokojeni. Přesvědčili vlády, aby do výzkumu DNA investovali miliardy dolarů. To co se děje ve vašem těle rozhodně není nemoc - to jste jen přirozeně mutováni a přebudováváni.

________________________________

Úryvky z knihy Poslové Úsvitu jsou jen nepatrnou částí celého sdělení Plejáďanů. Je třeba připomenou, že tato kniha vyšla v roce 1992 a v jiné části popisuje že hlavní zněny budou nastávat od roku 1999. Popisují se tam i velké mateřské lodě, které budou "ladit" slunce. A jiné zajímavé věci jako jsou tzv. Brány bohů (hlavní z nich prý leží v oblasti jižního Iráku na hranicích s Kuvajtem). Brány prý slouží jako vstupy/výstupy do jiných dimenzí planety. A svádí se o ně boj. Kdo vlastní brány, vlastní planetu. (viz. válka v Perském zálivu). V jiné knize od Marciniakové se například dočtete:

Měsíc je satelit, který byl zkonstruován. Byl postaven a zakotven mimo zemskou atmosféru jako zprostředkující a monitorující zařízení, obrovský superpočítač. Ovlivňuje všechny formy života na zemi, zatím si jeho vliv neumíte ani představit. Mimozemšťané a další bytosti mají na Měsíci své základny a ti co jsou na Zemi, mají na Měsíc jen nepatrný vliv. Ve skutečnosti jej zcela řídí mimozemšťané.

Tolik další úryvek. Měsíc podle autorky souvisí se systémem převtělování duší. A řízením tohoto procesu obstarává právě gigantický superpočítač atd. atd.

Tyto úryvky jsou pohledem na věc trochu z jiného úhlu. Jsou pro mnoho lidí asi málo "stravitelné" ale já osobně se domnívám, že v nich je ukryta jistá část pravdy. Jako vždy je potřeba věci analyzovat srovnat s realitou a použít selský rozum. Obecně se domnívám, že je dobré absorbovat všechny dostupné informace a neodmítat jisté věci dopředu. Skutečná pravda bude asi někde uprostřed. Je potřeba sloučit čistě technické a čistě duchovní poznatky do jednoho celku .

Tomáš VENUS

-pokračování-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Zdroj: http://www.gewo.info/


Súvisiace:

DNA
http://cez-okno.net/rubrika/dnk


apríl 20, 2013 21:46 popoludní

 

 

Top