Obrázok používateľa CEZ OKNO
O čem je EXOPOLITIKA…

EXOPOLITIKA je o studiu důsledků možné - nebo skutečné - mimozemské přítomnosti. Je to téma světového zájmu a výzkumu, který je seriózní a propaguje veřejné vzdělávání a nové způsoby myšlení o našich kulturních základech, nových zákonech a veřejné politice na celosvětovém základě. Procento konkrétních důkazů (jako fyzické implantáty s nanotechnologií, analyzované na prestižních univerzitách a institucích) vylučuje důvěryhodnost psychologického faktoru, kdy považujeme možnou mimozemskou přítomnost za „tabu“.


Exopolitika je součástí světové konverzace a výměny myšlenek, které je potřeba rozvíjet - s cílem zlepšit dospívání naší formující se planetární civilizace. Je nezbytné vyvinout integrální společnost, která zná svoje místo ve vesmíru.

1) Exopolitika je:
Disciplína, založená na sociálních vědách (a metodách), která studuje instituce, procesy a politické „hráče“, týkající se vztahů lidských bytostí a mimozemské přítomnosti, včetně vztahu k organizaci kosmické vlády mezi mimozemsko-kosmickými civilizacemi. (Tento výrok je kombinací některých definic Dr. Michaela Sally a Dr. Alfreda Webrea).

2) Exopolitika je:
Zpravodajské shromažďovací a vyhodnocovací aktivity. Tento aspekt nemusí fungovat na 100% v konkrétním potvrzování a důkazech, jak je možná ideální v exaktních vědách. Místo toho se spoléhá na dobře informované, “inteligentní“ posuzování pravděpodobných situací. Objektivita, odkazy, ověřitelnost, shodování či neshodování se s důkazy vůči jednomu či druhému postoji jsou vítány.

3) Exopolitika je:
Společenský aktivismus či sociální hnutí, propagující veřejné vzdělávání, otevřený dialog a co nejoficiálnější odhalení (jaké je jen možné) mimozemské přítomnosti, technologie, mimozemských civilizací, alternativní nebo zapomenuté historii lidstva atd. světovými vládami nebo skrytými skupinami, kontrolujícími výzkum reality.

4) Exopolitika je:
Aktivní hledání navazování mírové a vzájemně ohleduplné výměny vztahů s možnou fyzickou, paralelní fyzickou, mimodimenzionální, transdimenzionální mimozemskou přítomností, zabývající se naším světem a lidstvem a zároveň podporuje dialog a osobní či kolektivní přípravu pro přímý kontakt. Snaží se pochopit, kdo zastupuje zájmy lidstva, planety a ostatních živých druhů jako celku.

5) Exopolitika je:
Kulturně-transformační, intelektuální a duchovní otevření se novému paradigmatu, roli vědomí, nejobsáhlejším vědeckým pokrokům, integrální filosofii a metafyzice, to vše může informovat o větším pochopení lidstva ve vztahu s vesmírem.

Giorgio Piacenza, 2. 10. 2013 (Exopolitics Institution)

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Exopolitika
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/exopolitika


december 01, 2013 01:19 dopoludnia

 

 

Top