Obrázok používateľa CEZ OKNO
OBDRŽELA NASA RÁDIOVÉ SIGNÁLY ZE STŘEDU ZEMĚ?

Pod tímto titulkem publikoval dne 14. února 1995 kanadský "Weekly World News" následující článek, který opět dokazuje teorii duté Země: „Cap Canaveral, Florida – NASA přijímá rádiové signály přicházející ze středu Země. Odborníci se domnívají, že tyto signály vysílá nějaký druh inteligentního a velice vyvinutého života!“ Je jasné, že existuje někdo nebo něco, kdo s námi chce komunikovat“ říká vysoce odpovědný činitel NASA, který nechce uvést své jméno. „Ať je to kdokoli, má k disposici technologii, která je schopna vysílat signály přes zemskou kůru, přes stovky kilometrů půdy a hornin.“


Vědci obdrželi prvé signály 30. října 1994 díky velmi citlivým satelitům. Od tohoto dne se signály v pravidelných intervalech obnovují, tvrdí zdroj NASA. „Rádiové signály prý sestávají z velmi složitého matematického kódu, který přesvědčil vědce, že jsou v kontaktu s kolonií živých bytostí, jejichž inteligence je nesporně vyšší než naše.“ Člověk z NASA říká, že vědci neměli příliš mnoho těžkostí s dešifrováním poselství, ale několikrát odmítl sdělit, co obsahují.

„Neřekl bych, že tato poselství jsou nepřátelské povahy, ale jejich obsah by mohl vyvolat spory a obavy“, řekl. „Jelikož mnoho základních poznatků závisí na interpretaci, zastávám názor, že vědci se mají zabývat tím problémem dříve, než vyhlásí cokoli, co by mohlo vzrušit veřejné mínění nebo vyvolat úzkost.“ Informátor pokračuje vysvětlením, že vědci jsou zklamáni skutečností, že se jim nepodařilo lokalizovat tuto „podzemní civilizaci“ a že s technologií, jíž mají k disposici, nejsou schopni odpovědět na tato poselství.“ Ať je to kdokoli, vědí o nás více, než my víme o nich. Nalezli tak prostředek pravidelné komunikace s námi; naproti tomu my nevíme ani jak se s nimi spojit. Jejich poselství dokazují, že mají rozsáhlé znalosti o životě na povrchu Země, zatímco my nemáme vysvětlení pro možnost vývoje a přežívání inteligentního života zbaveného kyslíku a slunce.“

http://eso-news.blogspot.cz/2007/06/signaux-du-centre-de-la-terre.html

Z francouzštiny přeložil: JUDr. Jiří Kult

NASA MÁ K DISPOSICI DŮKAZY O EXISTENCI DUTÉ ZEMĚ A DOSTÁVÁ PRAVIDELNÉ ZPRÁVY OD JEJÍCH OBYVATEL

Obr.: Otvor na severním pólu, který vyfotografovalo Apollo XI (červenec 1969)

Tato zdánlivě „bezvýznamná“ fotografie nicméně odkrývá existenci černého otvoru v blízkosti severního pólu. Zdá se, že tento černý otvor vtahuje oblaka do vnitřku Země.

Výpočty provedené podle rozměru fotografie vedou zhruba k průměru otvoru 900 až 950 km, což odpovídá obvodu kružnice 2900 až 3000 m (zjevně chyba tisku, má být 29 km až 30 km – pozn. překl.). Kdyby tento otvor odpovídal otvoru v polární čepičce, nacházel by se asi na 860 severní šířky. Neboť víme, že zprávy výzkumníků, jejichž závěry zůstávají tajné (zejména závěry admirála Byrda) uvádějí otvor 716 km, kružnici 2250 km a otvor v polární čepičce začínající na 86,80 severní šířky. Jak se zdá, tato fotografie potvrzuje jako málo co závěry knihy R. Bernarda „The hollow Earth“, která vyšla nějakou dobu před první misí Apollo.

Při bližším pohledu na ten otvor také zjistíme rozdíly ve výšce oblaků viditelných na jeho obvodu. Rozdíl odpovídá přibližně polovině průměru otvoru, tedy šířce asi 400 km. Víme také, že nejvyšší vrstvy oblaků v atmosféře zřídka přesahují výšku 15 km. To znamená, že oblaka vyfotografovaná uvnitř obvodu kruhu jsou asi 385 km pod povrchem země!!!

To je také důvod proč se tato fotografie musela stát součástí souboru dokumentů NASA označených jako Top-Secret, neboť důkaz o existenci šklebícího se otvoru na severním okraji naší planety protiřečí všem vědeckým údajům obvykle přijímaným oficiální vědou. Jedná se o tak obrovský otvor, že ani nedohlédneme na jeho dno! Tato fotografie byla pořízena v měsíci červenci, v roční době, kdy na severním pólu trvá den 24 h; proto je ten otvor v oblacích tak jasný a viditelný. Dno otvoru tedy není bílé, jak by tomu muselo být při odrazu od vrstvy ledu nebo sněhu, o níž se předpokládá, že tam zůstává po 365 dní v roce. Proč asi? Prostě proto, že tam není. A proč tam není? Protože ten otvor vede do středu Země, kde je oblast s mírným podnebím po všechna roční období!

Rádiové signály ze středu Země, které obdržela NASA:

Velice seriosní kanadský deník „Weekly World News“ uveřejnil dne 14. února 1995 článek, který opět dokazuje teorii o duté Zemi.

Zde je titulek toho článku: „Cap Canaveral, Florida – NASA přijímá radiové signály přicházející zvnitřku Země. Odborníci se domnívají, že tyto signály vysílá nějaká forma velmi vyvinutého inteligentního života!“

Vysoký činitel NASA, který nechce uvést své jméno, v článku tvrdí, že pod zemí existují bytosti, které se snaží navázat s námi spojení. „Ať jsou jakékoli, mají k disposici technologii, která je schopna vysílat signály přes stovky kilometrů zemské kůry a hornin.“

Vědci údajně obdrželi první signály 30. října 1994 díky velmi citlivým satelitům. Od toho dne se vysílání obnovuje v pravidelných intervalech, tvrdí odpovědný činitel NASA. „Radiové signály prý sestávají z velmi složitého matematického kódu, který nás přesvědčil, že jsme byli ve spojení s kolonií živých bytostí, jejichž inteligence je nepochybně vyšší než naše.“ Zpřesňuje, že vědci neměli mnoho těžkostí s dešifrováním poselství, avšak několikrát odmítl prozradit, co obsahují.

„Neřekl bych, že tato poselství jsou nepřátelské povahy, ale jejich obsah by mohl vyvolat spory a obavy“, dodává. „Jelikož mnoho základních poznatků závisí na interpretaci, zastávám názor, že je třeba počkat před tím, než se vyhlásí cokoli, co by mohlo vzrušit veřejné mínění nebo vyvolat úzkost.“

Informátor pokračuje vysvětlením, že vědci z NASA jsou zklamáni skutečností, že se jim nepodařilo lokalizovat tuto „podzemní civilizaci“ a že s technologií, jíž disponují, nejsou schopni odpovědět na tato poselství.“ Oni o nás vědí více, než my o nich. Nalezli tak prostředek k pravidelné komunikaci s námi; naproti tomu my nevíme ani jak se s nimi spojit. Jejich poselství dokazují, že mají rozsáhlé znalosti o životě na povrchu Země, zatímco my nemáme vysvětlení pro možnost vývoje a přežití inteligentního života bez kyslíku a slunce.“ (Poznámka O. D. R.: Ledaže by Země byla dutá, uvnitř byl zdroj energie a světla a dostatek kyslíku, jak to tvrdil Omraam Mikhaël Aïvanhov a četní jasnovidci.)

Odpovědný činitel NASA dodává, že vědci se domnívají, že by to mohl být nejvýznamnější a nejhalasnější objev za několik století. Článek končí větou: “Dlouho jsme doufali, že se staneme pány vesmíru; nyní poznáváme, že existují neprozkoumaná území dokonce uvnitř naší planety, což by mohlo mít prvořadou důležitost pro naši budoucnost.“

Co obsahují ve skutečnosti tato poselství? Proč se NASA cítí nesvá, aby odkryla veřejnému mínění co je předmětem komunikace s nitrem Země? Jaké požadavky jsou obsaženy v těchto poselstvích, že nutí NASA odmítnout o nich mluvit? Jestliže tato sdělení nejsou nepřátelská, nemohou tedy vážně uvést lidstvo v nebezpečí. Jsou to tedy opět politické a ekonomické síly, které se cítí ohrožené a které vnucují své veto vůči rozšiřování informace. To je jistě důvod, pro který vědci tzv. „potřebují čas pro správnou interpretaci“ podzemních poselství před jejich zveřejněním. Toto vše kuriosně připomíná příhody admirála Byrda při jeho letu 19. února 1947 v polární oblasti a co se mu následně přihodilo, když chtěl uveřejnit poselství obyvatel Středu země.

Avšak oproti tomu k čemu došlo v této epoše, kdy se dávná teorie o duté Zemi umlčela tím, že se zesměšnila, zdá se dnes, že vědci chtějí postupně připravit lidstvo na realitu duté Země. Tím je od nich také žádán projev pokory, neboť to je nepřímo povede k uznání, že po desítky let hájená teorie tekutého železného zemského jádra je neudržitelná.

Ale v této chvíli všichni pokračují ve lhaní, včetně odpovědného činitele NASA zmíněného v článku, který tvrdí, že „nemáme žádné prostředky ke komunikaci s touto civilizací.“ Jiné zdroje nicméně potvrzují, že tyto bytosti se naproti tomu už dlouho snaží naznačit našim předním činitelům, že nadměrné zbrojení a nukleární energie mohou znamenat náš zánik, což také může znamenat, že změny už nastaly a bude-li to možné, bytosti z Duté země se nespokojí s pouhou komunikací. Ve skutečnosti se NASA touto lží zbavuje odpovědnosti za publikování jakékoli informace o tomto předmětu.

Podzemní civilizace je zjevně nejen vyspělejší, než naše, ale zná rovněž podmínky panující v našem světě a je schopna nejen vysílat kódovaná poselství, která NASA bez potíží dešifruje, ale rovněž přijímat úhrn informací vysílaných z celého povrchu naší planety.

http://planetemuscle.com/phpBB2/viewtopic.php?f=18&t=33402&view=next

Z francouzštiny přeložil: JUDr. Jiří Kult

Zdroj: http://www.exopoliticsczechrepublic.cz/


Súvisiace:

Německý špión odhalil tajný pakt s Dutou zemí za účelem ovládnutí světa
http://www.cez-okno.net/clanok/nemecky-spion-odhalil-tajny-pakt-s-dutou-...

Atlantíďania môžu žiť v svete pod našimi nohami
http://www.cez-okno.net/clanok/ocko/atlantidania-mozu-zit-v-svete-pod-na...

V Antarktíde vchod do podzemného sveta?
http://www.cez-okno.net/clanok/danicina-rubrika/v-antarktide-vchod-do-po...

Skrytý svet pod našimi nohami
http://www.cez-okno.net/clanok/ocko/pripomenutie-xi-skryty-svet-pod-nasi...


Autori: 
december 26, 2013 20:58 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa erik
    erikdecember 27, 2013 19:50 popoludní

    Komentár: 

    takze ukazujete existenciu diery na ciernobielej fotke ktora je velka ako Grónsko...

 

 

Top